Ēnu diena
UZŅĒMUMA DATI
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Lielā iela 2
PAR UZŅĒMUMU
LLU ir viena no vadošajām Baltijas jūras reģiona zinātnes un tehnoloģiju universitātēm ar specializāciju dabas resursu ilgtspējīgā izmantošanā sabiedrības dzīves kvalitātes paaugstināšanai. Tā piedāvā studijas plašā nozaru lokā: informācijas tehnoloģijās, inženierzinātnēs, ekonomikā, socioloģijā, menedžmentā, ainavu arhitektūrā, pārtikas tehnoloģijā, mežsaimniecībā, zemes ierīcībā, enerģētikā, veterinārmedicīnā un lauksaimniecībā.
NOZARE
Izglītības atbalsta pakalpojumi

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Laborante Lauksaimniecības fakultātes Augkopības nodaļā

Ēnotāji varēs vairāk uzzināt par LLU Lauksaimniecības fakultāti, bet jo īpaši par darbu Augkopības nodaļā.  

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Docente, direktore Lauksaimniecības fakultātes Dzīvnieku zinātņu institūtā

Ēnotājiem būs iespēja vērot, kā noris zinātniski pētnieciska darba organizēšana un vadīšana. Notiks pētījumu vietu apmeklējums, pētījuma ierīkošana un nepieciešamo mērījumu veikšana.

Ēnotāji varēs uzzināt, ka noris lekciju materiālu sagatavošana, izmantojot dažādus prezentāciju rīkus, lai studentu apmācību procesu padarītu aizraujošu un aktīvu.

Tāpat bbūs iespēja redzēt, kā noris zinātniska institūta administratīva vadība, personāla darba organizācija,  zinātnisko projektu darba koordinēšana. Būs arī tikšanas ar iespējamiem zinātnisko projektu sadarbības partneriem.

 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Asociētais profesors Vides un būvzinātņu fakultātē

Ēnotājiem būs iespēja kopā ar asociēto profesoru darboties Būvkonstrukciju katedrā un Būvkonstrukciju zinātniskajā laboratorijā. Ikdienas pienākumos "ēnai" ietilpst konstrukciju elementu slogošana (testēšana) laboratorijā, lekciju un citu nodarbību vadīšana studentiem, kā arī e-studiju vides veidošana studentiem.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Fizikas katedras docente Informācijas tehnoloģiju fakultātē

Iespēja vērot fizikas pasniedzēja darbu, piedalīties laboratorijas darbā, kā arī iepazīt Informācijas tehnoloģiju fakultāti.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Meža fakultātes profesore

Ēnotāji varēs uzzināt, kas notiek studiju kursā "Meža aizsardzība" - iepazīties ar piepēm, kuras izraisa kokaugiem dažāda veida trupes. Varēs arī noklausīties lekcijas par tēmu "Neinfekciozās un infekciozās slimības. Slimību tipi." Dienas gaitā varēs labāk iepazīt profesora darbu Meža fakultātē.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Meža fakultātes prodekāne un lektore

Ēnotājam būs iespēja pavadīt dienu kopā ar LLU Meža fakultātes prodekāni un iepazīt ikdienas darba pienākumus, kā arī varēs uzzināt vairāk pa Meža fakultātes lektora un pētnieka darbiem.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Meža fakultātes dekāns

Ēnotājam būs iespēja iepazīties ar dekāna ikdienas darbas pienākumiem, kā arī ar LLU Meža fakultātes piedāvātajām studiju iespējām.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Veterinārmedicīnas fakultātes Klīniskā institūta lektore

Ēnotājiem būs iespēja iepazīties ar LLU Veterinārmedicīnas fakultātes Klīniskā institūta darbību, vetārsta ikdienas pienākumiem un izaicinājumiem, izvēlotiesstudēt veterinārmedicīnu.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Docente Pārtikas tehnoloģijas fakultātē (viesmīlība, ēdināšanas un viesnīcu pakalpojumi)

Ēnotājam būs iespēja iepazīties ar Pārtikas tehnoloģijas fakultāti, studiju iespējām un iejusties studentu dzīvē, kā arī praktiski piedalīties laboratorijas darbos un vairāk uzzināt par viesmīlību, ēdināšanas un viesnīcu pakalpojumiem.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Komunikācijas un mārketinga centra vadītāja

