Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
AS "RĪGAS SILTUMS"
Cēsu iela 3a, Rīga
PAR UZŅĒMUMU
AS "RĪGAS SILTUMS" ir galvenais siltumenerģijas piegādātājs Rīgā. Tas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi. Rīgas pilsētas kopējais siltumtīklu garums ir aptuveni 800 km, tajā skaitā siltumtīkli, kas pieder AS “RĪGAS SILTUMS” ir aptuveni 689 km. AS “RĪGAS SILTUMS” savos siltumavotos - 5 siltumcentrālēs, kā arī vairākos desmitos mazu un vidēju katlumāju, saražo vairāk nekā 30% nepieciešamās siltumenerģijas, bet aptuveni 70% iepērk. No iepirktās siltumenerģijas AS "RĪGAS SILTUMS" aptuveni 66% iegādājas no akciju sabiedrības "Latvenergo", bet pārējos 34% siltumenerģijas piegādā neatkarīgie ražotāji. Šobrīd AS “RĪGAS SILTUMS” kurināmā bilancē 50% siltuma tiek saražots, izmantojot atjaunojamos energoresursus. Uzņēmums plāno turpināt “Zaļo kursu” realizējot efektīvu siltuma ražošanu, pārvadi un piedāvājot kvalitatīvus un energoefektīvus pakalpojumus. Līdz 2030.gadam iecerēts, ka 90% siltumenerģijas tiks saražots no atjaunojamiem energoresursiem. Plānots, ka pieaugs arī atjaunojamo energoresursu izmantošana pilsētā kopumā. AS "RĪGAS SILTUMS" akciju kapitāls sadalās šādi: Rīgas dome (49,00%), Latvijas Valsts (48,995%), AS "Enerģijas risinājumi. RIX" (2%), AS "LATVENERGO" (0,005%).
NOZARE
Citur neklasificēta ražošana
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Siltumapgādes attīstības un investīciju daļas projektu vadītājs

Ja Tevi interesē projektu vadība un vēlies uzzināt kā piesaistīt jaunus klientus centralizētai siltumapgādei Rīgā? Nāc ēnot projektu vadītāju un iesaisties dažādas sarežģītības projektu vadībā par ēku pieslēgšanu centalizētai siltumapgādes sistēmai. Uzsāc un veicini sadarbību ar jauniem klientiem. Sagatavo ziņojumus un prezentācijas uzņēmuma valdei.

Pēc ēnošanas aizvedīsim ekskursijā uz siltumcentrāli Zasulauks vēsturisko padomju laika katlu māju un mūsdienīgo šķeldas katlu māju. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Cēsu iela 3A, Rīga

Siltumcentrāles "Vecmīlgrāvis" energodispečers

Kā siltums nonāk no siltumcentrāles līdz ēkas radiatoriem? Kā notiek siltumcentrāles vadība? Šo un vēl daudz ko interesantu būs iespēja uzzināt siltumcentrāles energodispečera ēnām. Piesakies un uzzināsi, kā tas ir – vadīt un koordinēt, plānot un organizēt siltumcentrāles darbu, vadīt un organizēt personāla darbu.

Pēc ēnošanas aizvedīsim ekskursijā uz siltumcentrāli Zasulauks vēsturisko padomju laika katlu māju un mūsdienīgo šķeldas katlu māju. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Atlantijas iela 51, Rīga

Siltumtīklu departamenta vadītājs

Ja Tevi interesē siltumapgāde un vēlies uzzināt kā nodrošināt Rīgu ar drošu, nepārtrauktu un energoefektīvu siltumenerģijas pārvadi, tad nāc ēnot siltumtīklu departamenta vadītāju.

Šajā dienā vadīsi, plānosi un organizēsi siltumtīklu departamenta darbu. Nodrošināsi rīdziniekus ar drošu, nepārtrauktu un energoefektīvu siltumenerģijas pārvadi, plānojot un organizējot siltumtīklu pārbūves un izbūves darbus.  

Koordinēsi informācijas iegūšanu par jaunajiem būvniecības projektiem, sadarbojoties ar potenciālajiem siltumenerģijas patērētājiem. Vadīsi un koordinēsi investīciju projektus.

Pēc ēnošanas aizvedīsim ekskursijā uz siltumcentrāli Zasulauks vēsturisko padomju laika katlu māju un mūsdienīgo šķeldas katlu māju. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Cēsu iela 3A, Rīga

1.tīklu rajona Siltumtīklu iecirkņa Meistars

Ja Tevi interesē siltumapgāde, vēlies uzzināt kā tiek organizēts brigādes darbs, kā tiek informēti klienti par plānotajiem un avārijas darbiem, nāc ēnot iecirkņa meistaru.

