Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs
Skolas iela 12,Madona
PAR UZŅĒMUMU
Dibināts 1944.g. Muzejā vāc, glabā un eksponē materiālus par Madonas pilsētas un novada vēsturi, kultūru un mākslu. 1984.g. restaurēta no laukakmeņiem celtā bijušās Birżu muiżas klēts, tai piebūvētas plašas mākslas izstāżu zāles (Skolas ielā 10a). Apskatāma pastāvīga ekspozīcija par novada arheoloģiju. Latvijas vidējā un jaunākā akmens laikmeta plašākie atradumi nāk no Lubāna ezera apkārtnes Madonas novada austrumos. Muzejā regulāri ir skatāmas dażādas tematiskās un mākslas izstādes, vasaras periodā - novada etnogrāfisko materiālu kolekcija. Apmeklētājiem ir iespēja izmantot muzeja zinātnisko bibliotēku. Ekskursijas pa pilsētu un rajonu.
NOZARE
Izglītības atbalsta pakalpojumi

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Vēsturnieks muzejā

Pētīt un pamatot pasaules un sabiedrības darbības, pieredzes un pastāvēšanas galvenos cēloľus, principus un līdzekļus, kā arī skaidrot un attīstīt filozofiskās koncepcijas un teorijas; salīdzināt pagātnes liecību oriģinālus, šolaiku pierakstus un tamlīdzīgus pirmavotus, kā arī sekundāros avotus, arheoloģiskos un antropoloģiskos un citus atradumus un konsultēt šajos jautājumos; iegūt materiālus, pārbaudīt to autentiskumu, pētīt un aprakstīt attiecīgā perioda, valsts vai apgabala vai attiecīgā ekonomiskā, sociālā vai politiskā aspekta vēsturi; veikt politiskās filozofijas, politisko sistēmu, institūciju un rīcības iepriekšējās un pašreizējās teorijas un prakses pētījumus; pētīt pastāvošos politiskos institūtus un vākt datus no daţādiem avotiem, ieskaitot sarunas ar oficiālām valdības un politisko partiju personām; iesniegt publicēšanai vai izmantošanai atradumus un secinājumus biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām, politiskajām partijām, ieinteresētajām personām; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 4

Adrese: Skolas iela 12, Madona

Ekskursijas