Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
LMT (Latvijas Mobilais Telefons)
Ropažu iela 6, Rīga, LV- 1039
PAR UZŅĒMUMU
LMT jau vairākus gadus ir ne tikai klientu pieslēgumu skaita, apgrozījuma un tīkla pārklājuma ziņā lielākais sakaru operators Latvijā, bet arī IT inovāciju uzņēmums. LMT izstrādā dažādus digitālos risinājumus ne tikai valsts aizsardzībai, bet arī dronu, viedpilsētu un viedo sensoru, kā arī mobilitātes jomā. Izmantojot lielo datu, mašīnmācīšanās, mākslīgā intelekta un citas jaunākās mobilo sakaru iespējas, uzņēmums attīsta inovatīvus pakalpojumus gan klientiem Latvijā, gan eksportam.
NOZARE
Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

IT projektu vadītāja

Kā IT projektu vadītājai manos ikdienas pienākumos ietilpst IT projekta izstrādes uzdevumu pārvaldība un izstrādes komandas (izstrādātāji, sistēmu analītiķis, kvalitātes nodrošināšanas speciālists) darbu organizēšana. Papildus ikdienā sadarbojos ar biznesa attīstības kolēģiem, lai definētu produkta tālāko attīstību, kā arī citiem speciālistiem ārpus izstrādes komandas, lai nodrošinātu izstrādātā projekta veiksmīgu uzturēšanu un risinātu dažādas problēmsituācijas.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Ropažu iela 6

Inovācijas ekosistēmu daļas vadītāja

Inovāciju ekosistēmas daļas vadītāja kopā ar savu komandu strādā ar LMT inovāciju projektiem, sadarbojoties ar valsts un pašvaldību iestādēm, zinātniekiem, jaunuzņēmumiem un citiem inovāciju ekosistēmas dalībniekiem gan Latvijā, gan ārvalstīs. Atbildībā ir LMT eksporta inovāciju mārketings ārzemēs un LMT izpētes un attīstības ES un NATO projektu komunikāciju.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Ropažu iela 6

Vecākais Inženieris

Šī amata speciālists nodrošina nepārtrauktu elektroapgādes nodrošināšana LMT infrastruktūrai, tāpat veic elektroenerģijas patēriņa datu analīzi, Iekārtu konfigurēšana.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Ropažu iela 6

Sistēmu integrēšanas biznesa vadītājs

Es vadu sistēmu integrēšanas biznesu, kas izstrādā pielāgotu programmnodrošinājumu atbilstoši klientu vajadzībām. Mūsu komanda sastāv no biznesa vadības komandas ar biznesa izglītību un pašiem sistēmu izstrādātājiem - sistēmu ananlītiķi, IT projektu vadītāji un IT izstrādātāji. Mūsu darba diena sastāv no iepirkumu procedūru dokumentācijas analīzes, piedāvājumu prezentāciju gatavošanas un sniegšanas klientiem un citiem līdzīgiem uzdevumiem. Ēnu dienā plānojam pastāstīt vairāk par mūsu biznesu un par mūsu dienesta citiem biznesiem ar ko sadarbojamies - datorredzes risinājumi, sensoru risinājumi un citi interesanti IT projekti.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Ropažu iela 6

Korporatīvo klientu vadītājs

Tev būs iespēja uzzināt, kāds ir pārdošanas menedžera darbs lielā uzņēmumā, ikdienas klientu apkalpošana telekomunikāciju nozarē. Zvani klientiem. Sadarbības piedāvājumu gatavošana.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Ropažu iela 6

Investīciju uzskaites daļas vadītājs

Ēnojot Investīciju uzskaites daļas vadītāju Tev būs iespēja gūt ieskatu, kā notiek LMT investīciju un ar to saistīto izmaksu uzskaite un kontrole, kā notiek Grāmatvedības dienesta ikdienas darbs lielā uzņēmumā.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Ropažu iela 6