Iespēja piedalīties komunikācijas un mārketinga centra vadītāja ikdienas darbos un iepazīt darba specifiku. Vienlaikus varēs iepazīst komunikācijas speciālistu darba pienākumus, kā arī mārketinga galvenos darbus.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Vadošais pētnieks pārtikas ķīmijā

Ēnotājam būs iespēja iepazīties ar Pārtikas tehnoloģijas fakultāti, studiju iespējām un iejusties studentu dzīvē, kā arī praktiski piedalīties laboratorijas darbos. Jaunietis varēs piedalīties uzturvielu noteikšanā pārtikas produktos, izmantojot hromotagrāfijas metodes, kā arī noteikt cukura daudzumu piena produktos un ogās. 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Vadošais pētnieks pārtikas zinātnē

Ēnotājam būs iespēja iepazīties ar Pārtikas tehnoloģijas fakultāti, studiju iespējām un iejusties studentu dzīvē, kā arī praktiski piedalīties laboratorijas darbos. Jaunietis varēs iepazīt pētījumus par pārtikas produktu sadalīšanos gremošanas traktā, izmantojot vienīgo Latvijā Zarnu trakta simulācijas iekārtu.

 

 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Vadošais pētnieka pārtikas zinātnē

Ēnotājam būs iespēja iepazīties ar Pārtikas tehnoloģijas fakultāti, studiju iespējām un iejusties studentu dzīvē, kā arī praktiski piedalīties laboratorijas darbos. Jaunietis varēs iepazīt pārtikas produktu kvalitātes izvērtēšanas metodes – cilvēks un iekārtas -, kā arī ko un kad izmantot produktu garšas, smaržas, struktūras novērtēšanai. 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Vadošais pētnieks pārtikas zinātnē

Ēnotājam būs iespēja iepazīties ar Pārtikas tehnoloģijas fakultāti, studiju iespējām un iejusties studentu dzīvē, kā arī praktiski piedalīties laboratorijas darbos un uzzināt par bioaktīviem savienojumiem pārtikas produktos (to noteikšana un analīze), veikt aromātvielu veidojošo savienojumu analīzi darbā ar gāzu hromatogrāfu. Jaunietis varēs iepazīt pētnieciskā darba vidi, plānošanu un īstenošanu.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Docents Pārtikas tehnoloģijas fakultātē (ēdināšanas un viesnīcu vadītājs)

Ēnotājam būs iespēja iepazīties ar Pārtikas tehnoloģijas fakultāti, studiju iespējām un iejusties studentu dzīvē, kā arī praktiski piedalīties laboratorijas darbos un uzzināt par viesmīlības jautājumiem tūrisma un restorānu sektorā. Darbs norisināsies starptautiskā vidē.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Lektors Pārtikas tehnoloģijas fakultātē (ēdienu gatavošanas tehnologs)

Ēnotājam būs iespēja iepazīties ar Pārtikas tehnoloģijas fakultāti, studiju iespējām un iejusties studentu dzīvē, kā arī praktiski piedalīties laboratorijas darbos un iepazīt ēdienu gatavošanas pamatus, cittautu kultūru un ēdienus, to gatavošanu un novērtēšanu.

 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Docents Pārtikas tehnoloģijas fakultātē (pārtikas tehnologs augļu un dārzeņu pārstrādē)

Ēnotājam būs iespēja iepazīties ar Pārtikas tehnoloģijas fakultāti, studiju iespējām un iejusties studentu dzīvē, kā arī praktiski piedalīties laboratorijas darbos un vairāk uzzināt par augļiem, ogām, dārzeņiem un no tiem gatavotiem produktiem – smūtijiem, biezsulām, marmelādes konfektēm, sukādēm, čipšiem, konserviem u.c. Tāpat būs iespēja uzzināt par kvalitātes pārbaudi izejvielām un gataviem produktiem.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Docents Pārtikas tehnoloģijas fakultātē (pārtikas tehnologs gaļas pārstrādē)

Ēnotājam būs iespēja iepazīties ar LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāti, studiju iespējām un iejusties studentu dzīvē, kā arī praktiski piedalīties laboratorijas darbos un uzzināt vairāk par gaļas produktu ražošanu, izejvielām un gatavo produktu kvalitātes izvērtējumu.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Asociētais profesors Pārtikas tehnoloģijas fakultātē (pārtikas tehnologs)

