Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Rīgas 216.pirmsskolas izglītības iestāde
Salaspils iela 10, Rīgā
PAR UZŅĒMUMU
Rīgas 216.pirmsskolas izglītības iestāde ir dibināta 1968. gadā. Iestāde ir Rīgas pilsētas pašvaldības dibināta un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta, pakļautībā esoša pirmsskolas izglītības iestāde, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas. Iestādes pamatmērķis: Iestādes vides un darbības pielāgošana individuālajām pirmsskolnieku (1,5 - 7 g.vec. bērnu) interesēm un vajadzībām, lai attīstītu izglītojamos vispusīgas kompetences, kas piemērotas nākotnes prasībām. Mērķis: Sagatavot izglītojamos pamatizglītības ieguves uzsākšanai, apzinoties sevi, ticot sev un savām spējām, izprotot dabas un apkārtējās dzīves norišu likumsakarības. Iestādi apmeklē 216 izglītojamie un darbojas 11 bērnu grupas. Darbinieku skaits - 55, t.sk. 35 pedagogi.
NOZARE
Pirmsskolas izglītība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

pirmsskolas izglītības skolotājs

Pirmsskolas skolotājs ir galvenais bērnu prāta, emocionālās un fiziskās attīstības procesa organizētājs savā grupā. Viņš metodiski organizē grupas sadzīvi, sadarbojoties ar skolotājas palīdzi, medmāsu, logopēdu, mūzikas, sporta un citu grupu skolotājiem.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Salaspils iela 10

sporta skolotājs

Organizēt un īstenot mācību un audzinašanas procesu atbilstoši pirmsskolas izglītības programmas mērķiem un uzdevumiem. Organizēt sporta pasākumus. Rūpēties par bērnu fizisko attīstību ievērojot bērnu vecumu.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Salaspils iela 10

mūzikas skolotājs

Pirmsskolas mūzikas skolotājs ir galvenais bērnu emocionālās attīstības procesa organizētājs iestādē; metodiski organizē iestādes kultūras dzīvi, pasākumus, izklaides, sadarbojoties ar grupu skolotājiem, medicīnas māsu, sporta un latviešu valodas skolotājiem.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Salaspils iela 10

Ekskursijas