Biznesa attīstības dienesta direktors

Ēnojot Biznesa attīstības dienesta direktoru, Tev būs iespēja uzzināt plašāk par telekomunikāciju projektu portfeļa vadība, jauno biznesu iniciāciju un attīstību.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Ropažu iela 6

IT projektu vadītāja

Iespēja ieskatīties IT nozares projektu vadītāja ikdienā. IT nozare piedāvā dažādus amatus, ne tikai programmēt, tāpēc ēnošana būs noderīga tiem skolēniem, kas domā par darbošanos IT nozarē, bet neredz sevi programmējot. Projektu vadītājs plāno, vada, organizē, komunicē ar projekta īstenošanā iesaistītajiem, lai sasniegtu projekta mērķi.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Ropažu iela 6

Klientu segmenta vadītājs

Kopā ar komandu strādāju pie LMT pakalpojumu piedāvāšanas klientiem, pārdošanas aktivitāšu plānošanas. Tāpat ieviešam jaunu pakalpojumus tirgū. Ikdienas darbā ietilpst arī dažādu pakalpojuma izmantošanas cikla datu analīze.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Ropažu iela 6, Rīga

Viedtelevīzijas satura vadītāja

Viedtelevīzijas satura vadītāja nodrošina LMT Viedtelevīziju ar iepirkto saturu - TV kanāliem, filmām, seriāliem. Veic satura atlasi, vada pārrunas par satura iegādi, slēdz līgumus par satura tiesībām. LMT sadarbojas ar tādām kompānijām kā Warner Bros, MGM, BBC, HBO u.c. vadošajiem pasaules izklaides satura zīmoliem. Liela uzmanība tiek pievērsta sadarbībai ar Latvijas kino veidotājiem.  #Ukraine

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Rīga, Ropažu iela 6

Privātpersonu apkalpošanas dienesta direktore

Skolēniem būs iespēja uzzināt, kā uzņēmumā tiek organizēts privātpersonu apkalpošanas process. Privātpersonu apkalpošanas dienesta direktore skoēniem pastāstīs, kā plānot aktivitātes, esošo un jaunu pakalpojumu izstrādi klientu vajadzībām, kādas ir jaunākās tendences privātpersonu klientu apkalpošanā, kādus attālināto klientu apkalpošanas kanālus izmantojam, kā strādā e-veikals, Kontaktu centrs utt. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Ropažu iela 6, Rīga

Saimniecības daļas vadītāja

Skolēnus sagaida aktīva diena, iepazīstot Saimniecības daļas vadītājs ikdienu.

LMT Saimniecības daļas vadītājas atbildībā ir telpu, teritoriju, darba vides iekārtošana, telpu un teritorijas apsaimniekošana, nodrošinot videi draudzīgus principus, tāpat nodrošina un uzrauga sakaru tīkla objektu uzturēšanu un tehnisko atbalstu dažāda veida pasākumu organizēšanā sadarbībā ar citu struktūrvienību kolēģiem. Samniecības daļas vadītājas atbildībā ir arī rūpes par LMT viedo bišu saimi, kas atrodas uz LMT ēkas jumta. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Ropažu iela 6, Rīga

Arhivāre

Dokumentu pārvaldības sistēma uzņēmumā, dokumentu administrēšana, LMT veidojošos dokumentu saglabāšana, izmantošana, informācijas sistēmas, kas nodrošina šo darbību uzskaiti. Nākotnes profesija kas varētu veikt šādu darbu - administrācijas darbinieks, arhīvists, arī grāmatvedis.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Ropažu iela 6, Rīga

Sociālo mediju speciāliste

Ikdienā rūpējos par LMT tēlu sociālajos tīklos, kopā ar aģentūru veidojam dažāda veida saturu atbilstoši konkrētā kanāla specifikai.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Ropažu iela 6, Rīga

Ekskursijas