Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Valsts policija
Čiekurkalna 1. līnija 1, k-4
PAR UZŅĒMUMU
Valsts policija aizsargā personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgajiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem. Ik dienas, strādājot ar mērķi kalpot sabiedrībai, ir būtiski izprast tās vajadzības un prioritātes. Tāpēc Valsts policija mainās un kļūst tuvāka cilvēkiem. Caur vārdiem un darbiem – gatava uzklausīt un veidot sarunu, lai uzlabotu policijas un sabiedrības ikdienas sadarbību.
NOZARE
Valsts pārvalde

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektori? Kādi ir viņu pienākumi?

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirknis piedāvā iepazīties ar vairāku darbinieku darbu un ikdienā pildāmajiem pienākumiem. Iecirkņa inspektori izrādīs savu uzraugāmo teritoriju, kādi preventīvie pasākumi tiek veikti, lai novērstu likumpārkāpumus, kā tiek nodrošināta sabiedriskā kārtība. Ēnotājiem būs iespēja novērot kā tiek sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli un kā tiek pieņemts lēmums par administratīvo sodu uzlikšanu.

Izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas inspektora darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Kr.Valdemāra iela 20

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Preiļu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektori? Kādi ir viņu pienākumi?

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirknis piedāvā iepazīties ar vairāku darbinieku darbu un ikdienā pildāmajiem pienākumiem. Iecirkņa inspektori izrādīs savu uzraugāmo teritoriju, kādi preventīvie pasākumi tiek veikti, lai novērstu likumpārkāpumus, kā tiek nodrošināta sabiedriskā kārtība. Ēnotājiem būs iespēja novērot kā tiek sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli un kā tiek pieņemts lēmums par administratīvo sodu uzlikšanu.

Izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas inspektora darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Talsu iela 2

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirkņa Nepilngadīgo lietu nodaļas inspektors

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas nepilngadīgo lietu inspektori ? Kādi ir viņu pienākumi?

Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas nepilngadīgo lietu inspektori nodarbojas ar nepilngadīgo lietu pārkāpumu izskatīšanu un lietvedību. Valsts policija lielu uzmanību velta preventīvajiem pasākumiem, kas vērsti uz nepilngadīgo noziedzības samazināšanu, to tiesisko izglītošanu, bērnu aizsardzību pret noziedzīgiem nodarījumiem un nepilngadīgo izdarīto noziedzīgo nodarījumu atklāšanu.

Izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas nepilngadīgo lietu inspektora darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 17

Vietu skaits: 2

Adrese: Kr.Valdemāra iela 20

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Satiksmes uzraudzības rotas inspektors (Rēzekne)

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Satiksmes uzraudzības rotas jaunākais inspektors? Kādi ir viņa pienākumi?

Ikdienas darbs lielākoties saistīts ar patrulēšanu pilsētas ielās auto ekipāžā. Galvenie pienākumi ikdienā ir sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana, dažādu noziegumu vai administratīvo pārkāpumu novēršana, konstatēšana un nepieciešamības gadījumā – arī likumpārkāpēju aizturēšana. Satiksmes uzraudzības rotas inspektori apkalpo arī izsaukumus – ja kāds piezvana uz policiju, tad pa rāciju tiek nodota informācija, un inspektors brauc uz izsaukumā minēto adresi.

Ja tevi interesē spraiga un aktīva ikdiena, izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Satiksmes uzraudzības rotas inspektora darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Kr. Valdemāra iela 20

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Satiksmes uzraudzības rotas inspektors (Ludzā)

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Satiksmes uzraudzības rotas jaunākais inspektors? Kādi ir viņa pienākumi?

Ikdienas darbs lielākoties saistīts ar patrulēšanu pilsētas ielās auto ekipāžā. Galvenie pienākumi ikdienā ir sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana, dažādu noziegumu vai administratīvo pārkāpumu novēršana, konstatēšana un nepieciešamības gadījumā – arī likumpārkāpēju aizturēšana. Satiksmes uzraudzības rotas inspektori apkalpo arī izsaukumus – ja kāds piezvana uz policiju, tad pa rāciju tiek nodota informācija, un inspektors brauc uz izsaukumā minēto adresi.

Ja tevi interesē spraiga un aktīva ikdiena, izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Satiksmes uzraudzības rotas inspektora darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Stacijas iela 46

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Patruļdienesta rotas kārtībnieks (Ludzā)

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Patruļdienesta rotas kārtībnieks? Kādi ir viņu pienākumi?

Patruļpolicijas kārtībnieks – ikdienas darbs lielākoties saistīts ar patrulēšanu pilsētas ielās auto ekipāžā. Galvenie pienākumi ikdienā ir sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana, dažādu noziegumu vai administratīvo pārkāpumu novēršana, konstatēšana un nepieciešamības gadījumā – arī likumpārkāpēju aizturēšana. Patruļpolicijas kārtībnieki apkalpo arī izsaukumus – ja kāds piezvana uz policiju, tad pa rāciju tiek nodota informācija, un patruļpolicijas nodaļas kārtībnieks brauc uz izsaukumā minēto adresi.

Ja tevi interesē spraiga un aktīva ikdiena, izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas patruļpolicijas nodaļas darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Stacijas iela 46

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ludzas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Ludzas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektori? Kādi ir viņu pienākumi?

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ludzas iecirknis piedāvā iepazīties ar vairāku darbinieku darbu un ikdienā pildāmajiem pienākumiem. Iecirkņa inspektori izrādīs savu uzraugāmo teritoriju, kādi preventīvie pasākumi tiek veikti, lai novērstu likumpārkāpumus, kā tiek nodrošināta sabiedriskā kārtība. Ēnotājiem būs iespēja novērot kā tiek sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli un kā tiek pieņemts lēmums par administratīvo sodu uzlikšanu.

Izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas inspektora darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Stacijas iela 46

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Balvu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Balvu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektori? Kādi ir viņu pienākumi?

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Balvu iecirknis piedāvā iepazīties ar vairāku darbinieku darbu un ikdienā pildāmajiem pienākumiem. Iecirkņa inspektori izrādīs savu uzraugāmo teritoriju, kādi preventīvie pasākumi tiek veikti, lai novērstu likumpārkāpumus, kā tiek nodrošināta sabiedriskā kārtība. Ēnotājiem būs iespēja novērot kā tiek sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli un kā tiek pieņemts lēmums par administratīvo sodu uzlikšanu.

Izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas inspektora darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Bērzpils iela 20

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Balvu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas priekšnieks? Kādi ir viņa pienākumi?

Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas priekšnieks koordinē, vada un kontrolē kārtības policijas nodaļas darbību, kontrolē pirmstiesas izmeklēšanu kārtības policijas lietvedībā esošajos materiālos, organizē un kontrolē kārtības policijā saņemto iedzīvotāju sūdzību, iesniegumu un priekšlikumu izskatīšanu noteiktajā kārtībā un termiņos, organizē pasākumus likumpārkāpēju saukšanai pie atbildības un izstrādā plānus sabiedriskās kārtības un satiksmes drošības nodrošināšanai masu pasākumu norises vietās.

Izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas priekšnieka darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 17

Vietu skaits: 2

Adrese: Bērzpils iela 20

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas inspektors (izmeklētājs)

 Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Kriminālpolicijas nodaļas inspektori? Kādi ir viņu pienākumi?                                    

