Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Latvijas Banka
K.Valdemāra iela 2A, Rīga
PAR UZŅĒMUMU
Latvijas Banka – valsts centrālā banka – ir neatkarīga iestāde, kas līdzdarbojas Eirosistēmas monetārās politikas noteikšanā un īstenošanā, nodrošina raitu skaidrās naudas apriti, veicina maksājumu sistēmu raitu darbību, pārvalda ārējās rezerves, sagatavo finanšu, monetāro un maksājumu bilances statistiku, uztur Kredītu reģistru.
NOZARE
Centrālo banku darbība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Eksperts Noregulējuma un aizsardzības sistēmu pārvaldē

Mēs rūpējamies, lai banku klienti justos droši par savu bankā noguldīto naudu krīzes gadījumos. Tāpēc Latvijā ir izveidota nacionālā noregulējuma sistēma, kura nodrošina nozīmīgo banku glābšanas mehānismu  un Noguldījumu garantiju fonds, no kura krīzes gadījumos tiek izmaksāta atlīdzība noguldītājiem. Ja vēlies uzzināt kādām prasmēm un zināšanām jāpiemīt profesionāļiem, kas atbild, lai šīs sistēmas raiti strādātu, tad nāc pie mums!

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Kr. Valdemāra iela 2a

Latvijas Bankas prezidenta vietnieks

Vēlies uzzināt,  kā tiek pieņemti Latvijas Bankas darbībai svarīgi lēmumi, kāda ir Latvijas Bankas padomes prezidenta vietnieka ikdiena? Piesakies!  Ēnu dienas laikā varēsi noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus par šī darba specifiku un prezidenta vietnieka pārraudzības jomām – finanšu stabilitāte, investīciju pārvaldība, finanšu vadība u.c.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Kr. Valdemāra iela 2a

Datu zinātnieks

Datu zinātnieks – profesija, kas palīdz organizācijai pieņemt datos balstītus lēmumus. Tie ir profesionāļi, kas veicina efektīvu un mūsdienīgu datu apstrādes rīku izmantošanu datu analīzē, palīdz datu automatizācijā, spējapstrādāt lielus strukturētu un nestrukturētu datu apjomus, radīt vizualizācijas, kas palīdz radīt izpratni par datiem, radīt daudzveidīgus analītikas un datu apstrādes rīkus, pamatot secinājumus un formulēt tos vadības lēmumu pieņemšanai. Tā ir profesija ar nākotnes potenciālu.

Ja Tevi interesē eksaktās zinātnes, šī profesija varētu būt piemērota tieši Tev! Nāc pie mums un tu uzzināsi, ko dara datu zinātnieks!

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Kr.Valdemāra iela 2a

Datu zinātnieks

Datu zinātnieks – profesija, kas palīdz organizācijai pieņemt datos balstītus lēmumus. Tie ir profesionāļi, kas veicina efektīvu un mūsdienīgu datu apstrādes rīku izmantošanu datu analīzē, palīdz datu automatizācijā, spējapstrādāt lielus strukturētu un nestrukturētu datu apjomus, radīt vizualizācijas, kas palīdz radīt izpratni par datiem, radīt daudzveidīgus analītikas un datu apstrādes rīkus, pamatot secinājumus un formulēt tos vadības lēmumu pieņemšanai. Tā ir profesija ar nākotnes potenciālu.

Ja Tevi interesē eksaktās zinātnes, šī profesija varētu būt piemērota tieši Tev! Nāc pie mums un tu uzzināsi, ko dara datu zinātnieks!

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Kr. Valdemāra iela 2a

Economist

This is a unique opportunity for Ukrainian students currently studying in Latvia to shadow our Ukrainian colleague that works at Latvijas Banka as an economist. She is eager to meet her compatriots and speak about her daily work at the central bank. You will also be able to test your skills in recognizing counterfeit money and visit our knowledge centre “Money World” where you will learn more about economy, money and how they are interrelated. Join us at the Latvijas Banka's Shadow Day!