Ēnotājam būs iespēja iepazīties ar Pārtikas tehnoloģijas fakultāti, studiju iespējām un iejusties studentu dzīvē, kā arī praktiski piedalīties laboratorijas darbos. Papildu tam būs iespēja uzzināt vairāk par uzturu un tā nozīmi cilvēku dzīvē, diētām un to nozīmi atšķirīgos vecumposmos, kā arī uzzināt veselīga uztura pamatprincipus.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Asociētais profesors Pārtikas tehnoloģijas fakultātē (pārtikas tehnologs, jaunu produktu izstrāde)

Ēnotājam būs iespēja iepazīties ar Pārtikas tehnoloģijas fakultāti, studiju iespējām un iejusties studentu dzīvē, kā arī praktiski piedalīties laboratorijas darbos. Būs iespēja piedalīties nodarbībās, attīstīt radošo domāšanu, piedalīties ideju ģenerēšanā un jaunu produktu izstrādes plānošanas un organizēšanas procesā.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Asociētais profesors Pārtikas tehnoloģijas fakultātē (pārtikas tehnologs piena pārstrādē)

Ēnotājam būs iespēja iepazīties ar Pārtikas tehnoloģijas fakultāti, studiju iespējām un iejusties studentu dzīvē, kā arī praktiski piedalīties laboratorijas darbos. Jaunietis varēs iepazīt piena pārstrādes produktu gatavošanu (saldējumss, jogurts, siers...), kā arī iesaistīties izejvielu un gatavo produktu kvalitātes izvērtēšanā.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Asociētais profesors Pārtikas tehnoloģijas fakultātē (pārtikas tehnologs maizes ražošanas nozarē)

Ēnotājam būs iespēja iepazīties ar Pārtikas tehnoloģijas fakultāti, studiju iespējām un iejusties studentu dzīvē, kā arī praktiski piedalīties laboratorijas darbos. Būs iespēja izzināt maizes un konditorejas izstrādājumu gatavošanu, kā arī iesaistīties izejvielu un gatavā produkta kvalitātes izvērtēšanā.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Profesore Pārtikas tehnoloģijas fakultātē (virziens - mikrobiologs pārtikas nozarē)

Ēnotājam būs iespēja iepazīties ar Pārtikas tehnoloģija fakultāti, studiju iespējām un iejusties studentu dzīvē, kā arī praktiski piedalīties laboratorijas darbos. Jaunietim būs iespēja arī piedalīties pārtikas produktu mikrobioloģiskās drošības izvērtējumā, mikrobioloģisko analīžu veikšanā un mikroorganismu izpētē, izmantojot firmas Leica mikroskopu sistēmu. 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Dekāns LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātē

Ēnotājam būs iespējams iepazīties ar Pārtikas tehnoloģijas fakultāti, studiju iespējām un iejusties studentu dzīvē, kā arī praktiski piedalīties laboratorijas darbos. Būs iespēja uzzināt, kā noris Pārtikas tehnoloģijas fakultātes darba koordinācija – studiju procesa organizācija, zinātniski pētnieciskā darbā pārvaldība, kā arī sadarbība ar studentu pašpārvaldi.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Profesore LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē un Latvijas zinātņu akadēmijas akadēmiķe

Ēnotājam būs iespēja iepazīt, kāda ir zinātnieka un profesora ikdiena, kā arī uzzināt vairāk par Universitātes darbu un studiju iespējām LLU. Būs arī iespēja iepazīt Latvijas Zinātņu akadēmiju un tikties ar akadēmijas prezidentu un pavērties uz Rīgu no akadēmijas 15.stāva.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Veterinārārsts zirgu klīnikā

PIETEIKŠANĀS BEIGUSIES!

Iespēja iepazīt veterinārārsta darba ikdienu LLU Veterinārmedicīnas fakultātē, zirgu klīnikā - ikdienas darba pienākumus un atbildību.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Veterinārārsts mazo dzīvnieku klīnikā

PIETEIKŠANĀS BEIGUSIES!

Ēnotājam būs iespēja iepazīt veterinārārsta darba specifiku LLU Veterinārmedicīnas fakultātē, mazo dzīvnieku klīnikā - ikdienas darba pienākumus un atbildību.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Profesore Lauksaimniecības fakultātē, Augsnes un augu zinātņu institūtā

Ēnotājam būs iespēja apmeklēt gan lekcijas,  gan laboratorijas darbus, kuros varēs iepazīties ar augu fizioloģiju. Tādējādi būs iespēja gūt priekšstatu gan par pasniedzēja darbu, gan piedalīties sanāksmēs.