Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Valsts augu aizsardzības dienests
Lielvārdes iela 36
PAR UZŅĒMUMU
Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) ir valsts tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir nodrošināt kultūraugu un mežu resursu ilgtspējīgu izmantošanu, aizsardzību un aprites uzraudzību, lai saglabātu to bioloģisko daudzveidību, uzlabotu lauksaimniecības produktu kvalitāti, veicinātu sabiedrības drošību un pasargātu apkārtējo vidi no iespējamā augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu radītā piesārņojuma, kā arī palielinātu produktivitāti un lauksaimniecības konkurētspēju. VAAD sastāvā ir Agroķīmijas laboratorija, Nacionālā fitosanitārā laboratorija un Nacionālā sēklu kontroles laboratorija.
NOZARE
Valsts pārvalde

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

eksperts helmintologs

Helmintologa ēnai tiks sniegt priekšstats par mematodēm, to nozīmi, bioloģiju un ekoloģiju, īss ieskats karantīnas laboratorijas darbā. Būs iespēja praktiski darboties pie binokulārās lupas un mikroskopa: ķert nematodes, griezt cistas un noteikt sugas pēc morfoloģiskām pazīmēm.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Lielvārdes 36

Sabiedrisko attiecību speciālists

Sabiedrisko attiecību speciālists organizē un nodrošina iekšējo un ārējo komunikāciju, administrē mājaslapu nodrošina vizuālo materiālu sagatavošanu.

Ēnu dienā būs iespēja prakstiski piedalīties Ēnu dienas pasākuma organizēšanā, iespēja apmeklēt VAAD laboratorijas un, protams, iepazīties ar VAAD sabiedrisko attiecību speciālista iekdienas darbu.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga

Ekskursijas