Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Valsts kase
Smilšu 1
PAR UZŅĒMUMU
Valsts kase ir Finanšu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Valsts kases darbības virsmērķis ir droša un efektīva valsts finanšu pārvaldība sabiedrības interesēs. Valsts kases darbu vada pārvaldnieks. Pārvaldnieku ieceļ un atbrīvo no amata finanšu ministrs. Valsts kases struktūrā ietilpst 16 departamenti un Birojs. Lai maksimāli ierobežotu finanšu riskus, Valsts kase savā darbībā ievēro funkciju nodalīšanas principu atbilstoši labākajai praksei finanšu institūcijās un Eiropas parāda vadības birojos. Kāda ir mūsdienīga Valsts kase? VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=b-ZritDoGko
NOZARE
Valsts pārvalde

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Pārskatu departamenta direktore

Interesē sadarbība ar klientiem - citām valsts pārvaldes iestādēm, komunikācija, pakalpojumu sniegšanas kvalitāte un pārvaldība maksājumu izpildē? Ēnojot šo vakanci, uzzināsi, kas ir valsts budžets, kā tiek gatavoti pārskati.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga

Valsts kases pārvaldnieks

Valsts kase ir Finanšu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir efektīva valsts pārvaldes funkciju īstenošana valsts finanšu vadības jomā. Ēnojot šo pozīciju uzzināsi, kādus pienākumus pilda Valsts kases pārvaldnieks.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Smilšu ielā 1, Rīga

Personāla speciālists

Interesanta, radoša un reizē atbildīga profesija. Darbs ar vakancēm, darbinieku atlasēm, iekšējā komunikācija, risinot dažādus ikdienas darba dzīves aspektus. Vēlies uzzināt vairāk - piesakies ēnot!

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga

Ekskursijas