Ēnu diena
UZŅĒMUMA DATI
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne
PAR UZŅĒMUMU
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) - akadēmija radošiem un mērķtiecīgiem jauniešiem. RTA piedāvā studijas trīs fakultātēs: Ekonomikas un pārvaldības fakultātē, Inženieru fakultātē un Izglītības, valodu un dizaina fakultātē. Saistošas studiju programmas, laba materiāli tehniskā bāze, pievilcīga studiju maksa.
NOZARE
Akadēmiskā augstākā izglītība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Biznesa attīstības vadītājs

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Komercializācijas projekta Biznesa attīstības vadītājs pārrauga visus projekta biznesa un komercializācijas aspektus (komunikācija ar komandu, klientattiecību pārvaldība, intelektuālais īpašums un tā attīstība, tirgus analīze, komercializējamā produkta / tehnoloģijas prezentēšana, darbs pie produkta identitātes, vērtību piedāvājuma izstrāde, citi komercializācijas aspekti, uzdevumu un laika plānošana, konsultācijas ar projekta vadību, lāzertehnoloģijas un mašīnmācīšanās tehnoloģijas pētniekiem un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras tehnoloģiju skautu).

Ēnu dienā mums ir ieplānota projekta sanāksme, kuras laikā es, projekta koordinators Pāvels Cacivkins un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vadošais eksperts (tehnoloģiju skauts) Ģirts Smelters kopā ar ēnotājiem strādāsim pie ekonomiskā pamatojuma izstrādes ("business case development") un vērtību piedāvājuma ("value proposition").

Sanāksmes darba valoda: 80% angļu + 20% latviešu. Ēnotājiem būs iespēja aktīvi uzdot jautājumus un piedalīties starpdisciplinārajā komercializācijas projekta sanāksmē.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Komercializācijas projekta koordinators

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Komercializācijas projekta koordinators pārrauga visus projekta īstenošanas aspektus (komunikācija ar komandu un ārējiem kontaktiem, sanāksmju organizēšana, intelektuālais īpašums un tā attīstība, komercializācijas aspekti, lietvedības un grāmatvedības aspekti, normatīvie aspekti, risku uzraudzība, uzdevumu un laika plānošana, atskaišu apkopošana, konsultācijas ar projekta vadību, lāzertehnoloģijas un mašīnmācīšanās tehnoloģijas pētniekiem, biznesa attīstības vadītāju un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras tehnoloģiju skautu).

"Ēnu dienā mums ir ieplānota projekta sanāksme, kuras laikā es, projekta koordinators Pāvels Cacivkins un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vadošais eksperts (tehnoloģiju skauts) Ģirts Smelterskopā ar ēnotājiem strādāsim pie ekonomiskā pamatojuma izstrādes ("business case development") un vērtību piedāvājuma ("value proposition")."

Sanāksmes darba valoda: 80% angļu + 20% latviešu. Ēnotājiem būs iespēja aktīvi uzdot jautājumus un piedalīties starpdisciplinārajā komercializācijas projekta sanāksmē.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

RTA galvenais grāmatvedis

RTA galvenais grāmatvedis koordinē grāmatvedības jautājumus, sagatavo gada pārskatus, kārto finanšu jautājumus, seko līdzi ienākumu izdevumu pozīcijām. Nodrošina finanšu stabilitāti iestādē. 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Interjera dizainers

Piedaloties ēnu dienā jaunietis var redzēt profesijas specifiku, apskatīt prakstiskos darbus (maketus, projektus, dizainas produktus), kā arī vairāk uzzināt par iespējām studēt šajā jomā. 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

IT speciālists

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Informācijas Tehnoloģiju centrs nodrošina akadēmijas studentu studiju procesu ar datortehniku un studiju kursiem. Parādīsim ēnotājiem ITC, auditorijas, stāsim par studiju programmām.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

RTA Multimediju dizaina speciālists

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Multimediju dizaina speciālists veido akadēmijas video materiālus, fotografē pasākumus, strādā pie avīzes dizaina un noformējuma, gatavo reklāmas. 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

