Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija
Lapeņu iela 7, Rīga, LV-1013
PAR UZŅĒMUMU
Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija (LKĢA) ir mērniecības nozarē strādājošo uzņēmumu apvienība, kuras darbības mērķis ir veicināt mērniecības darba vides sakārtošanu un attīstīt nozari. Ēnu dienu ietvaros, LKĢA veicina mērnieka profesijas un mērniecības nozares atpazīstamību. Mērniecība ietver: - zemes kadastrālo uzmērīšanu: robežu noteikšana un apsekošana apvidū, robežu plānu sagatavošana. - ēku un telpu uzmērīšanu: nepieciešama dažādu speciālistu darbā, piemēram, arhitektiem, interjera dizaineriem, projektētājiem, būvniecības un citu jomu profesionāļiem. - ģeodēziju: nepieciešama dažādu inženierbūvju izpētes darbos, projektēšanā, būvniecībā un ekspluatācijā, piemēram, būvasu nospraušana, deformāciju kontrole, ēku un būvju novietnes pārbaude u.c. - topogrāfiju: precīza virszemes situācijas uzmērīšana, pazemes inženiertīklu novietojumu iegūšana, minētās informācijas sagatavošana un apstrāde, tas ir nozīmīgs pamats dažādu objektu vai inženierkomunikāciju projektēšanai un būvniecībai.
NOZARE
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas

Uzņēmuma vakances

Neviena vakance netika atrasta!

Ekskursijas

Informatīvā stunda par mērnieka (ģeotelpisko datu inženiera) darbu

Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija prezentācijas veidā iepazīstina ar mērnieka profesiju. Tiek rādīti video, kuros redzams kā tiek veikti mērniecības darbi. Ar vizuālo palīglīdzekļu palīdzību un klātienē iepazīstina ar mērniecībā izmantotajiem instrumentiem. Sniedz priekšstatu par mērnieka darbā izmantotajām tehnoloģijām, datu apstrādi un iegūstamo rezultātu.

Adrese: Interesentu skola

Pieejamais laiks: Iespējams vientoties par ērtāko lekcijas norises laiku.

Dalībnieku skaits: Min 5 Max 30

Ekskursija pieejama: 10.-12. klases skolēniem, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Piesakies informatīvajai stundai par mērnieka darbu un uzzini: - Kādus darbus veic mērnieks. - Kādas tehnoloģijas savā darbā izmanto mērnieks. - Kā tālāk tiek izmantota informācija, kuru sagatavo mērnieks. - Kādām rakstura īpašībām jāpiemīt mērniekam. - Kur var apgūt mērnieka profesiju un kādi ir būtiskākie mācību priekšmeti.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Informatīvā stunda par mērnieka darbu tiks īstenota lekcijas veidā.