Ēnu diena
UZŅĒMUMA DATI
RĪGAS SILTUMS
Cēsu iela 3a, Rīga
PAR UZŅĒMUMU
AS "RĪGAS SILTUMS" ir galvenais siltumenerģijas piegādātājs Rīgā. Tas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi. Rīgas pilsētas kopējais siltumtīklu garums ir aptuveni 800 km, tajā skaitā siltumtīkli, kas pieder AS “RĪGAS SILTUMS” ir aptuveni 683 km. AS "RĪGAS SILTUMS" akciju kapitāls sadalās šādi: Rīgas dome (49,00%), Latvijas Valsts (48,995%), AS "Enerģijas risinājumi. RIX" (2%), AS "LATVENERGO" (0,005%).
NOZARE
Citur neklasificēta ražošana
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
RĪGAS SILTUMS

Tehniskās daļas vadītāja vietnieks

Plāno, organizē un vada Tehniskās daļas darbu, kontrolē tās uzdevumu izpildi.

Tehniskās daļas pamatuzdevumi ir sagatavot un izsniegt siltumapgādes tehniskos noteikumus, pasūtīt topogrāfiskos plānus un nepieciešamo tehnisko dokumentāciju siltumtīklu izbūves un pārbūves veikšanai. Piedalīties akciju sabiedrības iekšējo normatīvo dokumentu izstrādē un izvērtēt jaunos normatīvos aktus siltumapgādes jomā. Sagatavot remontu darbu plānus, organizēt konkursus remontu darbu plānā paredzētajiem remontu, projektēšanas un citiem darbiem.

Nodrošināt ĢIS "Rīgas siltumtīkli" digitālās kartes izstrādi.

RĪGAS SILTUMS

Ražošanas daļas vecākais siltumtehnisko iekārtu inženieris

Siltumavotu efektivitātes izvērtēšana, konkursa nolikumu izstrāde kā rezultātā tiek uzlabotas esošo katlu māju darbība un būvētas jaunas energoefektīvas katlumājas ;

Risināti vadības uzdoti uzdevumi  

RĪGAS SILTUMS

valdes loceklis

Šī valdes locekļa pārziņā ir Enerģijas ražošanas process. Tas ietver gan stratēģijas izstrādi, plānošanu, piemērotas taktikas izvēli mērķu sasniegšanai un plānu realizāciju.  

Tev būs iespēja iepazīties ar  siltumaražošanu un tā piegādi rīdzinieku mājās.

RĪGAS SILTUMS

valdes priekšsēdētājs

Ja vēlies paraudzīties, kā tas ir vadīt lielu enerģētikas uzņēmumu, kādas prasmes un kādi izaicinājumi sagaida vadītāju, piesakies!

Tevi sagaida aizraujoša diena ar Rīgas lielākā siltumapgādes uzņēmuma vadītāju, iepazīstot arī procesu, kā siltums nonāk rīdzinieku mājās.