Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Valsts valodas centrs
Eksporta iela 6, Rīga, LV-1057
PAR UZŅĒMUMU
Valsts valodas centrs aizsargā valsts valodas lietotāju tiesības un intereses, sekmē valodas kultūrvides sakārtošanu un veicina latviešu valodas pilnvērtīgu funkcionēšanu.
NOZARE
Valsts pārvalde
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta lingvists

Lingvists:

Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta lingvista galvenais uzdevums ir sabiedrības informēšana un konsultēšana par latgaliešu rakstu valodas normām. Lingvists ikdienā sadarbojas ar Valsts valodas centra Latgaliešu rakstu valodas apakškomisiju, pēc pieprasījuma sniedz konsultācijas, apkopo un izstrādā informatīvus materiālus par latgaliešu rakstu valodas apguvi, sniedz intervijas plašsaziņas līdzekļiem.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Eksporta iela 6

Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta galvenais lingvists

Galvenais lingvists:

Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta galvenais lingvists darbojas Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijā, Kalendārvārdu ekspertu komisijā un Vietvārdu apakškomisijā. Viņš konsultē privātpersonas un juridiskas personas par dažādiem ar valodas lietojumu saistītiem jautājumiem, pēc pieprasījuma konsultē visus Valsts valodas centra darbiniekus, kā arī pēc privātpersonu un pašvaldību pieprasījuma sniedz atzinumus par vietvārdu lietošanu latviešu valodā.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Eksporta iela 6

Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta redaktors

Redaktors - veic starptautisko tiesību aktu un ar to piemērošanu saistītās dokumentācijas rediģēšanu atbilstoši centra tulkošanas procesam; - veic centra sagatavoto tulkojumu kvalitātes izvērtēšanu pirms tulkojumu nodošanas pasūtītājiem; - veic tulkojumu sākotnējo izvērtēšanu, apkopo izvērtēšanā iegūto informāciju un sniedz priekšlikumus centra darba kvalitātes uzlabošanai.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Eksporta iela 6

Valodas kontroles departamenta Rīgas reģiona nodaļas vecākais inspektors

Valsts valodas centra Valodas kontroles Rīgas reģiona nodaļas vecākais inspektors: – īsteno valsts valodas lietojuma pārraudzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām (Valsts valodas likums u.c.); – sastāda pārbaudes aktus un administratīvo pārkāpumu protokolus, izskata administratīvo pārkāpumu lietas un uzliek administratīvos sodus; – konsultē privātpersonas un uzņēmumus valsts valodas lietošanas jautājumos.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Rīga, Eksporta iela 6

Tiesību aktu tulkošanas nodaļas tulkotājs

Tulkotājs - veic starptautisko tiesību aktu un ar to piemērošanu saistītās dokumentācijas tulkošanu; • veic Latvijas Republikas tiesību aktu tulkošanu; • sadarbojas ar ministriju speciālistiem specifisku nozares dokumentu tulkošanā; • sagatavo centra atzinumus, kas saistīti ar Latvijas Republikas tiesību aktu tulkojumiem angļu valodā vai ar starptautisko tiesību aktu tulkojumiem latviešu valodā.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Rīga, Eksporta iela 6

Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta terminologs

Terminologs – veic terminoloģiskus pētījumus un sniedz konsultācijas terminoloģijas jautājumos; – sagatavo terminus izskatīšanai vai apstiprināšanai LZA Terminoloģijas komisijas nozaru apakškomisijās un citās terminoloģijas darba grupās, līdzdarboties apakškomisijās vai citās terminoloģijas darba grupās; – piedalās terminoloģijas projektu izstrādē un terminoloģijas darba grupās; – sadarbojas ar ministriju speciālistiem specifisku nozares dokumentu tulkošanā.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Eksporta iela 6

Ekskursijas

Viena diena Valsts valodas centrā

Piedāvājam aplūkot Valsts valodas centra Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta darba ikdienu. Ekskursijas gaitā pastāstīsim par tulkošanas procesu un ekspertu sadarbību Valsts valodas centrā, izglītību, kas nepieciešama, lai kļūtu par tulkotāju, redaktoru vai terminologu, kā arī dalīsimies ar savu personīgo pieredzi tulkošanā. Lingvisti pastāstīs par to, kā strādā Valsts valodas centra lingvistu komisijas, kā tiek veidots vārdadienu kalendārs, kā notiek darbs pie vietvārdu piešķiršanas un maiņas, kā arī dalīsies ar savu pieredzi valodas pētniecībā. Papildus ēnotājiem būs lieliska iespēja ielūkoties arī Valsts valodas centra Valodas kontroles departamenta darba ikdienā. Valodas kontroles departaments savā darba ikdienā uzrauga Valsts valodas likuma prasību ievērošanu – veic pārbaudes, konsultē jautājumos par valsts valodas lietošanu un pārkāpumu gadījumā piemēro administratīvos sodus. Juriskonsulti sagatavo juridiskus dokumentus, tostarp vēstules, lēmumus un administratīvos aktus, kā arī sniedz konsultācijas un pārstāv Valsts valodas centru tiesā. Vecākie inspektori ikdienā veic pārbaudes un kontrolē, kā tiek ievērotas Valsts valodas likuma un citu valsts valodas lietošanu regulējošo normatīvo aktu prasības. Konstatējot valsts valodas lietojuma pārkāpumu, piemēro administratīvos sodus gan darbiniekiem, gan uzņēmumiem.

Adrese: Rīga, Eksporta iela 6, 4.stāvs, LV-1010.

Pieejamais laiks: 2020. gada februāris.

Dalībnieku skaits: Min 5 Max 20

Ekskursija pieejama: 10.-12. klases skolēniem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Lieliska iespēja, lai uzzinātu par Valsts valodas centra darba ikdienu un profesijām kā: • terminologs; • redaktors un tulkotājs; • lingvists; • juriskonsults; • vecākais inspektors; • vecākais referents.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Ekskursija Valsts valodas centrā būs organizēta tiešsaistes formātā, demonstrējot prezentācijas materiālus, kā arī klausoties darbinieku stāstījumu ar iespēju dalībniekiem uzdot interesējošos jautājumus.