Varēsi organizēt un kontrolēt savā pakļautībā esošo brigāžu darbu siltumtīklos, veikt būvuzrauga palīga pienākumus siltumtīklu objektos, sagatavot nepieciešamo tehnisko dokumentāciju, sagatavot atskaites un pārskatus par savas brigādes darbu.

Pēc ēnošanas aizvedīsim ekskursijā uz siltumcentrāli Zasulauks vēsturisko padomju laika katlu māju un mūsdienīgo šķeldas katlu māju. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Pildas iela 43, Rīga

Remontu dienesta materiālu Plānotājs

Ja plānošana ir Tava stiprā puse un vēlies uzzināt kā notiek Latvijas lielākajā siltumapgādes uzņēmumā siltumtīklu izbūves un remontu darbu materiālu plānošana, tad nāc ēnot Remonta dienesta materiālu plānotāju.

Šajā dienā būsi galvenais materiālu plānotājs, sagatavosi siltumtīklu izbūves un remontu darbu materiālu pieprasījumus un izsniegsi tos rezervāciju izveidošanai, iepriekš to saskaņojot ar dienesta vadītāju. Pieņemsi, noformēsi un izsniegsi materiālus un instrumentus. 

Pēc ēnošanas aizvedīsim ekskursijā uz siltumcentrāli Zasulauks vēsturisko padomju laika katlu māju un mūsdienīgo šķeldas katlu māju. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Pildas iela 43, Rīga

1.Tīklu rajona Siltumtehniskā iecirkņa Meistars

Ja Tevi interesē ēku iekšējā siltumapgāde, vēlies uzzinā kā tiek organizēts brigādes darbs, kā tiek informēti klienti par plānotajiem un avārijas darbiem, nāc ēnot iecirkņa meistaru.

Varēsi redzēt ēkas siltumapgādes sistēmu no mājas iekšpuses, iekļūt telpās, kurās ieeja ir aizliegta, sagatavot atskaites un pārskatus par savas brigādes darbu.

Pēc ēnošanas aizvedīsim ekskursijā uz siltumcentrāli Zasulauks vēsturisko padomju laika katlu māju un mūsdienīgo šķeldas katlu māju. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Pildas iela 43, Rīga

Mērījumu un ieregulēšanas dienesta Laborants

Vai zināji, ka analīzes var veikt arī koksnes šķeldai? Koksnes šķelda tiek piegādāta no dažādām Latvijas vietām un atvestajai šķeldai jānosaka siltumspēja. Nāc ēnot un uzzini kā laborante veic analīzes šķeldai un apkopo saņemtos rezultātus?

Pēc ēnošanas aizvedīsim ekskursijā uz siltumcentrāli Zasulauks vēsturisko padomju laika katlu māju un mūsdienīgo šķeldas katlu māju. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Cēsu iela 3A, Rīga

Mērījumu un ieregulēšanas dienesta Vecākā ķīmijas inženiere

Neticami, bet arī siltumapgādes uzņēmumā strādā ķīmijas inženieri.

Nāc ēnot un uzzini kā mūsu ķīmijas inženieri organizē darbu siltumavotos? Kā gatavo reaģentus un veic ķimikāliju pasūtīšanu? Kā organizē un kontrolē ūdens analīžu veikšanas procesus, nosakot ūdens cietību, sārmainību, pH līmeni, skābekļa saturu, fluorescīna koncentrāciju. Kā sagatavot informāciju statistikas atskaitēm un piesārņojošās darbības atļaujām?

Pēc ēnošanas aizvedīsim ekskursijā uz siltumcentrāli Zasulauks vēsturisko padomju laika katlu māju un mūsdienīgo šķeldas katlu māju.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Cēsu iela 3A

Būvuzraudzības daļas metināšanas inspektors/tehnologs

Ja Tevi interesē metināšana un metināšanas tehnoloģiskais process, tad nāc ēnot metināšanas tehnologu!

Metināšans tehnologs uzrauga metināšanas darba tehnoloģisko procesu, pārbauda un kontrolē metināto savienojumu atbilstību normatīvajiem dokumentiem. Uzrauga metināšanas personāla ikgadējās kvalifikācijas atbilstību un sniedz priekšlikumus izpildāmo darbu kvalitātes uzlabošanā.