Valsts policijas Kriminālpolicijas nodaļas inspektoru galvenie pienākumi ir noziedzīgu nodarījumu atklāšana, cēloņsakarību meklēšana, pierādījumu iegūšana un, protams, vainīgās personas noskaidrošana. Kriminālpolicijas nodaļas inspektora darbs ir aizraujošs un dinamisks, ar mērķi atklāt noziedzīgus nodarījumus. Kas paredz ne tikai darbu kabinetā, bet gan arī izbraukšanu un notikumu vietām.

Izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Kriminālpolicijas nodaļas inspektora darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 18

Vietu skaits: 3

Adrese: Komandanta iela 7

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas inspektors (izmeklētājs)

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Kriminālpolicijas nodaļas inspektori? Kādi ir viņu pienākumi?                                    

Valsts policijas Kriminālpolicijas nodaļas inspektoru galvenie pienākumi ir noziedzīgu nodarījumu atklāšana, cēloņsakarību meklēšana, pierādījumu iegūšana un, protams, vainīgās personas noskaidrošana. Kriminālpolicijas nodaļas inspektora darbs ir aizraujošs un dinamisks, ar mērķi atklāt noziedzīgus nodarījumus, kas paredz ne tikai darbu kabinetā, bet gan arī izbraukšanu un notikumu vietām.

Izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Kriminālpolicijas nodaļas inspektora darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 18

Vietu skaits: 3

Adrese: Vaļņu iela 27

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Satiksmes uzraudzības rotas inspektors (Daugavpils)

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Satiksmes uzraudzības rotas jaunākais inspektors? Kādi ir viņa pienākumi?

Ikdienas darbs lielākoties saistīts ar patrulēšanu pilsētas ielās auto ekipāžā. Galvenie pienākumi ikdienā ir sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana, dažādu noziegumu vai administratīvo pārkāpumu novēršana, konstatēšana un nepieciešamības gadījumā – arī likumpārkāpēju aizturēšana. Satiksmes uzraudzības rotas inspektori apkalpo arī izsaukumus – ja kāds piezvana uz policiju, tad pa rāciju tiek nodota informācija, un inspektors brauc uz izsaukumā minēto adresi.

Ja tevi interesē spraiga un aktīva ikdiena, izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Satiksmes uzraudzības rotas inspektora darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Konstantīna iela 8

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Daugavpils iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektori? Kādi ir viņu pienākumi?

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirknis piedāvā iepazīties ar vairāku darbinieku darbu un ikdienā pildāmajiem pienākumiem. Iecirkņa inspektori izrādīs savu uzraugāmo teritoriju, kādi preventīvie pasākumi tiek veikti, lai novērstu likumpārkāpumus, kā tiek nodrošināta sabiedriskā kārtība. Ēnotājiem būs iespēja novērot kā tiek sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli un kā tiek pieņemts lēmums par administratīvo sodu uzlikšanu.

Izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas inspektora darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 17

Vietu skaits: 4

Adrese: Dobeles iela 2

Valsts policijas Kinologu nodaļas inspektors (Daugavpils)

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas kinologi? Kādi ir viņu pienākumi?

Kinologi piedalās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, palīdz atklāt noziedzīgus nodarījumus, patstāvīgi veic norīkojumam vai amatam noteikto pienākumu izpildi kopā ar dienesta suni, plāno un uzņemas atbildību par dienesta suņa pielietošanu atbilstoši tā specializācijai notikuma vietā, nodrošina suņa sagatavošanu nepieciešamajā līmenī, tā uzturēšanu, aprūpi, kā arī piedalīšanos kinologu darba pārbaudēs.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Komandanta iela 7

Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes eksperts bioloģijas-ķīmijas novirzienu (Liepāja)

Ēnotāj, piedāvājam Tev iespēju kļūt par ēnu un iepazīties ar Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes darbinieku, ekspertu ar bioloģijas-ķīmijas novirzienu

Eksperti pēc nepieciešamības sniedz atbalstu dažādu kriminālprocesu izmeklēšanā, piemēram, nosakot alkoholisko un narkotisko vielu sastāvu un daudzumu, stiprumu, tilpumu, utt.

Ja Tu vēlies to visu uzzināt un paviesoties Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldē, droši piesakies.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Bāriņu iela 3

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa amatpersona

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Liepājas iecirknī dislocētās amatpersonas? Kādi ir viņu pienākumi?

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirknis piedāvā iepazīties ar vairāku darbinieku darbu, organizējot ekskursiju pa iecirkni. Sākumā Valsts policijas amatpersona pastāstīs par darbu policijā, Speciālo uzdevumu bataljons un Ceļu policija pastāstīs par savu darbu un parādīs ekipējumu, ieročus, tāpat eksperti pastāstīs par savu ikdienu. Arī kinologi ar dienesta suņiem demonstrēs dažādus uzdevumus.

Izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas amatpersonu darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Bāriņu iela 3

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus iecirkņa amatpersona

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Saldus iecirknī dislocētās amatpersonas? Kādi ir viņu pienākumi?

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus iecirknis piedāvā iepazīties ar vairāku darbinieku darbu, organizējot ekskursiju pa iecirkni un, kā katru gadu, apskatot, kā strādā gan Kārtības policijas nodaļas inspektori, gan Kriminālpolicijas nodaļas inspektori.

Izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Saldus iecirkņa amatpersonu darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Jelgavas iela 9

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa amatpersona

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Talsu iecirknī dislocētās amatpersonas? Kādi ir viņu pienākumi?

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirknis piedāvā iepazīties ar vairāku darbinieku darbu, organizējot ekskursiju pa iecirkni un, kā katru gadu, apskatot, kā strādā gan Kārtības policijas nodaļas inspektori, gan Kriminālpolicijas nodaļas inspektori. Tāpat būt iespējams izbraukt līdzi patruļā.

Izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Talsu iecirkņa amatpersonu darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Akmeņu iela 5

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirkņa amatpersona

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Kuldīgas iecirknī dislocētās amatpersonas? Kādi ir viņu pienākumi?

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirknis piedāvā iepazīties ar vairāku darbinieku darbu, organizējot ekskursiju pa iecirkni un, kā katru gadu, apskatot, kā strādā gan Kārtības policijas nodaļas inspektori, gan Kriminālpolicijas nodaļas inspektori.

Izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Kuldīgas iecirkņa amatpersonu darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Jelgavas iela 65

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ventspils iecirkņa amatpersona

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Ventspils iecirknī dislocētās amatpersonas? Kādi ir viņu pienākumi?

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ventspils iecirknis piedāvā iepazīties ar vairāku darbinieku darbu, organizējot ekskursiju pa iecirkni un, kā katru gadu, apskatot, kā strādā gan Kārtības policijas nodaļas inspektori, gan Kriminālpolicijas nodaļas inspektori.

Izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Ventspils iecirkņa amatpersonu darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Ostas iela 33

Valsts policijas Jūrmalas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas priekšnieks? Kādi ir viņa pienākumi?

Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas priekšnieks koordinē, vada un kontrolē kārtības policijas nodaļas darbību, kontrolē pimrstiesas izmeklēšanu kārtības policijas lietvedībā esošajos materiālos, organizē un kontrolē kārtības policijā saņemto iedzīvotāju sūdzību, iesniegumu un priekšlikumu izskatīšanu noteiktajā kārtībā un termiņos, organizē pasākumus likumpārkāpēju saukšanai pie atbildības un izstrādā plānus sabiedriskās kārtības un satiksmes drošības nodrošināšanai masu pasākumu norises vietās.

Izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas priekšnieka darbu arī Tu!

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Dubultu prospekts 17

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas priekšnieks? Kādi ir viņa pienākumi?

Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas priekšnieks koordinē, vada un kontrolē kārtības policijas nodaļas darbību, kontrolē pimrstiesas izmeklēšanu kārtības policijas lietvedībā esošajos materiālos, organizē un kontrolē kārtības policijā saņemto iedzīvotāju sūdzību, iesniegumu un priekšlikumu izskatīšanu noteiktajā kārtībā un termiņos, organizē pasākumus likumpārkāpēju saukšanai pie atbildības un izstrādā plānus sabiedriskās kārtības un satiksmes drošības nodrošināšanai masu pasākumu norises vietās.

Izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas priekšnieka darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Jelgavas iela 9

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Satiksmes uzraudzības rotas inspektors (Talsos)

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Satiksmes uzraudzības rotas jaunākais inspektors? Kādi ir viņa pienākumi?

Ikdienas darbs lielākoties saistīts ar patrulēšanu pilsētas ielās auto ekipāžā. Galvenie pienākumi ikdienā ir sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana, dažādu noziegumu vai administratīvo pārkāpumu novēršana, konstatēšana un nepieciešamības gadījumā – arī likumpārkāpēju aizturēšana. Satiksmes uzraudzības rotas inspektori apkalpo arī izsaukumus – ja kāds piezvana uz policiju, tad pa rāciju tiek nodota informācija, un inspektors brauc uz izsaukumā minēto adresi.

Ja tevi interesē spraiga un aktīva ikdiena, izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Satiksmes uzraudzības rotas inspektora darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 17

Vietu skaits: 2

Adrese: Akmeņu iela 5

Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes eksperts (Ventspilī)

Ēnotāj, piedāvājam Tev iespēju kļūt par ēnu un iepazīties ar Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes darbinieku, tostarp ekspertu, ikdienas darbu.

Eksperti pēc nepieciešamības sniedz atbalstu dažādu kriminālprocesu izmeklēšanā, piemēram, noskaidrojot, kam pieder konkrētie pirkstu vai pēdu nospiedumi, vai uz papīra uzliktais paraksts pieder norādītajai personai, ar kādu šaujamieroci ir izdarīts noziegums, utt.

Ja Tu vēlies to visu uzzināt un paviesoties Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldē, droši piesakies.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Ostas iela 33

Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes eksperts (Kuldīgā)

Ēnotāj, piedāvājam Tev iespēju kļūt par ēnu un iepazīties ar Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes darbinieku, tostarp ekspertu, ikdienas darbu.

Eksperti pēc nepieciešamības sniedz atbalstu dažādu kriminālprocesu izmeklēšanā, piemēram, noskaidrojot, kam pieder konkrētie pirkstu vai pēdu nospiedumi, vai uz papīra uzliktais paraksts pieder norādītajai personai, ar kādu šaujamieroci ir izdarīts noziegums, utt.

Ja Tu vēlies to visu uzzināt un paviesoties Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldē, droši piesakies

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Jelgavas iela 65

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Satiksmes uzraudzības rotas inspektors (Liepājā)

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Satiksmes uzraudzības rotas jaunākais inspektors? Kādi ir viņa pienākumi?

Ikdienas darbs lielākoties saistīts ar patrulēšanu pilsētas ielās auto ekipāžā. Galvenie pienākumi ikdienā ir sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana, dažādu noziegumu vai administratīvo pārkāpumu novēršana, konstatēšana un nepieciešamības gadījumā – arī likumpārkāpēju aizturēšana. Satiksmes uzraudzības rotas inspektori apkalpo arī izsaukumus – ja kāds piezvana uz policiju, tad pa rāciju tiek nodota informācija, un inspektors brauc uz izsaukumā minēto adresi.

Ja tevi interesē spraiga un aktīva ikdiena, izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Satiksmes uzraudzības rotas inspektora darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 17

Vietu skaits: 4

Adrese: Bāriņu iela 3

Valsts policijas Kinologu nodaļas inspektors (Liepājā)

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas kinologi? Kādi ir viņu pienākumi?

Kinologi piedalās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, palīdz atklāt noziedzīgus nodarījumus, patstāvīgi veic norīkojumam vai amatam noteikto pienākumu izpildi kopā ar dienesta suni, plāno un uzņemas atbildību par dienesta suņa pielietošanu atbilstoši tā specializācijai notikuma vietā, nodrošina suņa sagatavošanu nepieciešamajā līmenī, tā uzturēšanu, aprūpi, kā arī piedalīšanos kinologu darba pārbaudēs.

Izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas kinologa darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 17

Vietu skaits: 3

Adrese: Bāriņu iela 3

Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes eksperts (Liepājā)

Ēnotāj, piedāvājam Tev iespēju kļūt par ēnu un iepazīties ar Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes darbinieku, tostarp ekspertu, ikdienas darbu.

Eksperti pēc nepieciešamības sniedz atbalstu dažādu kriminālprocesu izmeklēšanā, piemēram, noskaidrojot, kam pieder konkrētie pirkstu vai pēdu nospiedumi, vai uz papīra uzliktais paraksts pieder norādītajai personai, ar kādu šaujamieroci ir izdarīts noziegums, utt.

Ja Tu vēlies to visu uzzināt un paviesoties Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldē, droši piesakies.

Minimālais vecums: 17

Vietu skaits: 2

Adrese: Bāriņu iela 3

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors (Grobiņa)

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas inspektori? Kādi ir viņu pienākumi?       

Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas inspektoriem katram ir iedalīta sava teritorija un viņi strādā par tur reģistrētajiem notikumiem – noskaidro, notikušā apstākļus. Tāpat inspektori nodrošina sabiedrisko kārtību pasākumu laikā,  veic preventīvo darbu, lai novērstu likumpārkāpumus, strādā lietvedībās, kā arī sastāda protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem un savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu.   

Izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas inspektora darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Jaunatnes iela 1

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Satiksmes uzraudzības rotas inspektors (Saldū)

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Satiksmes uzraudzības rotas jaunākais inspektors? Kādi ir viņa pienākumi?

Ikdienas darbs lielākoties saistīts ar patrulēšanu pilsētas ielās auto ekipāžā. Galvenie pienākumi ikdienā ir sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana, dažādu noziegumu vai administratīvo pārkāpumu novēršana, konstatēšana un nepieciešamības gadījumā – arī likumpārkāpēju aizturēšana. Satiksmes uzraudzības rotas inspektori apkalpo arī izsaukumus – ja kāds piezvana uz policiju, tad pa rāciju tiek nodota informācija, un inspektors brauc uz izsaukumā minēto adresi.

Ja tevi interesē spraiga un aktīva ikdiena, izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Satiksmes uzraudzības rotas inspektora darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 17

Vietu skaits: 2

Adrese: Jelgavas iela 9

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas inspektori? Kādi ir viņu pienākumi?       

Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas inspektoriem katram ir iedalīta sava teritorija un viņi strādā par tur reģistrētajiem notikumiem – noskaidro, notikušā apstākļus. Tāpat inspektori nodrošina sabiedrisko kārtību pasākumu laikā,  veic preventīvo darbu, lai novērstu likumpārkāpumus, strādā lietvedībās, kā arī sastāda protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem un savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu.   

Izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas inspektora darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Jelgavas iela 9

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus iecirkņa Kārtības policijas nodaļas nepilngadīgo lietu inspektors

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas nepilngadīgo lietu inspektori ? Kādi ir viņu pienākumi?

Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas nepilngadīgo lietu inspektori nodarbojas ar nepilngadīgo lietu pārkāpumu izskatīšanu un lietvedību. Valsts policija lielu uzmanību velta preventīvajiem pasākumiem, kas vērsti uz nepilngadīgo noziedzības samazināšanu, to tiesisko izglītošanu, bērnu aizsardzību pret noziedzīgiem nodarījumiem un nepilngadīgo izdarīto noziedzīgo nodarījumu atklāšanu.

Izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas nepilngadīgo lietu inspektora darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Jelgavas iela 9

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ceļu policijas inspektors

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Ceļu policijas inspektors? Kādi ir viņa pienākumi?

Ikdienas darbs lielākoties saistīts ar patrulēšanu pilsētas ielās auto ekipāžā. Galvenie pienākumi ikdienā ir sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana, dažādu noziegumu vai administratīvo pārkāpumu novēršana, konstatēšana un nepieciešamības gadījumā – arī likumpārkāpēju aizturēšana. Ceļu policijas inspektori apkalpo arī izsaukumus – ja kāds piezvana uz policiju, tad pa rāciju tiek nodota informācija, un inspektors brauc uz izsaukumā minēto adresi.

Ja tevi interesē spraiga un aktīva ikdiena, izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Ceļu policijas inspektora darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Ezermalas iela 10b

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Nepilngadīgo lietu nodaļas inspektors

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas nepilngadīgo lietu inspektori ? Kādi ir viņu pienākumi?

Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas nepilngadīgo lietu inspektori nodarbojas ar nepilngadīgo lietu pārkāpumu izskatīšanu un lietvedību. Valsts policija lielu uzmanību velta preventīvajiem pasākumiem, kas vērsti uz nepilngadīgo noziedzības samazināšanu, to tiesisko izglītošanu, bērnu aizsardzību pret noziedzīgiem nodarījumiem un nepilngadīgo izdarīto noziedzīgo nodarījumu atklāšanu.

Izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas nepilngadīgo lietu inspektora darbu arī Tu!

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Gaujas iela 15

Valsts policijas pretterorisma vienības "OMEGA" pārstāvis (3.grupa)

Tici, ka esi spējīgs būt par ēnu Valsts policijas visslepenākās vienības "OMEGA" kaujiniekiem? Piesakies un pārbaudi savas spējas!

Pretterorisma vienība "OMEGA" ir Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes pakļautībā esoša speciāli apmācīta un ekipēta VP struktūrvienība. Vienībai ir daudzi uzdevumi un pienākumi, taču galvenie no tiem ir bīstamu un sevišķi bīstamu noziedznieku aizturēšana, ķīlnieku un personu, kurām ir nelikumīgi atņemta brīvība, atbrīvošana, masu iznīcināšanas vai improvizēto spridzināšanas ierīču meklēšana un neitralizēšana.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1, k-4

Valsts policijas pretterorisma vienības "OMEGA" pārstāvis (2.grupa)

Tici, ka esi spējīgs būt par ēnu Valsts policijas visslepenākās vienības "OMEGA" kaujiniekiem? Piesakies un pārbaudi savas spējas!

Pretterorisma vienība "OMEGA" ir Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes pakļautībā esoša speciāli apmācīta un ekipēta VP struktūrvienība. Vienībai ir daudzi uzdevumi un pienākumi, taču galvenie no tiem ir bīstamu un sevišķi bīstamu noziedznieku aizturēšana, ķīlnieku un personu, kurām ir nelikumīgi atņemta brīvība, atbrīvošana, masu iznīcināšanas vai improvizēto spridzināšanas ierīču meklēšana un neitralizēšana.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1, k-4

Valsts policijas pretterorisma vienības "OMEGA" pārstāvis (1.grupa)

Tici, ka esi spējīgs būt par ēnu Valsts policijas visslepenākās vienības "OMEGA" kaujiniekiem? Piesakies un pārbaudi savas spējas!

Pretterorisma vienība "OMEGA" ir Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes pakļautībā esoša speciāli apmācīta un ekipēta VP struktūrvienība. Vienībai ir daudzi uzdevumi un pienākumi, taču galvenie no tiem ir bīstamu un sevišķi bīstamu noziedznieku aizturēšana, ķīlnieku un personu, kurām ir nelikumīgi atņemta brīvība, atbrīvošana, masu iznīcināšanas vai improvizēto spridzināšanas ierīču meklēšana un neitralizēšana.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1, k-4

Valsts policijas Hipologu nodaļas inspektors (2.grupa)

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas hipologi? Kādi ir viņu pienākumi?

Hipologi vairāk nodarbojas ar preventīvo darbu un ar patrulēšanu zirgu mugurās vien cenšas ieviest bijību potenciālo likuma pārkāpēju vidū. Taču ik gadu par dažādiem pārkāpumiem sastāda arī dažus desmitus protokolu. Hipologi patrulē mežos un parkos un arī lielāku pasākumu laikā. Ar zirgu iespējams piekļūt vietās, kur ar mašīnu vai motociklu nepiebrauks, turklāt zirga mugurā redzamība arī daudz lielāka.

Ja arī Tu vēlies noskaidrot un iepazīties ar Valsts policijas hipologiem, kā arī apskatīt Valsts policijas specīgos un vienmēr darbam gatavos zirdziņus, izmanto iespēju un piesakies!

P.S. Ēnām tiks nodrošināts transports uz Carnikavu no Ezermalas ielas 10b, Rīgā.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Valsts policijas Hipologu nodaļas inspektors (1.grupa)

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas hipologi? Kādi ir viņu pienākumi?

Hipologi vairāk nodarbojas ar preventīvo darbu un ar patrulēšanu zirgu mugurās vien cenšas ieviest bijību potenciālo likuma pārkāpēju vidū. Taču ik gadu par dažādiem pārkāpumiem sastāda arī dažus desmitus protokolu. Hipologi patrulē mežos un parkos un arī lielāku pasākumu laikā. Ar zirgu iespējams piekļūt vietās, kur ar mašīnu vai motociklu nepiebrauks, turklāt zirga mugurā redzamība arī daudz lielāka.

Ja arī Tu vēlies noskaidrot un iepazīties ar Valsts policijas hipologiem, kā arī apskatīt Valsts policijas specīgos un vienmēr darbam gatavos zirdziņus, izmanto iespēju un piesakies!

P.S. Ēnām tiks nodrošināts transports uz Carnikavu no Ezermalas ielas 10b, Rīgā.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Patruļdienesta rotas komandieris (Valmierā)

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Patruļdienesta rotas kārtībnieks? Kādi ir viņu pienākumi?

Patruļpolicijas kārtībnieks – ikdienas darbs lielākoties saistīts ar patrulēšanu pilsētas ielās auto ekipāžā. Galvenie pienākumi ikdienā ir sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana, dažādu noziegumu vai administratīvo pārkāpumu novēršana, konstatēšana un nepieciešamības gadījumā – arī likumpārkāpēju aizturēšana. Patruļpolicijas kārtībnieki apkalpo arī izsaukumus – ja kāds piezvana uz policiju, tad pa rāciju tiek nodota informācija, un patruļpolicijas nodaļas kārtībnieks brauc uz izsaukumā minēto adresi.

Ja tevi interesē spraiga un aktīva ikdiena, izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Patruļpolicijas nodaļas darbu arī Tu!

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Rīgas iela 28

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Operatīvās vadības nodaļas priekšnieks (Valmierā)

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Operatīvās vadības nodaļa? Nāc ciemos, pastāstīsim!

