Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Bauskas slimnīca
Dārza iela 7/1, Bauska, LV-3901
PAR UZŅĒMUMU
Bauskas slimnīca ir ārstniecības iestāde, kurā tiek nodrošināti un sniegti 1.līmeņa stacionārie veselības aprūpes pakalpojumi, kā arī sekundārie ambulatorie, t.sk., dienas stacionāra, laboratorijas, diagnostikas un rehabilitācijas veselības aprūpes pakalpojumi.
NOZARE
Slimnīcu darbība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Radiologs diagnosts

Radiologs – diagnosts ir speciālists, kurš veic radioloģiskus izmeklējumus, atpazīst, novērtē, kritiski analizē un pareizi interpretē dažādu orgānu un sistēmu patoloģiskos radioloģiskus simptomus. Radiologs diagnosts veic dažādus diagnostisko izmeklējumus: rentgenogrāfiju, mammogrāfiju, ultrasonogrāfiju un doplerogrāfiju.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Dārza iela 7/2

Radiologa asistents/radiografers

Radiologa asistents ir ārstniecības persona, kura veic radioloģiskās procedūras vai diagnostiskās radioloģijas izmeklējumus, nodrošinot radiācijas aizsardzību un drošību, starojuma dozas optimizāciju, kā arī pacienta aprūpi diagnostiskajā radioloģijā, nukleārajā diagnostikā un staru terapijā veselības aprūpes iestādēs.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Dārza ielā 7/1

Ārstniecības iestādes pacientu un klientu reģistrators

Uzzināsiet, kāda ir poliklīnikas reģistratoru darba diena- pacientu reģistrācija, atbildes uz zvaniem, epastiem, pienākumi, izaicinājumi! Darbs ar cilvēkiem klātienē un tiešsaistē!

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Dārza iela 7/1

Laborants laboratorijā

Biomedicīnas laborants ir ārstniecības persona, kura organizē un sagatavo darba vietuizmeklējumu veikšanai, informē pacientu vai pacienta aprūpes personālu, kā noņemt vaisagatavoties izmeklējamā materiāla noņemšanai; ja nepieciešams noņem, pieņem un izvērtē šo materiālu; laboratorijā piedalās visu izmeklējamo materiālu izmeklēšanā savas kompetences robežās, izvērtē un dokumentē iegūtos testēšanas rezultātus.” 

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Dārza iela 7/1

Fizikālās un rehabilitācijas māsa

Fizikālā terapija ir ārstniecība, kurā tiek izmantoti dažādi fizikālie faktori jeb dabas resursi (ūdens, siltums, dūņas u.c.) un to pārveidotās formas (lāzerstari, elektrība, mikroviļni u.c.). Tie ir fizioloģiski ārstniecības līdzekļi, ar kuriem cilvēka ķermenis dzīvo mijiedarbībā un ir pieradis pie tiem.Fizikālā terapija ir svarīga sastāvdaļa slimību ārstēšanā, profilaksē un medicīniskajā rehabilitācijā.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Dārza iela 7/2

Ergoterapeits

Ergoterapija ir veselības aprūpes profesija, kas pamatojas uz zināšanām par mērķtiecīgām nodarbēm un kuras galvenais uzdevums ir veicināt indivīda dalību ikdienas dzīves nodarbēs, veselību un labklājību visos dzīves aspektos.

Ergoterapija ietver sevī novērtēšanu, ārstēšanu un sadarbību ar pacientu, viņa ģimeni, draugiem un aprūpētājiem. Vairākumā gadījumu ergoterapeits sadarbojas ar citiem rehabilitācijas speciālistiem – strādā multiprofesionālā komandā.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 1

Adrese: Dārza iela 7/2

Fizioterapeits

Fizioterapeits ir speciālists, kurš izvērtē cilvēka fizisko funkcionālo stāvokli un pēc pacienta izmeklēšanas un izvērtēšanas izraugās atbilstošas un pacientam pieņemamas fizioterapijas metodes funkciju atgūšanai vai uzlabošanai.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Dārza iela 7/2

Logopēds

Logopēdija ir runas, valodas un komunikācijas traucējumu atklāšana, diagnostika, novēršana un profilakse. Logopēds konsultē vecākus darbam ar bērnu mājās. Atkarībā no runas traucējuma veida speciālista apmeklējums sniedz lielisku iespēju sākt runāt skaidrāk, saprotamāk un gramatiski pareizāk.

