Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Valsts robežsardze Daugavpils pārvalde
PAR UZŅĒMUMU
Iekšlietu ministrijas bruņota struktūrvienība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings

Valsts robežsardzes Daugavpils II kategorijas dienets

Organizē un vada struktūrvienības darbu.Struktūrvienība pamatdarbība ir robežšķērsojošo personu un transportlīdzekļu robežpārbaude.

Valsts robežsardzes Šķaunes robežapsardzības nodaļa

Organizē un vada struktūrvienības darbu.Veic valsts robežas uzraudzību un kontroli robežapsardzības nodaļas robežuzraudzības iecirknī.

Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Piedrujas robežapsardzības nodaļas priekšnieks

Organizē un vada struktūrvienības darbu.Veic valsts robežas uzraudzību un kontroli robežapsardzības nodaļas robežuzraudzības iecirknī.

VRS Daugavpils pārvaldes Paternieku robežkontroles punkta priekšnieks

Organizē un vada struktūrvienības darbu.Struktūrvienība pamatdarbība ir robežšķērsojošo personu un transportlīdzekļu robežpārbaude.

VRS Daugavpils pārvldes Silenes robežapsardzības nodaļas inspektors

Veic valsts robežas uzraudzību un kontroli, kā arī pierobežas joslas režīma ievērošanas kontroli robežapsardzības nodaļas robežuzraudzības iecirknī.

VRS Daugavpils pārvaldes Kaplavas robežapsardzības nodaļas priekšnieks

Veic valsts robežas uzraudzību un kontroli, kā arī pierobežas joslas režīma ievērošanas kontroli robežapsardzības nodaļas robežuzraudzības iecirknī.

VRS Daugavpils pārvaldes Šķaunes robežapsardzības nodaļas inspektors

Veic valsts robežas uzraudzību un kontroli, kā arī pierobežas joslas režīma ievērošanas kontroli robežapsardzības nodaļas robežuzraudzības iecirknī.

VRS Daugavpils pārvaldes Silenes robežkontroles punkta priekšnieks

Organizē un vada struktūrvienības darbu.Struktūrvienība pamatdarbība ir robežšķērsojošo personu un transportlīdzekļu robežpārbaude.

VRS Daugavpils pārvaldes Robežnieku robežapsardzības inspektors

Veic valsts robežas uzraudzību un kontroli, kā arī pierobežas joslas režīma ievērošanas kontroli robežapsardzības nodaļas robežuzraudzības iecirknī.