Ikdienā Operatīvās vadības nodaļa saņem informāciju par notikumiem un reģistrē to.  Operatīvās vadības nodaļā, kuras darbinieki, izvērtējot saņemto informāciju, tālāk organizē attiecīgā iecirkņa operatīvās grupas darbu, kā arī koordinē patruļpolicijas reaģēšanu uz notikumiem. Operatīvās vadības nodaļa priekšnieka galvenie pienākumi koordinēt un kontrolēt nodaļas darbu.

Izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Operatīvās vadības nodaļas priekšnieka darbu arī Tu!

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Dārza iela 2a

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Satiksmes uzraudzības rotas jaunākais inspektors (Gulbenē)

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Satiksmes uzraudzības rotas jaunākais inspektors? Kādi ir viņa pienākumi?

Ikdienas darbs lielākoties saistīts ar patrulēšanu pilsētas ielās auto ekipāžā. Galvenie pienākumi ikdienā ir sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana, dažādu noziegumu vai administratīvo pārkāpumu novēršana, konstatēšana un nepieciešamības gadījumā – arī likumpārkāpēju aizturēšana. Satiksmes uzraudzības rotas inspektori apkalpo arī izsaukumus – ja kāds piezvana uz policiju, tad pa rāciju tiek nodota informācija, un inspektors brauc uz izsaukumā minēto adresi.

Ja tevi interesē spraiga un aktīva ikdiena, izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Satiksmes uzraudzības rotas inspektora darbu arī Tu!

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Gaitnieku iela 2A

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Gulbenes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas nepilngadīgo lietu inspektori? Kādi ir viņu pienākumi?

Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas nepilngadīgo lietu inspektori nodarbojas ar nepilngadīgo lietu pārkāpumu izskatīšanu un lietvedību. Valsts policija lielu uzmanību velta preventīvajiem pasākumiem, kas vērsti uz nepilngadīgo noziedzības samazināšanu, to tiesisko izglītošanu, bērnu aizsardzību pret noziedzīgiem nodarījumiem un nepilngadīgo izdarīto noziedzīgo nodarījumu atklāšanu.

Izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas nepilngadīgo lietu inspektora darbu arī Tu!

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Gaitnieku iela 2A

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Satiksmes uzraudzības rotas vecākais inspektors (Madonā)

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Satiksmes uzraudzības rotas jaunākais inspektors? Kādi ir viņa pienākumi?

Ikdienas darbs lielākoties saistīts ar patrulēšanu pilsētas ielās auto ekipāžā. Galvenie pienākumi ikdienā ir sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana, dažādu noziegumu vai administratīvo pārkāpumu novēršana, konstatēšana un nepieciešamības gadījumā – arī likumpārkāpēju aizturēšana. Satiksmes uzraudzības rotas inspektori apkalpo arī izsaukumus – ja kāds piezvana uz policiju, tad pa rāciju tiek nodota informācija, un inspektors brauc uz izsaukumā minēto adresi.

Ja tevi interesē spraiga un aktīva ikdiena, izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Satiksmes uzraudzības rotas inspektora darbu arī Tu!

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Avotu iela 8

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Madonas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas nepilngadīgo lietu inspektori ? Kādi ir viņu pienākumi?                                  

Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas nepilngadīgo lietu inspektori nodarbojas ar nepilngadīgo lietu pārkāpumu izskatīšanu un lietvedību. Valsts policija lielu uzmanību velta preventīvajiem pasākumiem, kas vērsti uz nepilngadīgo noziedzības samazināšanu, to tiesisko izglītošanu, bērnu aizsardzību pret noziedzīgiem nodarījumiem un nepilngadīgo izdarīto noziedzīgo nodarījumu atklāšanu.

Izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas nepilngadīgo lietu inspektora darbu arī Tu!

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Avotu iela 8

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Alūksnes iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas inspektors

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Kriminālpolicijas inspektors? Kādi ir viņu pienākumi?

Kriminālpolicijas nodaļas inspektoru galvenie pienākumi ir noziedzīgu nodarījumu atklāšana, izmeklēšanas darbību koordinēšana, analītiskais darbs un cēloņsakarību meklēšana. Lai lietu atrisinātu, dažādi sīkumi loģiski jāsaliek kopā. Izmeklētāja darbs ir noskaidrot vainīgās personas un iegūt pierādījumus. Būtībā – darīt visu, lai atklātu noziedzīgu nodarījumu. Kriminālpolicijas darbs norit gan kabinetā, gan arī izbraucot uz notikumu vietām.

Ja tevi interesē sarežģītu noziegumu atklāšana un vainīgo notveršana, izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Kriminālpolicijas nodaļas darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Pils iela 17a

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Alūksnes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākais inspektors

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas nepilngadīgo lietu inspektori ? Kādi ir viņu pienākumi?                             

Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas nepilngadīgo lietu inspektori nodarbojas ar nepilngadīgo lietu pārkāpumu izskatīšanu un lietvedību. Valsts policija lielu uzmanību velta preventīvajiem pasākumiem, kas vērsti uz nepilngadīgo noziedzības samazināšanu, to tiesisko izglītošanu, bērnu aizsardzību pret noziedzīgiem nodarījumiem un nepilngadīgo izdarīto noziedzīgo nodarījumu atklāšanu.

Izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas nepilngadīgo lietu inspektora darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Pils iela 17a

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Satiksmes uzraudzības rotas vecākais inspektors (Alūksnē)

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Satiksmes uzraudzības rotas inspektors? Kādi ir viņa pienākumi?

Ikdienas darbs lielākoties saistīts ar patrulēšanu pilsētas ielās auto ekipāžā. Galvenie pienākumi ikdienā ir sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana, dažādu noziegumu vai administratīvo pārkāpumu novēršana, konstatēšana un nepieciešamības gadījumā – arī likumpārkāpēju aizturēšana. Satiksmes uzraudzības rotas inspektori apkalpo arī izsaukumus – ja kāds piezvana uz policiju, tad pa rāciju tiek nodota informācija, un inspektors brauc uz izsaukumā minēto adresi.

Ja tevi interesē spraiga un aktīva ikdiena, izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Satiksmes uzraudzības rotas inspektora darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Pils iela 17a

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valkas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas inspektors

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Kriminālpolicijas inspektors? Kādi ir viņu pienākumi?

Kriminālpolicijas nodaļas inspektoru galvenie pienākumi ir noziedzīgu nodarījumu atklāšana, izmeklēšanas darbību koordinēšana, analītiskais darbs un cēloņsakarību meklēšana. Lai lietu atrisinātu, dažādi sīkumi loģiski jāsaliek kopā. Izmeklētāja darbs ir noskaidrot vainīgās personas un iegūt pierādījumus. Būtībā – darīt visu, lai atklātu noziedzīgu nodarījumu. Kriminālpolicijas darbs norit gan kabinetā, gan arī izbraucot uz notikumu vietām.

Ja tevi interesē sarežģītu noziegumu atklāšana un vainīgo notveršana, izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Kriminālpolicijas nodaļas darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Tālavas iela 4

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valkas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas nepilngadīgo lietu inspektori? Kādi ir viņu pienākumi?                                  

Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas nepilngadīgo lietu inspektori nodarbojas ar nepilngadīgo lietu pārkāpumu izskatīšanu un lietvedību. Valsts policija lielu uzmanību velta preventīvajiem pasākumiem, kas vērsti uz nepilngadīgo noziedzības samazināšanu, to tiesisko izglītošanu, bērnu aizsardzību pret noziedzīgiem nodarījumiem un nepilngadīgo izdarīto noziedzīgo nodarījumu atklāšanu.

Izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas nepilngadīgo lietu inspektora darbu arī Tu!

