Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
AS "RĪGAS SILTUMS"
Cēsu iela 3a, Rīga
PAR UZŅĒMUMU
AS "RĪGAS SILTUMS" ir galvenais siltumenerģijas piegādātājs Rīgā. Tas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi. Rīgas pilsētas kopējais siltumtīklu garums ir aptuveni 800 km, tajā skaitā siltumtīkli, kas pieder AS “RĪGAS SILTUMS” ir aptuveni 683 km. AS "RĪGAS SILTUMS" akciju kapitāls sadalās šādi: Rīgas dome (49,00%), Latvijas Valsts (48,995%), AS "Enerģijas risinājumi. RIX" (2%), AS "LATVENERGO" (0,005%).
NOZARE
Citur neklasificēta ražošana
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Tehniskās daļas vadītājs

Plāno, organizē un vada Tehniskās daļas darbu, kontrolē tās uzdevumu izpildi.

Tehniskās daļas pamatuzdevumi ir sagatavot un izsniegt siltumapgādes tehniskos noteikumus, pasūtīt topogrāfiskos plānus un nepieciešamo tehnisko dokumentāciju siltumtīklu izbūves un pārbūves veikšanai. Piedalīties akciju sabiedrības iekšējo normatīvo dokumentu izstrādē un izvērtēt jaunos normatīvos aktus siltumapgādes jomā. Sagatavot remontu darbu plānus, organizēt konkursus remontu darbu plānā paredzētajiem remontu, projektēšanas un citiem darbiem.

Nodrošināt ĢIS "Rīgas siltumtīkli" digitālās kartes izstrādi.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Cēsu iela 3a

2.Tīklu rajona Siltumtīklu iecirkņa vadītājs

Nodrošināt 2.tīklu rajona (Daugavas kreisais krasts) apkalpē esošo siltumtīklu un citu siltumiekārtu tehnisko stāvokli, drošu un ekonomisku ekspluatāciju. Nodrošināt ekonomiski pamatotu siltumtīklu darbību un siltumtīklu tehniskā stāvokļa kontroli saskaņā ar sastādīto apgaitas grafiku. Kontrolēt celtniecības konstrukciju un siltumtīklu stāvokli, nodrošināt objektu izbūves un remontu darbu būvuzraudzību, pieņemšanu pēc izbūves vai remonta, sagatavot priekšlikumus par pasākumiem siltumnesēja parametru nodrošināšanā. Organizēt siltumnesēja noplūdes atklāšanu siltuma iekārtās un siltumtīklos, panākt to nekavējošu novēršanu un organizēt nepieciešamo aktu sastādīšanu. 

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Kandavas iela 16

2.Tīklu rajona Siltumrealizācijas iecirkņa vadītāja

2.Tīklu rajona (Daugavas kreisais krasts) Siltumrealizācijas iecirknis piedāvā ēnai:

-Iepazīties ar siltumenerģijas piegādes tehniskajām iespējām, principiem.

-Piedalīties siltumenerģijas lietotāja siltummezgla apsekošanā (siltummezglu darbības principiem, automātikas darbību un regulēšanas iespējām, jauno objektu siltummezglu pieņemšanu ekspluatācijā).

-Iepazīties ar iespējām kontrolēt un analizēt siltumenerģijas patēriņu siltumenerģijas lietotāju objektos.

-Iepazīties ar rēķinu sagatavošanas principiem.

-Iepazīties ar vizuālās un tehniskās informācijas sagatavošanu siltumenerģijas lietotāju objektiem līguma noslēgšanas laikā.

-Iepazīties ar attālinātās nolasīšanas iespējām objektos.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Kandavas iela 16

1.Tīklu rajona Siltumtīklu iecirkņa vadītājs

Nodrošināt 1.tīklu rajona (Daugavas labais krasts) apkalpē esošo siltumtīklu un citu siltumiekārtu tehnisko stāvokli, drošu un ekonomisku ekspluatāciju. Nodrošināt ekonomiski pamatotu siltumtīklu darbību un siltumtīklu tehniskā stāvokļa kontroli saskaņā ar sastādīto apgaitas grafiku. Kontrolēt celtniecības konstrukciju un siltumtīklu stāvokli, nodrošināt objektu izbūves un remontu darbu būvuzraudzību, pieņemšanu pēc izbūves vai remonta, sagatavot priekšlikumus par pasākumiem siltumnesēja parametru nodrošināšanā. Organizēt siltumnesēja noplūdes atklāšanu siltuma iekārtās un siltumtīklos, panākt to nekavējošu novēršanu un organizēt nepieciešamo aktu sastādīšanu. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Pildas iela 43

