Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
AS "RĪGAS SILTUMS"
Cēsu iela 3a, Rīga
PAR UZŅĒMUMU
AS "RĪGAS SILTUMS" ir galvenais siltumenerģijas piegādātājs Rīgā. Tas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi. Rīgas pilsētas kopējais siltumtīklu garums ir aptuveni 800 km, tajā skaitā siltumtīkli, kas pieder AS “RĪGAS SILTUMS” ir aptuveni 689 km. AS “RĪGAS SILTUMS” savos siltumavotos - 5 siltumcentrālēs, kā arī vairākos desmitos mazu un vidēju katlumāju, saražo vairāk nekā 30% nepieciešamās siltumenerģijas, bet aptuveni 70% iepērk. No iepirktās siltumenerģijas AS "RĪGAS SILTUMS" aptuveni 66% iegādājas no akciju sabiedrības "Latvenergo", bet pārējos 34% siltumenerģijas piegādā neatkarīgie ražotāji. Šobrīd AS “RĪGAS SILTUMS” kurināmā bilancē 50% siltuma tiek saražots, izmantojot atjaunojamos energoresursus. Uzņēmums plāno turpināt “Zaļo kursu” realizējot efektīvu siltuma ražošanu, pārvadi un piedāvājot kvalitatīvus un energoefektīvus pakalpojumus. Līdz 2030.gadam iecerēts, ka 90% siltumenerģijas tiks saražots no atjaunojamiem energoresursiem. Plānots, ka pieaugs arī atjaunojamo energoresursu izmantošana pilsētā kopumā. AS "RĪGAS SILTUMS" akciju kapitāls sadalās šādi: Rīgas dome (49,00%), Latvijas Valsts (48,995%), AS "Enerģijas risinājumi. RIX" (2%), AS "LATVENERGO" (0,005%).
NOZARE
Citur neklasificēta ražošana
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Mērījumu un ieregulēšanas dienesta vadītājs

Neticami, bet arī siltumapgādes uzņēmumā strādā ķīmijas inženieri. Kā gatavo reaģentus un veic ķimikāliju pasūtīšanu? Kā organizē un kontrolē ūdens analīžu veikšanas procesus, nosakot ūdens cietību, sārmainību, pH līmeni, skābekļa saturu, fluorescīna koncentrāciju. Kā sagatavot informāciju statistikas atskaitēm un piesārņojošās darbības atļaujām? Vai zināji, ka analīzes var veikt arī koksnes šķeldai? Koksnes šķelda tiek piegādāta no dažādām Latvijas vietām un atvestajai šķeldai jānosaka siltumspēja. 

Nāc ēnot Mērījumu un ieregulēšanas dienesta vadītāju un uzzini, kā siltumapgādes uzņēmumā tiek risināti vides aizsardzības jautājumi, pārbaudīti siltumenerģijas skaitītāji, šķeldas testēšana laboratorijā un citi jautājumi.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Cēsu iela 3A

Siltumcentrāles "Daugavgrīva" iecirkņa vadītājs

Kā siltums nonāk no siltumcentrāles līdz mājas radiatoriem? Kā notiek siltumcentrāles vadība? Kā un kāpēc jākontrolē koksnes šķelda? Kas ir koģenerācija? Šo un vēl daudz ko interesantu būs iespēja uzzināt siltumcentrāles iecirkņa vadītāja ēnām.

Piesakies un uzzināsi, kā tas ir – vadīt un koordinēt, plānot un organizēt siltumcentrāles darbu, kontrolēt šķeldas piegādes, vadīt, motivēt un organizēt personāla darbu.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Lēpju iela 4, Rīga

1.Tīklu rajona Kontroles mēraparātu grupas vadītājs

Ja Tevi interesē siltumapgāde, vēlies uzzināt kā tiek plānots, organizēts un vadīts Kontroles mēraparātu grupas darbs, nodrošināta ierīču, tīklu, kontrolmēraparātu un elektroiekārtu kontrole, tehnisko ekspluatāciju un remontu,  elektroietaišu nepārtraukta darbība un racionāla elektroenerģijas izmantošana, nāc ēnot Kontroles mēraparātu grupas vadītāju!

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Pildas iela 43, Rīga

1.tīklu rajona Siltumtīklu iecirkņa vecākais siltumtehnisko iekārtu inženieris

Ja Tevi interesē siltumapgāde, vēlies uzzināt kā tiek sagatavoti remontdarbu plāni, kontrolēta remonta plāna izpilde un sagatavota informācija plāna korekcijai, kā arī veikta būvuzraudzība siltumtīklu izbūves un remontu darbu objektos, nāc ēnot Siltumtīklu iecirkņa vecāko siltumtehnisko iekārtu inženieri!

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Pildas iela 43, Rīga

Darba aizsardzības dienesta vadītājs

Darba aizsardzības dienesta vadītāja ēnai būs iespēja uzzināt, kādas ir dažādas bīstamas situācijas darbā, kuras nākas paredzēt un jau laicīgi novērst, lai darbinieki, pildot darba pienākumus, negūtu traumas un nesavainotos, lai zinātu, kā rīkoties bīstamās situācijās.  Tāpat arī tiek plānots kopā ar ēnu veikt darba vides risku novērtējumu: darbinieku darba vietas apsekošanu un protokola noformēšanu birojā.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Cēsu iela 3A, Rīga

Ekskursijas