Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Latvijas Banka
K.Valdemāra iela 2A, Rīga
PAR UZŅĒMUMU
Latvijas Banka – valsts centrālā banka – ir neatkarīga iestāde, kas līdzdarbojas Eirosistēmas monetārās politikas noteikšanā un īstenošanā, nodrošina raitu skaidrās naudas apriti, veicina maksājumu sistēmu raitu darbību, pārvalda ārējās rezerves, sagatavo finanšu, monetāro un maksājumu bilances statistiku, uztur Kredītu reģistru.
NOZARE
Centrālo banku darbība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Latvijas Banka

Ēku sistēmu daļas vadītājs Tehniskajā pārvaldē

Ja vēlies savu izglītību saistīt ar inženierzinātnēm, tad droši nāc pie mums un uzzini, kur un kā iegūtās zināšanas varēsi pielietot dzīvē. Tu uzzināsi ko vairāk par Latvijas Bankas ēkām un to inženiertehnisko sistēmu uzturēšanu un attīstību, par to, kā notiek Latvijas Bankas ēku būvniecības un pārbūves darbu plānošana, organizēšanu un pārraudzība, kā arī to, kādām zināšanām un prasmēm jāpiemīt, lai šo darbu varētu kvalitatīvi veikt. 

 

Latvijas Banka

Ekonomists Monetārās politikas pārvaldē

Tevi interesē ekonomika un piemīt labas analītiskās spējas? Tad ekonomista profesija varētu būt piemērota tieši Tev! Droši piesakies un Ēnu dienas laikā varēsi noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus par ekonomista darba pienākumiem un ikdienu – analīzi un pētījumu veikšanu, aktuālām makroekonomikas tēmām u.c. Šīs dienas laikā varēsi arī uzzināt par to, kādām prasmēm un īpašibām jāpiemīt ekonomistam, kā arī apmainīties ar domām par ekonomikas zināšanu nozīmi dzīvē u.c.

Latvijas Banka

Vecākais ekonomists Monetārās politikas pārvaldē

Tevi interesē ekonomika un piemīt labas analītiskās spējas? Tad ekonomista profesija varētu būt piemērota tieši Tev. Piesakies un Ēnu dienas laikā varēsi noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus par ekonomista darba pienākumiem un ikdienu – analīzi un pētījumu veikšanu par finanšu tirgiem un tautsaimniecības attīstību, par Eirosistēmas īstenotās vienotās monetārās politikas ietekmi, aktuālām makroekonomikas tēmām u.c.

Latvijas Banka

Juridiskās pārvaldes vadītāja, valdes priekšsēdētāja vietniece

Ēnu dienā varēsi uzzināt, ko nozīmē: • jurista darbs - tiesību aktu projektu izstrāde, skaidrojumu sniegšana par Latvijas Republikas, Eiropas Savienības, Eiropas Centrālās bankas un starptautisko tiesību aktu regulējumu, Latvijas Bankas interešu pārstāvība tiesās u.c.; • Latvijas Bankas valdes darbs – lēmumu pieņemšanas process.

 

Latvijas Banka

Komunikācijas projektu vadītāja

Tevi interesē sabiedriskās attiecības? Tad droši piesakies, jo Ēnu dienas laikā varēsi ēnot Latvijas Bankas Sabiedrisko attiecību daļas komunikācijas projektu vadītāju, kura atbildībā ir Latvijas Bankas komunikācija internetā, t. sk., sociālajās interneta platformās. Ēnu dienas laikā varēsi noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus par šī darba specifiku.

Latvijas Banka

Ekonomists Monetārās politikas pārvaldē

Tevi interesē ekonomika un piemīt labas analītiskās spējas? Tad ekonomista profesija varētu būt piemērota tieši Tev. Piesakies un Ēnu dienas laikā varēsi noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus par ekonomista darba pienākumiem un ikdienu – analīzi un pētījumu veikšanu par finanšu tirgiem un tautsaimniecības attīstību, par Eirosistēmas īstenotās vienotās monetārās politikas ietekmi, aktuālām makroekonomikas tēmām u.c.

 

Latvijas Banka

Galvenais ekonomists Monetārās politikas pārvaldē

Tevi interesē ekonomika un piemīt labas analītiskās spējas? Tad ekonomista profesija varētu būt piemērota tieši Tev. Piesakies un ēnu dienas laikā varēsi noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus par ekonomista darba pienākumiem un ikdienu – analīzi un pētījumu veikšanu par finanšu tirgiem un tautsaimniecības attīstību, par Eirosistēmas īstenotās vienotās monetārās politikas ietekmi, aktuālām makroekonomikas tēmām u.c.

