Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
SIA "EVOPIPES"
Langervaldes iela 2a
PAR UZŅĒMUMU
EVOPIPES ir moderns un inovatīvs polimēru cauruļu sistēmu ražotājs, kurš fokusējas uz inovatīvu un efektivitāti paaugstinošu produktu ražošanu un to attīstību. EVOPIPES stratēģijas pamatā ir efektivitātes nemitīga paaugstināšana cauruļu sistēmu izbūves un ekspluatācijas jomā, kā arī efektivitātes paaugstināšana savā darba procesā. Izstrādājot produktus mēs pievēršam galveno uzmanību produktu konkurētspējas priekšrocībām, kuras mūsu produktiem piešķir augstākus izbūves un ekspluatācijas efektivitātes parametrus. .
NOZARE
Plastmasas plātņu, lokšņu, cauruļu un profilu ražošana
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Valdes priekšsēdētājs, uzņēmuma vadītājs

Uzņēmuma Evopipes vadītājs ir valdes priekšsēdētājs. Valdes priekšsēdētājs ir atbildīgs par sekmīgu uzņēmuma procesu vadību un kontroli, kā arī uzņēmuma personāla vadību. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Langervaldes iela 2a, Jelgava

Galvenais grāmatvedis

Uzņēmuma grāmatvedis nav tāds kurš vadā grāmatas, bet tāds kurš uzskaita uzņēmumā esošos materiālus, parādus un parādniekus naudā. Katra prece, kura nonāk uzņēmumā vai pamet uzņēmumu ir grāmatvedim zināma. Grāmatveža pienākums ir pareizi un precīzi pārrēķināt nodokļus un darba algas. Grāmatvedis savā darbā izmanto grāmatvedības uzskaites sistēmas.

Sagaidam skolēnu, kuram patiesi interesē atklāt grāmatveža profesiju!

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Langervaldes iela 2a, Jelgava

Ražošanas plānošanas un sagādes vadītājs

Saņemt un pārbaudīt klientu pasūtījumus no Pārdošanas nodaļas (nepieciešamās izejvielas, komplektējošās detaļas, iepakojums, termiņi, plānotās izmaksas). Nodrošināt informācijas apmaiņu starp Pārdošanas nodaļu un ražošanu;

Reģistrēt ienākošos pārdošanas pasūtījumus un uzturēt reģistru, operatīvi informējot ražošanu par izmaiņām saņemto aktīvo pasūtījumu reģistrā;

Sastādīt un aktualizēt ražošanas plānu, ņemot vērā aktuālos pārdošanas pasūtījumus, pārdošanas dienesta noteiktos minimālos un maksimālos produkcijas atlikumus noliktavā un budžeta apjomus. Sastādot plānu, ievērot aktuālās iekārtu jaudas un nepieciešamās iekārtu tehniskās apkopes. Nepieciešamības gadījumā organizēt ražošanas plānošanas sapulces, pieaicinot procesā iesaistītos darbiniekus;

Plānot un organizēt resursu sagādi (izejvielas, cauruļu komplektējošās detaļas ražošanas vajadzībām un iepakojums) un racionālu to izmantošanu pasūtījuma izpildei, analizējot ražošanas uzskaites un integrētās uzskaites programmas MS Dynamics AX datus;

Sekot izejvielu, cauruļu komplektējošo detaļu ražošanas vajadzībām un iepakojuma atlikumiem noliktavā un ražošanā. Konstatējot novirzes, noformē atbilstošu dokumentu (inventarizācijas, jeb kustības akts), kā arī veic izmaiņas integrētās uzskaites programmā MS Dynamics AX.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Langervaldes iela 2a, Jelgava, LV-3002

Tehniskā dienesta vadītājs

Organizēt un vadīt (plānot, koordinēt, kontrolēt) tehnisko darbinieku darbu;

Nodrošināt ražošanas iekārtu, sistēmu un to elementu, tehnoloģiskā aprīkojuma, monitoringa un mērīšanas līdzekļu uzturēšanu nevainojamā darba kārtībā;

Nodrošināt savlaicīgu un operatīvu remonta darbu izpildi: plānot apkopes un remontus, sadalīt darba uzdevumus tehniskiem darbiniekiem, noteikt laika normatīvus darba uzdevumu izpildei;

Nodrošināt cauruļu ekstrūzijas līniju tehnoloģiskā aprīkojuma nomaiņas procesu izpildi noteiktā laikā un kārtībā;

Veikt saimniecības preču iepirkumus, rezerves daļu un energomērījumu iekārtu iepirkumus. Izvērtējot piedāvājumus, priekšroku dot energoefektīviem un vidi saudzējošiem risinājumiem.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Langervaldes iela 2a, Jelgava, LV-3002

Latvijas pārdošanas nodaļas asistente

Atbalsta funkcijas ikdienas projektu piedāvājumu apstrādes un pārdošanas darbā. Precīza projektu piedāvājumu, pasūtījumu un  dokumentācijas sagatavošana. Cieša sadarbība ar pārdošanas vadītāju, projektu vadītājiem un klientiem.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Langervaldes iela 2a, Jelgava, LV-3002

Aku ražotnes vadītājs

Organizēt ražošanas procesus, nodrošinot ražošanas pasūtījumu savlaicīgu un precīzu izpildi; Kontrolēt un analizēt ražošanas izmaksas, organizēt izejmateriālu efektīvāku izlietošanu; Nepārtraukti pilnveidot ražotnes darbu, ieviest modernas ražošanas plānošanas un darba izpildes metodes. Vadīt personālu, organizēt darbu. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Langervaldes iela 2a, Jelgava, LV-3002

Loģistikas nodaļas vadītājs

Loģistikas vadītāja pienākumi -  Loģistikas procesu vadība uzņēmumā: transporta plūsmas nodrošinājums, uzraudzība, uzņēmuma krājumu aprite noliktavās, tā uzskaite, kontrole un analizē. Loģistikas vadītāja pienākumos ietilpst arī personāla (darbinieku) vadība, problēmsituāciju risināšana.

 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Langervaldes iela 2a

Produktu grupu vadītājs - iepircējs

Produktu grupu vadītāja pienākumi ir veidot un uzturēt uzņēmumā ražoto produktu struktūru sistēmā un veikt komplektējošo materiālu iepirkumu. Sadarbojas ar uzņēmuma partneriem, meklē labākos iepirkumu risinājums un sarunā labāko cenu.

Uzņēmuma tirgū piedāvātā produktu klāsta pastāvīga attīstība, uzlabošana, konkurētspējas pastāvīga nodrošināšana ir tieši atkarīga no produktu grupu vadītāja darba. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Langervaldes iela 2a

Ekskursijas