Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Salas novada Salas kultūras nams
Skolas iela 2, Salas novads, Salas pagasts, LV- 5230
PAR UZŅĒMUMU
Mūsu mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti, veicināt daudzveidību, līdzsvarotību, izcilību kultūrā, palielinot kultūras ieguldījumu pašvaldībā un indivīda attīstībā, sekmēt pieejamību kultūras vērtībām visiem pagasta iedzīvotājiem, saglabājot savdabīgās kultūras tradīcijas, to pārmantojamību, latviešu valodu un jaunrades potenciālu. Salas kultūras namā tiek nodarbinātas 7 personas- direktore, kultūras pasākumu organizatore, noformēšanas mākslinieks, skatuves strādnieks, skaņu un gaismu operators, divas apkopējas. Piedalies Ēnu dienā un uzzini par kādu no šiem amatiem!
NOZARE
Kultūras iestāžu darbība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Salas novada Salas kultūras nams

direktors

Uzzini, kādus pienākumus veic kultūras namu direktori, kādi ir viņu ikdienas pienākumi un atbildība!

Salas novada Salas kultūras nams

kultūras pasākumu organizators

Uzzini, ar ko nodarbojas kultūras pasākumu organizators - kādi ir viņa pienākumi, iespējas, kā norit viņu ikdienas darbi!

Salas novada Salas kultūras nams

Salas kultūras nama noformēšanas mākslinieks

Uzzini, kā strādā noformēšanas mākslinieks! Izzini darba specifiku un citas interesantas lietas!

Ekskursijas

Nosaukums
Uzņēmums