Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Latgales Centrālā bibliotēka
Rīgas iela 22a, Daugavpils
PAR UZŅĒMUMU
Latgales Centrālā bibliotēka ir Daugavpils pilsētas pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde - klientorientēta demokrātiska bibliotēka, kas nodrošina brīvu plašas informācijas pieejamību vietējai sabiedrībai un visiem interesentiem, sekmē mūžizglītības iespējas, veicina kultūras mantojuma apzināšanu un popularizēšanu.
NOZARE
Bibliotēku un arhīvu darbība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Latgales Centrālā bibliotēka

Bibliotekārs

Ēnotājiem būs iespēja iepazīt bibliotekāra profesiju - vērot bibliotekāru ikdienas gaitās, kā arī pašiem izmēģināt veikt noteiktus darba pienākumus - grāmatu izsniegšanu un saņemšanu, grāmatu kārtošanu plauktos, literatūras izstāžu noformēšanu, informācijas meklēšanu datubāzēs un citos elektroniskos resursos.

Gaidām ēnotājus!