Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Valmieras novada pašvaldība
Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads
PAR UZŅĒMUMU
Valmieras novads ir otrs lielākais novads Latvijā pēc iedzīvotāju skaita. Valmieras novadu veido valstspilsēta Valmiera, četras pilsētas - Mazsalaca, Rūjiena, Seda un Strenči, un 26 pagasti - Bērzaines, Brenguļu, Burtnieku, Dikļu, Ēveles, Ipiķu, Jeru, Jērcēnu, Kauguru, Kocēnu, Ķoņu, Lodes, Matīšu, Mazsalacas, Naukšēnu, Plāņu, Ramatas, Rencēnu, Sēļu, Skaņkalnes, Trikātas, Vaidavas, Valmieras, Vecates, Vilpulkas, Zilākalna. Valmieras novads ir Vidzemes ekonomiskais, kultūras un sporta centrs. Latvijas valstspilsētu un reģionu iekšzemes kopprodukta aprēķinos Valmierai ir otrs augstākais IKP uz vienu iedzīvotāju, piekāpjoties Rīgai un apsteidzot tādas pilsētas kā Liepāja, Ventspils, Daugavpils u.c. Jau otro gadu pēc kārtas Valmieras novada pašvaldība Trīs zvaigžņu balvā ieguvusi "Gada pašvaldības" titulu.
NOZARE
Pašvaldība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Valmieras novada pašvaldības policijas inspektors

Valmieras novada pašvaldības policijas inspektora darba ikdienas iepazīšana - iesniegumu saņemšana, došanās uz izsaukumiem, tehniskais nodrošinājums, preventīvais darbs.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Purva 12A, Valmiera, Valmieras novads

Jērcēnu pagasta bibliotēkas vadītāja

Iespēja iepazīt Jērcēnu pagasta bibliotēkas darbu un bibliotēkas vadītājas amata pienākumus. 

Minimālais vecums: 8

Vietu skaits: 1

Adrese: "Jērcēnmuiža", Jērcēni, Jērcēnu pagasts

Sedas pilsētas bibliotēkas vadītāja

Iespēja iepazīt Sedas pilsētas bibliotēkas darbību un bibliotēkas vadītājas amata pienākumus. 

Minimālais vecums: 8

Vietu skaits: 1

Adrese: Skolas laukums 2, Seda

Bibliotēkas vadītāja

Iespēja iepazīt Valmieras pagasta bibliotēkas darbību un bibliotēkas vadītājas amata pienākumus. 

Minimālais vecums: 8

Vietu skaits: 1

Adrese: Viestura laukums 1, Valmiermuiža, Valmieras pagasts

Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja

Iespējas iepazīties ar Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas darbu un nodaļas vadītāja amata pienākumiem. 

Minimālais vecums: 8

Vietu skaits: 1

Adrese: Cēsu iela 4, Valmiera

Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja

Iespēja iepazīties ar Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas darbu un Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja amata pienākumiem. 

Minimālais vecums: 8

Vietu skaits: 1

Adrese: Cēsu iela 4, Valmiera

Valmieras bibliotēkas vecākā bibliotekāre, eksperte

Iespēja uzzināt vairāk par Valmieras bibliotēkas darbību, klientu apkalpošanu un bibliotekāra/eksperta amata pienākumiem. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Cēsu iela 4, Valmiera, Valmieras novads

Valmieras bibliotēkas vecākā bibliotekāre, novadpētniece

Ko darba novadpētniecības speciālists bibliotēkā; ar ko bibliotēka atšķiras no muzeja; vai stāstam var ticēt un kur tas noder; publikāciju elektroniskā apstrāde; novadpētniecības digitālā platforma un tās piedāvātās iespējas; kā notiek cilvēku intervēšana un iegūtā materiāla apstrāde.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Rencēnu pagasta 1. bibliotēkas vadītājs

Amata pienākumi: klientu apkalpošana; dokumentu fonda kārtošana, papildināšana, norakstīšana; bibliotēkas iekšējie un ārējie normatīvie akti, dokumenti, noteikumi; bibliotēka un novadpētniecība, lasīšanas veicināšana, pasākumi dažādām auditorijām.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Valmieras iela 13, Rencēni, Rencēnu pagasts, Valmieras novads

Vecates pagasta bibliotēkas vadītājs

Amata pienākumi: klientu apkalpošana, bibliotēkas krājuma organizēšanas principi, praktiskie uzdevumi, kā dienu padarīt īpašu ikviena vecuma apmeklētājiem.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 3

Adrese: 'Kultūras centrs”, Vecate, Vecates pagasts, Valmieras novads

Trikātas pagasta bibliotēkas vadītājs

Amata pienākumi: klientu apkalpošana, bibliotēkas krājuma organizēšanas principi, praktiskie uzdevumi, kā dienu padarīt īpašu ikviena vecuma apmeklētājām.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 1

Adrese: Nākotnes iela 3, Trikāta, Trikātas pagasts, Valmieras novads

Valmieras novada pašvaldības policijas inspektors

Valmieras novada pašvaldības policijas inspektora darba ikdienas iepazīšana - iesniegumu saņemšana, došanās uz izsaukumiem, tehniskais nodrošinājums, preventīvais darbs.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Purva iela 12a, Valmiera, Valmieras novads

Valmieras novada pašvaldības policijas inspektors

Valmieras novada pašvaldības policijas inspektora darba ikdienas iepazīšana - iesniegumu saņemšana, došanās uz izsaukumiem, tehniskais nodrošinājums, preventīvais darbs.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Purva iela 12a, Valmiera, Valmieras novads

