Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
SIA Binders
Katlakalna iela 11, Rīga
PAR UZŅĒMUMU
Līdztekus ceļu būvniecībai, uzņēmumam ir pieredze arī dzelzceļa, tramvaja sliežu, sacīkšu trašu, ostu un lidlauku infrastruktūras izbūvē un rekonstrukcijā. “Binders” būvniecības pakalpojumu klāstā ir arī ārējo ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve. Kvalitatīvu būvniecības procesu palīdz nodrošināt uzņēmuma asfaltbetona rūpnīcas Vangažos un Daugavpilī, kas ražo ceļu segumu materiālus. Ražošanas procesa izejvielas un jau saražotās produkcijas kvalitāti testē un pārbauda uzņēmuma ceļu būvmateriālu testēšanas laboratorija Vangažos un tās filiāle Daugavpilī. Plašu pakalpojumu spektru, izmantojot jaunākās paaudzes tehnoloģijas, uzņēmuma vajadzībām un ārējiem klientiem nodrošina Ģeodēzijas daļas speciālisti. Uzņēmumā rīcībā ir plašs būvniecības tehnikas un mehānismu klāsts. Tehnikas apkopi, remontu un loģistiku nodrošina “Binders” Mehanizācijas departaments, kas dislocēts Saulkrastos un Raganā. Būvniecības procesu un rezultātu pārbauda uzņēmuma iekšējās kvalitātes kontroles vienības. Darbinieku skaits aktīvajā būvniecības sezonā – apmēram 500. Vienas būvdarbu sezonas laikā uzņēmums strādā apmēram 50 dažādu būvniecības projektu īstenošanas ietvaros. “Binders” struktūrvienību un īpašumā esošā uzņēmuma dislokācijas: Rīga, Daugavpils, Saulkrasti, Vangaži, Ragana, Limbaži.
NOZARE
Ceļu un maģistrāļu būvniecība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Neviena vakance netika atrasta!

Ekskursijas

Kā būvē ceļu.

Skolēni dosies uz asfaltbetona ražošanas rūpnīcu Vangažos, kur noskatīsies filmu par asfaltbetona ražošanu un darba drošības nozīmīgumu, varēs klātienē laboratorijā vērot ceļu būvmateriālu testēšanas procesu. Pēc tam doties uz būvobjektu Siguldā/Turaidā “Autoceļa P8 Inciems – Sigulda – Ķegums posma km 0,005-8,303 seguma atjaunošana”.

Adrese: Vangažu ABR, Meža Miers, Inčukalna pag., Inčukalna nov., Sigulda-Ķegums km 0005-8.303.

Pieejamais laiks: Par datumu vienosimies, laiks rūpnicā vēlams 10:00. tel. 26156775

Dalībnieku skaits: Min 8 Max 20

Ekskursija pieejama: 10.-12. klases skolēniem, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Skolēni redzēs ceļu būves procesu klātienē, asfalta ražošanas procesu un būvmateriālu laboratorijā veiktos testēšanas darbus. Skolēniem radīsies priekšstats ne tikai par matemātikas, fizikas, bet arī ķīmijas apgūšanas nozīmīgumu tālākās profesijas vai studiju virziena izvēlei.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Skolēni varēs vērot būvniecības procesu objektā klātienē, tāpat arī klātienē laboratorijā vērot testēšanas procesu, tiks demonstrēts videomateriāls par asfalta ražošanu un šo procesu redzēt no attāluma, kā arī sniegta īsa lekcija par darba drošības ievērošanas nozīmīgumu būvniecības procesos.