Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
LdNKC Lielvārdes pilsētas bibliotēka
Lielvārde, Parka iela 3
PAR UZŅĒMUMU
Lielvārdes pilsētas publiskā bibliotēka nodrošina visiem lietotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un informācijas saņemšanu, sniedzot viņiem pieejamus bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus. Bibliotēka piedāvā visplašākās informācijas ieguves iespējas - bezmaksas internetu, bibliotēkas veidotās un abonētās datu bāzes, kopēšanas, printēšanas, skenēšanas pakalpojumus. Pieejama jaunākā prese,novadpētniecības un tematiskās mapes, kā arī cita informācija par aktualitātēm novadā. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem pieejams bibliotēkas 1. stāvs.
NOZARE
Bibliotēku un arhīvu darbība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Bibliotekārs

Bibliotekārs sniedz bibliotēkas un informācijas pakalpojumus uz vietas, tiešsaistē un attālināti, popularizē bibliotēku un tās piedāvājumus, komplektē un kataloģizē iespiestos un elektroniskos dokumentus, pārzina bibliotēku informācijas sistēmas un resursus.

*palīdz apmeklētājiem atrast nepieciešamo informāciju un materiālus; *izsniedz informatīvos materiālus (grāmatas, periodiskos izdevumus, elektroniskus materiālus, CD, DVD u.tml.) lasītājiem un pieņem atgrieztos materiālus, novieto tos krājumā; *reģistrē jaunus lasītājus un iepazīstina tos ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem; sazinās ar klientiem, kuri nav savlaicīgi atdevuši bibliotēkā saņemtos materiālus; *apkopo klientu interesi par informatīvajiem materiāliem, lai papildinātu bibliotēkas krājumu; nepieciešamības gadījumā pasūta materiālus no citām bibliotēkām; pasūta jaunus informatīvos materiālus, veic to reģistrāciju bibliotēkas informatīvajā sistēmā, veido bibliogrāfiskos aprakstus, papildina bibliotēkas datu bāzes; *veic bibliotēka krājumu skaitlisko un tehnisko pārbaudi, novērtē to stāvokli, nepieciešamības gadījumā nosūta materiālus tehniskai labošanai, noraksta tos vai aizstāj ar jauniem eksemplāriem; *apmāca bibliotēkas klientus  *organizē tematiskās izstādes, tikšanās ar autoriem, māksliniekiem; *veic novadpētniecisko darbu, apkopo informāciju par bibliotēkas apkārtnes vēsturi.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Lielvārde, Parka iela 3

Ekskursijas