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Tālavas iela 4

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Satiksmes uzraudzības rotas vecākais inspektors (Valkā)

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Satiksmes uzraudzības rotas inspektors? Kādi ir viņa pienākumi?

Ikdienas darbs lielākoties saistīts ar patrulēšanu pilsētas ielās auto ekipāžā. Galvenie pienākumi ikdienā ir sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana, dažādu noziegumu vai administratīvo pārkāpumu novēršana, konstatēšana un nepieciešamības gadījumā – arī likumpārkāpēju aizturēšana. Satiksmes uzraudzības rotas inspektori apkalpo arī izsaukumus – ja kāds piezvana uz policiju, tad pa rāciju tiek nodota informācija, un inspektors brauc uz izsaukumā minēto adresi.

Ja tevi interesē spraiga un aktīva ikdiena, izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Satiksmes uzraudzības rotas inspektora darbu arī Tu!

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Tālavas iela 4

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Limbažu iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas inspektors

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Kriminālpolicijas inspektors? Kādi ir viņu pienākumi?

Kriminālpolicijas nodaļas inspektoru galvenie pienākumi ir noziedzīgu nodarījumu atklāšana, izmeklēšanas darbību koordinēšana, analītiskais darbs un cēloņsakarību meklēšana. Lai lietu atrisinātu, dažādi sīkumi loģiski jāsaliek kopā. Izmeklētāja darbs ir noskaidrot vainīgās personas un iegūt pierādījumus. Būtībā – darīt visu, lai atklātu noziedzīgu nodarījumu. Kriminālpolicijas darbs norit gan kabinetā, gan arī izbraucot uz notikumu vietām.

Ja tevi interesē sarežģītu noziegumu atklāšana un vainīgo notveršana, izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Kriminālpolicijas nodaļas darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Cēsu iela 28

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Limbažu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors

 Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas nepilngadīgo lietu inspektori? Kādi ir viņu pienākumi?                                    

Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas nepilngadīgo lietu inspektori nodarbojas ar nepilngadīgo lietu pārkāpumu izskatīšanu un lietvedību. Valsts policija lielu uzmanību velta preventīvajiem pasākumiem, kas vērsti uz nepilngadīgo noziedzības samazināšanu, to tiesisko izglītošanu, bērnu aizsardzību pret noziedzīgiem nodarījumiem un nepilngadīgo izdarīto noziedzīgo nodarījumu atklāšanu.

Izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas nepilngadīgo lietu inspektora darbu arī Tu!

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Cēsu iela 28

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Satiksmes uzraudzības rotas jaunākais inspektors (Limbažos)

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Satiksmes uzraudzības rotas inspektors? Kādi ir viņa pienākumi?

Ikdienas darbs lielākoties saistīts ar patrulēšanu pilsētas ielās auto ekipāžā. Galvenie pienākumi ikdienā ir sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana, dažādu noziegumu vai administratīvo pārkāpumu novēršana, konstatēšana un nepieciešamības gadījumā – arī likumpārkāpēju aizturēšana. Satiksmes uzraudzības rotas inspektori apkalpo arī izsaukumus – ja kāds piezvana uz policiju, tad pa rāciju tiek nodota informācija, un inspektors brauc uz izsaukumā minēto adresi.

Ja tevi interesē spraiga un aktīva ikdiena, izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Satiksmes uzraudzības rotas inspektora darbu arī Tu!

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Cēsu iela 28

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas nepilngadīgo lietu inspektori ? Kādi ir viņu pienākumi?                                   

Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas nepilngadīgo lietu inspektori nodarbojas ar nepilngadīgo lietu pārkāpumu izskatīšanu un lietvedību. Valsts policija lielu uzmanību velta preventīvajiem pasākumiem, kas vērsti uz nepilngadīgo noziedzības samazināšanu, to tiesisko izglītošanu, bērnu aizsardzību pret noziedzīgiem nodarījumiem un nepilngadīgo izdarīto noziedzīgo nodarījumu atklāšanu.

Izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas nepilngadīgo lietu inspektora darbu arī Tu!

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Piebalgas iela 89

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas inspektors

 Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Kriminālpolicijas inspektors? Kādi ir viņu pienākumi?

Kriminālpolicijas nodaļas inspektoru galvenie pienākumi ir noziedzīgu nodarījumu atklāšana, izmeklēšanas darbību koordinēšana, analītiskais darbs un cēloņsakarību meklēšana. Lai lietu atrisinātu, dažādi sīkumi loģiski jāsaliek kopā. Izmeklētāja darbs ir noskaidrot vainīgās personas un iegūt pierādījumus. Būtībā – darīt visu, lai atklātu noziedzīgu nodarījumu. Kriminālpolicijas darbs norit gan kabinetā, gan arī izbraucot uz notikumu vietām.

Ja tevi interesē sarežģītu noziegumu atklāšana un vainīgo notveršana, izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Kriminālpolicijas nodaļas darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Piebalgas iela 89

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valmieras iecirkņa priekšnieks

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Valmieras iecirkņa priekšnieks? Kādi ir viņa pienākumi?

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valmieras policijas iecirkņa priekšnieka galvenie pienākumi ir plānot, vadīt un koordinēt iestādes (struktūrvienības) darbību un atbildēt par uzlikto pienākumu izpildi. Piedalīties Valsts policijas attīstības stratēģijas veidošanā, plānot, organizēt un vadīt policijas iestādes, dienesta vai struktūrvienības darbību. Vadīt padotos darbiniekus un to profesionālo sagatavošanu. Nodrošināt tiesību aktos noteikto funkciju izpildi.

Izmanto iespēju un iepazīsties ar iecirkņa priekšnieka darbu arī Tu!

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Garā iela 4

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Satiksmes uzraudzības rotas vecākais inspektors (Cēsīs)

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Satiksmes uzraudzības rotas inspektors? Kādi ir viņa pienākumi?

Ikdienas darbs lielākoties saistīts ar patrulēšanu pilsētas ielās auto ekipāžā. Galvenie pienākumi ikdienā ir sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana, dažādu noziegumu vai administratīvo pārkāpumu novēršana, konstatēšana un nepieciešamības gadījumā – arī likumpārkāpēju aizturēšana. Satiksmes uzraudzības rotas inspektori apkalpo arī izsaukumus – ja kāds piezvana uz policiju, tad pa rāciju tiek nodota informācija, un inspektors brauc uz izsaukumā minēto adresi.

Ja tevi interesē spraiga un aktīva ikdiena, izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Satiksmes uzraudzības rotas inspektora darbu arī Tu!

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Piebalgas iela 89

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Patruļdienesta rotas inspektors (Valmierā)

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Patruļdienesta rotas kārtībnieks? Kādi ir viņu pienākumi?

Patruļpolicijas kārtībnieks – ikdienas darbs lielākoties saistīts ar patrulēšanu pilsētas ielās auto ekipāžā. Galvenie pienākumi ikdienā ir sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana, dažādu noziegumu vai administratīvo pārkāpumu novēršana, konstatēšana un nepieciešamības gadījumā – arī likumpārkāpēju aizturēšana. Patruļpolicijas kārtībnieki apkalpo arī izsaukumus – ja kāds piezvana uz policiju, tad pa rāciju tiek nodota informācija, un patruļpolicijas nodaļas kārtībnieks brauc uz izsaukumā minēto adresi.

Ja tevi interesē spraiga un aktīva ikdiena, izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas patruļpolicijas nodaļas darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Garā iela 4

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Satiksmes uzraudzības rotas jaunākais inspektors (Valmierā)

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Satiksmes uzraudzības rotas jaunākais inspektors? Kādi ir viņa pienākumi?

