Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Valsts valodas centrs
Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050
PAR UZŅĒMUMU
Valsts valodas centrs aizsargā valsts valodas lietotāju tiesības un intereses, sekmē valodas kultūrvides sakārtošanu un veicina latviešu valodas pilnvērtīgu funkcionēšanu.
NOZARE
Valsts pārvalde
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Valodas kontroles Rīgas reģiona nodaļas juriskonsults

Valodas kontroles Rīgas reģiona nodaļas juriskonsults: - konsultē nodaļas amatpersonas amata pienākumu pildīšanai valsts valodas, valsts pārvaldes, administratīvo pārkāpumu un citos ar normatīvo aktu piemērošanu saistītajos jautājumos; - izskata sūdzības par pieņemtajiem lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās, sagatavo lēmumu, sarakstes, iekšējo normatīvo aktu, uzziņu un citu dokumentu projektus; - piedalās administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanā iestādē un tiesā; - konsultē privātpersonas un uzņēmumus valsts valodas lietošanas jautājumos.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Rīga, Raiņa bulvāris 15

Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta redaktors-tulkotājs

Redaktors-tulkotājs veic starptautisko tiesību aktu un ar to piemērošanu saistītās dokumentācijas rediģēšanu un tulkošanu atbilstoši centra tulkošanas procesam; - veic centra sagatavoto tulkojumu kvalitātes izvērtēšanu pirms tulkojumu nodošanas pasūtītājiem; - veic tulkojumu sākotnējo izvērtēšanu, apkopo izvērtēšanā iegūto informāciju un sniedz priekšlikumus centra darba kvalitātes uzlabošanai.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīga Raiņa bulvāris 15

Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta terminologs

Terminologs – veic terminoloģiskus pētījumus un sniedz konsultācijas terminoloģijas jautājumos; – sagatavo terminus izskatīšanai vai apstiprināšanai LZA Terminoloģijas komisijas nozaru apakškomisijās un citās terminoloģijas darba grupās, līdzdarboties apakškomisijās vai citās terminoloģijas darba grupās; – piedalās terminoloģijas projektu izstrādē un terminoloģijas darba grupās; – sadarbojas ar ministriju speciālistiem specifisku nozares dokumentu tulkošanā.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīga Raiņa bulvāris 15

Ekskursijas