Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs
Palasta iela 4, Centra rajons, Rīga, LV-1050
PAR UZŅĒMUMU
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs ir vecākais publiskais muzejs Latvijā un Baltijā, kā arī viens no vecākajiem Eiropā. Muzejs atrodas Vecrīgā, ievērojamā 13.–20. gs. arhitektūras piemineklī – Rīgas Doma ansamblī. Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs ir kultūras ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas darbojas saskaņā ar Muzeju likumu un Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja nolikumu. Kultūras ministrs pakļautību īsteno ar Kultūras ministrijas starpniecību. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja darbu vada direktors. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja darbības misija ir saglabāt Rīgas pilsētas, Latvijas kuģniecības un Latvijas fotogrāfijas vēsturi raksturojošos īstenības elementus, kā arī, izmantojot uzkrātās vērtības, iekļauties Latvijas sabiedriskajā, zinātnes un kultūras dzīvē, sniedzot ieguldījumu garīgi augsti attīstītas un humānas sabiedrības veidošanā.
NOZARE
Muzeju darbība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Muzeja Grafikas restaurators

Iespēja ēnot Rīgas un kuģniecības muzeja grafikas restauratoru. Restauratora profesija ir savā ziņā unikāla profesija, jo ilgus gadus šis darbs ir jāmācās praktiski - kā to darījaviduslaiku cunftēs. Muzeja grafikas restauratore Ramona Gailīte ar prieku Tev pastāstīs par savu unikālo profesiju.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Palasta iela

Arheologs

Iespēja ēnot Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja arheologus, kuru darbs muzejā apvieno gan krājuma glabātāj, gan pētnieka amatus. Muzeja arheoloģi parādīs savu darba telpu labirintus, senākos un interesantākos atradumus muzejā, ka arī pastās'tīs vairāk par romantiskakjiem un piedzīvoajuma pilniem izrakumiem. Muzeja arheologi- Ilze Reinfelde, Jānis Tereško un Ieva Andrejauska Tevi gaida.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Palasta iela 4

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Numismātikas un dārgmetālu nodaļas Krājuma darba speciāliste

Iespēja ēnot Numismātikas un dārgmetālu nodaļas krājuma darba speciālisti, mg. hist. Marinu Solovjovu. Pašlaik Marina strādā pie promocijas darba, kas ir veltīts naudas apgrozībai viduslaiku Livonijā. Pētniece ir gatava ne tikai pastāstīt par muzeja krājuma speciālista iemaņām, bet arī padalīties ar zināšanām par naudas sistēmu Latvijas teritorijā viduslaiku periodā.

Ēnu dienas dalībniekam būs iespēja iepazīties ar RKVM bagātīgo numismātikas krājumu, kas iekļauj antīko, viduslaiku, jauno laiku un mūsdienu monētas. Krājuma darba speciālistes pavadībā dalībnieks dosies ekskursijā pa muzeju, izsekojot naudas vēsturi Latvijā no aizvēstures līdz mūsdienām. Ēnu dienā dalībnieks varēs uzzināt vairāk par krājuma darba specifiku Baltijas vecākajā muzejā, par krājuma speciālista uzdevumiem un pienākumiem. Dalībnieks iepazīsies ar numismātikas pamatiem un pat mēģinās iejusties numismāta lomā, patstāvīgi pētot monētas.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Palasta iela 4, Rīga, LV-1050

Numismātikas un dārgmetālu nodaļas Krājuma darba speciāliste

Iespēja ēnot Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Numismātikas un dārgmetālu nodaļas Krājuma darba speciālisti mg. hist. Justīni Fišeri.

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Numismātikas un dārgmetālu nodaļas krājuma darba speciāliste klātienē iepazīstinās ar muzeja medaļu, plakešu un faleristikas kolekcijām. Numismātikas un dārgmetālu nodaļa ikdienā nodarbojas ar vēstures zinātnes palīgdisciplīnām: numismātiku, bonistiku, faleristiku u.c. Šajā vakancē tiek apvienots gan krājuma darbs (kolekcijas veidošana, glabāšana, priekšmetu uzskaite u.c.), gan zinātniskais darbs (pētniecība, ekspozīciju un izstāžu veidošana u.c.). Būs iespēja ēnot medaļu speciālisti. Medaļa kā miniatūrs vēstures piemineklis atspoguļo attiecīgā laika un kultūras sabiedrības domu (politiskos, ekonomiskos notikumus, filozofiju u.c.), kas tiek attēloti vien šai sabiedrībai saprotamā simbolu valodā. Paralēli darbam ar priekšmetiem, tiek lasīti arī rakstītie avoti, tāpēc tiks sniegta iespēja iepazīties ar paleogrāfiju. Izvēloties šo vakanci, tiks sniegta iespēja ieraudzīt, kas atrodas aiz ikdienā apmeklētājiem aizvērtajām durvīm.

