Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Limbažu novada pašvaldības aģentūra "LAUTA"
Torņa iela 3
PAR UZŅĒMUMU
Limbažu novada pašvaldības aģentūra "LAUTA" Ēnu dienā piedāvājam sekojošas vakances: * tūrisma informācijas konsultants-2 vakances- vecumā no 14 gadiem; * sudrabkalis- 4 vakances- vecumā no 14 gadiem; AĢENTŪRAS darbības mērķis ir: Veidot Limbažu novada atpazīstamību un identitāti, īstenot tūrisma, uzņēmējdarbības, kā arī sociālās uzņēmējdarbības politiku, veicināt tautas jaunradi, sekmēt materiālo un nemateriālo kultūras vērtību un tradīciju pārmantošanu, mūžizglītību, sociālo līdzdalību, kultūras mantojuma pieejamību, veidojot un piedāvājot daudzveidīgus, un kvalitatīvus kultūras tūrisma pakalpojumus, tūrisma un kultūrvēsturisko objektu uzturēšanu, apsaimniekošanu un attīstību vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī
NOZARE
Pašvaldība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Tūrisma informācijas konsultants

Limbažu novada pašvaldības aģentūra "LAUTA"- tūrisma informācijas centrā (TIC) nodrošina informācijas pieejamību ceļotājiem un vietējiem iedzīvotājiem par apskates objektiem un atpūtas iespējām Limbažos, Limbažu novadā, Vidzemes piekrastē (pēc pieejamās informācijas arī Latvijā un Baltijas valstīs)

Ēnotājam piedāvājam iepazīties ar TIC ikdienas darbiem- jeb jo dara tūrisma informācijas centrā:

* Izstrādājam tūrisma materiālus, maršrutus, piedalāmies vietējās un starptautiskās tūrisma izstādēs;

* Limbaži ir Hanzas pilsēta un sadarbojamies ar Hanzas pilsētām Latvijā un Baltijas jūras reģionā, piedalāmies Starptautiskajās Hanzas dienās;

* Darbojamies dažādu ar tūrismu saistītu projektu izstrādē un ieviešanā- piemēram, Zaļie ceļi (Greenways), HANSA, pārgājienu maršruts (Jūrtaka);

* Sadarbojamies ar TIC Latvijā un kaimiņvalstīs, vietējiem uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, pašvaldībām;

* Stāstam par vietējiem amatniekiem un amatu meistariem

* Organizējam un piedalāmies pasākumos, kur iespēja pastāstīt, ko darīt Limbažos un novadā;

* Vidzemes piekrastē strādājam kopā ar 4 piekrastes pašvaldībām, veidojot tūrisma reģionu "Saviļņojošā Vidzeme";

* Rakstām preses ziņas, sadarbojamies ar dažādiem masu saziņas līdzekļiem;

* Darbojamies sociālo tīklu uzturēšanā, ko var atrast pēc atslēgvārdiem #Visitlimbazi;

* Pārdodam SIA "Impro ceļojumi" ceļojumus, suvenīrus, kartes u.c. lauku labumus;

* tiekamies ar studentiem viņu pētījumos, pieņemam praktikantus;

*Tīri praktiski- arī kārtojam plauktus, šķirojam un atjaunojam informāciju, dalāmies ar materiāliem un ievācam no kolēģiiem

Par vēl citiem darbiem plašāk- tiekoties klātienē

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Torņa iela 3

Uzņēmējdarbības konsultants

* ko dara uzņēmējdarbības speciālists

* uzņēmējdarbības uzsākšana

* iespējas biznesa inkubatoros

* vietējo uzņēmumu apmeklējums

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Burtnieku iela 2

Sudrabkalis

Vecajā rātsnamā Limbažos kopš 2019.gada Limbažu novada pašvaldības aģentūra  "LAUTA" izveidojusi ekspozīciju "Sudraba Limbaži".

Ēnu dienā piedāvājam iepazīšanos ar sudrabkaļa amatu- iespēja uzzināt kā sudrabu pārvērst gredzenos, auskaros un citos juvelieru darbos- kāds izskatās materiāls sākumā, kādi ir veicamie darbi un apstrādes process, ilgums, tehnika, lai no sudraba (vai iesākumā no misiņa) taptu dažādi meistardarbi

Ēnu dienas laikā:

·         Iepazīšanās ar ekspozīciju “Sudraba Limbaži”;

·         Paraugdemonstrējums lodēšanā;

·         Kā sanāk "čiks"

·         Praktiska darbošanās ar materiālu darbnīcā

Darbnīcā darbosies sudrabkale Līga Krastiņa- Kalēja, kas sudraba apstrādi un  nianses mācījusies pie sudrabkaļa Oļega Auzera, kas pazīstams kā lielāko sudraba skulptūru meistars Baltijas jūras reģionā.

www.sudrabalimbazi.lv,

fb.com/sudrabalimbazi

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Burtnieku iela 4

Ekskursijas