Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Jelgavas iela 3
PAR UZŅĒMUMU
LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte īsteno akadēmisko darbību matemātikas un fizikas nozarēs, tajā skaitā medicīniskās fizikas apakšnozarē. Studijas trīs FMOF nodaļās - Fizikas, Matemātikas un Optometrijas un redzes zinātnes - ir iespēja kļūt par profesionālu, zinošu, pieprasītu un labi atalgotu speciālistu, inovatīvu uzņēmēju vai pētnieku dabaszinātnēs un inženierzinātnēs, nodrošinot valsts attīstībai tik nozīmīgo kvalificētu tehnisko un dabaszinātņu speciālistu pieejamību. Nozīmīgu vietu Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes darbībā ieņem zinātne un pētniecība. Fakultātē sadarbībā ar daudzām pētniecības institūcijām un uzņēmumiem veic ne vien Latvijā, bet arī starptautiski atzītus pētījumus un dod iespēju studentiem gūt pieredzi pētniecībā, darbojoties reālās, konkurēt spējīgās laboratorijās starptautiski atzītu zinātnieku vadībā. No 2019. gada februāra LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte atradīsies jaunās telpās LU Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3. Zinātņu māja ir daļa no nesen izveidotā LU Akadēmiskā centra, Troņkalnā.
NOZARE
Zinātne

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Vadītājs LU A. Liepas Neklātienes matemātikas skoā | LU FMOF Matemātikas nodaļas lektors

Tev tiek piedāvāta iespēja uzzināt, kā notiek matemātikas olimpiāžu un konkursu organizēšana Latvijā, kā arī varēsi ieskatīties, kā notiek studijas matemātikas programmu studentiem.

Latvijas Universitātes Aivara Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Matemātikas nodaļas struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. NMS jau vairāk nekā 45 gadus koordinē plaši izvērstu un vispusīgi padziļinātu mācību darbu matemātikā visas valsts mērogā, sākot ar jaunākajām klasēm.

NMS darbības virzieni:

 - matemātikas olimpiāžu un konkursu organizēšana;

 - skolēnu un skolotāju izglītošana;

 - mācību līdzekļu izstrāde;

 - zinātniski pētnieciskais darbs.

Uzzini vairāk par A. Liepas neklātienes matemātikas skolu -  http://nms.lu.lv/

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: LU Zinātņu māja, Jelgavas iela 3, Rīga LV - 1004

Docētājs / pētnieks Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā

Tev tiek piedāvāta iespēja iepazīties ar docētāja darbu Optometrijas studiju programmās un redzes pētnieka darbu Redzes uztveres laboratorijā!

Dienas gaitā ieskatīsimies mācību procesā no pasniedzēja skatapunkta, iepazīsim pienākumu un iemaņu specifiku, apmeklējot lekcijas, praktiskos darbus, seminārus. Varēsi uzzināt kā redzes pētnieks izstrādā redzes stimulus, kā izveido eksperimenta gaitu un veic mērījumus, izzinot cilvēka redzes spējas.

_____

Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas galvenie pētnieciskās darbības virzieni ir saistīti ar acs optiskā stāvokļa izzināšanu un redzes uztveres pētījumiem. Pirmajā pētījumu grupa ietilpst klīniski nozīmīgo datu iegūšana par acs veselību un tas optiskais stiprums, kontaktlēcu lietošanas paradumiem, redzes skrīnings.

Redzes uztveres pētījumi ir veltīti kognitīvo un prāta iesaistīšanos redzes procesā, ieskaitot stereoredzi, krāsu redzi, kustības uztveri, un protams, redzes ilūzijas.

Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas docētāja pienākumi ir pasniegšana un pētniecisko darbu vadīšana Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā. Lekciju klāsts iekļauj arī seminārus un praktiskos darbus, kur savus spēkus varēs izmēģināt arī ēnotājs.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: LU Dabas māja, Jelgavas iela 1, Rīga

Pētnieks LU Magnētisku mīkstu materiālu laboratorijā

Nāc ielūkoties, kā noris zinātnieka ikdiena!

Parādīsim, kā  roku rokā sadarbojas teorētiskā un eksperimentālā pētniecība, lai aprakstītu dabas procesus.

Kādā agregātstāvoklī ir cilvēks? Vai viņš ir ciets, šķidrs? Nē, viņš ir mīksts!

Dzīvi organismi lielākoties ir samērā mīksti. Mēs mēģinām izprast dažādu mīkstu materiālu īpašības, pētot tās ar magnētiskā lauka palīdzību. Piemēram:

- baktērijas, kas seko magnētiskajam laukam,

- gēlus, kas veidoti no magnētiskām daļiņām,

- magnētiskus šķidrumus (jā, izrādās magnēts līp ne tikai pie ledusskapja durvīm, bet arī pie šķidrumiem),

- magnētiskus mikrorobotus,

- u.c. magnētiski kontrolējamus materiālus.

LU Magnētisku mīkstu materiālu laboratorija nodarbojas ar starpdisciplināru pētniecību, ietverot fiziku, ķīmiju un bioloģiju. Galvenās pētniecības intereses iekļauj magnētisma un mīkstu materiālu (soft matter) mijiedarbību. Tiek aplūkotas tēmas sākot no individuālu magnētisku nanodaļiņu uzvedības līdz parādībām, ko var novērot kompleksās sistēmās magnētiskā lauka iedarbībā.