Paralēli darbam muzejā Justīne Fišere studē doktorantūrā Latvijas Universitātē Vēstures un Filozofijas fakultātē Vēstures nodaļā un raksta promocijas darbu par Latvijas historiogrāfijā nepētītu un ārkārtīgi interesantu tēmu: "Rīgas Mazās ģildes cunftu tradīciju antropoloģija 14. gadsimta otrā puse – 17. gadsimta sākums."

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Palasta iela 4, Rīga, LV-1050

Krājuma glabātāja (kartogrāfijas, dokumentu, iespieddarbu un periodikas kolekcijas)

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Krājuma glabātāja Antija Erdmane-Hermane (kartogrāfijas, dokumentu, iespieddarbu un periodikas kolekcijas) iepazīstinās ar muzeja dārgumu glabātājas darbu. Vienā no senākajiem Eiropas muzejiem ir pat 600 gadus vecas dokumantāras liecības par rīdzinieku dzīvi. Ar šo un daudz ko citu iepazīstinās Antija, parādot savu "noslēpumu kambari", kas atklās daudzus ar Rīgas vēsturi saistītus jautājumus.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Palasta iela 4, Rīga, LV-1050

Muzeja gids, muzejpedagogs

Iespēja vērot Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja pedagogu darba ikdienu - piedalīties un vadīt ekskursijas, komunicēt gan ar muzeja kolēģiem, gan ar sabiedrību kopumā. Iespēja iepazīties ar muzeja darba pamtprincipiem -kā tiek komplektēts muzeja krājums, kā tas tiek fotografēts, kā tas tiek glabāts, kā tas tiek pētīts un visbeidzot - kā par to stāstīt aizrtaujoši un saistoši ikkatram.Muzeja gidi Tev stāsīs arī par muzeja noslēpumiem, kas ir gan smieklīgi, gan arī biedējoši. :)

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 4

Adrese: Palasta iela 4, Rīga, LV-1050

Vēsturnieks, Pētnieks, Rīgas vēsture, 19.-20. gs.

Rīgas izpētes un ekspozīciju darba nodaļa nodarbojas ar Rīgas vēstures izpēti, tālāk rezultātus prezentējot plašākai sabiedrībai- atklājot izstādes, uzstājoties TV, radio, publicējot rakstus. Ēnu dienas laikā būs iespēja iepazīties ar vēstunieka - pētnieka darbu muzejā, iepazīties ar izpētes posmiem, nepiecišamajām iemaņām, sadarbību ar citu nodaļu kolēģiem. Ēnai tiks piedāvāta iespēja pašam iejusties vēsturnieka lomā un prezentēt savu rezultātu.Iespēja ēnot muzeja vēsturnieci, mg. hist. Anastasiju Smirnovu.

Anastasija paralēli darbam Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā studē doktorantūrā Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, izstrādājot promocijas darbu “Sociālā aprūpe Latvijā 19. gs. beigas – 1940. g. : Rīgas pilsētas pašvaldības piemērs".  Anastasija ir autore vairāk kā 10 zinātniskām un populārzinātniskām publikācijām par urbāno vēsturi, sieviešu vēsturi, sociālo un sociālās aprūpes vēsturi. Viena no nesenākajām pētniecības tēmām iekļauj dzīvniekus pilsētvidē 19. - 20. gs. Vēsturniece izpēti arhīvos un muzejos sāka jau 16 gadu vecumā, aktīvi piedalās zinātniskās konferencēs, vasaras skolās, simpozijos. Paralēli darbam muzejā un studijām Anastasija ir arī zinātniskā asistenta p.i. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtā (Sieviešu pārstāvniecība Latvijas kultūrā un sabiedrībā (1870–1940)). Anastasija cer, ka spēs pastāstīt par vēsturnieka profesijas specifiku Latvijā, iespējām, ka arī iedrošināt kādu pieņemt izaicinājumu šajā profesijā.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 3

Adrese: Palasta iela 4, Centra rajons, Rīga, LV-1050

Ekskursijas