Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Vidzemes Augstskola
Cēsu iela 4, Valmiera
PAR UZŅĒMUMU
Vidzemes Augstskola piedāvā kvalitatīvas un elastīgas studiju programmas, kurās veiksmīgi tiek līdzsvarota teorija un prakse. Tās tiek pielāgotas aktuālām sabiedrības vajadzībām un izmaiņām darba tirgū. Studiju kvalitāti nodrošina pieredzējuši un profesionāli mācībspēki, progresīvas studiju formas, kā arī paši studenti, kuri zina, ko vēlas sasniegt, un prot gūt panākumus!
NOZARE
Augstākā izglītība, kas nav akadēmiskā
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Vidzemes Augstskola

Infrastruktūras projektu vadītāja

Iespēja uzzināt un redzēt projektu vadītāja ikdienas darba uzdevumus un izaicinājumus Vidzemes Augstskolā, sākot no projekta idejas tapšanas un īstenošanas procesa līdz projekta rezultātiam. Būs iespēja pašiem izmēģināt un piedalīties projekta ideju tapšanā, kā arī projektu rezultātu novērtēšanā.

Vidzemes Augstskola

Sabiedrisko attiecību speciālists

Ēnu dienas laikā būs iespēja uzzināt par sabiedrisko attiecību speciālistes ikdienas darba gaitām, specifiski to, ko dara Vidzemes Augstskolas sabiedrisko attiecību specialists.

Tā kā darba ikdiena ir aktīva, iespājams, būs jāiet intervēt un fotografēt, tam jābūt gatavam.

Ja ir interese par to, ko rakstīt, kā rakstīt, kā strādāt sociālajos medijos un citiem darbiem, ko veic sabiedrisko attiecību speciālists, tad domāju, ka diena būs izdevusies.

Vidzemes Augstskola

Bibliotekāre

Ēnai būs iespēja iepazīties ar Valmieras integrēto bibliotēku;

Bibliotekāre iepazīstinās ar bibliotekāra darbu  – intensīvu, radošu, izaicinājumiem bagātu profesiju, kurā ikdienā jāprot orientēties lielā informācijas apjomā, būt zinošam medijpratībā. Bibliotekāram ir jāmācās pašam un jāapmāca citi! Ēna iepazīs bibliotēku kā darba vietu, kurā ir interesanti strādāt, varēs radoši iesaistīties kādā no  ikdienas aktivitātēm.

Iegūtās zināšanas būs noderīgas nākotnes profesijas izvēlē.

Vidzemes Augstskola

Inženierzinātņu fakultātes lektors, dekāna p.i.

Iespēja iepazīties ar Inženierzinātņu fakultāti, fakultātes struktūru un darba organizāciju, auditorijām un laboratorijām, studiju virzieniem un programmām.

Dalība lekcijā kursa "Darba un civilā aizsardzībā" ietvaros. Lekcijas tēma "Darbs ar datoru un cilvēka veselība, darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju."

Vidzemes Augstskola

Tūrisma un atpūtas studiju virziena direktors, lektors

Iespēja pavadīt dienu VIA Tūrisma un atpūtas virzienā, iespēja uzzināt, kā tiek organizēts studiju process, kāda ir tā administratīva pārvaldība, iepazīties ar studiju procesa organizēšanas niansēm un apmeklēt nodarbību.

Vidzemes Augstskola

Vidzemes Augstskolas rektors

Pavadi vienu dienu ar Vidzemes Augstskolas (ViA) rektoru- personu bez kuras nevar pastāvēt augstskola! Tieši viņš reprezentē Vidzemes Augstskolu valsts un pasaules mērogā. 

Vidzemes Augstskola

Mārketinga projektu vadītāja

Iespēja uzzināt, par ko ikdienā jādomā Vidzemes Augstskolas mārketinga projektu vadītājai, lai piesaistītu jauniešus studijām Vidzemes Augstskolā. Ēnām būs iespēja piedalīties jaunu ideju ģenerēšanā un izvērtēt dažādas aktivitātes, reklāmas materiālus, kas šobrīd tiek lietoti.