Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres Namsaimnieks"
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, Ogres novads, LV-5001
PAR UZŅĒMUMU
SIA “Ogres Namsaimnieks” ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldnieks. Pamatdarbība: 1. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana un apsaimniekošana. 2. Siltumenerģijas ražošana, pārvade, sadale un tirdzniecība. 3. Ogres pilsētas teritoriju uzkopšana un labiekārtošana. SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā ir ~140 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju.
NOZARE
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Teritorijas uzkopšanas nodaļas vadītāja

Teritorijas uzkopšanas nodaļa vadītāja plāno, organizē un nodrošina:

- Dzīvojamo māju piesaistīto zemes gabalu un koplietošanas telpu sanitāro kopšanu.

- Mehanizēto sniega tīrīšanu.

- Koku un krūmu kopšanu.

- Sadzīves atkritumu izvešanu.

- Deratizācijas, dezinsekcijas, dezinfekcijas pakalpojumus.

- Ogres pilsētas teritoriju uzturēšanu un uzkopšanu.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 3

Adrese: Zilokalnu prospekts 16A, Ogre

Remontu nodaļas vadītājs

Remontu nodaļa organizē SIA “Ogres Namsaimnieks” apsaimniekošanā esošā dzīvojamā fonda remonta darbus. Veido un realizē obligāto darbu un pasākumu plānu, kas saistīti ar dzīvojamo māju tehnisko apkopi, to uzturēšanu un kārtējiem remontiem, izvērtējot un nosakot šo darbu izpildes periodiskumu, nepieciešamo darba laika izlietojumu, materiālus, inventāru, transporta pakalpojumu un citu nepieciešamo izmaksu posteņus. Organizē un veic pilsētas labiekārtošanas un autobusa pieturu, soliņu, atpūtas vietu remonta darbus. Kontrolē nodaļas atbildībā esošo līgumu izpildi, kvalitāti un termiņus, kā arī plāno un veic nodaļas darbam nepieciešamo preču, pakalpojumu, materiālu iepirkumus.

Remontu nodaļas vadītājs plāno, organizē un vada šīs nodaļas darbu.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 3

Adrese: Zilokalnu prospekts 12, Ogre

Siltumapgādes nodaļas vadītājs

SIA "Ogres Namsaimnieks" Siltumapgādes nodaļas vadītāja atbildība ir nodrošināt centralizētās siltumapgādes darbību Ogres pilsētā, kas sevī ietver nodrošināt:

- Katlu māju darbību (siltumenerģijas ražošanu).

- Siltumapgādes tīklu darbību (siltumenerģijas pārvadi un sadali).

- Siltumenerģijas uzskaiti pie gala patērētāja (siltumenerģijas tirdzniecību).

Tiek plānots ēnotājus aizvest arī uz katlu māju, kur tiek ražota siltumenerģija.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 3

Adrese: Parka iela 14, Ogre

Izpilddirektors

Izpilddirektora amats ir viens no daudzpusīgākajiem un dinamiskākajiem SIA “Ogres Namsaimnieks” amatiem un, protams, tas ir saistīts ar lielu atbildību. Darba dienas nemēdz būt vienādas un paskrien “vēja spārniem”. Izpilddirektora pienākumos ietilpst tiešā pakļautībā esošo SIA “Ogres Namsaimnieks” struktūrvienību uzraudzīšana, koordinēšana un kontrolēšana atbilstoši SIA “Ogres Namsaimnieks” darbības stratēģijai, valdes locekļa norādījumiem un Ogres novada pašvaldības deleģētajām funkcijām un uzdotajiem uzdevumiem. Nāc un pārliecinies PATS!

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 3

Adrese: Mālkalnes prospekts 3, Ogre

SIA "Ogres Namsaimnieks" valdes loceklis

Valdes loceklis nosaka uzņēmuma attīstības stratēģiju un pārrauga uzņēmuma nodaļu un darbinieku darbu.

Ēno valdes locekli ikdienas darbā un varēsi līdzdarboties uzņēmuma vadīšanā:

- Esi klāt dažādu lēmumu pieņemšanas procesā.

- Piedalies valdes locekļa darba sarunās.

- Uzzini, cik daudz dokumentu valdes loceklim ikdienā jāpārskata.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 3

Adrese: Mālkalnes prospekts 3, Ogre

Ekskursijas