Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Lielā iela 2, Jelgava, LV 3001
PAR UZŅĒMUMU
Mēs esam viena no lielākajām valsts augstākās izglītības iestādēm Latvijā, kas īsteno pamatstudiju, maģistra un doktora studijas, kā arī pētniecību dažādām tautsaimniecības nozarēm. Lai gan LLU vēsturiski ir veidojusies kā lauksaimniecības akadēmija (un tieši šīs tradīcijas dēļ universitāte joprojām nes ar vienu nozari saistītu nosaukumu), bet līdzīgi kā ir mainījusies Latvijas tautsaimniecības struktūra, ir notikušas pārmaiņas arī universitātes būtībā. Universitāte šodien studētgribētājiem piedāvā ap 60 studiju programmu biozinātnēs, inženierzinātnēs vai sociālajās zinātnēs. Turklāt LLU ir vienīgā universitāte Latvijā, kas īsteno studiju programmas lauksaimniecībā, veterinārmedicīnā, mežsaimniecībā, pārtikas tehnoloģijā, ainavu arhitektūrā un lauksaimniecības inženierzinātnē. Taču arī studijas informācijas tehnoloģijās, enerģētikā, būvniecībā, zemes pārvaldībā, vides zinātnē, ekonomikā, socioloģijā un vadībā, kas tiek īstenotas Jelgavā, ir ar pavisam citu saturu, nekā pārējās augstskolās.
NOZARE
Izglītības atbalsta pakalpojumi

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Docente LLU Lauksaimniecības fakultātē

Ēnotājam būs iespēja piedalīties lekcijās un praktiskajos darbos un uzzināt vairāk par krāšņumaugu pavairošanu (nodarbības būs Jelgavas pilī, kā arī būs praktiskās nodarbības laboratorijās Strazdu ielā). Varēs vairāk uzzināt par augu pavairošanu ar sēklām un augu daļām (dzinumi, saknes, ceru dalīšana, lapas utt.).

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielā iela 2, Jelgava

Docente LLU Lauksaimniecības fakultātē

Ēnotājam būs iespēja piedalīties lekcijās un praktiskajos darbos un uzzināt vairāk par augkopību, kā arī piedalīties darbā laboratorijā pie graudu kvalitātes rādītāju noteikšanas. Papildu tam varēs uzzināt vairāk par studijām LLU.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielā iela 2, Jelgava

Asistents LLU Lauksaimniecības fakultātē

Ēnotājam būs iespēja piedalīties praktiskajos darbos par augu aizsardzību (augu kaitīgo organismu ierobežošanu) un uzzināt vairāk par studijām LLU.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Strazdu iela 1, Jelgava

Profesore LLU Lauksaimniecības fakultātē

Ēnotājam būs iespēja iepazīties ar profesora ikdienu LLU Lauksaimniecības fakultātē, vairāk uzzinot tieši par meža kaitēkļiem un slimībām.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Strazdu iela 1, Jelgava

Asociētā profesore LLU Lauksaimniecības fakultātē

Ēnotājam būs iespēja iepazīties ar Lauksaimniecības fakultātes asociētā profesora ikdienu, vairāk uzzinot par augu slimībām. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Strazdu iela 1, Jelgava

LLU lektors, ainavu arhitekts

Ēnu dienas laikā būs iespējams uzzināt, kas ir ainavu arhitektūra, ko dara ainavu arhitekts, kā kļūt par ainavu arhitektu un daudz tuvāk iepazīt 3D modelēšanu un animēšanu veidojot virtuālus ārtelpas modeļus.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Rīgas iela 22, Jelgava

Docente, direktore Lauksaimniecības fakultātes Dzīvnieku zinātņu institūtā

Ēnotājiem būs iespēja vērot, kā noris zinātniski pētnieciska darba organizēšana un vadīšana. Notiks pētījumu vietu apmeklējums, pētījuma ierīkošana un nepieciešamo mērījumu veikšana.

