Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Lielā iela 2, Jelgava, LV 3001
PAR UZŅĒMUMU
LBTU – Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte iepriekš bija zināma kā Latvijas Lauksaimniecības universitāte jeb LLU. Mēs esam starptautiski atzīta zinātnes universitāte, kas piedāvā iegūt augstāko izglītību Jelgavā un attīsta zināšanas, kas nepieciešamas ilgtspējīgai vides un sabiedrības attīstībai. Liekot kopā biozinātņu, inženierzinātņu un sociālo zinātņu devumu, rūpējamies, lai cilvēki dzīvotu labāk, veselīgāk un ilgāk. Kā to panākam? Mācāmies un meklējam jaunus veidus dabas resursu atbildīgai izmantošanai un klimata pārmaiņu vadīšanai. Universitāte ir lielākais darba devējs Jelgavā un tajā ir nepilns tūkstotis darbinieku, kas nodarbināti dažādos amatos. Daudziem universitāte kļūst par pirmo darba vietu, kur iegūt pieredzi jau studiju laikā.
NOZARE
Izglītības atbalsta pakalpojumi

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Pārtikas tehnoloģijas fakultātes pētniece un docente Sanita Sazonova

Ēnu dienas laikā varēs tuvāk iepazīties ar pārtikas tehnologa profesiju. Būs iespēja ielūkoties tās apgūšanas procesā, kā arī pašiem piedalīties praktiskajos darbos.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Rīgas iela 22, Jelgava

Ainavu arhitektūras un plānošanas katedras docente Ilze Stokmane

Ēnotājiem tiek piedāvāts ieskats un izklāsts nelielas ekskursijas formātā pa Valdekas pili, kas ir topošo un esošo ainavu arhitektu vienīgā mājvieta Latvijā. Pēc mājvietas izzināšanas iepazīšanās ar mūsu esošajiem studentiem no 1. kursa, kurš dosies mācību ekskursijā ar lielo autobusu uz RUBRIG ražotni (https://rubrig.com/lv/sakums/) un pie izplatītājiem par šķembām, plāksnēm un citiem materiāliem uz SIA KAMALATS bāzi (https://www.kamalats.lv/) un SIA Betonomozaika betona bruģakmens ražotni (https://www.betonomozaika.lv/) Rīgā. Ēnas visur būs līdz un redzēs dažādu informāciju, ar ko un kā darbojas ainavu arhitekts. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Valdekas pils, Rīgas iela 22, Jelgava

Ainavu arhitektūras un plānošanas katedras vadītāja Kristīne Vugule

Ēnu dienas laikā būs iespēja iepazīties ar ainavu arhitekta profesiju, un arī izmēģināt vairākus digitālos rīkus (SketchUp, Lumion un Adobe photoshop programmas), ko ainavu arhitektūras nozarē izmanto.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Valdekas pils, Rīgas iela 22, Jelgava

Ainavu arhitektūras un plānošanas katedras profesore Natalija Ņitavska

Ēnu dienas laikā būs iespēja iepazīties ar ainavu arhitekta profesiju, un arī izmēģināt vairākus digitālos rīkus (SketchUp, Lumion un Adobe photoshop programmas), ko ainavu arhitektūras nozarē izmanto.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Valdekas pils, Rīgas iela 22, Jelgava

LBTU zinātņu prorektore un vadošā pētniece Irina Arhipova

Ēnas varēs iepazīties, kāda ir LBTU darba organizācija zinātnes un inovācijas jomā, saskaņā ar LBTU attīstības stratēģiju. Pētnieces darba pienākumi ir plaši un bšu iespēja iepazīt tos visus: augsti kvalificētu lekciju lasīšana, studiju, nodarbību un pārbaudījumu pārraudzība studiju kursā; pētnieciskā darba vadīšana informācijas tehnoloģijās un ekonometrijas apakšnozarēs; piedalīšanās studiju programmu izstrādāšanā, augstskolu un to struktūrvienību darba un kvalitātes vērtēšanā; doktora līmeņa studiju vadīšana, jaunās zinātnieku un docētāju paaudzes gatavošana.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielā iela 2, Jelgava

Meža fakultātes dekāns Linards Sisenis

Iepazīšanās ar Meža fakultāti, iespēja praktiski darboties Mežizstrādes, Motorinstrumentu, Medniecības laboratorijās. Būs iespēja vērot studiju procesu gan lekcijās, gan laboratorijas darbos, kā arī apskatīt Kokapstrādes virziena laboratorijas. Tā kā diena tiks pavadīta kopā ar dekānu, būs iespēja vērot fakultātes vadītāja pienākumus un iepazīties ar viņa darba ikdienu. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Akadēmijas iela 11, Jelgava

Mežkopības katedras lektore un Meža fakultātes prodekāne Solveiga Luguza

Ēnu dienas laikā būs iespējams iepazīties ar pilnu darbu spektru, kas ikdienā veicami - jāvada sapulce, jālasa lekcijas studiju kursos "Meža kokaudzētavas" un "Biometrija", jāvada laboratorijas darbi, jākomunicē ar studentiem par studiju noslēguma darbiem. Lekcijas plānotas. Būs viena pilna, rosīga diena Meža fakultātē, gan no administrācijas, gan studiju darba puses.

