Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
PAR UZŅĒMUMU
Daugavpils Universitāte ir ambicioza, uz akadēmiskajām tradīcijām balstīta, mūsdienīga un konkurētspējīga augstskola, kas sagatavo starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus un realizē starptautiska līmeņa zinātnisko pētniecību un nodrošina kvalitatīvu un inovatīvu izglītību dabas, inženierzinātņu, izglītības, veselības, humanitāro un sociālo zinātņu jomās, ar savu darbību veicinot Austrumlatvijas un visas valsts attīstību.
NOZARE
Akadēmiskā augstākā izglītība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Pirmsskolas skolotājs, pamatizglītības skolotājs (1 . - 3. klase)

Sociālās kompetences pilnveidošana (metodes veiksmīgam darbam ar auditoriju):•    Verbāls virziens: prasme uztvert.•    Sociāli psiholoģiskais virziens: sociālo lomu pārzināšana saskarsmē; saskarsmes un sadarbības prasmes; spēja strādāt komandā.•    Ego kompetence: savu stipro un vājo īpašību  apzināšanās un prasme vadīt subjektīvo potenciālu.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Daugavpils Universitātes Pētnieka amats DZTI Biosistemātikas departamentā

Skolēniem būs iespēja uzzināt, kā tiek plānoti un realizēti eksperimenti laboratorijā un pētījumi dabā, kā arī redzēt, kā laboratorijas apstākļos tiek uzturētas savvaļas sugas (kailgliemeži un vaboles). Kopā ar pētniekiem strādā arī laboranti un zinātniskie asistenti, tāpēc varēs iepazīties arī ar viņu darbu (dzīvnieku preparēšana, kolekciju veidošana, publikāciju rakstīšana utt.).

Noslēgumā neliela ekskursija pa Daugavpils Universitātes studiju un pētniecības centru "Ilgas".

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Parādes iela 1a

Daugavpils Universitātes Studiju prorektore

Studiju prorektora pienākumos ietilpst Daugavpils Universitātes studiju procesa plānošana, organizēšana un attīstīšana, dažādu studējošajiem un mācībspēkiem svarīgu lēmumu pieņemšana, komunikācija ar Izglītības un zinātnes ministrijas un citu studiju programmu īstenošanā iesaistītu institūciju pārstāvjiem.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Vienības iela 13 - 218 kab.

Daugavpils Universitātes Zinātņu prorektors

Ēnotāji varēs iepazīties ar zinātņu prorektora ikdienas darbu - kā universitātē tiek vadīti ar zinātnisko darbu saistīti procesi, redzēt Daugavpils Universitātes zinātnisko infrastruktūru, uzdot jebkuru ar zinātni saistītu jautājumu.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Vienības iela 13 - 219. kab

Daugavpils Universitātes rektore

Tev būs vienreizēja iespēja pavadīt laiku kopā ar Daugavpils Universitātes rektori - piedalīties augstākās vadības darba ikdienā, gūt priekšstatu par universitātes darbību un vadību, kā arī interesanti pavadīt laiku. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Vienības iela 13 - 221. kab.

ERASMUS+ projektu koordinators

Būs iespēja uzzināt par populārāko studentu apmaiņas programmu Eiropā ERASMUS+, tās iespējām un izaicinājumiem. Dzirdēt studējošo pieredzi un iepazīties ar ārvalstu studentiem no Itālijas, Lielbritānijas, Polijas un Turcijas.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Vienības iela 13 - 125 kab.

Ekskursijas

Nosaukums
Uzņēmums