Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
SIA "Jura Voicehoviča projektēšanas birojs"
Skolotāju iela 4, Jelgava
PAR UZŅĒMUMU
Apakšzemes inženierkomunikāciju projektu izstrāde, ielas un ceļi, laukumi
NOZARE
Arhitektūras pakalpojumi

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Ūdensapgādes un kanalizācijas, tajā skaitā ugunsdzēsības sistēmu būvprojektu inženieris, projektu vadītājs

Ūdensapgādes un kanalizācijas, tajā skaitā ugunsdzēsības sistēmu būvprojektu izstrāde, projektu vadītāba;

Ūdensapgādes un kanalizācijas, tajā skaitā ugunsdzēsības sistēmu būvprojektu ekspertīžu veikšana;

Ūdensapgādes un kanalizācijas, tajā skaitā ugunsdzēsības sistēmu tāmju izstrāde;

Ūdensapgādes un kanalizācijas, tajā skaitā ugunsdzēsības sistēmu būvprojektu autoruzraudzība

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 3

Adrese: Skolotāju iela 4, Jelgava, LV-3004

Arhitektūras tehniķis, Inženiera palīgs

Būs iespēja redzēt darbā Arhitektu, Arhitekta palīgu, Inženieri. Ja patrāpīsies situācija, varēs piedalīties sapulcē, tikšanās u.t.t.

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 3

Adrese: Skolotāju iela 4, Jelgava

Ekskursijas