Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Balvu novada pašvaldība
Bērzpils iela 1A, Balvi, LV-4501
PAR UZŅĒMUMU
Balvu novada pašvaldību veido novada Dome un tās izveidotās izpildinstitūcijas. Dome pieņem lēmumus un ir atbildīga par pašvaldībai doto valsts pārvaldes funkciju, uzdevumu izpildi un budžeta izstrādi un izpildi, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
NOZARE
Pašvaldība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Projektu vadītājs

Projekta vadītājs izstrādā projekta priekšlikumu; veido projekta organizāciju un kultūru; izvēlas projekta organizācijas formu, veido projekta komandas dalībnieku komunikācijas struktūru; plāno projekta posmus; veic projekta strukturizēšanu, projekta darbu, termiņu, resursu un izmaksu plānošanu, koordinēšanu, uzraudzību un pārplānošanu; veic projekta vides analīzi; plāno projekta darba apspriedes; veic projekta riska analīzi un koordinē dažādu interešu grupu intereses; seko projekta plānu izpildei, analizē rezultātus, izstrādā priekšlikumus, veic korekcijas esošajos plānos; sastāda projekta starpatskaites un gala atskaiti; vada projekta administrāciju un dokumentēšanu.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Balvi, Bērzpils iela 1A

Balvu novada administrācijas sabiedrisko attiecību speciālists

Darbs ar medijiem, sociālo tīklu un novada mājas lapas uzturēšana, pašvaldības izdevuma sagatavošana, pasākumu apmeklēšana un atspoguļošana u.c.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Bērzpils iela 1a, Balvi

Ekskursijas