Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Valsts augu aizsardzības dienests
Lielvārdes iela 36
PAR UZŅĒMUMU
Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) ir valsts tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir nodrošināt kultūraugu un mežu resursu ilgtspējīgu izmantošanu, aizsardzību un aprites uzraudzību, lai saglabātu to bioloģisko daudzveidību, uzlabotu lauksaimniecības produktu kvalitāti, veicinātu sabiedrības drošību un pasargātu apkārtējo vidi no iespējamā augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu radītā piesārņojuma, kā arī palielinātu produktivitāti un lauksaimniecības konkurētspēju. VAAD sastāvā ir Agroķīmijas laboratorija, Nacionālā fitosanitārā laboratorija un Nacionālā sēklu kontroles laboratorija.
NOZARE
Valsts pārvalde

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Eksperts mikoloģijā

Veic sēņu ierosināto slimību identifikāciju un to noteikšanu augiem. Pārzina sēņu ierosinātās augu slimības, to atklāšanu un apkarošanu.

Darba vieta: Nacionālā fitosanitārā laboratorija

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Lielvārdes iela 36

eksperts helmintologs

Helmintologa ēnai tiks sniegt priekšstats par mematodēm, to nozīmi, bioloģiju un ekoloģiju, īss ieskats karantīnas laboratorijas darbā. Būs iespēja praktiski darboties pie binokulārās lupas un mikroskopa: ķert nematodes, griezt cistas un noteikt sugas pēc morfoloģiskām pazīmēm.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Lielvārdes 36, Rīga

Eksperts molekulārajā bioloģijā

Veic slimību diagnosticēšanu un citus laboratoriskos testus augiem un augu paraugiem. Pārzina augu karantīnas organismu diagnostiku, izmantojot atbilstošas metodes.

Darba vieta: Nacionālā fitosanitārā laboratorija

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Lielvārdes iela 36

Vecākais inspektors augu karantīnas un fitosanitārās uzraudzības joma

Šajā amatā darbinieks veic augiem kaitīgo organismu monitoringu, lai noteiktu kaitīgo organismu ģeogrāfisko izplatību un statusu Latvijas teritorijā. Ikdienā tiek organizētas pārbaudes stādaudzētavās un dažādos uzņēmumos, apsekoti meži un dārzi. Augu izcelsmes eksporta precēm tiek izsniegti fitosanitārie sertifikāti drošai ceļošanai uz citām valstīm.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 3

Adrese: Vakara iela 9, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301

Vecākais inspektors

Šajā amatā darbinieks augu veģetācijas periodā pamatā veic regulārus kultūraugu lauku apsekojumus, fiksē augu slimību un kaitēkļu attīstību (tiešaistē http://noverojumi.vaad.gov.lv/karte), sagatavo pārskatus un veic pārbaudes, kā arī pilda dažādus citus uzdevumus.

#Ukraine

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 3

Adrese: Vakara iela 9, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301

Ķīmiķis

Ķīmiķis Agroķīmijas laboratorijā veic augsnes paraugu sagatavošanu analīzēm, paraugu testēšanu ar dažādām ķīmiskām vielām, izmantojot laboratorijas iekārtas, kā arī veic iegūto rezultātu apstrādi.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga

Sabiedrisko attiecību speciālists

Sabiedrisko attiecību speciālists organizē un nodrošina iekšējo un ārējo komunikāciju, administrē mājaslapu nodrošina vizuālo materiālu sagatavošanu.

Ēnu dienā būs iespēja prakstiski piedalīties Ēnu dienas pasākuma organizēšanā, iespēja apmeklēt VAAD laboratorijas un, protams, iepazīties ar VAAD sabiedrisko attiecību speciālista iekdienas darbu.

#Ukraine

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga

Ekskursijas