Lieliska iespēja tiem, kuri vēlas sākt studijas Meža fakultātē un iepazīt studiju vidi!

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Akadēmijas iela 11, Jelgava

Vides un ūdenssaimniecības katedras docente un studiju programmas direktore Inga Grīnfelde

Docenta darba ēnošanas programma:

8:30 2 nodarbības Vides tehnoloģiju studiju kursā, kur tiks praktiski gatavoti vides tehnoloģiju prototipi.

10:30 3 nodarbības limnoloģijā un hidrobioloģijā, kur iesim laboratorijā veiksim eksperimentu par ezera ūdens līmeņa izmaiņām un pārbaudīsim ezera krastu noturību pie dažādiem ūdens straumes ātrumiem.

13:15 pusdienas (var paņemt līdzi sviestmaizi lai izbaudītu pusdienas manā ikdienā, ūdens, kafija un tēja tiks nodrošināta uz vietas)

14:30 veiksim gāzu mērījumus metāna emisiju samazinoša biopāklājuma eksperimenta ietvaros.

15:30 diplomandu konsultācijas par diplomprojektu izstrādes jautājumiem

16:00 Ēnu dienas noslēgums, dokumentu aizpildīšana un diskusijas par dienā redzēto, apgūto un saprasto.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Akadēmijas iela 19, Jelgava

Ainavu arhitektūras un plānošanas katedras asociētā profesore un vadošā pētniece Una Īle

Ēnotājiem tiek piedāvāts ieskats un izklāsts nelielas ekskursijas formātā pa Valdekas pili, kas ir topošo un esošo ainavu arhitektu vienīgā mājvieta Latvijā. Pēc mājvietas izzināšanas iepazīšanās ar mūsu esošajiem studentiem no 1. kursa, kurš dosies mācību ekskursijā ar lielo autobusu uz RUBRIG ražotni (https://rubrig.com/lv/sakums/) un pie izplatītājiem par šķembām, plāksnēm un citiem materiāliem uz SIA KAMALATS bāzi (https://www.kamalats.lv/) un SIA Betonomozaika betona bruģakmens ražotni (https://www.betonomozaika.lv/) Rīgā. Ēnas visur būs līdz un redzēs dažādu informāciju, ar ko un kā darbojas ainavu arhitekts.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Valdekas pils, Rīgas iela 22, Jelgava

Augsnes un augu zinātņu institūta vieslektore Baiba Tikuma

Ēnu dienas aktivitātes notiks Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Dārzkopības un biškopības laboratorijā un bišu dravā: inventāra sagatavošana, bišu saimju apskate, informācijas tehmoloģijas bišu saimē.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Strazdu iela 1, Jelgava

Zirgkopības mācību centra “Mušķi” sporta zirgu trenere

Apmāca zirgus. Sagatavo iejādes sacensībām zirgus un jātniekus. Novērtē zirgu sagatavotības līmeni, uzstāda sasniedzamos mērķus, nosaka un risina uzvedības problēmas. 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: "Mušķi", Cenu pagasts, Jelgavas novads.

Zirgkopības mācību centra “Mušķi” zirgkopēja

Rūpējas par zirgiem un par kārtību zirgu stallī. Zirgu barošana, tīrīšana, vešana uz aplokiem.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: "Mušķi", Cenu pagasts, Jelgavas novads

Zirgkopības mācību centra “Mušķi” vadītāja

Plāno un vada saimniecības darbu, personālu un darba slodzes, uzrauga zirgu ēdināšanu, plāno barības patēriņu. Plāno boksu, zirgu un manēžas noslodzi. 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: "Mušķi", Cenu pagasts, Jelgavas novads

Augsnes un augu zinātņu institūta vieslektore, pētniece Madara Darguža

Ēnu dienā no plkst. 8:30 - 11:15 būs iespēja kopā ar studentiem piedalīties praktiskajos darbos pētījumu metodikā, vēlāk lektore pastāstīs par darba ikdienu, dosies ar ēnām ekskursijā pa Jelgavas pili un veiks praktisko darbu kādā no Lauksaimniecības fakultātes laboratorijām. Pilda arī Lauksaimniecības fakultātes prodekānes pienākumus.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielā iela 2, Jelgava

Augsnes un augu zinātņu institūta docents Kaspars Kampuss

Ēnu dienas aktivitātes - praktiskās nodarbības augļkopībā, galvenokārt saistībā ar augļaugu pavairošanu, potēšanu un/vai augļu koku apgriešanu. Paredzētas nodarbības 3. kursa bakalaura programmas studentiem, kā arī plānotas nodarbības ar ERASMUS studentiem (angļu valodā). Aktivitātes norisināsies Dārzkopības un biškopības laboratorijā.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Strazdu iela 1, Jelgava

Dzīvnieku zinātņu institūta vadošā pētniece, asociētā profesore, direktore Diāna Ruska

