Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Cēsu novada Sociālais dienests
Bērzaines iela 16/18
PAR UZŅĒMUMU
Cēsu novada Sociālais dienests nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu novada iedzīvotājiem.
NOZARE
Veselības aprūpes, izglītības, kultūras un citu sociālo pakalpojumu koordinēšana, izņemot sociālo apdrošināšanu

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja

Sociālo pakalpojumu nodaļa nodrošina profesionālu un mērķtiecīgu sociālā darba un sociālo pakalpojumu sniegšanu Cēsu novada pilngadīgām personām, ģimenēm ar bērniem, t.s. audžuģimenēm, aizbildņiem, cietušajiem no vardarbības, ģimenēm, kuras nonākušas krīzes situācijā.

Nodaļas vadītāja uzdevums ir plānot, organizēt un vadīt nodaļas darbinieku darbu, lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu sociālo pakalpojumu sniegšanu. 

Piesakies, un redzi, kā norit nodaļas vadītāja darbs ikdienā!

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Līgatne

Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja

Sociālās palīdzības nodaļa nodrošina sociālās palīdzības sniegšanu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) un citām iedzīvotāju kategorijām, kuras deklarējušās Cēsu novada teritorijā.

Nodaļas vadītāja uzdevums ir plānot, organizēt un vadīt nodaļas darbinieku darbu, lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu sociālās palīdzības sniegšanu. 

Piesakies, un redzi, kā norit nodaļas vadītāja darbs ikdienā!

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Bērzaines iela 16/18

Ģimeņu ar bērniem atbalsta nodaļas vadītāja

Ģimeņu atbalsta nodaļa palīdz ģimenēm atrisināt un mazināt sociālās problēmas attīstot pašas ģimenes vai personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas.

Nodaļas vadītāja uzdevums ir plānot, organizēt un vadīt nodaļas darbinieku darbu, lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu sociālo pakalpojumu sniegšanu. 

Piesakies, un redzi, kā norit nodaļas vadītāja darbs ikdienā!

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Bērzaines iela 16/18

Pilngadīgo personu atbalsta nodaļas vadītāja

Pilngadīgo personu atbalsta nodaļa sniedz atbalstu novadā dzīvojošām pilngadīgām personām, t.sk. senioriem un personām ar invaliditāti.

Nodaļas vadītāja uzdevums ir plānot, organizēt un vadīt sociālā darba ar pilngadīgām personām nodaļas darbinieku darbu, lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu sociālo pakalpojumu sniegšanu.

Piesakies un redzi, kā norit nodaļas vadītāja darbs ikdienā!

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Bērzaines iela 16/18

Sociālais darbinieks

Sociālais darbinieks palīdz risināt problēmas, kas saistītas ar nabadzību, vardarbību, atkarību un garīgajām saslimšanām u.c.

Sociālais darbinieks savā darbā:

- identificē klientu sociālās problēmas un vada to risināšanas gaitu, piesaistot nepieciešamos resursus un koordinējot dažādu jomu speciālistu palīdzību;

- veicina klientu patstāvību un spēju risināt savas problēmas;

- veido sadarbību ar citiem speciālsitiem, lai risinātu klienta situāciju.

Piesakies un redzi, kā norit sociālā darbinieka darbs ikdienā!

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Bērzaines iela 16/18

Sociālā dienesta vadītājs

Sociālais dienests sniedz iedzīvotājiem sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumu, koordinē pakalpojumu sistēmas izveidi, kas sniedz personām, kurām ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē.

Sociālā dienesta vadītāja viens no savarīgākajiem uzdevumiem ir nodrošināt dienesta darbu, organizēt sociālo darbu, sociālo pabalstu un pakalpojumu sniegšanu personām un personu grupām, kurām tas nepieciešams.

Piesakies un redzi, kā tiek vadīts Cēsu novada Sociālais dienests!

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Bērzaines iela 16/18, Cēsīs, Cēsu novads

Ekskursijas