Ēnotāji varēs uzzināt, ka noris lekciju materiālu sagatavošana, izmantojot dažādus prezentāciju rīkus, lai studentu apmācību procesu padarītu aizraujošu un aktīvu.

Tāpat bbūs iespēja redzēt, kā noris zinātniska institūta administratīva vadība, personāla darba organizācija,  zinātnisko projektu darba koordinēšana. Būs arī tikšanas ar iespējamiem zinātnisko projektu sadarbības partneriem.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielā iela 2, Jelgava

Vides un būvzinātņu fakultātes prodekāns un Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras asociētais profesors

Vides un būvzinātņu fakultātes prodekāns un Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras asociētais profesors aicina "ēnotājus" 12. februārī apmeklēt nodarbības kopā ar studentiem studiju kursā “Ģeodēziskie tīkli”. Līdz ar to “’ēnotājam”  būs iespēja iepazīties kā un kas tiek mācīts, kā arī to, kā norit darbs ar studentiem. “Ēnotāji” varēs iepazīties ar koordinātu atskaišu sistēmām mobilajos viedierīcēs. Būs iespēja uzzināt arī no studējošajiem sev interesējošus jautājumus. “Ēnotājs” varēs vairāk uzzināt par apgūstamajām profesijām Vides un būvzinātņu fakultātē un to pielietojumu tautsaimniecībā. Jaunietis tiks iepazīstināts arī ar studiju un sabiedriskajām aktivitātēm un iespējām.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Akadēmijas iela 19, Jelgava

Meža fakultātes dekāns

Ēnotājam būs iespēja iepazīties ar dekāna ikdienas darbas pienākumiem, kā arī ar LLU Meža fakultātes piedāvātajām studiju iespējām.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Akadēmijas iela 11, Jelgava

Zirgu veterinārārsts

Iespēja iepazīt veterinārārsta darba ikdienu LLU Veterinārmedicīnas fakultātē un zirgu klīnikā - ikdienas darba pienākumus un atbildību.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: P. Helmaņa iela 8, Jelgava

Veterinārārsts zirgu klīnikā

Iespēja iepazīt veterinārārsta darba ikdienu LLU Veterinārmedicīnas fakultātē, zirgu klīnikā - ikdienas darba pienākumus un atbildību.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: P. Helmaņa iela 8, Jelgava

Mazo dzīvnieku veterinārārsts

Iespēja iepazīt mazo dzīvnieku veterinārārsta ikdienas pienākumus, kā arī uzzināt vairāk par studiju iespējām LLU Veterinārmedicīnas fakultātē.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: P. Helmaņa iela 8, Jelgava

Mazo dzīvnieku veterinārārsts

Iespēja iepazīt veterinārārsta darba ikdienu LLU Veterinārmedicīnas fakultātē, precīzāk - mazo dzīvnieku veterinārārsta ikdienas darba pienākumus un atbildību.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: P. Helmaņa iela 8, Jelgava

Meža fakultātes prodekāne un lektore

Ēnotājam būs iespēja pavadīt dienu kopā ar LLU Meža fakultātes prodekāni un iepazīt ikdienas darba pienākumus, kā arī varēs uzzināt vairāk pa Meža fakultātes lektora un pētnieka darbiem.

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 4

Adrese: Akadēmijas iela 11, Jelgava

Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes Sociālo un humanitāro zinātņu institūta docente

Lasa lekcijas un praktiskās nodarbības studiju kursos Menedžments, Stresa un laika vadība, Personāla vadība, Dokumentu pārvaldība, Kvalitātes vadības pamati.12.februārī būs nodarbības studiju kursā "Personāla vadība".

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Svētes iela 18, Jelgava

Profesore LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē un Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe

Ēnotājam būs iespēja iepazīt, kāda ir zinātnieka un profesora ikdiena, kā arī uzzināt vairāk par universitātes darbu un studiju iespējām LLU. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielā iela 2, Jelgava

Ekskursijas

Nosaukums
Uzņēmums