Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
K. Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395
PAR UZŅĒMUMU
Ārlietu Ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde ārlietu nozarē. Ministrijas funkcijas: 1) izstrādāt valsts ārpolitiku; 2) ar politiskiem un diplomātiskiem līdzekļiem un saskaņā ar normatīvajiem aktiem un valdības deklarācijas ārpolitikas sadaļas uzdevumiem īstenot vienotu valsts ārpolitiku, - veikt Valsts protokola funkcijas, - veikt konsulārās funkcijas valstī un ārvalstīs, - sagatavot un izsniegt stratēģiskas nozīmes preču importa, eksporta un tranzīta licences, - sagatavot un izsniegt kvotu atļaujas Krievijas Federācijas izcelsmes skujkoku apaļkoku ievešanai, importa licences tērauda produktu ievešanai, uzraudzības dokumentus tekstilpreču ievešanai un iepriekšējās atļaujas tekstilizstrādājumu izvešanai ekonomiskai pārstrādei, - veikt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.
NOZARE
Ārlietas
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Ārlietu ministrijas Parlamentārā sekretāre

Parlamentārā sekretāre

 

Nodrošina Ārlietu ministrijas komunikāciju ar Saeimu un tās komisijām, pārstāv ārlietu ministru Eiropas Savienības Ārlietu padomes sanāksmēs attīstības sadarbības jautājumos. Ēna varēs piedalīties parlamentārās sekretāres dienaskārtības pasākumos, tai skaitā apmeklēt Ārlietu komisijas sēdi Saeimā.

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks ASV

Tevi interesē diplomātija un starptautiskie sakari? Tu labi komunicē angļu valodā? Vēlies iepazīt Latvijas vēstnieka un vēstniecības darbu Amerikas Savienotajās Valstīs. Ēnas varēs iepazīties un gūt priekšstatu pat Latvijas vēstniecību, par Latvijas vēstnieka darbu un plašajiem pienākumiem, pārstāvot Latvijas intereses ASV, kā arī iepazīties ar diplomātu dienesta niansēm misijā ārpus Latvijas.

Piesakies! Līdz 2019. gada 1. februārim nosūti savu motivācijas vēstuli un CV latviešu valodā uz e pastu: embassy.usa@mfa.gov.lv

Pastāsti, kādēļ esi labākais kandidāts uz šo vakanci un iespējams tieši Tu šogad varēsi “ēnot” Latvijas vēstnieku ASV.

Ar izvēlētajiem kandidātiem sazināsimies e-pastā līdz 06.02.2019.

Svarīgi – ēnošana notiek Latvijas vēstniecībā ASV! Šī vakance pieejama tikai tiem jauniešiem, kas 13. februārī uzturas  ASV.  

 

 

 

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Ārlietu ministrs

 

Ārlietu ministrs ir ministrijas vadītājs un augstākā amatpersona. Ministrs īsteno Latvijas ārpolitikas prioritātes un uzdevumus, ņemot vērā Valdības deklarācijā noteiktās vadlīnijas.

 

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Valsts protokola Vadītāja vietnieks

Valsts protokola funkciju veikšana:

5.8.1. organizē ārvalstu delegāciju oficiālās vizītes valstī, ja minētās delegācijas vada ārvalstu prezidenti, viceprezidenti, premjerministri, vēstnieki, ārlietu ministri un to vietnieki, kā arī organizē starptautisko organizāciju oficiālās vizītes, ja tās vada šo organizāciju vadītāji;

5.8.2. organizē ārvalstu delegāciju vizītes valstī, ja minētās delegācijas Latvijā uzturas pēc valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētāja, ministru prezidenta vai ārlietu ministra oficiāla ielūguma. Ja minētās personas dodas oficiālās vizītēs uz ārvalstīm, Valsts protokols sadarbībā ar attiecīgajām ārvalstu institūcijām organizē šo personu vizītes;

5.8.3. konsultē Latvijas diplomātiskā protokola jautājumos citu tiešās valsts pārvaldes iestāžu protokola nodaļas vai struktūrvienības, kas veic šīs funkcijas;

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Stratēģiskās nozīmes preču eksporta kontroles nodaļas vecākais referents

Stratēģiskas nozīmes preces, vienkāršojot, ir ieroči, militārās preces un divējādas nozīmes preces.

Amata pienākumi sastāv no divām atšķirīgām daļām - tehniskā daļa un politiskā daļa.

No tehniskās puses, mēs nodrošinām stratēģiskas nozīmes preču ārējās tirdzniecības kontroli. Ikdienā šī daļa visvairāk izpaužas preču identifikācijā.

No politiskās puses, mēs pārstāvam Latviju stratēģiskas nozīmes preču kontroles režīmos, kā piemēram Kodolmateriālu piegādātāju grupā,  Austrālijas grupā un Vasenāras vienošanā, kā arī aktīvi darbojamies Eiropas Padomes un Komisijas darba grupās.

 

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta darbinieks

Konsulārajā departamentā „ēnas” iepazīsies ar konsulārās palīdzības sniegšanu Latvijas valstspiederīgajiem, būs iespēja piedalīties Preses konferencē par Konsulārās palīdzības aktualitātēm, kā arī aizpildīt ceļo droši testu. Iepazīties ar citiem konsulārajiem jautājumiem. 

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Valsts sekretāra vietnieks Eiropas lietās

Valsts sekretāra vietnieks Eiropas lietās vada ES direkciju, kurā ir divi departamenti – 1. Eiropas departaments, kas uzrauga Latvijas divpusējās attiecības ar Eiropas valstīm, kā arī Latvijas dalību Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības formātos, un 2. ES politiku un koordinācijas departaments, kas koordinē Latvijas interešu aizstāvību Eiropas Savienībā.  VSV Eiropas lietās vada starpministriju darba grupas par Brexit un par ES daudzgadu budžetu 2021-2027.gadam.

