Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Bauskas slimnīca
Dārza iela 7/1, Bauska, LV-3901
PAR UZŅĒMUMU
Bauskas slimnīca ir ārstniecības iestāde, kurā tiek nodrošināti un sniegti 1.līmeņa stacionārie veselības aprūpes pakalpojumi, kā arī sekundārie ambulatorie, t.sk., dienas stacionāra, laboratorijas, diagnostikas un rehabilitācijas veselības aprūpes pakalpojumi.
NOZARE
Slimnīcu darbība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Ergoterapeits

Ergoterapeita galvenais uzdevums ir palīdzēt apgūt/atgūt prasmes, kas ļauj pacientam būt neatkarīgam ikdienas nodarbēs.

Ergoterapija ietver sevī novērtēšanu, ārstēšanu un sadarbību ar pacientu, viņa ģimeni, draugiem un aprūpētājiem. Vairākumā gadījumu ergoterapeits sadarbojas ar citiem rehabilitācijas speciālistiem – strādā multiprofesionālā komandā.

Uzsākot darbu ar pacientu, ergoterapeits novērtē personas spēju veikt ikdienas nodarbes, fiziskās, izziņas un sazināšanās prasmes, kā arī iegūst informāciju par fizisko vidi – dzīvesvietas, mājokļa, darbavietas vai skolas apstākļiem – un sociālo vidi – ģimeni, draugiem, skolasbiedriem, darba biedriem u.c.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Dārza iela 7/1, Bauska

Logopēds

Logopēds visbiežāk strādā ar bērniem. Nodarbībā strādā ar bērna attīstību, valodu, runu un saskarsmi. Logopēds var palīdzēt, ja ir runas traucējumi, ja bērns ilgi nesāk runāt, vai ja bērns trīs un četru gadu vecumā runā “savā valodiņā” (kad tuvinieki saprot, bet svešākiem “jāiztulko”). Logopēds palīdz arī gadījumos, ja skolēnam neveicas lasīšana un rakstīšana, vai ja skolēns nepareizi lieto dzimtes, skaitļus un citos gadījumos.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Dārza iela 7/1, Bauska

Valdes locekle (slimnīcas vadītāja)

Galvenais uzdevums ir rūpēties par organizācijas ilgtspējīgu attīstību gan šobrīd, gan ilgtermiņā.  Vadītājs atbild par organizācijas komercdarbību un gādā par ilgtspēju, kopā ar komandu plāno finanšu līdzekļus nākamam gadam un piecgadei. Vadītājs rūpējas par sadarbību ar citām organizācijām, atbilstoši savām pārstāvības tiesībām. Veicina zīmola atpazīstamību, dažādos veidos sekmē uzņēmuma darba efektivitāti. Rūpējas par komandas izveidi, izvirzīto mērķu izklāstu, katra kolēģa nozīmi un vērtību kopēju mērķu sasniegšanā. Izvirza prioritātes atbilstoši kopējam uzņēmuma vīzijai un misijai. Veido un rūpējas par vidi, izvērtē un meklē risinājumus uzņēmuma labākai attīstībai, paplašināšanai, vērtībām. Lepojas ar katru kolēģi, paveikto un sasniegumiem.

Pienākumu uzskaitījums var atšķirties no komercdarbības jomas.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Dārza iela 7/1, Bauska

Fizioterapeits

Fizioterapeits ir funkcionālais speciālists, kurš palīdz pacientiem sasniegt kustību vai spēju maksimālo amplitūdu. Fizioterapija ir noderīga dažādos kaulu, muskuļu vai locītavu saslimšanu gadījumos, Fizioterapeits vada individuālas un grupas treniņu nodarbības. Nodarbību laikā pacients tiek apmācīts pareizai vingrinājumu veikšanai. Fizioterapeits izmanto dažādas metodes- ārstnieciskā vingrošana, vingrošana baseinā, slinga terapija, teipošana.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Bauskas slimnīca, Dārza iela 7/1, Bauska

