Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Magnetic Latvia Liepājas biznesa inkubators
Dārza iela 4/8
PAR UZŅĒMUMU
LIAA- Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir 1993. gadā dibināta Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes valsts iestāde. Kopš 2004. gada LIAA direktors ir Andris Ozols. Magnetic Latvia Liepājas biznesa inkubatora mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību Liepājā, Liepājas apkārtnē, Saldus un Brocēnu novados
NOZARE
Valsts pārvalde

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Magnetic Latvia Liepājas biznesa inkubators

Liepājas biznesa inkubatora vadītājs

Magnetic Latvia Liepājas biznesa inkubatora vadītāja ikdiena ir ļoti dinamiska. Darba dienas tiek pavadītas konsultējot potenciālos klientus vai esošos inkubatora biedrus. Bieži nākas uzstāties publiskos pasākumos, vai piedalīties sapulcēs ar sadarbības partneriem. Ikdiena lielākoties tiek pavadīta mājīgās koprades telpās Dārza ielā 4/8, vai klientu birojos/ražotnēs.