Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra""
Rīgas iela 1, Tukums
PAR UZŅĒMUMU
SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” savu darbību ir uzsākusi 2001.gada 2.janvārī. Uzņēmums nodibināts ar mērķi, īstenot atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanu Piejūras atkritumu apsaimniekošanas reģionā, tai skaitā, atkritumu apsaimniekošanas investīciju projektu īstenošanu un izveidotās infrastruktūras apsaimniekošanu. Uzņēmuma strādā 90 dažādu profesiju darbinieki - vides speciālisti, inženieri, juristi, grāmatveži, šoferi, klientu apkalpošanas speciālisti. Ikdienā mūsu uzņēmums astoņos reģionos (Tukuma, Kandavas, Talsu, Jaunpils, Mērsraga, Rojas, Engures, Dundagas novadā) nodrošina atkritumu savākšanu, to apstrādi. Uzņēmumam ir četras struktūrvienības: * pārkraušanas-šķirošanas stacija Tukumā un Rojā; * pārkraušanas stacija Kandavā; * poligons "Janvāri" Talsu novada Laidzes pagastā
NOZARE
Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus)
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Tehniskais direktors

Ļoti svarīgs speciālists jebkurā uzņēmumā. Tas ir profesionālis, kurš ir atbildīgs par tehniskā nodrošinājuma uzlabošanu un ražošanas procesiem organizācijā.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Rīgas iela 1

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Sniedz informāciju, komunicē, pārliecina, veicina saprašanos, rada un saglabā uzticēšanos, prognozē un novērš konfliktus, sekmē sabiedrības atbalstu organizācijas/uzņēmuma darbībai. Pārvalda attiecību veidošanu ar plašsaziņas līdzekļiem, koordinē sadarbību ar mediju aģentūrām. Pārzina gan drukāto, gan elektronisko plašsaziņas līdzekļu darba organizāciju un žurnālista profesijas specifiku. Zina aktuālo sabiedrības dienas kārtību, analizē tās attīstību, pielieto socioloģisko pētījumu instrumentus. Vada sabiedrisko attiecību projektu izstrādi, dod uzdevumus un vada sabiedrisko attiecību speciālistu darbu. Sabiedrisko attiecību menedžeris plāno uzņēmuma iekšējās un ārējās komunikatīvās aktivitātes, rūpējas par darbinieku lojalitātes sekmēšanu un psiholoģisko mikroklimatu līdzstrādnieku attiecībās. Prot precīzi reaģēt komunikatīvo krīžu gadījumos, var uzņemties informācijas plūsmu koordinētāja pienākumus krīžu situācijās. 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 1

Vides pārvaldības speciālists

Nodrošina vides pārvaldības uzdevumu izstrādi un izpildi, vides projektu izpildi un veic konsultatīvās darbības, nodrošina vides plānošanu un apsaimniekošanu, dabas resursu ieguvi un pārvaldi, ietekmes uz vidi novērtējumu, vides kvalitātes kontroli un monitoringu, vides aizsardzības un ražošanas tehnoloģiju ieviešanu. Vides pārvaldības speciālists nodrošina vides pārvaldības uzdevumu izpildi, piedalās šo uzdevumu sagatavošanā, darba uzdevumu izstrādē vides tehnoloģiju izstrādei un piedalās to ieviešanā, spēj vadīt projekta un patstāvīgu struktūrvienību darbu, pastāvīgi paaugstināt savu kvalifikāciju.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 1

Ražošanas direktors

nu dienas ietvaros, ēnotājiem būs iespējams uzzināt:

1) kur nonāk sadzīves, būvniecības, liela izmēra un citi atkritumi;

2) par atkrituma apglabāšanas procesu;

3) par atkritumu šķirošanas ceha darbības procesiem;

4) par sadzīves atkritumu priekšapstrādes ceha darbības procesiem;

5) par vides aspektiem šķirošanas staciju darbībā;

6) par atkritumu transportēšanu.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Rīgas iela 1

Poligona "Janvāri" vadītājs

Ēnu dienas ietvaros, ēnotājiem būs iespējams uzzināt:

1) kur nonāk sadzīves, būvniecības, liela izmēra un citi atkritumi;

2) par atkrituma apglabāšanas procesu;

3) par atkritumu šķirošanas ceha darbības procesiem;

4) par sadzīves atkritumu priekšapstrādes ceha darbības procesiem;

5) par vides aspektiem poligona darbībā;

6) par atkritumu transportēšanu.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Poligons "Janvāri", Laidzes pagasts, Talsu novads

Loģistikas vadītāja

Atkritumu savākšanas darba organizēšana nodaļas darbiniekiem, maršrutu plānošana, darba izpildes uzraudzība.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Rīgas iela 1

Ekskursijas