Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
K. Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395
PAR UZŅĒMUMU
Ārlietu Ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde ārlietu nozarē. Ministrijas funkcijas: 1) izstrādāt valsts ārpolitiku; 2) ar politiskiem un diplomātiskiem līdzekļiem un saskaņā ar normatīvajiem aktiem un valdības deklarācijas ārpolitikas sadaļas uzdevumiem īstenot vienotu valsts ārpolitiku, - veikt Valsts protokola funkcijas, - veikt konsulārās funkcijas valstī un ārvalstīs, - sagatavot un izsniegt stratēģiskas nozīmes preču importa, eksporta un tranzīta licences, - sagatavot un izsniegt kvotu atļaujas Krievijas Federācijas izcelsmes skujkoku apaļkoku ievešanai, importa licences tērauda produktu ievešanai, uzraudzības dokumentus tekstilpreču ievešanai un iepriekšējās atļaujas tekstilizstrādājumu izvešanai ekonomiskai pārstrādei, - veikt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.
NOZARE
Ārlietas
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Attīstības sadarbības politikas nodaļas vadītāja

Attīstības sadarbības politika ir Latvijas atbalsts mazāk attīstītajām valstīm. Mūsu darbs ikdienā saistīts ar Latvijas attīstības sadarbības politikas plānošanu divpusējos un daudzpusējos formātos. Divpusējā politikā jo īpaši atbalstu sniedzam Austrumu partnerības, t.sk. Ukrainas un Centrālāzijas valstīm. Nodaļa rīko granta projektu konkursus, plāno, koordinē un uzrauga Latvijas finansēto projektu īstenošanu partnervalstīs. Lai sasniegtu pēc iespējas labākus rezultātus, sadarbojamies ar citām donorvalstīm. Savukārt daudzpusējā attīstības sadarbības politikā mēs aizstāvam Latvijas intereses ES, ANO u.c. starptautiskajos formātos, kā arī piedalās ES attīstības sadarbības finansējuma plānošanā.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 3

Āzijas un Okeānijas nodaļas vadītājs

Āzijas un Okeānijas valstu nodaļa īsteno Latvijas Republikas ārpolitiku divpusējās attiecībās ar Āzijas un Okeānijas valstīm, tai skaitā sadarbībā ar attiecīgajām Latvijas diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām ārvalstīs apkopo un analizē informāciju par iekšpolitiskās un ārpolitiskās situācijas attīstību reģiona valstīs, sniedz priekšlikumus par divpusējās sadarbības attīstību ar reģiona valstīm un Latvijas ārpolitikas pozīciju definēšanu; gatavo priekšlikumus, instrukcijas, pozīcijas par Latvijas viedokli Eiropas Savienības institūciju apspriedēm; sagatavo nodaļas kompetencē esošo jautājumu izskatīšanu Saeimas Ārlietu un Eiropas lietu komisijā; izstrādā ierosinājumus Latvijas un reģionālo valstu  amatpersonu vizīšu organizēšanai, kā arī piedalās vizīšu sagatavošanā; sadarbībā ar Latvijas valsts institūcijām koordinē  starptautisku līgumu noslēgšanu vai atjaunošanu ar reģiona valstīm; organizē sadarbību ar Latvijā akreditētajām ārvalstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, goda konsuliem, valsts pārvaldes institūcijām un nevalstiskajām organizācijām par nodaļas pārziņā esošajiem jautājumiem.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 3

Valsts sekretāra biroja vadītāja

Valsts sekretāra biroja vadītāja - uztur informatīvo un administratīvo saikni starp valsts sekretāru un ministrijas struktūrvienībām, kā arī diplomātiskajām pārstāvniecībām ārvalstīs, citām iestādēm Latvijā un citu valstu diplomātiskajām pārstāvniecībām. Analizē aktuālos starptautiskos un iekšpolitiskos notikumus un to attīstību, īpaši Latvijai ārpolitiski prioritārajos jautājumos, izvērtējot nepieciešamo Ārlietu ministrijas darbību, sniedz priekšlikumus valsts sekretāram.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 3

Ārlietu ministrijas Komunikācijas grupas vadītajs

Komunikācijas grupa informē sabiedrību par aktualitātēm Latvijas ārpolitikā, atbild uz iedzīvotāju jautājumiem, akreditē ārzemju žurnālistus, sadarbojas ar medijiem un uztur Ārlietu ministrijas sociālos tīklus, organizē preses konferences. Tāpat grupa pilda Ārlietu ministrijas publiskās diplomātijas funkciju – organizē dažādus publiskās diplomātijas pasākumus, Eiropas dienu, Atvērto druvju dienu, nodrošina ministrijas dalību Muzeju naktī, organizē diskusijas, lekcijas plašai sabiedrībai par aktuālām ārpolitikas tēmām, informē sabiedrību par Eiropas Savienības jautājumiem un konsultē vēstniecības publiskās diplomātijas jautājumos. Komunikācijas grupas vadītāja ēnai būs  iespēja ieskatīties ikdienas darbā, kā arī izprast Ārlietu ministrijas funkcijas.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: K.Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395

Valsts protokola Vadītāja vietnieks

Valsts protokola funkciju veikšana:

5.8.1. organizē augstu ārvalstu amatpersonu oficiālās un darba vizītes Latvijā; koordinē ārvalstu ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku akreditācijas un atvadu vizītes Latvijā;

5.8.2. organizē Latvijas Republikā akreditētā diplomātiskā korpusa piedalīšanos Latvijas valsts svētkos un citos pasākumos;

5.8.3. nodrošina ārvalstu diplomātiskajam korpusam diplomātisko imunitāšu, privilēģiju un to paritātes piemērošanu;

5.8.4. konsultē diplomātiskā protokola jautājumos citas valsts pārvaldes un pašvaldību iestādes.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: K.Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395

Ārlietu ministrijas Parlamentārā sekretāre

Parlamentārā sekretāre

Nodrošina Ārlietu ministrijas komunikāciju ar Saeimu un tās komisijām, pārstāv ārlietu ministru Eiropas Savienības Ārlietu padomes sanāksmēs attīstības sadarbības jautājumos un Eiropas Savienības Ārlietu padomes sanāksmēs kopējās tirdzniecības politikas jautājumos. Ēna varēs piedalīties parlamentārās sekretāres dienaskārtības pasākumos.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: K.Valdemāra iela 3, Rīga, LV -1395

ES Koordinācijas politiku departamenta, Vispārējo un institucionālo lietu nodaļas vadītājs

Eiropas Savienības (ES) institucionālie jautājumi, Vispārējo lietu padomes sagatavošana, ES jautājumu koordinators (atbildību noteikšana Latvijā par jaunajām ES likumdošanas iniciatīvām), Vecāko amatpersonu sanāksmes (VAS) sagatavošana, Eiropas nākotnes konference, tiesiskums ES, komunikācija par ES jautājumiem.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: K.Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395 Latvija

Ārlietu ministrijas Preses sekretārs

Preses sekretārs -

nodrošina ārlietu dienesta oficiālo komunikāciju un darbu ar medijiem;

īsteno komunikāciju krīžu situācijās, nodrošinot Latvijas un starptautiskās sabiedrības informēšanu;

sniedz intervijas un organizē ārlietu ministra un ministrijas amatpersonu komunikācijas aktivitātes, tai skaitā intervijas un preses konferences

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: K.Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395

Ekskursijas