Nodaļas vadītājs, vēsturnieks, muzejpedagogs

Iespēja iepazīt Valmieras muzeja Vēstures nodaļas darbu. Muzeja darbinieki iepazīstinās ar Vēstures nodaļas vadītāja, vēsturtnieka un muzejpedagoga amatiem, kā arī pastāstīs vairāk par muzeja darbību. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Bruņinieku iela 1, Valmiera, Valmieras novads

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības, sadarbības un sociālajos jautājumos

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības, sadarbības un sociālajos jautājumos iepazīstinās ar saviem amata pienākumiem un pastāstī par pašvaldības darbu. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads

Ārējo sakaru organizatore, projekta vadītāja

Valmieras novada pašvaldības ārējo sakaru organizatores, projektu vadītājas amata pienākumi:organizēt sadarbību ar ienākošām vizītēm (vēstnieku, ministru, pašvaldību, organizāciju), sagatavot projekta pieteikumus atbilstoši izsludinātiem konkursa nolikumiem.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads

Burtnieku Jauniešu centra vadītājs

Ēnu dienā varēs iepazīt Jauniešu centra darbu - ne tikai aktivitāšu un ikdienas plānošanu, bet arī administratīvo darbu un dokumentu apriti, kā arī komunikāciju ar skolēniem/vecākiem un sociālo tīklu vadīšanu. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 3

Adrese: Jaunatnes iela 15, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Valmieras novads

Muzeja krājuma glabātājs

Ēnu dienā būs iespējams iepazīt Naukšēnu Cilvēkmuzeja krājuma glabātājas darbu, pieņemt pašiem krājumā kādu priekšmetu, to aprakstot, izveidojot pieņemšanas aktu. Iepazīt krājumu glabātuvi un iemācīties atrast tajā kādu priekšmetu.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: "Doktorāts", Naukšēni

Informācijas tehnoloģiju administrators

Amata pienākumi: veikt datortīklu, datoru, printeru darbības administrēšanu. Būs iespēja iepazīt šīs jomas speciālista darbību Valmieras Gaujas krasta vidusskolā-attīstības centrā un Valmieras 5. vidusskolā. 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera

Informācijas tehnoloģiju administrators

Amata pienākumi: veikt datortīklu, datoru, printeru darbības administrēšanu. Būs iespēja iepazīt šīs jomas speciālista darbību Valmieras novada Kocēnu apvienības teritorijā.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Lāčplēša iela 2

Informācijas tehnoloģiju administrators

Amata pienākumi: veikt datortīklu, datoru, printeru darbības administrēšanu. Būs iespēja iepazīt šīs jomas speciālista darbību Valmieras novada Burtnieku apvienības teritorijā.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads

Valmieras novada Sporta pārvaldes vadītājs

Sporta pārvaldes funkcijas ietver: sporta jomas attīstības nodrošināšanu un novada iedzīvotāju aktīva un veselīga dzīvesveida veicināšanu sadarbībā ar valsts, pašvaldību un citām institūcijām; sadarbības sekmēšanu ar dažādām sporta organizācijām novada, valsts un starptautiskā līmenī; novada sporta organizāciju un sporta jomā iesaistīto personu darbības koordinēšanu, kā arī konsultācija ar sportu un tā attīstību saistītos jautājumos; dažādu sporta veidu attīstības, sporta norišu daudzveidības un pieejamībs sekmēšanu; sporta infrastruktūras ilgtermiņa attīstības plānošanu un uzturēšanu.

Ēnu dienā plānota pavasara sporta norišu vietu apsekošana, trašu plānošana, apbalvojumu izvēle u.c.organizatoriskie jautājumi. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Lāčplēša iela 2

Valmieras novada Sporta pārvaldes sporta organizators

Sporta pārvaldes funkcijas ietver: sporta jomas attīstības nodrošināšanu un novada iedzīvotāju aktīva un veselīga dzīvesveida veicināšanu sadarbībā ar valsts, pašvaldību un citām institūcijām; sadarbības sekmēšanu ar dažādām sporta organizācijām novada, valsts un starptautiskā līmenī; novada sporta organizāciju un sporta jomā iesaistīto personu darbības koordinēšanu, kā arī konsultācija ar sportu un tā attīstību saistītos jautājumos; dažādu sporta veidu attīstības, sporta norišu daudzveidības un pieejamībs sekmēšanu; sporta infrastruktūras ilgtermiņa attīstības plānošanu un uzturēšanu.

Ēnu dienas plānā pavasara sporta norišu vietu apsekošana, trašu plānošana, apbalvojumu izvēle u.c.organizatoriskie jautājumi. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera

Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas komunikācijas un sabiedrisko attiecību speciālists

Amata pienākumi: attīstīt pašvaldības publisko tēlu, veicināt komunikāciju, sadarbību un atgriezenisko saiti starp iestādi un mērķauditorijām; sniegt atbildes uz plašsaziņas līdzekļu pārstāvju, nevalstisko organizāciju vai iedzīvotāju jautājumiem, kas saistīti ar iestādes darbību; uzturēt un aktualizēt informāciju iestādes mājaslapā un sociālajos tīklos u.c.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads

Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes sociālais darbinieks

Amata pienākumi: veikt sociālo darbu ar dažādām mērķa grupām, sniegt konsultācijas, nodrošināt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību.

Skolēns tiks iepazīstināts ar sociālā darbinieka amata pienākumiem, studiju un darba iespējām. Ja tiks saņemts klienta apstiprinājums, tad būs iespējams piedalīties arī konsultācijā. 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads

Ekskursijas