Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads. Valmieras iela 19, Cēsis
PAR UZŅĒMUMU
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums apvieno divas profesionālās skolas - Priekuļu Tehnikumu un Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolu. Vadošā mācību iestāde Latvijā, kas nodrošina konkurētspējīgu profesionāļu sagatavošanu, realizējot kvalitatīvas, ilgtspējīgas un inovatīvas mācību programmas
NOZARE
Vidējā tehniskā un profesionālā izglītība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis

Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis patstāvīgi strādā,  ar lauksaimniecības tehniku un iekārtām, veic mehanizētos augkopības, dārzkopības un lopkopības darbus, veic lauksaimniecības tehnikas un iekārtu defektēšanu, tehnisko apkopi un defektu novēršanu, plāno un organizē lauksaimniecības uzņēmuma tehnisko nodrošinājumu.  

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Egļu gatve 9

Arhitektūras tehniķis

Arhitektūras tehniķis ir speciālists, kurš ir ieguvis profesionālo vidējo izglītību arhitektūrā, apguvis praktiskos projektēšanas pamatprincipus, veic objekta uzmērīšanu un izgatavo uzmērījumu rasējumus, orientējas jaunākajos un tradicionālajos būvmateriālos, arhitekta vadībā izstrādā ēku arhitektūras konstruktīvos mezglus, ieskaitot materiālu un detaļu specifikācijas, orientējas būvniecības izmaksu veidošanās jautājumos, grafiski apkopo informāciju un noformē nepieciešamo tehnisko dokumentāciju, izmantojot automatizētās projektēšanas programmas.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Egļu gatve 9

Produktu dizainera asistents

Produktu dizainera asistents izpilda daļu no produktu dizainera pienākumiem: apzina lietotāja vajadzības, veic analogu, materiālu un tehnisko risinājumu izpēti; skicē, izgatavo un testē maketus, sagatavo tehnisko projektu, piedalās dizaina projekta īstenošanā - funkcionālu un ilgtspējīgu produktu izgatavošanā un rezultātu prezentēšanā. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Valmieras iela 19

Apģērbu dizainera asistents

Apģērbu dizainera asistents izpilda daļu no produktu dizainera pienākumiem: apzina lietotāja vajadzības, veic analogu, materiālu un tehnisko risinājumu izpēti; skicē, izgatavo un testē maketus, sagatavo tehnisko projektu, piedalās apģērbu dizaina projekta īstenošanā - funkcionālu un ilgtspējīgu produktu izgatavošanā un rezultātu prezentēšanā. Apzina, izstrādā un īsteno apģērbu dizaina projektus. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Valmieras iela 19

Pavārs

Pavārs gatavo un noformē dažādas sarežģītības ēdienus, ievērojot ēdienu gatavošanas tehnoloģiju, uzņēmuma paškontroles sistēmas prasības un racionālu visu resursu apriti, nodrošina ražošanas tehnoloģiskā aprīkojuma sagatavošanu un lietošanu darbā, izvērtē izejvielu, starpproduktu un gatavo ēdienu kvalitāti. Pavārs strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Egļu gatve 19

Mēbeļu galdnieks

Mēbeļu galdnieks izgatavo dažādu veidu un konstrukciju mēbeles no koka atvasinātiem materiāliem. Tas patstāvīgi plāno un organizē darba uzdevumu izpildi un operāciju secību. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Valmieras iela 19

Apdares darbu tehniķis

Apdares darbu tehniķis plāno, uzrauga un izpilda apdares darbus, ievērojot darbu vadītāju norādījumus. Komplektē apdares darbu strādnieku posmus un vada to darbu, kā arī izpilda apdares darbus visa veida būvēs. Apdares darbu tehniķis spēj lasīt rasējumus, patstāvīgi izplānot veicamā darba operācijas darba vietā un izvēlēties piemērotas tehnoloģijas, būvmateriālus, instrumentus un palīgaprīkojumu, kā arī prot rīkoties ar instrumentiem. Plāno būvmateriālu piegādi, apdares darbu strādnieku sadarbību un darbu veikšanas kārtību, dod nepieciešamos rīkojumus un pārbauda šo rīkojumu izpildi, nodrošina apdares darbu izpildi atbilstoši projekta, būvnormatīvu, standartu un kvalitātes prasībām. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Egļu gatve 6

Namdaris

Namdaris ir būvniecības speciālists, kurš izgatavo, montē, demontē un atjauno dažādu koka konstrukcijas ēkas un būvē koka būvkonstrukcijas jaunbūvēs, atjaunojamās un pārbūvējamās ēkās un veic masīvkoku konstrukciju restaurāciju saskaņā ar tehnisko rasējumu un darba kvalitātes prasībām. Namdaris var strādāt uzņēmumā un individuāli. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Egļu gatve 9

Elektrotehniķis

Elektrotehniķis plāno, organizē un veic elektroietaišu projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas (elektroietaišu darbspējas uzturēšanas un darbmūža pagarināšanas) darbus sadarbībā ar tiešo darba vadītāju. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Valmieras iela19

Programmēšanas tehniķis

Programmēšanas tehniķis veic programmatūras izstrādi, darbības pārbaudi un darbības izmaiņas ar mērķi izveidot funkcionālu un izvirzītajām prasībām atbilstošu vienkāršu programmatūras risinājumu vai tā komponentes. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Valmieras iela 19

Datorsistēmu tehniķis

Datorsistēmu tehniķis uzstāda vienkāršus lokālos datortīklus, pārbauda un novērš kļūmes visu veidu datortehikas un programmatūras darbībā, konfigurē, diagnosticē un modernizē datortehniku, programmatūru un vienkāršus lokālos datortīklus: sniedz konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku, tai skaitā elektroniski un telefoniski, ar savu profesionālo darbību veicina un uzlabo datorlietotāju darba efektivitāti. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Egļu gatve 9

Augkopības tehniķis

Augkopības tehniķis plāno, organizē un veic kultūraugu audzēšanu, ražas novākšanu un uzglabāšanu dažādās lauksaimniecības sistēmās, ievērojot labas lauksaimniecības prakses nosacījumus; sastāda augkopības produkcijas ražošanas darbu veikšanas plānu; izstrādā darba uzdevumus, vada darba procesu augkopībā, izpilda darbus augkopības produkcijas ražošanā. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Egļu gatve 9

Autovirsbūvju remontatslēdznieks

Autovirsbūvju remontatslēdznieks veic transportlīdzekļu, transportlīdzekļu sastāvu, traktortehnikas virsbūvju, kabīņu, furgonu, vagonu, kā arī to sastāvdaļu nomaiņu, remontu, restaurāciju un virsmas sagatavošanu krāsošanai. Autovirsbūvju remontatslēdznieks strādā uzņēmumos, kuros veic transportlīdzekļu apkopi un remontu, specializējoties virsbūvju remontdarbu izpildē, vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Egļu gatve 9

Automehāniķis

Automehāniķis plāno un veic automobiļu un to piekabju pieņemšanu remontā, diagnostiku, apkopi un remontu: veic automobiļa nodošanu klientam. Konstatē un novērš automobiļu un piekabju defektus.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Egļu gatve 9

Ekskursijas