Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Bulduru bibliotēka
Edinburgas prospekts 89, Bulduri, Jūrmala
PAR UZŅĒMUMU
Bulduru bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Bibliotēka nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem. Bulduru bibliotēka ir viena no 7 Jūrmalas Centrālās bibliotēkas struktūrvienībām, kas piedāvā iedzīvotājiem iespieddarbus, periodiskos izdevumus, kā arī bezmaksas internetu.
NOZARE
Bibliotēku un arhīvu darbība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings

Bibliotēkas vadītājs(a)

Bibliotēkas darba organizēšana un bibliotēkas attīstības plānošana, bibliotēkas sadarbības koordinēšana ar citām struktūrvienībām, bibliotēkām, organizācijām un iestādēm; bibliotēkas personāla vadīšana, rūpes par bibliotēkas darbinieku profesionālo zināšanu pilnveidošanu un darba procesa uzlabošanu; rūpes par bibliotēkas saimniecisko jautājumu risināšanu u.c.

vecākais bibliotekārs (e)

Arī 2020. gada ēnotājam/iem piedāvājam iespēju pavadīt dienu radošā un interesantā vidē Bulduru bibliotēkas bērnu un pusaudžu literatūras zonā, paralēli iepazīstoties arī ar pieaugušo lasītāju apkalpošanas jautājumiem un bibliotekārā darba daudzpusīgo dabu.  Mūsu devīze: "Meklējam Lasīšanas Patikšanu kopā!"

Ekskursijas

Nosaukums
Uzņēmums