Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Ķekavas novada pašvaldība
Gaismas iela 19-k9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads
PAR UZŅĒMUMU
Ķekavas novada pašvaldība ir vienota administratīvi teritoriāla vienība, kas sastāv no Baložu un Baldones pilsētām, Baldones pagasta, Ķekavas pagasta un Daugmales pagasta. Novada administratīvais centrs ir Ķekavas pagasts. Vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. Ķekavas novadā darbu ar jaunatni galvenokārt veic Ķekavas novada pašvaldība. Jaunu ideju centra jauniešu telpas (JIC) ir posms starp "neaktīvo" un "aktīvo" jaunieti, tā ir vieta, kurā jauniešiem ar dažādām interesēm un dzīves pieredzi ir pieejama draudzīga, atvērta un atbalstoša vide. Šeit var atnākt iedzert tēju, satikties ar draugiem, uzpēlēt kādu galda spēli, aukstajā sezonā sasildīties vai karstajā atveldzēties, papļāpāt. Te ir vieta, kur jaunietis var pilnveidot sevi, iesaistīties brīvprātīgajā darbā, radīt, realizēt idejas un organizēt aktivitātes, kā arī piedalīties starptautiskos projektos.
NOZARE
Veselības aprūpes, izglītības, kultūras un citu sociālo pakalpojumu koordinēšana, izņemot sociālo apdrošināšanu

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Ķekavas novada pašvaldības Administratīvās pārvaldes Sabiedrisko attiecību speciāliste

"Your Branding is like painting a vision of who you want to be. Your Marketing is putting that in front of people. But Public Relations is living up to your promise." Amanda Sutton

Sabiedrisko attiecību speciālists Ķekavas novadā izstrādā un realizē ārējās un iekšējās komunikācijas plānus un taktiku  - piedalās vizuālā tēla izveidē, organizē sabiedrības informēšanu par sniegtajiem pakalpojumiem un precēm, sagatavo plašsaziņas līdzekļiem paredzētus informatīvos materiālus.

Sabiedrisko attiecību aktivititātes sevī iekļauj ieinteresēto pušu un to viedokļu noskaidrošanu, vēlamo mērķu noteikšanu, komunikācijas plānošanu, kā arī informācijas sagatavošanu un izplatīšanu.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Gaismas iela 19, k-9-1, Ķekava

Ķekavs novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Iespēja iepazīsies ar Ķekavas novada vadības darba ikdienu, darbu plānošanu, realizāciju. Notiks dalība lietišķās sanāksmēs, darba sapulcēs. Ieskats komiteju sēdēs, iespējams arī domes sēdēs. Dokumentu sagatavošana un dokumentu aprites sistēma, diskusijas, balsojumi. Ieskats priekšsēdētāja publicitātes plānošanā, intervijās, videoatskaitēs un citos ar domes vadību saistītos jautājums.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 2

Adrese: Gaismas iela 19-k9-1, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov.

Tūrisma organizators Ķekavas novada pasvaldībā

Iespēja uzzināt kā organizēt aktīvās atpūtas pasākumus un sagatavot publicitātes materiālus, ieskats tūrisma informācijas centra ikdienas darbā, veikt tūrisma infrastruktūras apsekojumus dabā, iepazīties ar mājas lapas tūrisma sadaļas administrēšanu un soc.tīklu uzturēšanu.

Ēnošana notiks Ķekavas novada tūrisma informācijas centrā vai Baldones tūrisma informācijas punkatā. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 26, Ķekavas, Ķekavas pag., Ķekavas nov.

Kultūras darba koordinators Ķekavas novada pašvaldībā

Kultūras darbs vienmēr ir bijis apjomīgs un nozīmīgs visos Latvijas nostūros.

Nāc ciemos un iepazīsties ar to, ko ikdienā dara kultūras darba koordinators Ķekavas novadā - kādi ir administratīvie pienākumi un ikdiena, un, kas zina, varbūt arī apciemosi ne tikai centrālo pārvaldes ofisu, bet arī kādu no vietējām novada kultūras infrastruktūrām. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Skolas iela 2B, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov.

Ekskursijas

Kas notiek jauniešu centros?

Jaunatnes lietu speciālists vizuālai uzskatāmībai parādīs fotogrāfijas no senākām jaunatnes jomas speciālistu organizētām norisēm, pastāstīs par piedzīvoto un jauniešiem aktuālajām iespējām šobrīd - ne tikai novadā, bet arī Latvijā un Eiropā. Pēc izvēles un konkrētā brīža iespējām varēs izvēlēties uzspēlēt viktorīnu, kurā jaunieši var iegūt nelielas balviņas.

Adrese: Skolas iela 2b, Ķekava

Pieejamais laiks: Gandrīz jebkurā darbdienā, iepriekš vienojoties par datumu un laiku.

Dalībnieku skaits: Min 5 Max 30

Ekskursija pieejama: 5.-9. klases skolēniem, 10.-12. klases skolēniem, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Skolēni (ja klātienē) varēs apskatīt jauniešiem pieejamās telpas Ķekavas novadā, uzzinās par to, ko jaunieši var iesākt, atnākot uz šādu vietu - viss nebeidzas ar telefona uzlādēšanu, wifi un tējas krūzi ar draugiem pie galda spēles, bet turpinās ar brīvprātīgo darbu, starptautiskiem jauniešu apmaiņas projektiem, dažādiem pasākumiem un aktivitātēm, neformālo izglītību u.c.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Ja ekskursija ir klātienē, jaunieši tiks izvadāti pa jauniešu telpām, ļaujot tās apskatīt, aptaustīt un tamlīdzīgi. Sarunas veidā tiks izstāstīta informācija par jauniešu iespējām un jauniešu centros notiekošo, papildus parādot arī fotogrāfijas (izdrukātas vai prezentācijā) no senākām norisēm. Jaunieši varēs uzdot jautājumus un jaunatnes lietu speciālists labprāt uz tiem atbildēs. Ir iespējams sarunāt kādu praktisku darbnīcu, kurā jaunieši grupās paši izzina kādu tēmu un pēc tam dalās uzzinātajā - piemēram, par brīvprātīgo darbu, neformālo izglītību, jauniešu apmaiņas projektiem, dažādām galda spēlēm un to veidošanu, pasākumu organizēšanu, plakātu veidošanu un tamlīdzīgi. Pieteikties lūdzam, rakstot uz epastu elizabeta.kregere@kekava.lv, vai uz Whatsapp: 26649477.