Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
LU FMOF FN
Rīga, Jelgavas iela 3 - 502
PAR UZŅĒMUMU
Latvijas Universitāte nemainīgi bijusi Latvijas nacionālā, vadošā un ietekmīgākā augstskola. Pēc studentu kopskaita Latvijas Universitāte ir arī valsts lielākā universitāte. Tā ir lielākā plaša profila universitāte Latvijā, kurai ir nozīmīga vieta ne tikai visas izglītības sistēmas attīstībā, bet arī kopējā valsts ekonomikas izaugsmē. LU ir mūsdienīgs akadēmisko un profesionālo studiju centrs, kas līdz ar pētījumiem dabaszinātnēs, humanitārajās, sociālajās, tehniskajās zinātnēs un medicīnā sniedz dažādu veidu un līmeņu augstākās izglītības iespējas kā Latvijas, tā arī citu valstu iedzīvotājiem. LU ir izšķiroša nozīme sabiedrības akadēmisko tradīciju, tautsaimniecības, izglītības, vides un veselības aizsardzības, latviešu valodas un kultūras attīstībā. Latvijas Universitātes viedoklis ir būtisks lēmumu pieņemšanai valsts pārvaldē. Zinātniskā darbība Latvijas Universitātē norit ne tikai fakultātēs, bet arī zinātniskajos institūtos. Latvijas Universitātē pētījumi tiek veikti vairāk nekā 50 pētniecības jomās. Latvijas Universitātes zinātnieki ir izstrādājuši nozīmīgus pētījumus, kas veicinājuši tautsaimniecības konkurētspēju un sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanos. LU attīstās kā moderna akadēmiska institūcija, kas nodrošina vidi un infrastruktūru izciliem sasniegumiem pētniecībā, studijās un jaunradē. LU strauji attīstās – tuvāko gadu laikā Torņakalnā tiks izveidots viens no Ziemeļeiropā modernākajiem studentu un pētniecības centriem – Latvijas Universitātes Akadēmiskais centrs. 2015. gadā durvis vēra Dabas māja, 2019. gadā tika atklāta Zinātņu māja, kurā izvietotās laboratorijas ir unikālas ne tikai Latvijas, bet arī Baltijas valstu mērogā. Tuvākajos gados Akadēmiskā centra teritoriju papildinās Rakstu māja, kur atradīsies humanitāro un sociālo zinātņu fakultātes, institūti un Bibliotēka, bet vēl pēc tam plānots izbūvēt Tehnoloģiju centru, dienesta viesnīcas, akadēmisko laukumu, kā arī būs moderna sporta infrastruktūra, auto un velo stāvvietas.
NOZARE
Akadēmiskā augstākā izglītība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Cietvielu fiziķis

#Ukraine

Darbošos gan kā docents, gan kā laborants, gan kā eksperts, gan cietvielu fiziķis. Arī ēnotājiem būs iespēja iejusties visos šajos amatos. Studentiem ēnu dienā būs brīvdienas, tāpēc varēsiet būt arī studentu lomā. Kopīgi veiksim fizikas eksperimentus un apspriedīsim tos, apskatīsim fizikas praktikuma laboratorijas.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 4

Adrese: Jejgavas iela 3, 502. telpa 5. stāvā

Eksperts

#Ukraine

Darbošos gan kā docents, gan kā laborants, gan kā eksperts. Arī ēnotājiem būs iespēja iejusties visos šajos amatos. Studentiem ēnu dienā būs brīvdienas, tāpēc varēsiet būt arī studentu lomā. Kopīgi veiksim fizikas eksperimentus un apspriedīsim tos, apskatīsim fizikas praktikuma laboratorijas.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 4

Adrese: Jejgavas iela 3, 502. telpa, 5. stāvā

Vecākais laborants

#Ukraine

Darbošos gan kā docents, gan kā laborants, gan kā eksperts. Arī ēnotājiem būs iespēja iejusties visos šajos amatos. Studentiem ēnu dienā būs brīvdienas, tāpēc varēsiet būt arī studentu lomā. Kopīgi veiksim fizikas eksperimentus un apspriedīsim tos, apskatīsim fizikas praktikuma laboratorijas.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 4

Adrese: Jelgavas iela 3, 502. telpa 5. stāvā

Docents

#Ukraine

Fizikas un tehnikas attīstībā nozīmīgu eksperimentu demonstrēšana un izskaidrošana, lekciju, semināru, laboratorijas un praktikuma darbu vadīšana, jaunu eksperimentu veidošana un pārbaudīšana, studentu radošuma stimulēšana ar atklāta tipa nestandarta eksperimentiem.

Eksperimentālajā fizikā nepieciešamu prasmju un iemaņu attīstīšana studentos. Pasaules izzināšanā un jaunradē būtiskās konstruktīvās domāšanas attīstības veicināšana, kas nepieciešama izpratīga studenta un jaunā speciālista tapšanā un īstenīnā būt jāsāk jau no bērnudārza vacuma, ļaujot sākumā vērot aizraujošus fizikālos procesus, tad pašiem eksperimentēt un arvien dziļāk tos izprast, tad pašiem izdomāt  ekserimentus, veidot eksperimentu iekārtas, veikt jaunus eksperimentus un atklājumus , kas būtu svarīgi un izglītojoši vispirms pašam sev. Tad šāds jaunietis spēs realizēt arī zinātnē noderīgus pētījumus un atklājumus, piedāvāt izgudrojumus vai ar panākumiem darboties jebkurā nozarē, kas saistīta ar materiālo pasauli.

Darbošos gan kā docents, gan kā laborants, gan kā eksperts. Arī ēnotājiem būs iespēja iejusties visos šajos amatos. Studentiem ēnu dienā būs brīvdienas, tāpēc varēsiet būt arī studentu lomā. Kopīgi veiksim fizikas eksperimentus un apspriedīsim tos, apskatīsim fizikas praktikuma laboratorijas.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 4

Adrese: Jelgavas iela 3, 5. stāvs, 502. telpa

Ekskursijas