Pieslēgumu un projektēšanas grupas siltumtehnisko iekārtu inženieris

Pārbaudīt siltummezglu un siltumtīklu būvprojektos iekļauto risinājumu atbilstību, izstrādāt tehniskos noteikumus (siltumtīklu un siltummezglu būvniecībai/pārbūvei, ēku nojaukšanai, ielu, inženiertīklu būvniecībai/pārbūvei, utt.). Veikt siltumtehniskos aprēķinus (tuvinātas siltuma slodzes, diametri, caurplūde utt.), kas nepieciešami tehnisko noteikumu sagatavošanai un jaunu objektu pieslēgšanas izvērtēšanai. 

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Cēsu iela 3A

Ražošanas daļas vecākais siltumtehnisko iekārtu inženieris

AS „RĪGAS SILTUMS” saražo siltumenerģiju 45 siltumavotos. Galvenais uzdevums ir piedalīties procesos, kas saistīti ar dokumentācijas sagatavošanu, aprēķinu veikšanu, finanšu resursu plānošanu, lai iepriekšminētie siltumavoti varētu strādāt droši, pastāvīgi un ar vislielāko efektivitāti. Papildus tam, tiek pētīta inovatīvu risinājumu ieviešana siltumavotu darbības efektivitātes uzlabošanai.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Cēsu iela 3a

Siltumtīklu tehniskās informācijas grupas vadītājs

Nodrošināt normatīvo dokumentu (nolikumu, noteikumu, metodiku, instrukciju u.c.) sagatavošanu, kuri nepieciešami kartes  Ģeogrāfiskā informācijas sistēma  “Rīgas siltumtīkli” uzturēšanai un lietošanai. Nodrošināt informācijas ievadīšanu ĢIS kartē un kartes attīstības procesu. Organizēt siltumtīklu apsekošanu dabā, sadarbībā ar tīklu rajonu personālu.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Cēsu iela 3A

2.Tīklu rajona vadītājs

Plānot, organizēt un vadīt 2.tīklu rajona (Daugavas kreisā krasta) darbu, lai nodrošinātu lietotāju apgādi ar siltumenerģiju, uzlabotu sniedzamo pakalpojumu kvalitāti un maksimāli samazinātu siltumapgādes atslēgumu laiku siltumsistēmu remontu pārbaužu un avāriju novēršanas laikā

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 1

Adrese: Kandavas iela 16

1.Tīklu rajona vadītājs

Plānot, organizēt un vadīt 1.tīklu rajona (Daugavas labā krasta) darbu, lai nodrošinātu lietotāju apgādi ar siltumenerģiju, uzlabotu sniedzamo pakalpojumu kvalitāti un maksimāli samazinātu siltumapgādes atslēgumu laiku siltumsistēmu remontu pārbaužu un avāriju novēršanas laikā.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 1

Adrese: Pildas iela 43

2.Tīklu rajona Tehniskā servisa iecirkņa vadītājs

2.Tīklu rajona Tehniskā servisa iecirknis piedāvā ēnai iepazīties ar:

pieteikumu izpildes kontroli, operatīvoplānošanu un ikdienas darba jautājumu risināšanu; sniegt ieskatu speciālajās lietojamās datorprogrammās SAP-YDIS1, ES31; OTIS- APRS, ĢIS, TDS, siltumenerģijas patēriņa analīzi, kā arī veikt individuālā siltummezgla darbības pārbaudi – apsekošanas akta sastādīšanu.  

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Kandavas iela 16

siltumcentrāles "Daugavgrīva" iecirkņa vadītājs

Kā siltums nonāk no katlumājas līdz taviem radiatoriem? Kā notiek attālināta katlumāju vadība? Kā un kāpēc jākontrolē šķelda? Iespēja būt klāt vēsturiskā brīdī, kad notiek vērienīga siltumcentrāles “Daugavgrīva” modernizācija. Šo un vēl daudz ko interesantu būs iespēja uzzināt siltumcentrāles “Daugavgrīva” iecirkņa vadītāja ēnām. Piesakies uz uzzināsi, kā tas ir – vadīt un koordinēt biokurināmo katlu uzstādīšanu SC “Daugavgrīva”, plānot un organizēt esošo iekārtu darbu (šķeldas un gāzes katlus), kontrolēt šķeldas piegādes, vadīt un organizēt personāla darbu.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Lēpju iela 4