Pētniecība noris gan no teorētiskās puses, veidojot matemātiskus modeļus un veicot datorsimulācijas, gan no eksperimentālās puses, pārbaudot modeļu paredzējumus, izmantojot dažādas eksperimentālās iekārtas, kā mikroskopus, mikrofluīdikas mikrokanālus, magnētiskā lauka ģeneratorus un sensorus, lāzerpinceti, u.c. Laboratorijas ķīmijas grupa nodarbojas ar jaunu materiālu sintēzi.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Zinātņu māja, Jelgavas iela 3, Rīga

Vadītājs LU A. Liepas Neklātienes matemātikas skoā | LU FMOF Matemātikas nodaļas lektors

Tev tiek piedāvāta iespēja uzzināt, kā notiek matemātikas olimpiāžu un konkursu organizēšana Latvijā, kā arī varēsi ieskatīties, kā notiek studijas matemātikas programmu studentiem.

Latvijas Universitātes Aivara Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Matemātikas nodaļas struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. NMS jau vairāk nekā 45 gadus koordinē plaši izvērstu un vispusīgi padziļinātu mācību darbu matemātikā visas valsts mērogā, sākot ar jaunākajām klasēm.

NMS darbības virzieni:

 - matemātikas olimpiāžu un konkursu organizēšana;

 - skolēnu un skolotāju izglītošana;

 - mācību līdzekļu izstrāde;

 - zinātniski pētnieciskais darbs.

Uzzini vairāk par A. Liepas neklātienes matemātikas skolu -  http://nms.lu.lv/

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Zinātņu māja, Jelgavs iela 3

Pētnieks LU Skaitliskās modelēšanas institūtā

Tev tiek piedāvāta iespēja apskatīt, ko dara fizmati jaunizveidotajā LU Skaitliskās Modelēšanas institūtā!

Izmantojot fizikas un matemātikas zināšanas, kā arī iemaņas programmēšanā, ir iespējams atbildēt uz dažādiem svarīgiem jautājumiem:

- Kādi rīt būs laikapstākļi?

- Cik ilgā laikā jūras ūdens aizskalos kuģu ieeju ostā?

- Kā var paredzēt šķidrā metāla plūsmu industriālajās iekārtās?

-  Par cik samazināsies apkures izmaksas, ja nosiltināšu mājas ārsienas?

Varēsi ieraudzīt, kā skaitliskā modelēšana dod atbildi uz šiem vai līdzīgiem jautājumiem.

Skaitliskās modelēšanas instiūta darbības mērķis ir veikt inženierfizikāli orientētus nepārtrauktas vides procesu pētījumus gan Latvijas, gan Eiropas industrijas vajadzībām, kā arī sekmēt augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanu minētajās jomā.

Institūtā nodarbojas ar sekojošiem vides procesu pētījumu virzieniem:

 - klimats un tā pārmaiņa;

 - fizikālā okeanogrāfija;

 - piekrastes hidro- un morfodinamika;

 - ostu hidroinženierija;

 - upju hidroloģija un hidrodinamika;

 - ūdens kvalitāte;

 - hidroģeoloģija.

Institūtā nodarbojas ar sekojošiem tehnoloģisko procesu pētījumu virzieniem:

 - magnetohidrodinamika un tās lietojumi materiālu tehnoloģijās;

 - elektromagnētisko, siltuma un hidrodinamisko procesu matemātiskā (skaitliskā) modelēšana;

 - ēku energoefektivitāte;

 - gandrīz nulles enerģijas ēkas;

 - būvju siltumfizika;

 - termiskā komforta apstākļi;

 - būvkonstrukciju ilgtspēja.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: LU Zinātņu maja, Jelgavas iela 3, Rīga LV - 1004

Pētnieks LU Lāzeru centrā

Tev tiek piedāvāta iespēja apskatīt ar ko nodarbojas fiziķi!

Konkrēti – ko dara Latvijas Universitātes Lāzeru centra darbinieki. Ar lāzeru palīdzību iespējams pētīt vielas uzbūvi un īpašības, kā arī mērīt magnētisko lauku un pat ieraudzīt kāds tas izskatās.

Lai to darītu, nepieciešamas gan fizikas, gan matemātikas zināšanas, gan praktiskas iemaņas darboties ar laboratorijas iekārtām. Tev tiks dota iespēja mums palīdzēt šajā procesā!

Lāzeru centra galvenie darbības virzieni saistīti ar lāzeru izmantošanu:

 - Atomu, molekulu un krāsu centru dimanta kristālā kvantu stāvokļu manipulācijās un supersīkstruktūras eksperimentālos pētījumos;

 - Nelineāru magnetooptisko efektu pētīšanā atomos – tumšās un gaišās rezonanses, kā arī enerģētisko līmeņu krustošanās;

 - Elektriskā un magnētiskā lauka kartēšanā un attēlošanā ar optiskām metodēm, izmantojot gan atomus, gan krāsu centrus dimanta kristālos;

 - Magnētiskā lauka mērīšanas ierīcēs, ar plašu pielietojuma spektru, kas sevī ietver arī kosmiskās misijas.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: LU Zinātņu māja, Jelgavas iela 3, Rīga LV - 1004

Ekskursijas