Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Tet
Dzirnavu iela 105, Rīga
PAR UZŅĒMUMU
Tehnoloģijas un izklaide - Tet apvieno abas šīs pasaules mūsdienīgā un digitālo progresu virzošā uzņēmumā, kas nodrošina ātrāko internetu Latvijā, piedāvā unikālu izklaides platformu Tet+, veido savus TV kanālus un rada kvalitatīvu vietējo oriģinālsaturu, sniedz elektrības pakalpojumus, darbojas kiberdrošības, mākoņu pakalpojumu, reklāmas, mākslīgā intelekta un citās jomās.
NOZARE
Kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Datorsistēmu eksperts

Uzzināsi kāda ir datorsistēmu eksperta darba ikdiena, ar kādiem šķēršļiem nākas saskarties un kas Tevi sagaida, ja arī Tu vēlies strādāt šajā amatā. Šī speciālista darba ikdienā ietilpst darbs ar dažādām sistēmām - docker, php (laravel framework), jira, graylog, zabbix, linux, cross ni rest api. Iepazīsi pilno darba procesu ar reālistiskiem uzdevumiem.

Minimālais vecums: 17

Vietu skaits: 1

Adrese: Dzirnavu 105, Rīga

Vides pieredzes vadītāja

Vides pieredzes vadītāja atbildībā ir kopējo attīstības iespēju nodrošināšana Tet grupas kolēģiem - gan profesionālās, gan personīgās attīstības iespējas, kas iekļauj arī emocionālās labsajūtas aktivitātes. Vides pieredzes vadītājs rūpējas par elastīgas darba vides principu iedzīvināšanu uzņēmumā, par komandas svētkiem, sportiskām aktivitātēm un regulāri izzina kolēģu apmierinātību ar darbu Tet grupā ar mērķi šo apmierinātību arvien veicināt un uzlabot.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Dzirnavu 105, Rīga

Galvenais izpilddirektors, valdes priekšsēdētājs

Šis cilvēks vada tehnoloģiju un izklaides uzņēmumu Tet. Kopumā viņa pakļautībā Tet grupā strādā ~1600 darbinieku. Šī ir unikāla iespēja ieskatīties aizkulisēs, kā ir vadīt vienu no lielākajiem un valstij nozīmīgākajiem uzņēmumiem Latvijā. 

Tet ir mūsdienīgs un digitālo progresu virzošs uzņēmums, kas

✔nodrošina ātrāko internetu Latvijā,

✔piedāvā unikālu izklaides platformu Tet+,

✔veido savus TV kanālus un rada kvalitatīvu vietējo oriģinālsaturu,

✔sniedz elektrības pakalpojumus,

✔darbojas kiberdrošības, mākoņu pakalpojumu, reklāmas, mākslīgā intelekta un citās jomās.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Dzirnavu 105, Rīga

Mazumtirdzniecības daļas direktors

Šis darbinieks vada, organizē un nodrošina Tet veikalu darbību, attīstību un augstu apkalpošanas līmeni veikalos. Veic regulāru veikalu pārdošanas rezultātu atsekošanu, mērķu izpildi, sniedz priekšlikumus un idejas veikalu rezultātu uzlabošanai. Piedalās darbinieku atlasē un palīdz jaunajiem kolēģiem. Analizē darbinieku rezultātus un atbalsta tos ikdienas procesos. 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Dzirnavu 105, Rīga

Datu centru eksperts

Tehnoloģiju laikmetā arvien lielāku vērību pievēršam tieši datiem – droša informācijas pārraide, apstrāde un uzglabāšana prasa lielu daļu laika jau tā aizņemtajā ikdienā. Rūpējoties par datu pieejamību, uzņēmumi savas IT sistēmas izvieto speciāli aprīkotās telpās vai datu centros.

Datu centru pakalpojumu uzturēšanas komanda ievieš jaunus datu centrus un uztur esošos, lai nodrošinātu darbības nepārtrauktību. Tet ir atpazīstamākais datu centru pakalpojumu sniedzējs Latvijā un ir izveidojis jau 6 datu centrus. Šī ir unikāla iespēja uzzināt, kā izskatās un strādā drošākie datu centri. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Kleistu iela 5, Rīga

IT Infrastruktūras daļas vadītājs

Šis speciālists vada komandu, kas uztur Tet IT infrastruktūru iekšējiem servisiem un arī ārējiem klientiem. Komandas pārvaldībā ir gan datu centru iekārtas, gan fiziskie un virtuālie serveri, gan dažādas platformas, piemēram, mākoņpakalpojumiem. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Dzirnavu 105, Rīga

Linux un Unix sistēmu administrēšanas sektora vadītājs

Šis speciālists vada komandu, kas nodarbojas ar Linux un Unix sistēmu administrēšanu, virtualizācijas platformas un Tet Cloud (mākoņpakalpojumu platformas) pārvaldību. 

