Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Bulduru bibliotēka
Edinburgas prospekts 89, Bulduri, Jūrmala
PAR UZŅĒMUMU
Bulduru bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Bibliotēka nodrošina plašas un daudzpusīgas informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem. Bulduru bibliotēka ir viena Jūrmalas Centrālās bibliotēkas struktūrvienībām - filiāle, kas piedāvā iedzīvotājiem iespieddarbus, periodiskos izdevumus, kā arī bezmaksas internetu.
NOZARE
Bibliotēku un arhīvu darbība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Bibliotēkas vadītājs(a)

Bibliotēkas darba organizēšana un bibliotēkas attīstības plānošana, bibliotēkas sadarbības koordinēšana ar citām struktūrvienībām, bibliotēkām, organizācijām un iestādēm; bibliotēkas personāla vadīšana, rūpes par bibliotēkas darbinieku profesionālo zināšanu pilnveidošanu un darba procesa uzlabošanu; rūpes par bibliotēkas saimniecisko jautājumu risināšanu u.c.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Edinburgas prospekts 89, Bulduri

vecākais bibliotekārs (e)

Arī 2022. gada ēnotājam/iem piedāvājam iespēju pavadīt dienu radošā un interesantā vidē Bulduru bibliotēkas bērnu un pusaudžu literatūras zonā, paralēli iepazīstoties arī ar pieaugušo lasītāju apkalpošanas jautājumiem un bibliotekārā darba daudzpusīgo dabu.  Mūsu devīze: "Meklējam Lasīšanas Patikšanu kopā!"

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Edinburgas prospekts 89, Bulduri

Ekskursijas