Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Latvijas Republikas Veselības ministrija
Brīvības iela 72 k-1, Rīga LV1011, Latvija (Kā mūs atrast - https://www.vm.gov.lv/lv/veselibas-ministrijas-kontakti)
PAR UZŅĒMUMU
Veselības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde veselības nozarē. Ministrijas atbildībā ir sabiedrības veselība, veselības aprūpe un farmācija. Galvenais Veselības ministrijas uzdevums ir izstrādāt un īstenot valsts politiku sabiedrības veselības nodrošināšanai veselā vidē, veicinot profilaksi, popularizējot veselīgu dzīves veidu, kā arī radot nosacījumus, lai iedzīvotāji saņemtu izmaksu efektīvus, pieejamus un kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus.
NOZARE
Valsts pārvalde

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Veselības ministrijas valsts sekretāre

Karjeras izglītības dienā - Ēnu dienā – Tev ir iespēja iepazīt Veselības ministrijas valsts sekretāres Agneses Vaļulienes darba ikdienas praktisko pusi, kā arī valsts sekretāra amatam nepieciešamās prasmes un iemaņas. 

Valsts sekretāres galvenie ikdienas uzdevumi ir veselības nozares politikas un stratēģiju izstrādes organizēšana, politikas īstenošana, kā arī Veselības ministrijas administratīvā darba vadīšana. Valsts sekretēre arī veic virkni citu pienākumu, lai Veselības ministrijas darbs noritētu sekmīgi.

Piesakies vakancei, Tev būs interesanti un noderīgi!

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Brīvības iela 72 k-1, Rīga LV-1011

Vecākā eksperte

Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vecākās ekspertes ikdienas darbs ir saistīts ar sabiedrības veselības veicināšanas un atkarību profilakses jautājumiem.

Ikdienas darbā eksperte izstrādā politikas plānošanas dokumentus un tiesību aktus, sagatavo atzinumus par citu ministriju sagatavotajiem tiesību aktiem.

Plāno un koordinē veselības veicināšanas un atkarību profilakses pasākumus, īsteno komunikāciju ar citu valstu jomas ekspertiem, atbild uz iedzīvotāju vēstulēm u.tml. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Brīvības iela 72 k-1, Rīga LV-1011, Latvija

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece digitalizācijas un pārmaiņu vadības jautājumos

Karjeras izglītības dienā - Ēnu dienā – Tev ir iespēja gūt ieskatu Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieces digitalizācijas un pārmaiņu vadības jautājumos Aigas Balodes ikdienas darbā.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Brīvības iela 72 k-1, Rīga LV-1011

Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs

Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs ir Artjoms Uršuļskis.

Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs ir politiska valsts amatpersona, kas uztur veselības ministra saikni ar LR Saeimu un tās komisijām. Pārstāv veselības ministru likumdošanas procesā LR Saeimā, kā arī piedalās likumprojektu sagatavošanā un izskatīšanā.

Ēnu dienā Tev ir iespēja ielūkoties Veselības ministrijas parlamentārā sekretāra darba ikdienā un gūt priekšstatu par parlamentārā sekretāra darba specifiku un galvenajiem uzdevumiem.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Brīvības iela 72 k-1, Rīga LV-1011

Ekskursijas