RTA Juridiskās prakses un profesionālās pilnveides centra direktors

Juridiskās prakses un profesionālās pilnveides centra direktors. Galvenie amata pienākumi - sniegt juridisko palīdzību, organizēt studējošo un topošo juristu prakšu organizēšana. 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

RTA Mūžizglītības centra Tālmācības un projektu koordinators

RTA Mūžizglītības centra Tālmācības un projektu koordinatore. Galvenie pienākumi kordinēt projektus, sadarbība ar starptautiskajiem partneriem. Tālākizglītības programmu popularizēšana un īstenošana. 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

RTA rektore

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektors veic iestādes vadītāja pienākumus, nodrošina augstskolas darbību atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. Pārstāv akadēmiju dažādos pasākumos.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Tulks/informācijas speciālists

RTA tulkotājs/informācijas speciālists akadēmijā veic rakstveida tulkošanas darbus, vada ekskursijas, veido izdevumus angļu valodā, kā arī uztur angļu valodas mājas lapas versiju. 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāns

RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāns vada fakultāti, koordinē tās darbu, organizē sanāksmes, komunicējas ar studējošo pašpārvaldi. 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Studējošo padomes vadītājs

RTA organizē pasākumus, vada studējošo padomi, sadarbojas ar akadēmijas vadību. Veido labdarības pasākumus, iesaistās akdemējas popularizēšanā. 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Sabiedrisko attiecību nodaļas informācijas speciālists

Informācijas speciālists koordinē saziņu ar medijiem, veic dažādu aktivitāšu organizēšanu. Strādā pie avīzes "RTA Dialogi" izdošanas. 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Asociētais profesors tiesību zinātnē

Rēzeknes Tehnoloģijas akadēmijas asociētais profesors tiesību zinātnē nodrošina studiju procesa norisi, kā arī reprezentē akadēmiju sabiedrībā un juristu vidū.

Asociētā profesora pienākumos ietilpst lekciju un studentu darbu vadīšana, zinātnisko publikāciju izstrāde, kā arī studentu iesaiste dažādās aktivitātēs tiesību zinātnes jomā.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Lektors apģērbu dizaina un tehnoloģiju studiju programmā

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas lektors apģērbu dizaina un tehnoloģiju studiju programmā vada lekcijas un praktiskās nodarbības studentiem, kuri izvēlējušies apgūt apģērbu projektēkāja profesiju, lai turpmāk strādātu modes dizaina studijās, darbnīcās, apģērbu ražošanas uzņēmumos.

Studiju laikā ir svarīgi apgūt visas profesijai nepieciešamās zināšanas un prasmes, kā arī gūt praktiskās darbības pieredzi, lai apģērbs no idejas pārtaptu par reālu dizaina pirmparaugu.

Notiek sadarbība arī ar reāliem klientiem, kad tiek strādāts pie konkrēta klienta pasūtījuma dizaina izstrādes un izgatavošanas.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Projekta vadītājs

Projekta vadītājs vada un koordinē projekta norises, atbild par finansēm, saturu un publicitāti. 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Inženieru fakultātes dekāns

RTA Inženieru fakultātes dekāns vada fakultātes darbu, kontrolē un koordinē studiju virzienu, laboratoriju un zinātniskā institūta darbu, uzrauga studiju procesa norisi fakultātē un pārstāv fakultāti akadēmijā un ārpus tās.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

RTA Izglītības, valodu un dizaina fakultātes dekāns

Dekāns Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā vada fakultātes darbu, kontrolē un koordinē studiju virzienu, laboratoriju un zinātniskā institūta darbu, uzrauga studiju procesa norisi fakultātē un pārstāv fakultāti akadēmijā un ārpus tās.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs organizē un kontrolē notiekošos pasākumu akadēmijjā. 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Sabiedrisko attiecību nodaļa sekmē savstarpējas sapratnes veidošanos starp augstskolu un sabiedrību.