 #Ukraine

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Kr. Valdemara street 2a

Economist

This is a unique opportunity for Ukrainian students currently studying in Latvia to shadow our Ukrainian colleague that works at Latvijas Banka as an economist. She is eager to meet her compatriots and speak about her daily work at the central bank. You will also be able to test your skills in recognizing counterfeit money and visit our knowledge centre “Money World” where you will learn more about economy, money and how they are interrelated.Join us at the Latvijas Banka's Shadow Day!

 #Ukraine

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Kr. Valdemara street 2a

Latvijas Bankas padomes locekle

Vēlies uzzināt par to, kā tiek veikta finanšu sektora uzraudzība, kāpēc tas ir svarīgi, kā Latvijas Banka pārstāv un pauž Latvijas viedokli Eirosistēmā, kā tiek pieņemti Latvijas Bankas darbībai svarīgi lēmumi, kāda ir Latvijas Bankas padomes locekļa ikdiena? Piesakies!  Ēnu dienas laikā varēsi noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus par šī darba specifiku.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Kr. Valdemāra iela 2a

Auditors

Tevi interesē finanšu joma un piemīt labas analītiskās spējas? Nāc pie mums un uzzini, kā savas spējas Tu varētu pielietot finanšu sektora uzraudzības eksperta un auditora darbā. Tev būs iespēja noskaidrot, kā tiek veikta banku un apdrošināšanas sabiedrību uzraudzība, kāpēc tas ir svarīgi, kā tiek pieņemti lēmumi Latvijas un starptautiskā līmenī.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Kr. Valdemāra iela 2a

Uzraudzības eksperts

Tevi interesē finanšu joma un piemīt labas analītiskās spējas? Nāc pie mums un uzzini, kā savas spējas Tu varētu pielietot finanšu sektora uzraudzības eksperta un auditora darbā. Tev būs iespēja noskaidrot, kā tiek veikta banku un apdrošināšanas sabiedrību uzraudzība, kāpēc tas ir svarīgi, kā tiek pieņemti lēmumi Latvijas un starptautiskā līmenī.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Kr.Valdemāra iela 2a

Juriskonsults Licencēšanas un sankciju pārvaldē

Ja vēlies uzzināt kādēļ vispār licences finanšu sektorā tiek izsniegtas, arī par jaunajām jomām, piemēram cripto, kolektīvo finansēšanu, par krāpšanas tendencēm, ko ņemt vērā, kur neiesaistīties un tml., tad  nāc pie mums un Ēnu dienas ietvaros gūsi atbildes uz Tevi interesējošiem jautājumiem!

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Kr. Valdemāra iela 2a

Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras arhitekts

Tevi interesē informācijas tehnoloģiju joma? Tad droši piesakies un Ēnu dienas laikā varēsi  iepazīties ar dažādu informācijas tehnoloģiju jomas profesiju - informācijas tehnoloģiju infrastruktūras arhitekta, sistēmu analītiķa, programmētāja, kiberdrošības eksperta u.c. profesiju specifiku. Tas ir vēl aizraujošāk, nekā Tu domā!

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Kr. Valdemāra 2a

Ekonomists Monetārās politikas pārvaldē

Tevi interesē ekonomika un piemīt labas analītiskās spējas? Tad ekonomista profesija varētu būt piemērota tieši Tev! Droši piesakies un Ēnu dienas laikā varēsi noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus par ekonomista darba pienākumiem un ikdienu – analīzi un pētījumu veikšanu, aktuālām makroekonomikas tēmām u.c. Šīs dienas laikā varēsi arī uzzināt par to, kādām prasmēm un īpašibām jāpiemīt ekonomistam, kā arī apmainīties ar domām par ekonomikas zināšanu nozīmi dzīvē u.c.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: K.Valdemāra iela 2A

