Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Bauskas novada pašvaldība
Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV - 3901
PAR UZŅĒMUMU
Bauskas novada pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības – Bauskas novada domes un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību Bauskas novada administratīvajā teritorijā nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī likumā „Par pašvaldībām” paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu, kā arī pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un Bauskas novada administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.
NOZARE
Pašvaldība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Bauskas novada Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks

Iepazīsti Pašvaldības policijas darba ikdienu, uzzini, kādas prasmes nepieciešamas šī darba veikšanai

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Uzvaras iela 6, Bauska

Bauskas novada Pašvaldības policijas priekšnieks

Iepazīsti Pašvaldības policijas darba ikdienu, uzzini, kādas prasmes nepieciešamas šī darba veikšanai

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Uzvaras iela 6, Bauska

Projektu vadītājs Attīstības un plānošanas nodaļā

Iepazīsti Attīstības un plānošanas nodaļas darba ikdienu un uzzini par nepieciešamajām prasmēm šo pienākumu veikšanā.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska

Sabiedrisko attiecību speciālists/-e

Iepazīsti Sabiedrisko attiecību darbu pašvaldībā, tā specifiku un darba veikšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes. Iepazīsties ar sabiedrisko attiecību speciālista ikdienas pienākumiem. 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska

Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas metodiķe

Iepazīsti Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas metodiķes ikdienas darba pienākumus. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Katoļu iela 3, Bauska

Ekskursijas