Ēnu diena
UZŅĒMUMA DATI
Nodarbinātības valsts aģentūras Valmieras filiāle
Meža iela 7, Valmiera, LV-4201
PAR UZŅĒMUMU
Nodarbinātības valsts aģentūras misija ir nodrošināt bezdarba samazināšanas politikas īstenošanu, sniedzot efektīvus, nodarbinātību veicinošus pakalpojumus sabiedrības interesēs. Nodarbinātības valsts aģentūras Valmieras filiāle: - īsteno aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus; - reģistrē un uzskaita bezdarbniekus un darba meklētājus, informē par viņu tiesībām un pienākumiem; - organizē aģentūras un darba devēju sadarbību un savstarpēju informācijas apmaiņu, regulāri atjauno un pilnveido darba devēju pieteikto brīvo darba vietu uzskaiti, uzskaita darba devēja pieteiktās darba vietas un informē par tām; - sniedz karjeras konsultācijas bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarba riskam pakļautām personām un citām personām u.c.
NOZARE
Nodarbinātības aģentūru darbība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Neviena vakance netika atrasta!