Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Valsts augu aizsardzības dienests
Lielvārdes iela 36
PAR UZŅĒMUMU
Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) ir valsts tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir nodrošināt kultūraugu un mežu resursu ilgtspējīgu izmantošanu, aizsardzību un aprites uzraudzību, lai saglabātu to bioloģisko daudzveidību, uzlabotu lauksaimniecības produktu kvalitāti, veicinātu sabiedrības drošību un pasargātu apkārtējo vidi no iespējamā augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu radītā piesārņojuma, kā arī palielinātu produktivitāti un lauksaimniecības konkurētspēju. VAAD sastāvā ir Agroķīmijas laboratorija, Nacionālā fitosanitārā laboratorija un Nacionālā sēklu kontroles laboratorija.
NOZARE
Valsts pārvalde

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Valsts augu aizsardzības dienests

Sabiedrisko attiecību speciālists

Sabiedrisko attiecību speciālists organizē un nodrošina iekšējo un ārējo komunikāciju, administrē mājaslapu nodrošina vizuālo materiālu sagatavošanu.

Ēnu dienā būs iespēja prakstiski piedalīties Ēnu dienas pasākuma organizēšanā, iespēja apmeklēt VAAD laboratorijas un, protams, iepazīties ar VAAD sabiedrisko attiecību speciālista iekdienas darbu.

Valsts augu aizsardzības dienests

Virusologs

Veic slimību diagnosticēšanu un citus laboratoriskos testus augiem un augu paraugiem. Pārzin augu karantīnas organismu diagnostiku, izmantojot atbilstošas metodes.

Darba vieta: Nacionālā fitosanitārā laboratorija

Valsts augu aizsardzības dienests

Mikologs

Veic sēņu ierosināto slimību identifikāciju un to noteikšanu augiem. Pārzina sēņu ierosinātās augu slimības, to atklāšanu un apkarošanu.

Darba vieta: Nacionālā fitosanitārā laboratorija

Valsts augu aizsardzības dienests

Molekulārais biologs

Veic slimību diagnosticēšanu un citus laboratoriskos testus augiem un augu paraugiem. Pārzina augu karantīnas organismu diagnostiku, izmantojot atbilstošas metodes.

Darba vieta: Nacionālā fitosanitārā laboratorija