Ekonomists Monetārās politikas pārvaldē

Tevi interesē ekonomika un piemīt labas analītiskās spējas? Tad ekonomista profesija varētu būt piemērota tieši Tev! Droši piesakies un Ēnu dienas laikā varēsi noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus par ekonomista darba pienākumiem un ikdienu – analīzi un pētījumu veikšanu, aktuālām makroekonomikas tēmām u.c. Šīs dienas laikā varēsi arī uzzināt par to, kādām prasmēm un īpašibām jāpiemīt ekonomistam, kā arī apmainīties ar domām par ekonomikas zināšanu nozīmi dzīvē u.c.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Kr. Valdemāra 2a

Starptautisko attiecību pārvaldes vadītājs

Tevi interesē ekonomika un starptautiskās norises? Tad droši piesakies un Ēnu dienas laikā varēsi noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus par sadarbību ar starptautiskajām organizācijām -  ar Starptautisko valūtas fondu, Eiropas Centrālo banku un citām starptautiskajām finanšu institūcijām un uzzināt par to, kā tiek aiztāvēts Latvijas Bankas viedoklis starptautiskajās institūcijās par Latvijas Bankas kompetencē esošiem jautājumiem.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Kr. Valdemāra 2a

Latvijas Bankas padomes locekle

Vēlies uzzināt par to, kā tiek pieņemti Latvijas Bankas darbībai svarīgi lēmumi, kāda ir Latvijas Bankas padomes locekļa ikdiena? Piesakies!  Ēnu dienas laikā varēsi noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus gan par Latvijas Bankas darbību kopumā, gan detalizētāk par darbības riskiem, juridiskajiem jautājumiem, drošības jautājumiem u.c.  

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Kr. Valdemāra 2a

Maksājumu sistēmu pārvaldes eksperts

Vai Tu zini, kā notiek elektroniskie maksājumi Latvijā? Vai zini, kas ir zibmaksājumi, un kas nepieciešams, lai tie varētu darboties? Ja esi tehniski domājošs, ja Tevi interesē inovācijas finanšu sfērā, tad kļūsti par ēnu Maksājumu sistēmu pārvaldē! Tu iegūsi retu iespēju iepazīties uzreiz ar vairāku Latvijas Bankā esošo profesiju darba ikdienu vienlaikus, iepazīstot maksājumu sistēmu darbības nodrošināšanu, jaunu produktu un pakalpojumu attīstīšanu maksājumu jomā, maksājumu un vērtspapīru sistēmu pārraudzību, statistikas apkopošanu, sadarbību ar Eiropas Centrālo banku un bankām Latvijā u.c.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Kr. Valdemāra 2a

Latvijas Bankas prezidents

Tevi interesē finanšu un ekonomikas joma? Vēlies uzzināt par to, kā Latvijas Banka pārstāv un pauž Latvijas viedokli Eirosistēmā, kā tiek pieņemti Latvijas Bankas darbībai svarīgi lēmumi, kāda ir Latvijas Bankas prezidenta ikdiena? Piesakies! Pamato, kādēļ vēlies ēnot Latvijas Bankas vadītāju, un kāpēc tieši Tu esi labākais kandidāts. Ēnu dienas laikā varēsi noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus par šī darba specifiku.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Kr.Valdemāra iela 2a

Finanšu ieguldījumu portfeļa vadītājs

Ja Tevi interesē finanšu tirgi un investīcijas, tad nāc pie mums Ēnu dienā! Tev būs iespēja ēnot finanšu ieguldījumu portfeļa vadītājus un noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus par šī amata  pienākumiem un ikdienu - Latvijas Bankas ieguldījumu pārvaldīšanu, informācijas par pasaules finanšu tirgiem un investīcijām apkopošanu un analīzi, ar investīciju pārvaldīšanu saistīto risku izvērtēšanu, utt.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Kr. Valdemāra 2a