Dermatologs

Dermatologs ir ādas ārsts. Veic dažādu ādas slimību diagnostiku un ārstēšanu, terapiju un izmeklēšanu. Darbā izmanto jaunākās ādas slimības ārstēšanas metodes, arī lāzerus. Dermatologs palīdz atpazīt nopietnu slimību pazīmes- diabēta, imūnsistēmas problēmas, vīrusu slimības. Dermatologs veica tādas procedūras kā krioterapija, fototerapija, kārpu un dzimumzīmju noņemšana, kosmētiskās injekcijas. Ārsts pastāvīgi savas medicīniskās karjeras laikā turpina atjaunināt zināšanas un mācīties dažādos semināros un simpozijos. Ārsts var piedalīties vai veikt klīniskos pētījumus.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Bauskas slimnīca, Dārza iela 7/1, Bauska

Oftalmologs

Oftalmologs jeb okulists, jeb acu ārsts ir ārsts, kas veic pacienta redzes pārbaudi, diagnosticē un ārstē redzes orgānu slimības. Darbu veic ar tam paredzētām iekārtām – biomikroskopu, dioptometru, un citām. Oftalmologs darbu veic patstāvīgi vai ar māsas atbalstu. Ārsts pastāvīgi savas medicīniskās karjeras laikā turpina atjaunināt zināšanas un mācīties dažādos semināros un simpozijos.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Bauskas slimnīca, Dārza iela 7/1, Bauska

Klientu apkalpošanas centra speciālists

Poliklīnikā pirmais pacientu sastop pacientu/klientu apkalpošanas centra speciālists. Viņš laipni uzrunā pacientu un noskaidro viņa ierašanās mērķi. Veic pacienta pierakstīšanu pie nepieciešamā speciālista, Apstrādā personas datus un norāda, kur meklējams speciālists. Klientu apkalpošanas speciālists sadarbojas ar visiem Slimnīcas ārstiem un funkcionālajiem speciālistiem, veido viņiem pieraksta grafikus, sagatavo pacientu kartes nākamām pieņemšanām. Neredzamā klientu apkalpošanas speciālista darba dienas daļa - sakārtot pacientu medicīnas kartiņas, papildināt tās ar jaunām lapām, lai nākamā reizē ārsts bez raizēm spētu papildināt to ar medicīniskie ierakstiem. Veikt zvanus pacientiem/klientiem par atgādinājumiem uz nākamās dienas vizīti.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Bauskas slimnīca, Dārza iela 7/1, Bauska

Bauskas slimnīcas galvenā māsa

Galvenā māsa koordinē un uzrauga visu slimnīcas vidējo medicīnas personālu, plāno viņu darba laiku, plāno un pilnveido vidējā medicīnas personāla kvalifikācijas celšanas procesu, ievēro daudz un dažādu normatīvo aktu prasības, nodrošina medicīnas kabinetus ar nepieciešamo medicīnas inventāru un materiāliem, nodrošina kvalitatīvu un savlaicīgu slimnīcas vadības izvirzīto prasību izpildi.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Bauskas slimnīca, Dārza iela 7/1, Bauska

Aprūpes nodaļas virsmāsa

Aprūpes nodaļas virsmāsa koordinē un uzrauga visus Aprūpes nodaļas procesus, uzņem pacientus nodaļā, pilda medicīnisko dokumentāciju, sazinās ar pacientu piederīgajiem un iestādēm, plāno darbinieku skaitu (māsu, māsu palīgu, sanitāru) maiņās, plāno nepieciešamā medicīniskā inventāra apjomu un nodrošina tā pieejamību nodaļā ikdienas darbā ievēro daudz dažādu normatīvo aktu prasības.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Bauskas slimnīca, Dārza iela 7/1, Bauska

Personāla vadītājs

Organizācijās, kurās darbinieku skaits pārsniedz dažus desmitus jau tiek plānots amats personāla speciālists vai personāla vadītājs, kura darba pienākumi ir saistīti ar nodarbinātības jautājumiem. Personāla vadītājs plāno, organizē un dokumentē jaunu darbinieku pieņemšanu darbā, palīdz jaunajiem darbiniekiem iejusties darba vidē (Onboarding), plāno darbinieku pēctecību, organizē darbinieku apmācības, iesaistās pasākumu organizēšanā, vada darbinieku apmācības. Ikdienas darbā seko līdzi izmaiņām likumdošanā, un veic vēl daudz noderīgu pienākumu.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Bauskas slimnīca, Dārza iela 7/1, Bauska

