Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Balvu novada pašvaldība
Bērzpils iela 1A, Balvi, LV-4501
PAR UZŅĒMUMU
Balvu novada pašvaldību veido novada Dome un tās izveidotās izpildinstitūcijas. Dome pieņem lēmumus un ir atbildīga par pašvaldībai doto valsts pārvaldes funkciju, uzdevumu izpildi un budžeta izstrādi un izpildi, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
NOZARE
Pašvaldība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Balvu novada pašvaldības mājas lapas administrators

Veic informācijas sagatavošanu un ievadīšanu pašvaldības mājaslapā, tehnoloģiski nodrošina Balvu novada pašvaldības informatīvā izdevumu maketēšanu un nosūtīšanu tipogrāfijai, veic programmatūru instalēšanu un konfigurēšanu, sniedz konsultācijas pašvaldības administrācijas un pašvaldības iestāžu vadībai un darbiniekiem informācijas tehnoloģiju jautājumos utt.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Bērzpils iela 1A

Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietnieks

Plāno un koordinē Balvu novada pašvaldības darbu. Vietnieka pārziņā ir izglītības, kultūras un sociālā joma.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi

Balvu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists

Darbs ar medijiem, sociālo tīklu un novada mājas lapas uzturēšana, pašvaldības izdevuma sagatavošana, pasākumu apmeklēšana un atspoguļošana u.c.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Bērzpils iela 1a, Balvi

Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs

Plāno, vada un koordinē Balvu novada pašvaldības darbu. Pārstāv Balvu novadu dažādos sanāksmēs, pasākumos un tml.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Bērzpils iela 1a, Balvi

Ekskursijas