Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne
PAR UZŅĒMUMU
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) - akadēmija radošiem un mērķtiecīgiem jauniešiem. RTA piedāvā studijas trīs fakultātēs: Ekonomikas un pārvaldības fakultātē, Inženieru fakultātē un Izglītības, valodu un dizaina fakultātē. Saistošas studiju programmas, laba materiāli tehniskā bāze, pievilcīga studiju maksa.
NOZARE
Akadēmiskā augstākā izglītība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Docētājs

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas docētāja darbā ietilpst: Darbs ar studentiem, studiju kursu vadīšana, studiju materiāla skaidrošana, praktisko nodarbību organizēšana.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Atbrīvošanas aleja 115

Lektore, dokumentu pārvaldības speciāliste

Dokumentu pārvaldībā amata nosaukums var būt dažāds, bet katrs būs atbildīgs par dokumentu pārvaldības sistēmas veidošanu, dokumentu izstrādi, darbu ar dokumentiem un e-dokumentu pielietojumu ikdienas darbā. Katrā profesijā ir nepieciešami dokumenti un prasmes darbā ar dokumentiem apgūstam studijās.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne

RTA Izglītības, valodu un dizaina fakultātes dekāns

Izglītības, valodu un dizaina fakultātes dekāns vada fakultātes darbu, kontrolē un koordinē studiju virzienu, laboratoriju un zinātniskā institūta darbu, uzrauga studiju procesa norisi fakultātē un pārstāv fakultāti akadēmijā un ārpus tās. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne

RTA galvenais grāmatvedis

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas grāmatvedis rēķina algas darbiniekiem un aprēķina nodokļus valstij. Uzskaitas naudas līdzekļus, krājumus un pamatlīdzekļus. Sagatavo pārskatus un bilanci.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Atbrīvošanas aleja 115

Saimniecības daļas strādnieks

Ēku apsekošana Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā un to uzturēšana. Dažādu sīkremontu veikšana. Rēzeknes Tehnoloģgiju akadēmijai ir 4,3 hektāri liela teritorija, ar daudzām ēkām, kurām nepieciešama regulāra uzturēšana. Dažādu uzdevumu izpilde.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Atbrīvošanas aleja 115

Fizisko un psiho-emocionālo spēju pētnieks

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas laboratorijās ir iespēja pētīt cilvēka motorās spējas, veicot testēšanu spēka un līdzsvara parametru noteikšanai ar mūsdienīgu aparatūru. Multisensorā telpā tiek analizēta maņu sistēmas stimulācija un emocionālā stāvokļa koriģēšana. Laboratorijās tiek pētītas stresa un trauksmes mazināšanas metodes.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Atbrīvošanas aleja 115

RTA rektore

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektors veic iestādes vadītāja pienākumus, nodrošina augstskolas darbību atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. Pārstāv akadēmiju dažādos pasākumos.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Atbrīvošanas aleja 115, Rēzeknē

Izpilddirektors

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas funkcionēšanas nodrošināšana, kas ietver infrastruktūras darbības nodrošināšanu, plānošanu, organizēšanu u.tml., kā arī akadēmijas atīstības veicināšanu, dažādu procesu norisi, projektu realizāciju. Izpilddirektora amats ir dinamisks un radošs, prasa ātru lēmumu pieņemšanu, problēmu risināšanu un citu darbinieku darba organizēšanu.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Atbrīvošanas aleja 115

Dizaina pedagogs

Augstskolas docētāja. Strādāju ar topošajiem interjera dizaineriem.

Atbilstoši darba uzdevumam, spēj veikt ar dizainu saistītu pasūtījumu izpildi – datu izpēti, problēmu konstatāciju, analīzi un radošu dizaina risinājumu.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Atbrīvošanas aleja 115

Finanšu analītiķis

Novērtējot ekonomisko vidi, tirgus attīstības tendences un perspektīvas, konkurences situāciju sagatavo akadēmijas budžetu un seko tā izpildei. Ceļā uz sabalansētu budžetu notiek RTA vajadzību izskaidrošanas process un resursu pieejamības prognoze. Notiek sadarbība ar Izglītības un Zinātnes ministriju, citām valsts pārvaldes institūcijām, ES struktūrfondiem, visām RTA struktūrvienībām, studentiem un uzņēmējiem, Tiek gatavoti priekšlikumi esošās situācijas sakārtošanai, kā arī turpmākai attīstībai. Ikdienas darbs saistīts ar vairāku dokumentu apstrādi, dažāda veida izmaksu kalkulāciju, cenu noteikšanu, naudas plūsmas kontroli, darbinieku algu un studentu stipendiju fondu noteikšanu, darbā izmantojot kā iekšējās, tā arī ārējās uzskaites sistēmas

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Atbrīvošanas aleja 115

Dienesta viesnīcas vadītāja

Organizēt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas dienesta viesnīcas darbu. Plānot īrnieku izmitināšanu, tā lai nodrošinātu RTA studentiem iespēju dzīvot dienesta viesnīcā.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Atbrīvošanas aleja 115

Interjera dizainers

Atbilstoši darba uzdevumam, interjera dizainers spēj veikt kompleksu, ar sabiedriskās, dzīvojamās un multifunkcionālas vides projektēšanu un dizainu saistītu pasūtījumu izpildi – datu izpēti, problēmu konstatāciju, analīzi un radošu interjera dizaina risinājumu. Ideju vizualizēšanai visos projekta izstādes posmos (skices, rasējumi, vizualizācijas, specifikācijas, interjera maketi u.c.) spēj pielietot tradicionālās metodes un digitālās tehnoloģijas.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Atbrīvošanas aleja 115

DEKĀNS, DOCĒTĀJS, GRĀMATVEDIS

Iespēja vērot administrtīvo darbu veikšanu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, kas saistīti ar Ekonomikas un pārvaldības fakultātes vadību, būs iespēja piedalīties lekcijā, kā arī iepazīt grāmatveža profesiju.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Atbrīvošanas aleja 115

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā organizē pasākumu, īsteno dažādas aktivitātes augstākās izglītības iestādes popularizēšanai.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Sabiedrisko attiecību nodaļa sekmē savstarpējas sapratnes veidošanos starp augstskolu un sabiedrību. Ēnu dienā iespēja iepazīt reklāmas jomas darbību, mārketingu u.tml. 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Atbrīvošanas aleja 115

Ekskursijas