Biomedicīnas laborants

Biomedicīnas laborants strādā laboratorijā. Ikdienas darbā kvalitatīvi un savlaicīgi veic nepieciešamos izmeklējumus, dokumentē izmeklējumu veikšanas procesu, uzrauga bioloģisko paraugu plūsmu un nodrošina izsekojamību. Kvalitātes un drošības nodrošināšanai ievēro daudz un dažādu saistošo noteikumu prasības. Laipni pieņem un apkalpo pacientus.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Bauskas slimnīca, Dārza iela 7/1, Bauska

Ekskursijas

Iepazīšanās ar radioloģijas dienestu

Iepazīties ar radioloģijas nodaļas darbu, izzināt radiologa-diagnosta izglītības apgūšanas procesu, darba ikdienu, biežāk konstatētajām problēmām/ Tāpat iepazīties ar radiologa-asistenta/ radiografera izglītības iegūšanas procesu, darba ikdienu, pienākumiem un atbildību. Ekskursijas laikā - izzināt diagnostikas iekārtas, katras tās nozīmi un izmeklējuma iegūšanas rezultātus. Uzdod interesējošos jautājumus.

Adrese: Dārza ielā 7/1, Bauska

Pieejamais laiks: pēc vienošanās

Dalībnieku skaits: Min 5 Max 15

Ekskursija pieejama: 10.-12. klases skolēniem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: ieskats Radioloģijas/diagnostikas pakalpojumu nodrošināšanā, iepazīšanās ar speciālistiem - radiologs-diagnosts, radiologa asistents. Gūstot priekšstatu un saņemot atbildes, lai pieņemtu lēmumu apgūt medicīnas izglītību pēc 12.klases absolvēšanas.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Ekskursijas laikā - iepazīstināsim ar profesionāļiem, kas ir iesaistīti diagnostikas veikšanā, ar izmantojamām tehnoloģijām/ iekārtām, to pielietošanu un nozīmi diagnostikā.

Vairāk par profesijām:
 

Radiologa asistents

Radiologa asistents

iepazīšanās ar poliklīnikas darbu

Ekskursijas laikā skolēniem būs iespēja iepazīties ar pakalpojumu sniegšanas organizāciju, sākot ar reģistratūru, specialitātēt, beidzot ar administratīvajiem procesiem.

Adrese: Dārza iela 7/1, Bauska

Pieejamais laiks: pēc vienošanās

Dalībnieku skaits: Min 5 Max 15

Ekskursija pieejama: 5.-9. klases skolēniem, 10.-12. klases skolēniem, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Sniegt priekšstatu par poliklīnikas darbu, karjeras iespējām, specialitātēm un ikdienas darbu.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Iespēja apskatīt telpas, darba organizēšanu, pārrunāt ar speciālistiem par viņu ikdienas darbu, specialitātes un izglītības iegūšanas procesu, uzzināt, kādas iekārtas tiek izmantotas. Un citus interesējošos jautājumus, lai skolnēnam sniegtu priekšstatu un palīdzētu pieņemt lēmumu par profesijas izvēli pēc skolas pabeigšanas

Iepazīšanās ar rehabilitācijas nodaļu

Iepazīstināt ar rehabilitācijas nodaļu, tās aprīkojumu, speciālistu ikdienu. Uzdot jautājumus speciālistiem, pārrunāt interesējošās tēmas.

Adrese: Dārza iela 7/2, Bauska

Pieejamais laiks: pēc vienošanās

Dalībnieku skaits: Min 5 Max 15

Ekskursija pieejama: 5.-9. klases skolēniem, 10.-12. klases skolēniem, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: sniegt priekšstatu par rehabilitācijas procesu, speciālistiem, kas rehabilitācijas pakalpojumu sniedz. Palīdzēt rast atbildes uz interesējošiem jautājumiem, lai izvēlētos apgūstamo profesiju pēc vidusskolas pabeigšanas.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Klātiens nodaļas apskate un saziņa ar speciālistiem draudzīgā atmosfērā.