Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Vidzemes Augstskola
Cēsu iela 4, Valmiera
PAR UZŅĒMUMU
Vidzemes Augstskola (ViA) ir 1996. gadā dibināta valsts augstskola, kas piedāvā 17 studiju programmas Sabiedrības zinātņu un Inženierzinātņu fakultātēs. Pie mums varēsi iepazīties ar šādiem amatiem: profesors, asociētais profesors, vadošais pētnieks, lektors, dekāns, studiju virziena vadītājs, galvenais bibliotekārs,RFID laboratorijas vadītājs, mārketinga projekta asistents un pasākumu organizators.
NOZARE
Augstākā izglītība, kas nav akadēmiskā

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Inženierzinātņu fakultātes dekāns, Sociotehnisku sistēmu imitācijas modelēšanas institūta pētnieks

Fakultātes darba vadīšana, studiju procesa organizēšana, fakultātes procesu pārvaldība un personāla vadība. Tikšanās ar studentiem, iesaistīšanās mārketinga aktivitātēs.vakance piemērota jauniešiem no Ukrainas ar angļu/krievu/ukraiņu valodas zināšanām. #Ukraine

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Tērbatas ielā 10, Valmiera

Virtuālās realitātes tehnoloģiju laboratorijas asistents, lektors

Virtuālās un papildinātās realitātes (VR/AR) sistēmu projektēšana un izstrāde. Būs iespēja apskatīt dažādas tehnoloģijas, izstrādātos projektus un testēt pašiem.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Tērbatas iela 10, Valmiera

Digitālā mārketinga speciāliste

Aicinu piedalīties ēnu dienā un ēnot mani - Vidzemes Augstskolas digitālā mārketinga speciālisti! Ikdienā es veidoju saturu sociālajiem medijiem Facebook, Instagram, TikTok u.c. Maketēju dažādus vizuālos materiālus notikumiem, kā arī piedalos augstskolas pasākumu organizēšanā. Ēnu dienā iepazīstināšu Tevi ar rīkiem un platformām, kuras izmantoju ikdienā, kā arī došu iespēju iepazīt Vidzemes Augstskolas komunikācijas grupu!

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Tērbatas iela 10, Valmiera

Galvenais bibliotekārs

Ēnai būs iespēja iepazīties ar Valmieras integrēto bibliotēku; ar bibliotekāra darbu  – intensīvu, radošu, izaicinājumiem bagātu profesiju, kurā ikdienā jāprot orientēties lielā informācijas apjomā, būt zinošam medijpratībā. Bibliotekāram ir jāmācās pašam un jāapmāca citi! Ēna iepazīs bibliotēku kā darba vietu, kurā ir interesanti strādāt, varēs radoši iesaistīties kādā no  ikdienas aktivitātēm. Iegūtās zināšanas būs noderīgas nākotnes profesijas izvēlē.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Cēsu iela 4, Valmiera

Profesore, vadošā pētniece

Mans darbs ir saistīts ar studentiem, nodrošinot viņu kompetenču celšanu - gan teorijā, gan praksē. Galvenie darbības virzieni - projektu vadība, uzņēmējdarbība u.c.vakance piemērota jauniešiem no Ukrainas ar angļu/krievu/ukraiņu valodas zināšanām. #Ukraine

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Tērbatas iela 10, Valmiera

Multimediju laboratorijas vadītāja, viesdocētāja

Iveta Auniņa pēc profesijas ir žurnāliste. Savu karjeru uzsākusi 2008. gadā reģionālā laikrakstā, pēc tam sešus gadus darbojusies televīzijā, bet kopš 2019. gada vada Vidzemes Augstskolas Multimediju laboratoriju, kur studentiem ir iespēja iegūt pirmo pieredzi audiovizuāla satura radīšanā un eksperimentēt ar jauniem formātiem. Iveta ir ieguvusi maģistra grādu sociālajās zinātnēs. 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Tērbatas iela 10, Valmiera

Pasākumu organizēšanas speciālists

Organizēju pasākumus, kas saistīti ar potenciālo studentu piesaisti: dalība izstādēs, Vidzemes Augstskolas vēstnieku programma, VIAKTORINA un citas aktīvitātes. Tāpat organizēju iekšējos pasākumus darbiniekiem un studentiem. vakance piemērota jauniešiem no Ukrainas ar angļu/krievu/ukraiņu valodas zināšanām. #Ukraine

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Tērbatas iela 10, Valmiera

Ekskursijas

Iepazīsti Vidzemes Augstskolu

Eskursijas laikā tika apmeklētas abas ēkas Cēsu iela 4 un Tērbatas iela 10. Saskaņojot iepriekš būs pieejama nodarbība augstskolā atbilstoši interesēm. Skolēni iepazīs arī Valmieru - Vidzemes lielāko pilsētu un tās saimiecības kultūras un sporta dzīvi.

Adrese: Cēsu iela 4 Valmiera un Tērbatas iela 10 Valmiera

Pieejamais laiks: sazinoties iepriekš līdz ko atļaus epidemoloģiskā situācija valstī

Dalībnieku skaits: Min 5 Max 60

Ekskursija pieejama: 10.-12. klases skolēniem, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Iepazīsies ar Vidzemes Augstskolas auditorijām, pētnieciskām laboratorijām un apmeklēs Valmieras integrēto bibliotēku. Izpratīs augstskolas dzīves ritmu.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Ekskursijas laika skolēni tiksies gan ar studentiem, gan docētājiem, gan pētniekiem. Dosies nelielā ekskursijā pa Valmieru.