Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Ekonomikas Skolotāju klubs
Ūdens iela 12-21, Rīga
PAR UZŅĒMUMU
Konkursu, izglītojošu pasākumu organizēšana pamatskolas skolēniem ar mērķi attīstīt zaļo domāšanu, pievērsties zaļās ekonomikas jautājumiem.
NOZARE
Vispārējā vidējā izglītība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Neviena vakance netika atrasta!

Ekskursijas

Nosaukums
Uzņēmums

Mācību ekskursija pamatskolas 1.- 9. . klašu skolēniem par Zaļo ekonomiku

Pamatskolas skolēni, atbilstoši savam vecumam, veidos savu eko pilsētu. Pirms praktiskās aktivitātes tiks veikts skolēnu zināšanu pašnovērtējums par zaļo ekonomiku.

Adrese: Ūdens iela 12

Pieejamais laiks: no 2020. gada septembra

Dalībnieku skaits: Min 6 Max 20

Ekskursija pieejama: 1. -4. klases skolēniem, 5.-9. klases skolēniem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Skolēni uzzinās, ka Zaļās ekonomikas pamatā ir: - atjaunojamā enerģija; - zaļās ēkas ; - ekoloģiski tīrs transports ; - ūdens apsaimniekošana - zemes apsaimniekošana.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Skolēni piedalās praktiskā aktivitātē - sadalās grupās, katra grupa no dotajiem materiāliem veido Eko pilsētiņu, caur šo aktivitāti uzzina, kas ir Zaļās ekonomikas pamatā. Iepazīstas ar mācību materiāliem, darba lapām, kuras varēs lietot pēc mācību ekskursijas.