Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Valsts augu aizsardzības dienests
Lielvārdes iela 36
PAR UZŅĒMUMU
Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) ir valsts tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir nodrošināt kultūraugu un mežu resursu ilgtspējīgu izmantošanu, aizsardzību un aprites uzraudzību, lai saglabātu to bioloģisko daudzveidību, uzlabotu lauksaimniecības produktu kvalitāti, veicinātu sabiedrības drošību un pasargātu apkārtējo vidi no iespējamā augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu radītā piesārņojuma, kā arī palielinātu produktivitāti un lauksaimniecības konkurētspēju. VAAD sastāvā ir Agroķīmijas laboratorija, Nacionālā fitosanitārā laboratorija un Nacionālā sēklu kontroles laboratorija.
NOZARE
Valsts pārvalde

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Vecākais inspektors augu karantīnas un fitosanitārās uzraudzības joma

Šajā amatā darbinieks veic augiem kaitīgo organismu monitoringu, lai noteiktu kaitīgo organismu ģeogrāfisko izplatību un statusu Latvijas teritorijā. Ikdienā tiek organizētas pārbaudes stādaudzētavās un dažādos uzņēmumos, apsekoti meži un dārzi. Augu izcelsmes eksporta precēm tiek izsniegti fitosanitārie sertifikāti drošai ceļošanai uz citām valstīm.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Pulkveža Brieža iela 17, Rīga, LV-1010

Eksperts molekulārajā bioloģijā

Veic slimību diagnosticēšanu un citus laboratoriskos testus augiem un augu paraugiem. Pārzina augu karantīnas organismu diagnostiku, izmantojot atbilstošas metodes.

Darba vieta: Nacionālā fitosanitārā laboratorija

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīga, Lielvārdes iela 36

Entomologs

Entomologa ēnai tiks sniegts priekštats par kukaiņiem un to nozīmi kā augu kaitēkļiem. Īss ieskats karantīnas laboratorijas darbā un kukaiņu identifikācijā, iespēja praktiski darboties ar stereomikroskopu un apskatīt kukaiņu kolekciju.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīga, Lielvārdes 36

Sabiedrisko attiecību vadītājs

Sabiedrisko attiecību vadītājs organizē un nodrošina iekšējo un ārējo komunikāciju, administrē tīmekļvietnes un sociālo tīklu kontus, organizē Valsts augu aizsardzības dienesta dalību pasākumos, organizē pasākumus un informatīvas kampaņas.

Ēnu dienā uzzināsiet par komunikācijas speciālista ikdienu un būs iespēja piedalīties 32. starptautiskajā lauksaimniecības izstādē Rāmavā, piedalīties Valsts augu aizsardzības dienesta stenda aktivitātēs.

#Ukraine

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga

Ekskursijas