Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres Namsaimnieks"
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, Ogres novads, LV-5001
PAR UZŅĒMUMU
SIA “Ogres Namsaimnieks” savu darbību uzsāka 2018. gada 1. jūlijā pēc Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” reorganizācijas. Pamatdarbība: 1. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana un apsaimniekošana. 2. Siltumenerģijas ražošana, pārvade, sadale un tirdzniecība. 3. Teritoriju uzkopšana un labiekārtošana. SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā ir ~120 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju.
NOZARE
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Izpilddirektors

Izpilddirektora amats ir viens no daudzpusīgākajiem un dinamiskākajiem SIA “Ogres Namsaimnieks” amatiem un, protams, tas ir saistīts ar lielu atbildību. Darba dienas nemēdz būt vienādas un paskrien “vēja spārniem”. Izpilddirektora pienākumos ietilpst tiešā pakļautībā esošo SIA “Ogres Namsaimnieks” struktūrvienību uzraudzīšana, koordinēšana un kontrolēšana atbilstoši SIA “Ogres Namsaimnieks” darbības stratēģijai, valdes locekļa norādījumiem un Ogres novada pašvaldības deleģētajām funkcijām un uzdotajiem uzdevumiem. Nāc un pārliecinies PATS!

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Mālkalnes prospekts 3, Ogre

SIA "Ogres Namsaimnieks" valdes loceklis

Valdes loceklis nosaka uzņēmuma attīstības stratēģiju un pārrauga uzņēmuma nodaļu un darbinieku darbu.

Ēno valdes locekli ikdienas darbā un varēsi līdzdarboties uzņēmuma vadīšanā:

- Esi klāt dažādu lēmumu pieņemšanas procesā

 - Piedalies valdes locekļa darba sarunās

- Uzzini, cik daudz dokumentu valdes loceklim ikdienā jāpārskata

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 4

Adrese: Mālkalnes prospekts 3, Ogre

Siltumapgādes nodaļas vadītājs

SIA "Ogres Namsaimnieks" Siltumapgādes nodaļas vadītāja atbildība ir nodrošināt centralizētās siltumapgādes darbību Ogres pilsētā, kas sevī ietver nodrošināt:

- katlu māju darbību (siltumenerģijas ražošanu)

- siltumapgādes tīklu darbību (siltumenerģijas pārvadi un sadali)

- siltumenerģijas uzskaiti pie gala patērētāja (siltumenerģijas tirdzniecību)

Tiek plānots ēnotājus aizvest arī uz katlu māju, kur tiek ražota siltumenerģija.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Zilokalnu prospekts 12, Ogre

Klientu apkalpošanas nodaļas vadītājs

Klientu apkalpošanas nodaļas vadītājs vada un organizē nodaļas darbu, nodrošinot klientu apkalpošanu, konsultēšanu un informēšanu par uzņēmuma pamatdarbības jautājumiem, sadarbību ar plašsaziņas līdzekļiem, kā arī sniedz atbalsu citiem uzņēmuma darbiniekiem.

- Ja Tevi nebiedē dinamiska un izaicinājumiem pilna darba diena

- Ja Tev patīk atrisināt dažādas sadzīves problēmas

- Ja spēj vienlaicīgi uztvert liela apjoma informāciju

- Ja esi atvērts inovācijām un radošiem risinājumiem

- Ja Tavs aicinājums ir palīdzēt cilvēkiem dažādās dzīves situācijās

- Ja esi komunikabls un gatavs sarunai ar dažādiem cilvēkiem

 nāc ēnot Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāju!

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 2

Adrese: Mālkalnes prospekts 3, Ogrē

Sabiedrisko attiecību speciālists

Daudzveidīgs darbs birojā. Ēnotājs varēs iepazīties ar šādiem darba pienākumiem:

- informācijas publicēšana uzņēmuma mājas lapā un "Facebook" lapā

- informatīvu rakstu sagatavošana

- grafisku materiālu sagatavošana

- uzņēmuma informatīvā izdevuma sagatavošana

- paziņojumu tekstu sagatavošana

Ēnotājs varēs uzzināt par to, kādas prasmes un izglītība nepieciešama amatā, parādīsim, ar kādiem digitālajiem rīkiem Ēnu devējs ikdienā darbojas.

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 1

Adrese: Mālkalnes prospekts 3, Ogre

Ekskursijas