Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Vidzemes Augstskola
Cēsu iela 4, Valmiera
PAR UZŅĒMUMU
Vidzemes Augstskola (ViA) ir 1996. gadā dibināta valsts augstskola, kas piedāvā 17 studiju programmas Sabiedrības zinātņu un Inženierzinātņu fakultātēs. Pie mums varēsi iepazīties ar šādiem amatiem: profesors, asociētais profesors, vadošais pētnieks, lektors, dekāns, studiju virziena vadītājs, galvenais bibliotekārs,RFID laboratorijas vadītājs, mārketinga projekta asistents un pasākumu organizators.
NOZARE
Augstākā izglītība, kas nav akadēmiskā

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

RFID laboratorijas vadītājs, Biznesa vadības lektors

RFID: Radiofrekvences identifikācija, angļu val.: “Radio Frequency Identification”) ir tehnoloģija automātiskai identifikācijai, kurā datus nosūta un saņem ar radiosignālu palīdzību noteiktās frekvencēs, izmantojot ierīces, ko sauc par RFID tagiem jeb retranslatoriem.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Cēsu iela 4 Valmiera

Studiju daļas vadītājs

 Studiju daļa vadīšana. Studiju procesa licenzēšanas un akreditācijas procesa plānošana. Uzņenšanas procesa organizēšana, studiju līgumu slēgšana. 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Cēsu iela 4 Valmiera

Galvenais grāmatvedis

Glvenais grāmatveža darba pienākumos s, kura darba pienākumos ietilpst grāmatvedības uzskaites organizācijā. Atbildīnas sfēra - materiālie, ekonomiskie, darba un finanšu resursi.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Cēsu iela 4 Valmiera

Biznesa vadības studiju virziena vadītāja, lektore

Biznesa vadības studiju virziena  darba organizācija un vadība; atbildība par bakalaura un maģistra programmu saturu  un to  īstenošanu; Biznesa vasības programmu popularizēšana; lekciju lasīšana

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Cēsu iela 4 Valmiera

Pasākumu organizators/ lektors/ starptautiskā moduļa vadītājs

Organizēju  pasākumus, kas saistīti ar potenciālo studentu piesaisti : dalība izstādēs, Vidzemes Augstskolas vēstnieku programma, VIAKTORINA un citas aktīvitēs. Organizēju iekšējo pasākumus darbiniekiem un studentiem. 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Cēsu iela 4 Valmiera

Tūrisma un atpūtas virziena lektore

 Lektora pienākumi ir ļoti daudzveidīgi - lekciju sagatavošana un darbs ar studentiem ir tikai viena daļa. Jā, it īpaši, ja jāvada kursi, kuros ļoti daudz jādarbojas praktiski. Lektori arī pēta, iesaistās organizācijās, projektos. Un galu galā - bieži arī ir atbalsts studentiem.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Cēsu iela 4 Valmiera

Vadošais pētnieks (asociētais profesors, Dr.geogr.)

Nodarbojos ar reģionālās attīstības jautājumiem, tūrisma attīstību un plānošanu. Strādāju ar specializētu kartogrāfisko programmatūru (ArcGIS), kas apstrādā lielos datus. Uzstādu apmeklētāju automātiskos skaitītājus, meklēju kopsakarības, kāpēc, kur un kā cilvēki ceļo, atpūšas. Pētnieciskais darbs tiek izmantots studijās, lekciju laikā un vadot studentu darbus, stratēģiju veidošanai, uzņēmēju apmācībām.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Cēsu iela 4 Valmiera

Vadošais pētnieks, profesors

Virtuālās un papildinātās realitātes tehnoloģiju laboratorijas vadītājs, maģistratūras programmas vadītājs.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Tērbatas iela 10 Valmiera

Tūrisma un atpūtas virziena lektore

Piedāvāju nodarbību apmeklējumu 06.04. no plkst.14:00-17:15 kursā Latvijas dabas tūrisma ģeogrāfijā. 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Cēsu iela 4 Valmiera

Galvenais bibliotekārs

Bibliotekāra darbā ir liela pienākumu daudzveidība. Bibliotekāram jābūt komunikablam, jo apkalpojot lasītājus, jāveido kontakti ar dažādiem cilvēkiem, atšķirīgiem pēc vecuma, izglītības un interešu jomām.  Bibliotekārs palīdz lasītājiem atrast nepieciešamo informāciju un materiālus, izsniedz informatīvos materiālus un pieņem atgrieztos materiālus, novieto tos krājumā, apmāca lasītājus, kā lietot datoru, kā meklēt informāciju internetā, datubāzēs un katalogos), u.c.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Cēsu iela 4 Valmiera

Vidzemes Augstskolas mārketinga projektu asistente

Mārketinga projekta asistentes galvenais uzdevums ir veidot saturu augstskolas sociālajiem tīkliem. Paralēli tam notiek aktīva komunikācija ar skolām un skolēniem, lai piesaistītu potenciālos studentus Vidzemes Augstskolai, tāpat arī asistēju dažādos pasākumos. Paralēli galvenajiem uzdevumiem veidoju dažādus maketus, rakstu preses relīzes, filmēju video un palīdzu kolēģiem ikdienas darbos. Šo darbu apvienoju ar studijām

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Cēsu iela 4 Valmiera

Vidzemes Augstskolas akadēmiskā prorektore, profesore

Lekciju un nodarbību vadīšana, zinātniskais un projektu darbs. Akadēmiskā darba organizēšana Vidzemes Augstskolā 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Cēsu iela 4 Valmiera

Inženierzinātņu fakultātes dekāns, Sociotehnisku sistēmu imitācijas modelēšanas institūta pētnieks

Fakultātes darba vadīšana, studiju procesa organizēšana, fakultātes procesu pārvaldība un personāka vadība .

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Tērbatas ielā 10 Valmiera

Ekskursijas

Iepazīsti Vidzemes Augstskolu

Eskursijas laikā tika apmeklētas abas ēkas Cēsu iela 4 un Tērbatas iela 10. Saskaņojot iepriekš būs pieejama nodarbība augstskolā atbilstoši interesēm. Skolēni iepazīs arī Valmieru - Vidzemes lielāko pilsētu un tās saimiecības kultūras un sporta dzīvi.

Adrese: Cēsu iela 4 Valmiera un Tērbatas iela 10 Valmiera

Pieejamais laiks: sazinoties iepriekš līdz ko atļaus epidemoloģiskā situācija valstī

Dalībnieku skaits: Min 5 Max 60

Ekskursija pieejama: 10.-12. klases skolēniem, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Iepazīsies ar Vidzemes Augstskolas auditorijām, pētnieciskām laboratorijām un apmeklēs Valmieras integrēto bibliotēku. Izpratīs augstskolas dzīves ritmu.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Ekskursijas laika skolēni tiksies gan ar studentiem, gan docētājiem, gan pētniekiem. Dosies nelielā ekskursijā pa Valmieru.