Bērnam, kurš pirmo reizi apmeklē logopēdu, veic runas pārbaudi. Tā palīdz noskaidrot bērna runas problēmas un izlemt, kādas ārstēšanas metodes vislabāk lietot.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Dārza iela 7/2

Ekskursijas

Iepazīšanās ar radioloģijas dienestu

Iepazīties ar radioloģijas nodaļas darbu, izzināt radiologa-diagnosta izglītības apgūšanas procesu, darba ikdienu, biežāk konstatētajām problēmām/ Tāpat iepazīties ar radiologa-asistenta/ radiografera izglītības iegūšanas procesu, darba ikdienu, pienākumiem un atbildību. Ekskursijas laikā - izzināt diagnostikas iekārtas, katras tās nozīmi un izmeklējuma iegūšanas rezultātus. Uzdod interesējošos jautājumus.

Adrese: Dārza ielā 7/1, Bauska

Pieejamais laiks: pēc vienošanās

Dalībnieku skaits: Min 5 Max 15

Ekskursija pieejama: 10.-12. klases skolēniem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: ieskats Radioloģijas/diagnostikas pakalpojumu nodrošināšanā, iepazīšanās ar speciālistiem - radiologs-diagnosts, radiologa asistents. Gūstot priekšstatu un saņemot atbildes, lai pieņemtu lēmumu apgūt medicīnas izglītību pēc 12.klases absolvēšanas.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Ekskursijas laikā - iepazīstināsim ar profesionāļiem, kas ir iesaistīti diagnostikas veikšanā, ar izmantojamām tehnoloģijām/ iekārtām, to pielietošanu un nozīmi diagnostikā.

Vairāk par profesijām:
 

Radiologa asistents

Radiologa asistents

iepazīšanās ar poliklīnikas darbu

Ekskursijas laikā skolēniem būs iespēja iepazīties ar pakalpojumu sniegšanas organizāciju, sākot ar reģistratūru, specialitātēt, beidzot ar administratīvajiem procesiem.

Adrese: Dārza iela 7/1, Bauska

Pieejamais laiks: pēc vienošanās

Dalībnieku skaits: Min 5 Max 15

Ekskursija pieejama: 5.-9. klases skolēniem, 10.-12. klases skolēniem, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Sniegt priekšstatu par poliklīnikas darbu, karjeras iespējām, specialitātēm un ikdienas darbu.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Iespēja apskatīt telpas, darba organizēšanu, pārrunāt ar speciālistiem par viņu ikdienas darbu, specialitātes un izglītības iegūšanas procesu, uzzināt, kādas iekārtas tiek izmantotas. Un citus interesējošos jautājumus, lai skolnēnam sniegtu priekšstatu un palīdzētu pieņemt lēmumu par profesijas izvēli pēc skolas pabeigšanas

Iepazīšanās ar rehabilitācijas nodaļu

Iepazīstināt ar rehabilitācijas nodaļu, tās aprīkojumu, speciālistu ikdienu. Uzdot jautājumus speciālistiem, pārrunāt interesējošās tēmas.

Adrese: Dārza iela 7/2, Bauska

Pieejamais laiks: pēc vienošanās

Dalībnieku skaits: Min 5 Max 15

Ekskursija pieejama: 5.-9. klases skolēniem, 10.-12. klases skolēniem, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: sniegt priekšstatu par rehabilitācijas procesu, speciālistiem, kas rehabilitācijas pakalpojumu sniedz. Palīdzēt rast atbildes uz interesējošiem jautājumiem, lai izvēlētos apgūstamo profesiju pēc vidusskolas pabeigšanas.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Klātiens nodaļas apskate un saziņa ar speciālistiem draudzīgā atmosfērā.