 

Latvijas Banka

Vecākais informācijas tehnoloģijas projektu vadītājs

Tevi interesē informācijas tehnoloģiju joma? Tad droši piesakies un Ēnu dienas laikā varēsi  iepazīties ar dažādu informācijas tehnoloģiju jomas profesiju - sistēmu analītiķa, programmētāja, datortehnikas inženiera u.c. profesiju specifiku. Tas ir vēl aizraujošāk, nekā Tu domā!

 

Latvijas Banka

Vecākais datorsistēmu un datortīklu administrators

Tevi interesē informācijas tehnoloģiju joma? Tad droši piesakies un Ēnu dienas laikā varēsi  iepazīties ar dažādu informācijas tehnoloģiju jomas profesiju - sistēmu analītiķa, programmētāja, datortehnikas inženiera u.c. profesiju specifiku. Tas ir vēl aizraujošāk, nekā Tu domā!

 

Latvijas Banka

Vecākais datortehnikas inženieris

Tevi interesē informācijas tehnoloģiju joma? Tad droši piesakies un Ēnu dienas laikā varēsi  iepazīties ar dažādu informācijas tehnoloģiju jomas profesiju - sistēmu analītiķa, programmētāja, datortehnikas inženiera u.c. profesiju specifiku. Tas ir vēl aizraujošāk, nekā Tu domā!

Latvijas Banka

Vecākais auditors Iekšējā audita pārvaldē

Tevi interesē finanses un grāmatvedība, esi analītisks, radoši domājošs un precīzs? Tad nāc pie mums Ēnu dienā un Tev būs iespēja iepazīt iekšējā audita speciālista darba ikdienu - veikt iestādes darbības auditus, lai atklātu pilnveidojamās jomas un ieteiktu darbības efektivātes uzlabošanu.

 

Latvijas Banka

Vecākā grāmatvedības eksperte

Tevi interesē finanses, grāmatvedība un banku darbība? Tad Tevi gaidīsim Ēnu dienā Grāmatvedības pārvaldē. Šīs dienas laikā Tu varēsi uzzināt gan par grāmatvedības darba organizāciju Latvijas Bankā, gan par erosistēmas darba grupu darbību saistībā ar finanšu uzskaites jautājumiem. Tu varēsi sekot līdzi, kā visi bankas darījumi tiek atspoguļoti ikdienas pārskatā, kā notiek gada finanšu pārskata sastādīšana,  kā tiek veikta ikdienas pārskata apstiprināšana pie galvenā grāmatveža un valdes priekšsēdētāja u.c. Tāpat varēsi izmēģināt savas analītiskās spējas dažādos praktiskos uzdevumos.

 

Latvijas Banka

Tirgus operāciju pārvaldes vadītāja vietniece

Ja Tevi interesē finanšu tirgi un investīcijas, tad nāc pie mums Ēnu dienā! Tev būs iespēja ēnot finanšu ieguldījumu portfeļa vadītājus un noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus par šī amata  pienākumiem un ikdienu - Latvijas Bankas ieguldījumu pārvaldīšanu, informācijas par pasaules finanšu tirgiem un investīcijām apkopošanu un analīzi, ar investīciju pārvaldīšanu saistīto risku izvērtēšanu, utt.

 

Latvijas Banka

Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes vadītājs

Tevi interesē ekonomika un starptautiskās norises? Tad droši piesakies un Ēnu dienas laikā varēsi noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus par sadarbību ar starptautiskajām organizācijām -  ar SVF, ECB un citām starptautiskajām finanšu institūcijām un uzzināt par to, kā tiek aiztāvēts Latvijas Bankas viedoklis starptautiskajās institūcijās par Latvijas Bankas kompetencē esošiem jautājumiem.

 

Latvijas Banka

Informācijas sistēmu pārvaldes vadītāja vietnieks

Tevi interesē informācijas tehnoloģiju joma? Tad droši piesakies un Ēnu dienas laikā varēsi  iepazīties ar dažādu informācijas tehnoloģiju jomas profesiju - sistēmu analītiķa, programmētāja, datortehnikas inženiera u.c. profesiju specifiku. Tas ir vēl aizraujošāk, nekā Tu domā!

 

Latvijas Banka

Latvijas Bankas prezidenta vietniece

Tevi interesē finanšu un ekonomikas joma? Vēlies uzzināt par to, kā Latvijas Banka pārstāv un pauž Latvijas viedokli Eirosistēmā, kā tiek pieņemti Latvijas Bankas darbībai svarīgi lēmumi, kāda ir Latvijas Bankas vadītāja ikdiena? Piesakies! Pamato, kādēļ vēlies ēnot Latvijas Bankas vadītāju, un kāpēc tieši Tu esi labākais kandidāts. Ēnu dienas laikā varēsi noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus par šī darba specifiku.

