Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Jēkabpils Agrobiznesa koledža
Pasta iela 1, Jēkabpils
PAR UZŅĒMUMU
Jēkabpils Agrobiznesa koledža ir Izglītības un Zinātnes ministrijas tiešās padotības 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības iestāde. Koledžā tiek realizētas studiju programmas Ekonomikas, Vadības un Informācijas Tehnoloģiju virzienos (Studiju virzienu reģistrs). Koledžas profesionālās vidējās izglītības nodaļā tiek realizētas profesionālās vidējās izglītības programmas grāmatvedība, komerczinības, multimediju dizains, datorsistēmas, programmēšana, telemehānika un loģistika. Misija: Nodrošināt izglītojamajiem profesionālo augstāko un profesionālo vidējo izglītību atbilstoši valsts normatīvo aktu prasībām. Vīzija: Vispusīga izaugsme un stabilas pozīcijas profesionālo augstākās izglītības iestāžu vidū. Stratēģiskais mērķis: Nostiprināt reģionālās pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iestādes statusu un pozīcijas. Stratēģisko mērķi pamato vairāki faktori: 1. Koledžas ģeogrāfiskais novietojums – Jēkabpils ir viena no Latvijas lielajām pilsētām un tuvējo novadu transporta un cilvēkresursu plūsma tieši saistīta ar pilsētu. 2. Tuvējā apkārtnē nav profesionālo izglītības iestāžu ar līdzīgām programmām. Tas ļauj pamatoti balstīties uz vienu no Eiropas Savienības izglītības vienotās sistēmas pamatprincipiem – pieejamības nodrošināšana. 4. Koledžā studē un mācās izglītojamie pārsvarā (~80%) no tuvējiem novadiem un pilsētām. 5. Lielākā daļa Koledžas absolventi darbu atrod un veido savu karjeru tuvējos novados un pilsētās.
NOZARE
Vidējā tehniskā un profesionālā izglītība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

datorsistēmu tehniķis

Datorsistēmu tehnikas mācību priekšmetu skolotājs, praktizējošs datorsistēmu tehniķis dienas laikā ar savu piemēru un praktisku darbošanos klasē, savai Ēnai radīs priekšstatu par to, kas jāzina, kādām prasmēm jāpiemīt, lai kļūtu par profesionālu datorosistēmu tehniķi.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Pasta iela 1, Jēkabpils

Mārketinga un reklāmas speciālists

Mārketinga un reklāmas jomas speciālists, profesionālās saskarsmes skolotājs savu Ēnu "ievedīs" reklāmas un mārketinga pasaulē. Vai tu vari kļūt par izcilu reklāmas un māreketinga speciālistu? Nāc ēnot!

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Pasta iela 1, Jēkabpils

projektu vadītāja

Projektu vadītāja dienas laikā ar savu piemēru un praktisku darbošanos savai Ēnai radīs priekšstatu par to, kas jāzina, kādām prasmēm jāpiemīt, kadi ir galvenie darba uzdevumi dažāda līmeņa un finasējuma projektu vadīšanā.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Pasta iela 1

datorgrafiķis

Datorgrtafikas skolotāja, prakstizējoša datorgrafiķe, kura dienas laikā ar savu piemēru un praktisku darbošanos klasē, savai Ēnai radīs priekšstatu par to, kas jāzina, kādām prasmēm jāpiemīt, lai kļūtu par darorgrafiķi, kā stradā datorgrafiķis.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Pasta iela 1, Jēkabpils

inovatīvo tehnoloģiju (robottehnikas) programmētājs

Inovatīvo tehnoloģiju (robottehnikas) programmētājs - skolotājs, kurš dienas laikā ar savu piemēru un praktisku darbošanos klasē, savai Ēnai radīs priekšstatu par to, kas ir robottehnika, programmēšana, sniegs ieskatu robottehnikas un mehānikas pamatos, dos norādījumus, kā apgūt vienkāršākās plānošanas un projektēšanas tehnikas.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Pasta iela 1, Jēkabpils

Ekskursijas