Ekonomists Monetārās politikas pārvaldē

Tevi interesē ekonomika un piemīt labas analītiskās spējas? Tad ekonomista profesija varētu būt piemērota tieši Tev. Piesakies un Ēnu dienas laikā varēsi noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus par ekonomista darba pienākumiem un ikdienu – analīzi un pētījumu veikšanu par finanšu tirgiem un tautsaimniecības attīstību, par Eirosistēmas īstenotās vienotās monetārās politikas ietekmi, aktuālām makroekonomikas tēmām u.c.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Kr. Valdemāra 2a

Ekonomists Starptautisko attiecību daļā

Tevi interesē ekonomika un starptautiskās norises? Tad droši piesakies un Ēnu dienas laikā varēsi noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus par Vadības sekretariāta un starptautisko attiecību daļas ekonomistu darba pienākumiem un ikdienu - sekot līdzi norisēm pasaules un Eiropas lielāko valstu, kā arī pārējo eiro zonas valstu ekonomikā, analizēt to potenciālo ietekmi uz Latvijas ekonomiku, prezentēt analīzes rezultātus Latvijas Bankas vadībai, sagatavot un sniegt Latvijas Bankas viedokli par ES institūcijās un Starptautiskajā Valūtas fondā aplūkotiem jautājumiem.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Kr. Valdemāra iela 2a

Ekonomists Starptautisko attiecību daļā

Tevi interesē ekonomika un starptautiskās norises? Tad droši piesakies un Ēnu dienas laikā varēsi noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus par Vadības sekretariāta un starptautisko attiecību daļas ekonomistu darba pienākumiem un ikdienu - sekot līdzi norisēm pasaules un Eiropas lielāko valstu, kā arī pārējo eiro zonas valstu ekonomikā, analizēt to potenciālo ietekmi uz Latvijas ekonomiku, prezentēt analīzes rezultātus Latvijas Bankas vadībai, sagatavot un sniegt Latvijas Bankas viedokli par ES institūcijās un Starptautiskajā Valūtas fondā aplūkotiem jautājumiem.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Kr. Valdemāra 2a

Statistikas pārvaldes vadītājs

Tevi interesē matemātika, piemīt labas analītiskās spējas un precizitāte? Tad statistika varētu būt piemērota profesija tieši Tev! Piesakies un Ēnu dienas laikā varēsi noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus par statistiķa darba pienākumiem un ikdienu – datu vākšanu, apstrādāšanu, apkopošanu, analizēšanu, statistiskās informācijas publiskošanu, statistikas sagatavošanas metodoloģijas izstrādi u.c.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Kr. Valdemāra 2a

Finanšu tirgus operāciju analītiķis

Ja Tevi interesē finanšu tirgus darījumu organizēšana starptautiskā vidē, tad nāc pie mums Ēnu dienā!

Tev būs iespēja ēnot Latvijas Bankas finanšu tirgus operāciju analītiķus un noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus par šī amata pienākumiem un ikdienu – eiro zonas monetārās politikas īstenošanu Latvijā, sadarbību ar citām centrālajām bankām, komercbankām un citiem tirgus dalībniekiem, noteikumu un procedūru izstrādāšanu utt.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Kr. Valdemāra iela 2A

Ekonomists Finanšu stabilitātes un makrouzraudzības pārvaldē

Tevi interesē ekonomika un piemīt labas analītiskās spējas? Tad ekonomista profesija varētu būt piemērota tieši Tev. Piesakies un ēnu dienas laikā varēsi noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus par ekonomista darba pienākumiem un ikdienu – nebanku finanšu sektora makrouzraudzības analīzi, agrīnās brīdināšanas rādītājiem, informāciju par finanšu stabilitāti sagatavošanu Eiropas Centrālajai bankai un citām starptautiskajām institūcijām.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Kr. Valdemāra iela 2a

Ekskursijas