Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Ludzas novada pašvaldība
Raiņa 16, Ludza, Ludzas novads, LV – 5701
PAR UZŅĒMUMU
Vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju.
NOZARE
Pašvaldība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Ludzas novada pašvaldības policijas inspektore

Galvenās no Pašvaldības policijas funkcijām, ir nodrošināt personu un sabiedrības drošību, pašvaldības saistošo noteikumu kontroli, novērst administratīvos pārkāpumus un citus likumpārkāpumus, kā arī likumpārkāpumu profilakse Ludzas novada administratīvajā teritorijā. 

Vēlies iepazīt Ludzas novada pašvaldības policijas inspektora ikdienu un iepazīt darba specifiku? Piesakies!

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Ludzas novada pašvaldības policijas inspektors

Galvenās no Pašvaldības policijas funkcijām, ir nodrošināt personu un sabiedrības drošību, pašvaldības saistošo noteikumu kontroli, novērst administratīvos pārkāpumus un citus likumpārkāpumus, kā arī likumpārkāpumu profilakse Ludzas novada administratīvajā teritorijā. 

Vēlies iepazīt Ludzas novada pašvaldības policijas inspektora ikdienu un iepazīt darba specifiku? Piesakies!

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Ludzas novada pašvaldības policijas priekšnieks

Galvenās no Pašvaldības policijas funkcijām, ir nodrošināt personu un sabiedrības drošību, pašvaldības saistošo noteikumu kontroli, novērst administratīvos pārkāpumus un citus likumpārkāpumus, kā arī likumpārkāpumu profilakse Ludzas novada administratīvajā teritorijā. 

Vēlies iepazīt Ludzas novada pašvaldības policijas priekšnieka ikdienu un iepazīt darba specifiku? Piesakies!

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Ludzas novada tūrisma informācijas centra tūrisma speciālists

Tūrisma informācijas centrs (TIC) nodrošina informācijas par tūrisma iespējām Ludzas novadā un Latvijā pieejamību vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem, iztrādā individuālo un tūrisma grupu ceļojumu maršrutus pa Ludzas novadu un Latgali, pārstāv Ludzas novadu nacionāla un starptautiska mēroga tūrisma izstādēs, izstrādā reklāmas materiālus.

Vēlies iepazīt Ludzas novada tūrisma informācijas centra tūrisma speciālista ikdienu un iepazīt darba specifiku? Piesakies!

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Baznīcas iela 42, Ludza, LV-5701

Ludzas novada tūrisma informācijas centra vadītāja

Tūrisma informācijas centrs (TIC) nodrošina informācijas par tūrisma iespējām Ludzas novadā un Latvijā pieejamību vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem, iztrādā individuālo un tūrisma grupu ceļojumu maršrutus pa Ludzas novadu un Latgali, pārstāv Ludzas novadu nacionāla un starptautiska mēroga tūrisma izstādēs, izstrādā reklāmas materiālus. Ludzas novada TIC vadītājs vada TIC darbu, koordinē dažādu projektu īstenošanu un sadarbību ar citu novadu TIC. 

Vēlies iepazīt Ludzas novada tūrisma informācijas centra vadītāja ikdienu un iepazīt darba specifiku? Piesakies!

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Baznīcas iela 42, Ludza, LV-5701

Ludzas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

Vēlies iepazīt Ludzas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas ikdienu un iepazīt darba specifiku? Piesakies!

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Raiņa 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Ludzas novada pašvaldības Būvvaldes arhitekts

Ludzas novada pašvaldības Būvvaldes arhitekts savas kompetences jautājumos sagatavo fizisko un juridisko personu iesniegtos dokumentus izskatīšanai Būvvaldes sēdē, izskata, veic detalizētu projektu izpēti, atbild par būvju projektu atbilstību normatīvo tiesību aktu prasībām, kurus paredzēts realizēt Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, to virzību izskatīšanai un apstiprināšanai Būvvaldes sēdē. Izskata būvniecības  iesniegumus un sagatavo lēmumus par būvniecības ieceri, kā arī pārbauda lēmumos ietverto nosacījumu izpildi. Pārstāv Būvvaldi jautājumos, kas saistīti ar novada vizuālo vidi, arhitektūru un teritorijas plānošanu, plāno novada vides attīstību un izstrādā vīziju novada arhitektūras elementu koptēlam. u.c. pienākumi, ar kuriem iepazīsies klātienē.Vēlies iepazīt Ludzas novada pašvaldības Būvvaldes arhitekta ikdienu un iepazīt darba specifiku? Piesakies!

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Raiņa 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Ludzas novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs

Vēlies iepazīt Ludzas novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja ikdienu un iepazīt darba specifiku? Piesakies!

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Raiņa 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Ludzas novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas Informācijas tehnoloģiju administrators

Vēlies iepazīt Ludzas novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas Informācijas tehnoloģiju administratora ikdienu un iepazīt darba specifiku? Piesakies!

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Raiņa 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Ekskursijas