Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Ludzas novada pašvaldība
Raiņa 16, Ludza, Ludzas novads, LV – 5701
PAR UZŅĒMUMU
Vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju.
NOZARE
Pašvaldība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Ludzas novada domes priekšsēdētājs

Domes priekšsēdētājs vada domes darbu. Viņa kompetencē ir ierosināt jautājumu izskatīšanu domē un komitejās, kā arī koordinēt šo jautājumu izskatīšanu. Priekšsēdētājs pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti un citām pašvaldībām, vada finanšu komitejas darbu, domes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus, dod saistošus rīkojumus pašvaldības administrācijas darbiniekiem, sagatavo izskatīšanai amatpersonu iesniegumus, var ierosināt pašvaldības iestāžu vadītāju vai šo iestāžu amatpersonu atlaišanu no ieņemamā amata, kā arī veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta lēmumos, Ludzas novada pašvaldības nolikumā un domes lēmumos.

Kopš 2017. gada jūnija Ludzas novada pašvaldības domi vada Edgars Mekšs. 

Vēlies iepazīt Ludzas novada domes priekšsēdētāja ikdienu un iepazīt darba specifiku? Piesakies!

Minimālais vecums: 8

Vietu skaits: 4

Adrese: Raiņa 16, Ludza, Ludzas novads, LV – 5701

Ludzas novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas Informācijas tehnoloģiju administrators

Vēlies iepazīt Ludzas novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas Informācijas tehnoloģiju administratora ikdienu un iepazīt darba specifiku? Piesakies!

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Raiņa 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Ludzas novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs

Vēlies iepazīt Ludzas novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja ikdienu un iepazīt darba specifiku? Piesakies!

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Raiņa 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Ludzas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietniece

Vēlies iepazīt Ludzas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietnieces ikdienu un iepazīt darba specifiku? Piesakies!

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Raiņa 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Ludzas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

Vēlies iepazīt Ludzas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas ikdienu un iepazīt darba specifiku? Piesakies!

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Raiņa 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Ekskursijas