Pēc ēnošanas aizvedīsim ekskursijā uz siltumcentrāli Zasulauks vēsturisko padomju laika katlu māju un mūsdienīgo šķeldas katlu māju.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Cēsu iela 3A

Siltumapgādes datorsistēmu izstrādes grupas sistēmanalītiķis

Ja Tevi interesē informācijas sistēmu arhitektūras izstrāde, datu plūsmu analīze, sarežģītu sistēmu komponentu izpēte, algoritmu sastādīšana, tad piesakies šai vakanci un uzzini, kā tas notiek reālajā dzīvē.

Siltumapgādes datorsistēmu izstrādes grupas sistēmanalītiķis ir viens no "Tehnoloģisko datu sistēmas" (TDS) izstrādātājiem. Šo sistēmu ikdienas darbā izmanto dažādas AS RĪGAS SILTUMS struktūrvienības, dažādiem nolūkiem. Tā palīdz kontrolēt siltuma ražošanu un piegādi, sniedz pieeju tehniskai un grafiskai informācijai par siltumtīkliem.

Pēc ēnošanas aizvedīsim ekskursijā uz siltumcentrāli Zasulauks vēsturisko padomju laika katlu māju un mūsdienīgo šķeldas katlu māju.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Kurzemes prospekts 17

2.tīklu rajona Siltumtehniskā iecirkņa Vecākais tehniskās uzraudzības inspektors

Vai zināji, ka Rīgas pilsētas siltumapgādes zona sadalās 2 daļās - Daugavas labais krasts un Daugavas kreisais krasts? 2.tīklu rajons atrodas Daugavas kreisajā krastā un nodrošina apkalpē esošos siltumtīklus ar drošu, nepārtrauktu un videi draudzīgu siltumenerģijas piegādi.

Vecākais tehniskās uzraudzības inspektors gatavo un aktualizē informāciju par pieslēgtajiem/atslēgtajiem siltumenerģijas lietotāju objektiem, par siltumenerģijas lietotāju objektu siltumapgādes sistēmu un individuālo siltummezglu (ISM) gatavību apkures sezonai, kā arī lietotājiem piederošo siltumtīklu tehnisko stāvokli. Veic siltumenerģijas lietotāju objektu apsekošanu, aktu sastādīšanu un to izsniegšanu lietotājiem pārkāpumu novēršanai. Ēku siltumenerģijas patēriņa analīze. ISM pieņemšanu ekspluatācijā pēc to modernizācijas vai izbūves, sekojot, lai ēku siltumapgādes sistēmu rekonstrukcijas darbi tiktu veikti saskaņā ar saskaņotu tehnisko projektu. 

Pēc ēnošanas aizvedīsim ekskursijā uz siltumcentrāli Zasulauks vēsturisko padomju laika katlu māju un mūsdienīgo šķeldas katlu māju. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Kandavas iela 16

Siltumcentrāles "Ziepniekkalns" iecirkņa vadītājs

Kā siltums nonāk no siltumcentrāles līdz mājas radiatoriem? Kā notiek siltumcentrāles vadība? Kā un kāpēc jākontrolē koksnes šķelda? Kas ir koģenerācija? Šo un vēl daudz ko interesantu būs iespēja uzzināt siltumcentrāles iecirkņa vadītāja ēnām.

Piesakies un uzzināsi, kā tas ir – vadīt un koordinēt, plānot un organizēt siltumcentrāles darbu, kontrolēt šķeldas piegādes, vadīt, motivēt un organizēt personāla darbu.

Pēc ēnošanas aizvedīsim ekskursijā uz siltumcentrāli Zasulauks vēsturisko padomju laika katlu māju un mūsdienīgo šķeldas katlu māju.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Siltuma iela 6, Rīga

Tehniskās daļas Siltumtīklu tehniskās informācijas grupas vadītājs

Ja Tevi interesē topogrāfiskie plāni, siltumtīklu izvietojuma kartes, shēmas un ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, tad šī vakance ir piemērota tieši Tev!

Tehniskās daļas Siltumtīklu tehniskās informācijas grupas vadītājs nodrošina:  

-) AS RĪGAS SILTUMS darbiniekus ar siltumtīklu izvietojuma karti, to tehnisko datu un citas informācijas attēlojumu ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā.  

-) Siltumtīklu būvniecības dokumentācijas pieņemšanu un uzglabāšanu. 

-) Informācijas izsniegšanu par siltumtīkliem, t.sk., prezentācijas materiālu un dažādu atskaišu sagatavošanu. 

-) Topogrāfisko plānu un zemes ierīcības projektu skaņošanu. 

Pēc ēnošanas aizvedīsim ekskursijā uz siltumcentrāli Zasulauks vēsturisko padomju laika katlu māju un mūsdienīgo šķeldas katlu māju. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Cēsu iela 3A

Ekskursijas