Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs
Palasta iela 4, Centra rajons, Rīga, LV-1050
PAR UZŅĒMUMU
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, Baltijā senākais un viens no Eiropā vecākajiem publikai atvērtajiem muzejiem, atrodas Vecrīgā, 13.–20. gadsimta arhitektūras piemineklī – Rīgas Doma ansamblī. Tā sākums ir 1773. gadā Rīgas rātes dibinātais Himzela muzejs, kura pamatu veidoja Rīgas ārsta Nikolausa fon Himzela ģimenes privātkolekcija. 2024. gadā muzejs atzīmē jau 251. gadskārtu. Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs ir viena no lielākajām kultūrvēsturiskā mantojuma krātuvēm Latvijā. Muzeja krājumā ir vairāk nekā pusmiljons priekšmetu, kas sistematizēti 75 kolekcijās. Muzeja ekspozīcijas stāsta par Rīgas pilsētas vēsturi no tās pirmsākumiem līdz 20. gadsimta vidum un Latvijas kuģniecības vēsturi no 10. gadsimta līdz mūsdienām. 1778. gadā celtā muzeja Kolonnu zāle ir izcila klasicisma arhitektūras pērle. Sudraba kabinetā apskatāmi muzeja dārgmetālu kolekcijas vērtīgākie priekšmeti. Muzejs apmeklētājiem piedāvā ekskursijas, muzejpedagoģiskās programmas un tematiskās nodarbības ekspozīcijā, Rīgas Domā un Vecrīgā. Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs ir Kultūras ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas darbojas saskaņā ar Muzeju likumu un Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja nolikumu. Kultūras ministrs pakļautību īsteno ar Kultūras ministrijas starpniecību. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja darbu vada direktors. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja pārziņā ir trīs struktūrvienības – muzeji: Mencendorfa nams. Rīdzinieku 17. – 18. gs. māja-muzejs, Latvijas Fotogrāfijas muzejs un Ainažu jūrskolas muzejs.
NOZARE
Muzeju darbība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Mencendorfa nama. Rīdzinieku 17.–18. gs. mājas-muzeja vadītāja

“Mencendorfa nams. Rīdzinieku 17. – 18. gs. māja-muzejs” ir Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja struktūrvienība. Mencendorfa nams ar savu 17. – 18. gs. mājokļa noskaņu ir vienīgais šāda tipa muzejs Baltijā, atvērts kopš 1992. gada. Ekspozīcija iekārtota 1695. gadā celtā namā, kurš līdz pat 1939. gadam bija dzīvojamais nams ar veikalu un noliktavu stāviem. Rīdzinieku māja-muzejs iepazīstina apmeklētājus ar turīga rīdzinieka sadzīves kultūras tradīcijām. Ekspozīcijas lielāko daļu veido unikāli 17. – 18. gs. griestu un sienu gleznojumi. Tiem ir pieskaņoti vēsturiski interjeru priekšmeti no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājuma. Vēsturiskajās pagraba velvēs un romantiskajos bēniņos mājvietu radušas izstāžu zāles.

Ēnu dienas dalībniekiem būs iespēja iepazīt muzeju, tā darbību ekspozīciju, izstāžu veidošanā un izglītojošo programmu vadīšanā.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Mencendorfa nams. Rīdzinieku 17. – 18. gs. māja-muzejs. Grēcinieku iela 18 (ieeja no Kungu ielas), Rīga, LV–1050

Sabiedrisko attiecību speciāliste RVKM Komunikācijas darba nodaļā

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Komunikācijas darba nodaļas Sabiedrisko attiecību speciālista ēnotājs iepazīs muzeja publicitātes veidošanas darbu daudzveidīgo spektru, kas prasa ikdienas sadarbību ar ikvienu muzeja nodaļu. Dienas gaitā ēnotājs gūs ieskatu muzeja pasākumu veidošanas procesā, kā arī  informācijas sagatavošanas detaļās par muzeja aktualitātēm publicitātei medijos un sociālajos tīklos. Ēnotājs varēs radoši līdzdarboties kāda muzeja publicitātes materiāla sagatavošanā.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Palasta iela 4, Rīga, LV-1050

Muzejpedagogs RVKM Komunikācijas darba nodaļā

Iepazīstoties ar Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja (RVKM) Komunikācijas darba nodaļas muzejpedagogu darbu, ēnotāji gūs priekšstatu, kā top un norisinās muzeja ekskursijas un nodarbības, ieskatoties muzeja publiskās darbības aizkulisēs. Ēnotājiem būs iespēja sagatavot nelielu ekskursiju vai nodarbību un prezentēt to kolēģiem – "ēnotājiem". Tas palīdzēs izprast radošo procesu, kā panākt, lai, izmantojot komunikācijas un pedagoģijas metodes,  konkrēta tēma vai vēstījums būtu uztverams paredzētajai mērķauditorijai.

Muzeja piedāvājumā, kas apskatāms muzeja mājas lapā www.rigamuz.lv/rvkm/, atrodamas dažādu nosaukumu tematiskās ekskursijas un muzejpedagoģiskās programmas, kuras izstrādājuši un vada muzejpedagogi. Ēnu dienas dalībniekiem būs iespēja izvaicāt, uzklausīt muzejpedagogus, uzzināt viņu dinamiskā, daudzveidīgā darba jomas, nedaudz iejusties viņu darba ikdienā.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Palasta iela 4, Rīga, LV-1050

Krājuma glabātāja (apģērbu, apģērbu piederumu un aksesuāru kolekcijas) RVKM Krājuma nodaļā

Daudzveidīgs un bagāts ir Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja kultūrvēsturisko priekšmetu krājums. Muzeja Krājuma nodaļā katra krājuma glabātāja pārziņā ir konkrētas kolekcijas.

