Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
SIA Project plus
Garozes iela 1
PAR UZŅĒMUMU
Piedāvājam ēku un būvniecības stadijā esošu objektu balstošo struktūru apsekošanu. Tehnisko apsekošanu veic mūsu augstu kvalificētie speciālisti izmantojot jaunākos instrumentus. Tehniskā apsekošana ietver sekojošas procedūras: - būves kvalitātes kontrole; - no ēkas iegūtu materiālu paraugu testēšana; - balstošo struktūru analizēšana nosakot to kopējo stāvokli; - konstrukcijas nolietojuma noteikšana; - pamatu apsekošana un bojājumu fiksēšana.
NOZARE
Citur neklasificēta inženierbūvniecība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Nodaļas vādītājs

Darbu tehnoloğijas, transporta shēmu un darbu kalendāro grafiku izstāde, paskaidrojuma rakstu sagatavošana par hidrotehnisko, rūpniecības un transporta objektu būvniecību.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Tiešsaiste

Ekskursijas