Sistēmu administrators nodrošina datortehnikas un programmatūras, kā arī datortīkla optimālo darbaspēju lietotāju vajadzībām, projektē, konfigurē un administrē datorsistēmas un datortīklus, nodrošina informācijas aizsardzību un drošību, sniedz tehnisko un konsultatīvo atbalstu lietotājiem, sagatavo nepieciešamo tehnisko dokumentāciju.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Dzirnavu 105, Rīga

Microsoft sistēmu administrators

Šis speciālists nodarbojas ar dažādu Microsoft risinājumu plānošanu un ieviešanu. Sistēmu administrators nodrošina datortehnikas un programmatūras, kā arī datortīkla optimālo darbaspēju lietotāju vajadzībām, projektē, konfigurē un administrē datorsistēmas un datortīklus, nodrošina informācijas aizsardzību un drošību, sniedz tehnisko un konsultatīvo atbalstu lietotājiem, sagatavo nepieciešamo tehnisko dokumentāciju.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Dzirnavu 105, Rīga

Zīmola komunikācijas vadītāja

Katram zīmolam ir savs raksturs, izskats, identitāte. Zīmola vadītāja viens no galvenajiem uzdevumiem ir sekot līdzi lai katrā komunikācijā ar klientu šī identitāte tiktu ievērota. Ikdiena aizrit dinamiskā sadarbībā ar radošo aģentūru un citiem kolēģiem.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga

Drošības sistēmu tehniķis (Citrus solutions)

Šis speciālists nodarbojas ar drošības sistēmu uzturēšanu un operatīvu apkalpošanu stratēģiskas nozīmes objektos 24h drošai funkcionalitātei. Stratēģiskas nozīmes un paaugstinātas bīstamības objektos ir augstas drošības prasības, lai darbinieki, klienti un paši inženiersistēmas var droši strādāt, funkcionēt, paši sevi sargāt, operatīvi reaģēt uz bojājumiem, avārijām, pārkāpumiem. 

Darbs ikdienā notiek ar šādām inženiersistēmām:

1) Piekļuves kontrole;

2) Uguns aizsardzības sistēmas;

3) Apziņošanas sistēmas;

4) Apsardzes sistēmas;

5) Videonovērošanas sistēmas;

6) Analītiskas atpazīšanas sistēmas.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Valkas 3, Daugavpils

Web lietojamības analītiķis

Šis speciālists analizē dažādu mājaslapu datus. Pēta, kā lietotāji izmanto šīs lapas, atsevišķas to sadaļas un Web elementus, kā arī analizē šo lapu pārdošanas rezultātus. Ieviešot jaunus Web risinājumus, darbinieks iesaistās izstrādes procesā, palīdzot definēt galvenos rādītājus, pēc kuriem varēs noteikt, vai risinājums uzrāda tādus rezultātus, kā plānots Kopā ar komandu ievāc arī cita veida datus, piemēram, publicē atsauksmju formas, lai lietotājiem konkrētās situācijās uzdotu konkrētus jautājumus. Šī speciālista uzdevums ir iegūt dažāda veida datus, apstrādāt tos un strukturētā, skaidrā formātā nodot pārējai komandai, lai kopīgi padarītu Web lapas lietotājiem saprotamākas un ērtāk lietojamas.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Dzirnavu 105, Rīga

Lietotāju pieredzes (UX) dizainere

Šī kolēģe rūpējas par to, lai jaunie produkti un pakalpojumi, ko veidojam, būtu ērti klientiem, citiem vārdiem sakot- rūpējas par klientu pieredzi jeb user experience. Viņa veic lietotāju testus, vada darbnīcas un veido produktu skices, lai noskaidrotu, ko klienti domā un kas viņiem patiešām vajadzīgs. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Dzirnavu 105, Rīga

UI-Saskarņu dizainers

Šis speciālists ikdienā strādā ar UI dizainu (lietotāju saskarni). Veido elementus, ar kuriem lietotājs mijiedarbojas, ienākot mājas lapā, aplikācijā vai citā vidē. Šie elementi sevī ietver, piemēram, tipogrāfiju, krāsas, pogas, animācijas, saskarnes struktūru, interakcijas, skaņas. Dizains tiek pielāgots klienta un lietotāja vēlmēm, lai tas būtu skaidri saprotams un vienkāršs, kā galveno mērķi uzstādot labu lietotāju pieredzi.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Dzirnavu 105, Rīga

Vadošais drošības dienesta speciālists

Drošības speciālista galvenais pienākums ir uzņēmuma drošības pārvaldīšana. Drošības speciālists rūpējas par to, lai darbinieki un uzņēmums būtu pasargāti no fiziska, materiāla vai morāla kaitējuma, tostarp atbild arī par apsardzes dienesta darbu. Šī ir iespēja uzzināt par darbu, kas parasti citiem nav redzams.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga

Klientu pieredzes vadītāja

Šī cilvēka pienākumos ir pētīt un uzlabot klientu pieredzi visos Tet klientu saziņas kanālos. Piemēram, izmantojot zvanu klausīšanos, piefiksēt labos un ne tik labos piemērus klientu apkalpošanā. Analizēt līdzšinējo pieredzi, izvirzīt priekšlikumus, ko varam darīt savādāk. Klientu e-pastu un citu ziņu pārskatīšana un izvērtēšano, ko un cik daudz sūtīt klientiem. Esošo procesu uzlabošana un citu aktivitāšu veikšana, lai uzlabotu klientu pieredzi un apmierinātību ar Tet pakalpojumiem. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Dzirnavu 105, Rīga