Apģērbu, apģērbu piederumu un aksesuāru kolekcijas krājuma glabātāja ikdienā rūpējas par vēsturiskās atmiņas saglabāšanu nākamajam paaudzēm caur apģērbu un tā piederumiem. Šīs kolekcijas ir nozīmīgs un bagāts materiāls sabiedrības vēstures pētniekiem un iedvesmas avots daudziem šodienas modes un kostīmu māksliniekiem.

Ēnotājiem būs iespēja iepazīt to muzeja pusi, kura ikdienā apmeklētajiem ir apslēpta, aplūkojot kolekciju krātuvēs dažādos gadsimtos lietotus priekšmetus, redzot, kā tie tiek glabāti, kā arī veicot konkrētus uzdevumus Apģērbu, apģērbu piederumu un aksesuāru kolekcijas krājuma glabātājas vadībā.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Palasta iela 4, Rīga, LV-1050

Vēsturnieks RVKM Rīgas vēstures izpētes un ekspozīciju darba nodaļā

Rīgas vēstures izpētes un ekspozīciju darba nodaļa nodarbojas ar Rīgas vēstures izpēti, rezultātus prezentējot plašākai sabiedrībai - veidojot izstādes, publikācijas, uzstājoties medijos.

Ēnu dienas laikā ēnotājiem būs iespēja iepazīties ar vēsturnieka darbu muzejā, uzzināt par nepieciešamajām prasmēm. Ēnotājiem tiks piedāvāta arī iespēja pašam iejusties vēsturnieka lomā,līdzdarboties izstādes tapšanā, ieskatoties vēsturiskas izstādes sagatavošanas “aizkulisēs”. Rīgas vēstures izpētes un ekspozīciju darba nodaļas vēsturniece ēnotājus iepazīstinās arī ar citiem - gan realizētiem, gan plānotiem Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja projektiem: izstādēm, datu bāzēm, grāmatu izdevumiem.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Palasta iela 4, Centra rajons, Rīga, LV-1050

Krājuma glabātāja (kartogrāfijas, dokumentu, iespieddarbu un periodikas kolekcijas) RVKM Krājuma nodaļā

Muzeja Krājuma nodaļā katra krājuma glabātāja pārziņā ir konkrētas kolekcijas. Vēstures izzināšanā nenovērtējamas ir kartogrāfijas, dokumentu, iespieddarbu un periodikas kolekcijas, kuras pārzin Krājuma nodaļas krājuma glabātāja. Ēnu dienas dalībniekiem būs īpaša iespēja ielūkoties muzeja krājuma telpās, pētīt un aprakstīt dažādus muzeja krājuma priekšmetus, veidot stāstus par priekšmetiem un mācīties tos saudzīgi iesaiņot, lai varētu saglabāt nākamajām paaudzēm.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 3

Adrese: Palasta iela 4, Rīga, LV-1050

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja (RVKM) Arheoloģijas nodaļas vadītāja, arheologs

Ēnu dienā muzejs piedāvā iespēju tikties ar Arheoloģijas nodaļas speciālistiem, uzzināt dažādās viņu ikdienas darba nianses, kā arī ielūkoties Arheoloģijas kolekcijā, izlases veidā, arī ar krājuma priekšmetiem.

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Arheoloģijas kolekcijā ir vairāk nekā 180 000 senlietu, keramikas fragmentu un būvdetaļu, kas aptver laiku no 6. g.t. p.m.ē. līdz 19. gs., kā arī izrakumu plāni un fotonegatīvi. Senlietu pamatkodolu veido 12.–15. gs. Rīgas ciemos un viduslaiku pilsētā, kā arī agrajos jaunajos laikos 16.–18. gs. lietotie priekšmeti, kas spilgti raksturo Hanzas areāla iedzīvotāju materiālo un garīgo kultūru.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Palasta iela 4

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja (RVKM) Restaurācijas nodaļas vadītāja, stājgleznu restauratore

Ēnu dienas dalībniekiem būs iespēja ieskatīties Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Restaurācijas nodaļas darba ikdienā iepazīsies ar visas Restaurācijas nodaļas dažādu specialitāšu restauratoru darbu kopumā (tekstils, papīrs, stikls, keramika, porcelāns, mēbeles, polihromais koks, metāls (ieskaitot arheoloģisko materiālu).

Kļūstot par “ēnotāju” Restaurācijas nodaļā skolēns gūs priekšstatu par dažādu mūsu muzejā strādājošu specialitāšu restauratoru ikdienas darba specifiku un darba apstākļiem. Restauratori atbildēs uz skolēnu jautājumiem par profesijas specifiku, plusiem un mīnusiem. Ceram, ka restauratoru sniegtā informācija palīdzēs skolēnam saprast to, vai šī profesija nākotnē varētu būt viņam piemērota. Pateicoties “ēnošanai”, skolēns, pirms profesijas izvēles, varēs gūt kaut nelielu, tomēr reālu priekšstatu par restauratoru profesiju.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Palasta iela 4, Rīga, LV-1050

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja (RVKM) direktore

Ēnotāji uzzinās, kādus amata pienākumus ikdienā veic valsts mēroga iestādes direktors, kura pārvaldībā ir 9 nekustamie īpašumi, vairāk nekā 120 darbinieki un vairāk nekā 600000 krājuma priekšmetu. Jaunieši iepazīs arī Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja infrastruktūru, administrācijas darbiniekus un uzzinās, kāda pieredze, prasmes un zināšanas nepieciešamas, lai kļūtu par direktoru. Ēnotāji mēģinās atbildēt uz jautājumu – vai šī profesija varētu būt mans sapnis?

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Palasta iela 4, Rīga, LV-1050

Ekskursijas