Ēnu diena
UZŅĒMUMA DATI
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
PAR UZŅĒMUMU
Daugavpils Universitāte ir ambicioza, uz akadēmiskajām tradīcijām balstīta, mūsdienīga un konkurētspējīga augstskola, kas sagatavo starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus un realizē starptautiska līmeņa zinātnisko pētniecību un nodrošina kvalitatīvu un inovatīvu izglītību dabas, inženierzinātņu, izglītības, veselības, humanitāro un sociālo zinātņu jomās, ar savu darbību veicinot Austrumlatvijas un visas valsts attīstību.
NOZARE
Akadēmiskā augstākā izglītība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Daugavpils Universitāte

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes dekāne

Vērot, kā Humanitārās fakultātes dekāns organizē fakultātes ikdienas darbu, veic projektu ieviešanas aktivitātes, vada lekcijas, komunicē ar DU vadību, struktūrvienībām, docētājiem un studentiem, ārējiem sadarbības partneriem un citiem dekanāta apmeklētājiem.

Daugavpils Universitāte

Daugavpils Universitātes Zinātņu prorektors

Ēnotāji varēs iepazīties ar zinātņu prorektora ikdienas darbu - kā universitātē tiek vadīti ar zinātnisko darbu saistīti procesi, redzēt Daugavpils Universitātes zinātnisko infrastruktūru, uzdot jebkuru ar zinātni saistītu jautājumu.

Daugavpils Universitāte

Daugavpils Universitātes Studiju prorektore

Studiju prorektora pienākumos ietilpst Daugavpils Universitātes studiju procesa plānošana, organizēšana un attīstīšana, dažādu studējošajiem un mācībspēkiem svarīgu lēmumu pieņemšana, komunikācija ar Izglītības un zinātnes ministrijas un citu studiju programmu īstenošanā iesaistītu institūciju pārstāvjiem.

Daugavpils Universitāte

Daugavpils Universitātes Pētnieka amats DZTI Biosistemātikas departamentā

Skolēniem būs iespēja uzzināt, kā tiek plānoti un realizēti eksperimenti laboratorijā un pētījumi dabā, kā arī redzēt, kā laboratorijas apstākļos tiek uzturētas savvaļas sugas (kailgliemeži un vaboles). Kopā ar pētniekiem strādā arī laboranti un zinātniskie asistenti, tāpēc varēs iepazīties arī ar viņu darbu (dzīvnieku preparēšana, kolekciju veidošana, publikāciju rakstīšana utt.).

Noslēgumā neliela ekskursija pa Daugavpils Universitātes studiju un pētniecības centru "Ilgas".