Mārketinga un korporatīvās komunikācijas dienesta direktore

Tet mārketinga, sabiedrisko attiecību komunikācijas plānošana, zīmola stratēģijas izstrāde un realizācijas uzraudzība. Tirgus situācijas un konkurentu aktivitāšu izpēte un analīze. Kā arī patiesi jaudīgas komandas vadīšana un ikdienas darbības organizēšana. 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga

IT pārvaldības un attīstības nodaļas vadītāja (produkta īpašniece)

Šī kolēģe vada IT produktu īpašnieku komandu, kas rūpējas par dažādu IT produktu uzturēšanu un attīstību, t.sk., mobilo aplikāciju, mājaslapām, sistēmām, IT infrastruktūru, digitāliem rīkiem u.c..

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Dzirnavu 105, Rīga

Satura rekomendāciju, attīstības un loģistikas vadītājs

Šis kolēģis vada procesu un komandu, lai filmas, seriāli un cits TV saturs nonāktu līdz skatītājiem un tiktu kvalitatīvi parādīts - gan Tet+ izklaides platformā, gan Helio interaktīvajā televīzijā. Kolēģis rūpējas arī par to, lai uzņēmums iegūtu pēc iespējas plašākus metadatus - informāciju par konkrēto TV saturu- un varētu veikt atbilstošas rekomendācijas TV skatītājiem. Tātad šī ir Tava iespēja kaut nedaudz iepazīt TV pakalpojumu nodrošināšanas aizkulises, lai mēs savos TV ekrānos redzētu vēlamo saturu iespējami labākā kvalitātē.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Dzirnavu 105, Rīga

Darbinieku pieredzes vadītāja (IT daļā)

Šīs kolēģes uzdevums ir veidot vislabāko kolēģu pieredzi Tet IT daļā – sākot ar atlases procesu un turpinot ar ikdienas uzvarām un izaicinājumiem. Viņa gādā, lai cilvēks ar īstajām zināšanām un prasmēm nonāk īstajā laikā un vietā un lai viņu sagaidītu profesionāla komanda. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 3

Adrese: Dzirnavu 105, Rīga

Cilvēku un vides dienesta direktore, valdes locekle

Cilvēku un vides dienesta direktore vada komandu, kas nodrošina jauno darbinieku atlasi un darbinieku pieredzes vadību. Izzinot kolēģu vēlmes, pieņem lēmumus un veido tādu dzīvi Tet, lai darbinieki justos motivēti un laimīgi. Veicina darbinieku profesionālo un personisko izaugsmi jaudīgākai dzīvei. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Dzirnavu 105, Rīga

IT daļas direktors

IT daļas direktors vada 180 ekspertu komandu, ar kuru kopā rūpējas par to, lai uzņēmumā nodrošinātu iespējami labākos un mūsdienīgākos informāciju tehnoloģiju risinājumus un uzturētu drošus, stabilus un uz ērtu lietotāju pieredzi balstītus Tet pakalpojumus. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Dzirnavu 105, Rīga

Galvenais tehnoloģiju direktors, valdes loceklis

Šis kolēģis atbild par ~400 cilvēku plašu kolektīvu - sākot no programmētājiem un SCRUM komandu kapteiņiem, beidzot ar IT drošības un tīkla darbības speciālistiem. Viņš ikdienā pieņem neskaitāmus lēmumus par tehnoloģijām un dara visu, lai katra mūsu klienta datorā, TV un citās ierīcēs viss strādātu nevainojami, vai tas būtu internets, televīzija vai citi pakalpojumi. 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga

Lietotāju pieredzes (UX) dizainere, komandas līdere

Šī kolēģe rūpējas par to, lai jaunie produkti un pakalpojumi, ko veidojam, būtu ērti klientiem, citiem vārdiem sakot- rūpējas par klientu pieredzi jeb user experience. Viņa veic lietotāju testus un veido produktu skices, lai noskaidrotu, ko klienti domā un kas viņiem patiešām vajadzīgs. Vienlaikus viņa ir dizaineru komandas līdere, vada un iedvesmo un pārējos kolēģus. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga

Sabiedrisko attiecību daļas direktore

Sabiedrisko attiecību daļa izstrādā Tet grupas sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas stratēģiju, nodrošina tās realizāciju atbilstoši grupas korporatīvajiem, zīmola stratēģijas un biznesa mērķiem. Sabiedrisko attiecību daļa rūpējas par to, kā Tet redz citi un kāda ir Tet reputācija. Šie kolēģi rūpējas par ārējo komunikāciju, tai skaitā sadarbību ar medijiem un žurnālistiem, kā arī iekšējo komunikāciju uzņēmumā un darba devēja tēlu. Nāc un ieskaties aizkulisēs!

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga

Ekskursijas