Zinātniski pētnieciska darba organizēšana un vadīšana. Pētnieciska darba plānošana norit galvenokārt pie datora, lasot zinātnisko literatūru un plānojot eksperimentu. Lielu laiku pavadot izziņas procesā par iespējamiem pētījuma mērķiem un uzdevumiem. Kontaktēšanās ar sadarbības partneriem ārzemēs. Pētījumu vietu apmeklējums, pētījuma ierīkošana un nepieciešamo mērījumu veikšana. Studiju procesa koordinēšana un docēšana. Lekciju materiālu sagatavošana izmantojot dažādus prezentāciju rīkus, lai studentu apmācību procesu padarītu aizraujošu un aktīvu. Zinātniska institūta administratīvā vadība, personāla darba  organizācija, zinātnisko projektu darba koordinēšana. Sapulces organizēšana un vadīšana. Tikšanās ar iespējamiem zinātnisko projektu sadarbības partneriem.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielā iela 2, 210.auditorija, Jelgava

Matemātikas katedras profesore Natālija Sergējeva

Vadošā augstskolas pasniedzēja matemātikas un diskrētās matemātikas kursiem. Lasa lekcijas arī skaitliskajās metodēs un padziļināti pēta Diferenciālvienādojumu robežproblēmas un Fučika tipa spektru. Skolēniem būs iespēja piedalīties pasniedzēja ikdienā, lekcijās, darbā laboratorijās un skaitlisko metožu programmēšanā Matlab vidē.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielā iela 2, Jelgava

Fizikas katedras asociētais profesors Uldis Gross

Lekciju, praktisko darbu un laboratorijas darbu vadīšana fizikas studiju kursos universitātē un viesoties Fizikas katedrā, kas ir daļa no Informācijas tehnoloģiju fakultātes.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielā iela 2, Jelgava

Fizikas katedras docente Zanda Gavare

Lekciju, praktisko darbu un laboratorijas darbu vadīšana fizikas studiju kursos universitātē un viesoties Fizikas katedrā, kas ir daļa no Informācijas tehnoloģiju fakultātes.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielā iela 2, Jelgava

Spēkratu institūta asociētais profesors un pētnieks Vilnis Pīrs

Darbs ar studentiem - lekciju un praktisko darbu vadīšana studiju kursos "Automobiļu tehniskā apkalpošana", "Spēkratu diagnostika", pētnieciskais darbs "Alternatīvo degvielu zinātniskajā laboratorijā". Iespējamās aktivitātes Ēnu dienas laikā: Iepazīstināšana ar studiju darbu LBTU Tehniskajā fakultātē, piedalīšanās lekcijās un praktiskajos darbos studiju kursā "Automobiļu tehniskā apkalpošana". Iepazīšanās ar zinātnisko aprīkojumu "Alternatīvo degvielu zinātniskajā laboratorijā", dalība automobiļu vai motoru testēšanā un zinātnisko eksperimentu veikšanā.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: J. Čakstes bulvāris 5, Jelgava

Ekonomikas un reģionālās attīstības institūta asociētā profesore un pētniece Dina Popluga

Ikdienā nodarbojos ar Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes zinātnisko aktivitāšu koordinēšanu un  attīstīšanu, nodrošinu komunikāciju ar sadarbības partneriem, piedalos zinātnisko projektu īstenošnā, piedalos studiju procesa organizēšanā un lasu studentiem tādus studiju krusus kā "Ekonomiskie pētījumi", "Pārtika un uzņēmējdarbība", "Zināšanu ietilpīga bioekonomika". Ēnu dienas laikā manas ēnas varēs iepazīties ar augstskolas pasniedzēja un zinātnieka ikdienu – būs iespēja ielūkoties studiju procesa aizkulisēs, piedalīties projekta sanāksmē, uzzināt kā top zinātniskas grāmatas.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Svētes iela 18, Jelgava

Ekonomikas un reģionālās attīstības institūta profesore Baiba Rivža

Ēnu dienā varēs iepazīt Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāti, tajā īstenotos zinātnes projektus, ārzemju stažēšanās iespējas. Dienas gaitā dosimies arī uz Latvijas Zinātņu akadēmiju, iepazīstināšu ar akadēmiķu darbību. No 15. stāva varēs vērot Rīgas panorāmu.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Svētes iela 18, Jelgava

Mežkopības katedras pētnieks Edgars Dubrovskis

Ēnu dienas laikā dosimies uz mežu apskatīt dažādu koku sugu audzes, uzmērīt  parauglaukumos esošos kokus, kā arī novērtēt briežu, bebru un citu dzīvnieku bojājumus mežaudzēs. Varēs apskatīt medību infrastruktūru, kā arī bebru medības ar lamatām. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Akadēmijas iela 11, Jelgava

Ainavu arhitektūras un plānošanas katedras lektors Artūrs Mengots

Ēnu dienas laikā būs iespēja iepazīties ar ainavu arhitekta profesiju, un arī izmēģināt vairākus digitālos rīkus (SketchUp, Lumion un Adobe photoshop programmas), ko ainavu arhitektūras nozarē izmanto. Tāpat būs iespēja apskatīt studiju vidi topošajiem ainavu arhitektiem.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Valdekas pils, Rīgas iela 22, Jelgava

Ekskursijas