Darba aizsardzības dienesta vadītāja

Darba aizsardzības dienesta vadītājas ēnai būs iespēja uzzināt, kādas ir dažādas bīstamas situācijas darbā, kuras nākas paredzēt un jau laicīgi novērst, lai darbinieki, pildot darba pienākumus, negūtu traumas un nesavainotos, lai zinātu, kā rīkoties bīstamās situācijās.  Tāpat arī tiek plānots kopā ar ēnu veikt darba vides risku novērtējumu: darbinieku darba vietas apsekošanu un protokola noformēšanu birojā. Tiks veikta arī automātisko gāzes katlu apsekošana - izbraukums uz kādu no AS “RĪGAS SILTUMS” katlumājām.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 1

Adrese: Cēsu iela 3A

1.Tīklu rajona Siltumrealizācijas iecirkņa vadītāja

1.Tīklu rajona (Daugavas labais krasts) Siltumrealizācijas iecirknis piedāvā ēnai:

-Iepazīties ar siltumenerģijas piegādes tehniskajām iespējām, principiem.

-Piedalīties siltumenerģijas lietotāja siltummezgla apsekošanā (siltummezglu darbības principiem, automātikas darbību un regulēšanas iespējām, jauno objektu siltummezglu pieņemšanu ekspluatācijā).

-Iepazīties ar iespējām kontrolēt un analizēt siltumenerģijas patēriņu siltumenerģijas lietotāju objektos.

-Iepazīties ar rēķinu sagatavošanas principiem.

-Iepazīties ar vizuālās un tehniskās informācijas sagatavošanu siltumenerģijas lietotāju objektiem līguma noslēgšanas laikā.

-Iepazīties ar attālinātās nolasīšanas iespējām objektos.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Pildas iela 43

1.Tīklu rajona Tehniskā servisa iecirkņa vadītājs

1.Tīklu rajona Tehniskā servisa iecirknis piedāvā ēnai iepazīties ar:

pieteikumu izpildes kontroli, operatīvoplānošanu un ikdienas darba jautājumu risināšanu; sniegt ieskatu speciālajās lietojamās datorprogrammās SAP-YDIS1, ES31; OTIS- APRS, ĢIS, TDS, siltumenerģijas patēriņa analīzi, kā arī veikt individuālā siltummezgla darbības pārbaudi – apsekošanas akta sastādīšanu.  

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Pildas iela 43

siltumtīklu grupas vadītājs

Siltumtīklu grupas vadītāja pienākumos ietilpst:

Nodrošināt ziņojumu, atskaišu un prezentācijas materiālu sagatavošanu izskatīšanai valdē par remontu darbu plāna apstiprināšanu un koriģēšanu, atklāto konkursu rezultātu apstiprināšanu un citiem jautājumiem pēc AS „RĪGAS SILTUMS” vadības norādījumiem.

Nodrošināt informācijas ievadīšanu iekšējā sistēmā par siltumtīklu remontu plāna darbiem pēc to apstiprināšanas valdē, t.sk., plānotās izmaksas. Tāpat arī ievadīt informāciju par siltumtīklu uzturēšanas darbiem (avārijas, neparedzētajiem utt.), pamatojoties uz struktūrvienību vadītāju dienesta ziņojumiem.

Nodrošināt iepirkumu procedūru (atklāts vai slēgts konkurss, cenu aptauja u.c.) dokumentu sagatavošanu (nolikumi, protokoli, reģistri utt.) par siltumtīklu būvniecību/pārbūvi, pārvietošanu u.c..

Minimālais vecums: 11

Vietu skaits: 2

Adrese: Cēsu iela 3A

valdes priekšsēdētājs

Ja vēlies paraudzīties, kā tas ir vadīt lielu enerģētikas uzņēmumu, kādas prasmes un kādi izaicinājumi sagaida vadītāju, piesakies!

Tevi sagaida aizraujoša diena ar Rīgas lielākā siltumapgādes uzņēmuma vadītāju, iepazīstot arī procesu, kā siltums nonāk rīdzinieku mājās.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 3

Adrese: Cēsu iela 3a

Ekskursijas

Nosaukums
Uzņēmums