Ikdienas darbs lielākoties saistīts ar patrulēšanu pilsētas ielās auto ekipāžā. Galvenie pienākumi ikdienā ir sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana, dažādu noziegumu vai administratīvo pārkāpumu novēršana, konstatēšana un nepieciešamības gadījumā – arī likumpārkāpēju aizturēšana. Satiksmes uzraudzības rotas inspektori apkalpo arī izsaukumus – ja kāds piezvana uz policiju, tad pa rāciju tiek nodota informācija, un inspektors brauc uz izsaukumā minēto adresi. 

Ja tevi interesē spraiga un aktīva ikdiena, izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Satiksmes uzraudzības rotas inspektora darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Garā iela 4

Valsts policijas Valmieras iecirkņa Kārtības policijas nodaļas nepilngadīgo lietu inspektors

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas nepilngadīgo lietu inspektori ? Kādi ir viņu pienākumi?

Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas nepilngadīgo lietu inspektori nodarbojas ar nepilngadīgo lietu pārkāpumu izskatīšanu un lietvedību. Valsts policija lielu uzmanību velta preventīvajiem pasākumiem, kas vērsti uz nepilngadīgo noziedzības samazināšanu, to tiesisko izglītošanu, bērnu aizsardzību pret noziedzīgiem nodarījumiem un nepilngadīgo izdarīto noziedzīgo nodarījumu atklāšanu.

Izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas nepilngadīgo lietu inspektora darbu arī Tu!

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Garā iela 4

Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas speciālists

Ēnotāj, piedāvājam Tev iespēju kļūt par ēnu Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas speciālistam.

Šajā dienā Tev būs iespēja noskaidrot, kādi ir Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas speciālista pienākumi un ikdienas darbi. Varēsi uzzināt, kā tiek gatavotas ziņas par dažādiem sabiedrisko rezonansi izraisošiem notikumiem, komunicēts ar žurnālistiem un amatpersonām, gatavoti un koordinēti komentāri, intervijas, preses relīzes, uzturēti sociālo tīklu konti un mājaslapa. Tāpat varēsi paviesoties arī Operatīvās vadības birojā un iepazīties, kā notiek iedzīvotāju ienākošo zvanu apstrāde, kā arī apskatīt un uzzināt vēl daudz ko interesantu, kas saistīts ar darbu policijā.

Ja Tu vēlies savu nākotni saistīt ar darbu sabiedriskajās attiecībās vai žurnālistikā, izmanto šo iespēju un piesakies.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1, k-4

Valsts policijas Kinologu nodaļas inspektors

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas kinologi? Kādi ir viņu pienākumi?

Kinologi piedalās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, palīdz atklāt noziedzīgus nodarījumus, patstāvīgi veic norīkojumam vai amatam noteikto pienākumu izpildi kopā ar dienesta suni, plāno un uzņemas atbildību par dienesta suņa pielietošanu atbilstoši tā specializācijai notikuma vietā, nodrošina suņa sagatavošanu nepieciešamajā līmenī, tā uzturēšanu, aprūpi, kā arī piedalīšanos kinologu darba pārbaudēs.

Valsts policijā ir apmācīti divu veidu suņi – patruļsuņi, kuri specializējušies pēdu dzīšanā, lietisko pierādījumu meklēšanā, personu meklēšanā, kā arī suņi, kuri apmācīti sprāgstvielu meklēšanai, narkotisko vielu meklēšanai, tabakas meklēšanai un līķu meklēšanai.

Izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas kinologa darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes eksperts

Ēnotāj, piedāvājam Tev iespēju kļūt par ēnu un iepazīties ar Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes darbinieku, tostarp ekspertu, ikdienas darbu.

Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldē ir deviņas nodaļas - DNS ekspertīžu nodaļa, Ķīmisko ekspertīžu nodaļa, Odoroloģisko ekspertīžu nodaļa, Dokumentu tehnisko ekspertīžu nodaļa, Infotehnisko ekspertīžu nodaļa, Grāmatvedības ekspertīžu nodaļa, Ieroču un trasoloģisko ekspertīžu nodaļa, Reģionu birojs un Kvalitātes vadības nodaļa.

Eksperti pēc nepieciešamības sniedz atbalstu dažādu kriminālprocesu izmeklēšanā, piemēram, noskaidrojot, kam pieder konkrētie pirkstu vai pēdu nospiedumi, vai uz papīra uzliktais paraksts pieder norādītajai personai, ar kādu šaujamieroci ir izdarīts noziegums?

Ja Tu vēlies to visu uzzināt un paviesoties Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldē, droši piesakies.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Bruņinieku iela 72B

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Patruļdienesta darbinieks (Tukumā)

Patruļdienesta darbiniks- reaģē uz izsaukumiem, veic ceļu satiksmes uzraudzību, konvojēšanu

2.1.        veikt ceļu un ūdens satiksmes uzraudzību, patrulējot uzraudzīt sabiedrisko kārtību, veikt patruļdienestu saskaņā ar „Policijas patruļdienesta darba instrukciju”, izvēlēties dažādas ceļu satiksmes uzraudzības formas un metodes;

2.2.        pareizi kvalificēt un atbilstoši normatīvajiem aktiem noformēt administratīvos materiālus, kā arī savas kompetences ietvaros izskatīt administratīvo pārkāpumu materiālus;

2.3.        likumā paredzētajos gadījumos un noteiktajā kārtībā nogādāt policijas iestādē likumpārkāpējus, pirms tam izdarot viņu, kā arī viņu mantu un dokumentu apskati, un citas personas;

2.4.        meklēt un aizturēt meklēšanā esošas personas, transportlīdzekļus un mantas;

2.5.        nepieciešamības gadījumos nodrošināt notikuma vietas apsardzi;

2.6.        sniegt medicīnisko un citu neatliekamo palīdzību cietušām vai bezpalīdzības stāvoklī nonākušām personām,

2.7.        veikt profilaktisko darbu par ceļu satiksmes drošības un sabiedriskās kārtības jautājumiem izglītības un citās iestādēs;

2.8.        izbraukt uz ceļu satiksmes negadījumiem, veikt visas nepieciešamās darbības kvalitatīvai materiāla noformēšanai;

2.9.        tiklīdz konstatēts likumā noteiktais iemesls un pamats veikt Kriminālprocesa likumā paredzētās darbības;

2.10.    veikt pasākumus transportlīdzekļu un vadītāju meklēšanā, kuri atstājuši notikuma vietu, kas specifiski katrai lietai;

2.11.    veikt dienesta pienākumus saskaņā ar norīkojumu, izmainot dienesta pienākumu pildīšanas vietu ziņot operatīvās vadības nodaļai;

2.12.    pārzināt ceļu satiksmes specifiku un operatīvo situāciju patrulējamajā maršrutā;

2.13.    svētku, masu pasākumu, ārvalstu delegāciju sagaidīšanas, pavadīšanas un eskortēšanas laikā piedalīties šo pasākumu nodrošināšanā, nepieciešamības gadījumos veikt kustības regulēšanu, satiksmes ierobežošanu, transporta līdzekļu pavadīšanu;

2.14.    nepieciešamības gadījumos, par notikumiem darba laikā, informēt attiecīgas amatpersonas un operatīvās vadības nodaļu;

2.15.    sniegt informāciju atbildīgajiem dienestiem par ceļu un satiksmes regulēšanas iekārtu stāvokli, nelabvēlīgiem meteoroloģiskajiem apstākļiem un citiem gadījumiem kad var tikt apdraudēta satiksmes un sabiedriskā drošība;