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Valsts sekretārs

Valsts sekretārs:

11.1. organizē nozares politikas un stratēģijas izstrādi un nozares politikas īstenošanu;

11.2. vada iestādes administratīvo darbu un organizē ministrijas funkciju izpildi;

11.3. nodrošina ministra un parlamentārā sekretāra rīkojumu izpildi;

11.4. izveido racionālu struktūru ministrijas funkciju izpildei;

11.5. plāno finanšu resursus ministrijas padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm;

11.6. pieņem pārvaldes lēmumus un izdod iekšējos normatīvos aktus;

11.7. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv ministriju;

11.8. dod tiešus rīkojumus ministrijas pārvaldes amatpersonām un darbiniekiem;

11.9. nodrošina ministrijas darbības nepārtrauktību, ja notikusi ministrijas politiskās vadības maiņa;

11.10. veic citas Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās valsts pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas un citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

 

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Diplomāts politikas un konsulārajā nodaļā Latvijas vēstniecībā Dānijā

Tevi interesē diplomātija un starptautiskie sakari? Tu brīvi komunicē angļu valodā un sapņo par karjeru starptautiskā organizācijā? Piesakies!

 

Līdz 2019. gada 1. februārim nosūti savu motivācijas vēstuli un CV latviešu valodā uz e-pastu: embassy.denmark@mfa.gov.lv

 

Pastāsti, kādēļ esi labākais kandidāts uz šo vakanci un iespējams tieši Tu šogad varēsi “ēnot” kādu no diplomātiem Latvijas vēstniecībā Dānijā.

 

Ar izvēlētajiem kandidātiem sazināsimies e-pastā līdz 06.02.2019.

 Pieteikums attiecas uz jauniešiem, kas jau atrodas šobrīd Dānijā. 

 

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Vēstnieks, Komunikācijas direkcijas vadītajs

Komunikācijas direkcija sastāv no divām grupām – Komunikācijas  un Projektu  grupas. Komunikācijas  grupa informē sabiedrību par aktualitātēm Latvijas ārpolitikā, atbild uz iedzīvotāju jautājumiem, akreditē ārzemju žurnālistus, sadarbojas ar medijiem un uztur Ārlietu ministrijas sociālos tīklus. Projektu grupa pilda Ārlietu ministrijas publiskās diplomātijas funkciju – organizē dažādus publiskās diplomātijas pasākumus, sadarbojas ar Eiropas Savienības Informācijas Punktiem, informē sabiedrību par Eiropas Savienības jautājumiem un konsultē vēstniecības publiskās diplomātijas jautājumos.Komunikācijas direkcijas vadītāja ēnai būs unikāla iespēja ieskatīties abu grupu ikdienā, kā arī izprast Ārlietu ministrijas funkcijas.

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Pastāvīgo pārstāvju komitejas I daļas sagatavošanas nodaļas vadītājs ( COREPER I)

 Nodaļa koordinē nozaru ministriju izstrādātās nacionālās pozīcijas un instrukcijas Latvijas pārstāvjiem ES Ministru Padomēs un vēstnieku sanāksmēs Briselē vides un klimata, veselības un labklājības, satiksmes un transporta, zemkopības un zivsaimniecības, u.c.jomās.                 

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

ES Koordinācijas politiku departamenta, Vispārējo un institucionālo lietu nodaļas vadītājs

Eiropas Savienības (ES) institucionālie jautājumi, diskusijas par ES nākotni, komunikācija par ES jautājumiem. Brexit sarunas un Latvijas gatavība Brexit radītajām pārmaiņām Latvijā. ES jautājumu koordinators Latvijā – atbildību noteikšana par jaunajām ES likumdošanas iniciatīvām.

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Ārlietu dienesta vēstures un diplomātisko dokumentu nodaļa

Skolēnam būs iespēja : iepazīties ar Ārlietu ministrijas un pārstāvniecību dokumentiem un to apriti;

iepazīties ar Ārlietu ministrijas un pārstāvniecību dokumentu arhīvisko sakārtošanu pastāvīgai glabāšanai;

iepazīties ar dokumentu glabātavām, arī ar starptautisko līgumu dokumentu glabātavu, kurā glabājas Latvijas Republikas noslēgto divpusējo un daudzpusējo starptautisko līgumu oriģināli vai apliecinātas kopijas;

tā kā viens no darba veidiem ir publikāciju un izstāžu sagatavošana par ārlietu resora un diplomātijas vēsturi, piedāvāsim iepazīties ar arhīva jau sagatavotajiem izdevumiem un izstādēm.

Kopā praktiski paveiksim kādu no arhīva darba veidiem

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Vēstnieks - Plānošanas grupas vadītājs, Ārlietu ministrija

Analizējam ārpolitikas procesus, izvērtējam to ietekmi uz Latvijas iespējām īstenot ārpolitikas mērķus.

Sadarbojamies ar analoģiskām partnervalstu Ārlietu ministriju plānošanas struktūrām un Latvijas un ārvalstu domnīcām.

Izstrādājam un apkopojam Latvijas  ārpolitikas dokumentus.

Izstrādājam ārlietu ministram un valsts sekretāram Latvijas ārpolitikas stratēģiskos priekšlikumus.

Gatavojam Ārlietu ministra stratēģiskās ārpolitikas runas.

Nodrošinām Latvijas dalību Starptautiskajā holokausta atceres aliansē.

 

Īstenojam Ārlietu ministrijas kompetencē esošo diasporas politiku.