Latvijas Banka

Statistikas pārvaldes vadītājs

Tevi interesē matemātika, piemīt labas analītiskās spējas un precizitāte? Tad statistika varētu būt piemērota profesija tieši Tev! Piesakies un Ēnu dienas laikā varēsi noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus par statistiķa darba pienākumiem un ikdienu – datu vākšanu, apstrādāšanu, apkopošanu, analizēšanu, statistiskās informācijas publiskošanu, statistikas sagatavošanas metodoloģijas izstrādi u.c.

Latvijas Banka

Padomnieks Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldē

Tevi interesē ekonomika un starptautiskās norises? Tad droši piesakies un Ēnu dienas laikā varēsi noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus par Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes ekonomistu darba pienākumiem un ikdienu - sekot līdzi norisēm pasaules un Eiropas lielāko valstu, kā arī pārējo eiro zonas valstu ekonomikā, analizēt to potenciālo ietekmi uz Latvijas ekonomiku, prezentēt analīzes rezultātus Latvijas Bankas vadībai, kā arī ar mediju palīdzību komunicēt tos Latvijas sabiedrībai, sagatavot un sniegt Latvijas Bankas viedokli par ES institūcijās un Starptautiskajā Valūtas fondā aplūkotiem jautājumiem.

 

Latvijas Banka

Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs

Tevi interesē sabiedriskās attiecības? Interesē arī finanšu joma? Tad droši piesakies, jo  ēnu dienas laikā varēsi ēnot Latvijas Bankas Sabiedrisko attiecību daļas vadītāju, kura atbildībā ir Latvijas Bankas ārējās komunikācijas stratēģijas izstrāde, Latvijas Bankas viedokļa paušana par Latvijas Bankas darbības jautājumiem. Ēnu dienas laikā varēsi noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus par šī darba specifiku.

Latvijas Banka

Naudas tehnoloģiju daļas vadītājs

Ja vēlies uzzināt ko vairāk par skaidrās naudas apriti Latvijā, par naudas zīmju ekspertīzi un naudas apstrādi, kā arī praktisko darbu pie naudas zīmju viltojumu atklāšanas, tad nāc pie mums un Ēnu dienas ietvaros gūsi atbildes uz Tevi interesējošajiem jautājumiem!

 

Latvijas Banka

Maksājumu sistēmu pārvaldes vadītāja vietniece

Vai Tu zini, kā notiek elektroniskie maksājumi Latvijā? Vai zini, kas ir zibmaksājumi, un kas nepieciešams, lai tie varētu darboties? Ja esi tehniski domājošs, ja Tevi interesē inovācijas finanšu sfērā, tad kļūsti par ēnu Maksājumu sistēmu pārvaldē! Tu iegūsi retu iespēju iepazīties uzreiz ar vairāku Latvijas Bankā esošo profesiju darba ikdienu vienlaikus, iepazīstot maksājumu sistēmu darbības nodrošināšanu, jaunu produktu un pakalpojumu attīstīšanu maksājumu jomā, Kredītu reģistra darbību, maksājumu un vērtspapīru sistēmu pārraudzību, statistikas apkopošanu, sadarbību ar Eiropas Centrālo banku un bankām Latvijā, u.c.

 

Latvijas Banka

Galvenā interneta portāla redaktore

Ēnu dienas ietvaros "ēnai" būs iespēja iepazīties ar dažādām sabiedrisko attiecību ikdienas aktivitātēm Latvijas Bankā – dažādām mērķauditorijām paredzētu interneta vietņu izveidi un uzturēšanu, izglītojošas interneta vietnes "Naudas skola" organizētajiem pasākumiem, monētu popularizēšanas pasākumu organizēšanu u.c.

 

Latvijas Banka

Personas datu aizsardzības speciāliste

 

 Vai zini, kas ir personas datu aizsardzības speciālists? Šis eksperts konsultē darbiniekus, kuri veic personas datu apstrādi, par viņu pienākumiem saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu, sniedz padomus attiecībā uz novērtējumu par ietekmi uz datu aizsardzību, kā arī izglīto darbiniekus informācijas aizsardzībā. Ikdienas darbā datu aizsardzības speciālists cieši sadarbojas ar kolēģiem informācijas tehnoloģiju un juridiskajā jomā. Piesakies Ēnu dienā, un uzzināsi, kā tas viss darbojas ikdienā!