2.16.    novērst gājēju un transportlīdzekļu kustības traucējumus, apzīmēt un ierobežot bīstamās vietas, brīdināt par tām satiksmes dalībniekus;

2.17.    pildot dienesta pienākumus izmantot tehniskos līdzekļus saskaņā ar lietošanas instrukcijām un normatīvajiem aktiem, kas nosaka to pielietošanu;

2.18.    atbildēt par piestiprinātajiem ieročiem, speclīdzekļiem, transportu, tehniskajiem līdzekļiem, par to pareizu pielietošanu un uzturēšanu tehniskā kārtībā, kā arī savlaicīgi ziņot par atklātajiem trūkumiem, bojājumiem un nozaudēšanas gadījumiem;

2.19.    veikt uzdevumus, kas saistīti ar nesankcionētu pasākumu un nekārtību novēršanu, kā arī likumpārkāpēju aizturēšanu;

2.20.    nepieciešamības gadījumos veikt personu konvojēšanu atbilstoši „Aizturēto, apcietināto, notiesāto personu konvojēšanas noteikumiem, ieteikumiem” un starpresoru vienošanos „Par vienotu kārtību personu konvojēšanas organizēšanā”;

2.21.    pildīt vadības atsevišķus uzdevumus un norādījumus.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Brīvības laukums 19

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors

5.1.        apkalpot teritoriju, kurā pārstāvēt valsts varu, veicot pasākumus sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, likumpārkāpumu novēršanā un atklāšanā;

5.2.        detalizēti izzināt savu apkalpojamo teritoriju, veicot tās pastāvīgu apgaitu, apkopot nepieciešamo informāciju, ar kuras palīdzību iespējams novērst un atklāt likumpārkāpumus, kā arī sniegt atbalstu citām tiesībsargājošām institūcijām cīņā ar noziedzību un citiem likumpārkāpumiem;

5.3.        veikt pasākumus sabiedriskās kārtības nodrošināšanā:

5.3.1.  ar savu klātbūtni, esot formas tērpā sabiedriskās vietās savā apkalpojamā teritorijā, novērst likumpārkāpumus un atbilstoši reaģē uz tiem;

5.3.2.  apkalpojamā teritorijā pievērst pastiprinātu uzmanību kriminogēnām vietām, kurās iespējami likumpārkāpumi un veikt pasākumus to nepieļaušanai;

5.3.3.  sniegt priekšlikumus policijas norīkojumu dislokācijai;

5.3.4.  informēt tiešo vadību par apkalpojamā teritorijā paredzamajiem publiskiem pasākumiem un rīkoties atbilstoši saņemtajiem norādījumiem;

5.4.        veikt vispārējo preventīvo darbu:

5.4.1.  novērst noziedzīgu nodarījumu un sabiedriskās kārtības pārkāpumu cēloņus un veicinošos apstākļus, tā ietvaros tikties ar iedzīvotājiem un veikt pārrunas uzņēmumu, iestāžu, organizāciju un izglītības iestādēs, izskaidrot noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas cēloņus un tos veicinošus apstākļus, kā arī norādīt veicamos pasākumus to nepieļaušanai;

5.4.2.  sistemātiski pārbaudīt konstatētās vietas, kur pulcējas personas, kurām ir nosliece izdarīt likumpārkāpumus;

5.4.3.  savas kompetences ietvaros preventīvā darba veicināšanai izmantot plašsaziņas līdzekļus;

5.5.        veikt individuālo preventīvo darbu:

5.5.1.  izzināt un ņemt profilaktiskajā uzskaitē personas, no kurām var sagaidīt noziedzīgu nodarījumu un citu likumpārkāpumu izdarīšanu, veikt pasākumus, lai tās pozitīvi ietekmētu un atturētu izdarīt noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus, bet izdarīšanas gadījumā tos savlaicīgi atklātu:

·       personas, kuras notiesātas nosacīti ar pārbaudes laiku un kurām ar tiesas spriedumu policija noteikta kā soda izpildes institūcija, kā arī personas, kuras nosacīti atbrīvotas no kriminālatbildības, sadarbībā ar Tieslietu ministrijas Valsts probācijas dienestu preventīvā darba ietvaros, veikt savā kompetencē esošus pasākumus, lai nepieļautu turpmākus minēto uzskaites kategoriju personu izdarītus likumpārkāpumus;

·       veikt preventīvo darbu ar personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām;

·       savas kompetences ietvaros nodrošināt papildsoda – policijas kontrole realizēšanu;

·       savas kompetences ietvaros nodrošināt procesa virzītāju personām piemēroto drošības līdzekļu izpildi;

·       veikt individuālo preventīvo darbu ar psihiski slimām personām, kuru uzvedība ir sabiedrībai bīstama, kā arī noskaidrot personas, kuru uzvedība potenciāli var kļūt bīstama apkārtējiem, par ko informēt teritoriālo ārstniecības iestādi;

·       veikt individuālo preventīvo darbu ar alkoholisma, narkomānijas un toksikomānijas slimniekiem un personām, kuras atkarību izraisošu vielu iespaidā sistemātiski izdara administratīvos pārkāpumus;

·       savas kompetences ietvaros, atkarībā no apkalpojamās teritorijas specifikas, sadarbībā ar inspektoriem nepilngadīgo lietu jomā, veikt atbilstošus preventīvos pasākumus, lai novērstu nepilngadīgo personu izdarītus likumpārkāpumus, kā arī piedalītos to atklāšanā;

·       veikt šaujamieroču aprites noteikumu kontroli fiziskām personām (personu atbilstības izvērtēšanu, izlemjot jautājumu par šaujamieroča glabāšanas/nēsāšanas tiesību piešķiršanu un minētās atļaujas termiņa pagarināšanu, šaujamieroča glabāšanas, nēsāšanas, lietošanas un pārvadāšanas noteikumu ievērošanu);

5.6.        noteiktajā un izziņotajā kārtībā, laikā un vietā veikt apmeklētāju pieņemšanu; pieņemt un dokumentēt personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus, kā arī pieteikumus par noziedzīgiem nodarījumiem un veikt nepieciešamos pasākumus to reģistrēšanai, tālākai virzībai savas kompetences ietvaros vai nodošanai pēc piekritības;

5.7.        veikt pasākumus kustības drošības uzraudzībā uz ceļiem;

5.8.        sastādīt protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem un savas kompetences ietvaros pieņemt lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu;

5.9.        informēt tiešo vadību un kompetentas institūcijas par konstatētiem īpašiem notikumiem (ugunsgrēki, dabas stihijas, bīstamu vielu atrašana, karantīna) un sniegt palīdzību iedzīvotājiem;

5.10.    savas kompetences ietvaros uzsākt meklēšanas lietas un veikt pasākumus meklējamo personu atrašanai;

5.11.    savas kompetences ietvaros veikt izmeklēšanu kriminālprocesos par kriminālpārkāpumiem un mazāk smagiem noziegumiem;

5.12.    saņemot informāciju, kuras pārbaudei nepieciešami operatīvie pasākumi, nekavējoties to darīt zināmu tiešajam priekšniekam tālākai informācijas nodošanai Kriminālpolicijai;

5.13.    datorizēti noformēt lietvedības dokumentus un nepieciešamības gadījumā amata pienākumu izpildei tiešsaistes režīmā izmantot Informācijas sistēmas;

5.14.    augstākas amatpersonas uzdevumā veikt citus uzdevumus informējot par to tiešo priekšnieku.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Brīvības laukums 19

Ekskursijas