Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
PAR UZŅĒMUMU
Daugavpils Universitāte ir ambicioza, uz akadēmiskajām tradīcijām balstīta, mūsdienīga un konkurētspējīga augstskola, kas sagatavo starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus un realizē starptautiska līmeņa zinātnisko pētniecību un nodrošina kvalitatīvu un inovatīvu izglītību dabas, inženierzinātņu, izglītības, veselības, humanitāro un sociālo zinātņu jomās, ar savu darbību veicinot Austrumlatvijas un visas valsts attīstību.
NOZARE
Akadēmiskā augstākā izglītība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Dabaszinātņu un veselības aprūpes fakultātes dekana p.i.

Dekāns ir fakultātes vadītājs, kas vada savas fakultātes mācību, audzināšanas un zinātnisko darbu. #Ukraine

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Parādes iela 1 -222

Daugavpils Universitātes Dzivības zinātņu un tehnoloģiju institūts Pētnieka amats

Skolēniem būs iespēja uzzināt, kā tiek plānoti un realizēti eksperimenti laboratorijā un pētījumi dabā, kā arī redzēt, kā laboratorijas apstākļos tiek uzturētas savvaļas sugas (kailgliemeži un vaboles). Kopā ar pētniekiem strādā arī laboranti un zinātniskie asistenti, tāpēc varēs iepazīties arī ar viņu darbu (kolekciju veidošana, publikāciju rakstīšana utt.).

Noslēgumā neliela ekskursija pa Daugavpils Universitātes studiju un pētniecības centru "Ilgas".

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Parādes iela 1a

ERASMUS+ projektu koordinators

Būs iespēja uzzināt par populārāko studentu apmaiņas programmu Eiropā ERASMUS+, tās iespējām un izaicinājumiem. Dzirdēt studējošo pieredzi un iepazīties ar ārvalstu studentiem no Itālijas, Lielbritānijas, Polijas un Turcijas un citām valstīm.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Vienības iela 13 - 125 kab.

Daugavpils Universitātes rektors

Tev būs vienreizēja iespēja pavadīt laiku kopā ar Daugavpils Universitātes rektoru - piedalīties augstākās vadības darba ikdienā, gūt priekšstatu par universitātes darbību un vadību, kā arī interesanti pavadīt laiku. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Vienības iela 13 - 221. kab.

Humanitāro un sociālo zinātņu fakultātes dekāna p.i.

Dekāns ir fakultātes vadītājs, kas vada savas fakultātes mācību, audzināšanas un zinātnisko darbu. 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Parādes iela 1, 204./205. kab.

Ekskursijas