Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Valsts robežsardze Daugavpils pārvalde
PAR UZŅĒMUMU
Iekšlietu ministrijas bruņota struktūrvienība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes vecākais inspektors (kinologs)

Pasākuma laikā tiks piedāvāts, kopējais ieskats Valsts robežsardzes vīzijā-mērķos, uzdevumos, virzienos/jomās, izmantojamā tehnika un nodrošinājums. Kinologu un dienesta suņu paraugdemonstrējumi.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: A.Pumpura ielā 105 B, Daugavpils

VRS Daugavpils pārvaldes Paternieku robežkontroles punkta inspektors

Struktūrvienība pamatdarbība ir robežšķērsojošo personu un transportlīdzekļu robežpārbaude.Inspektors ir atbildīgs par noteikto uzdevumu precīzu izpildi, inspektora darbība ir strikti regalmentēta, ikdienas darbā nepieciešamszināt un pielietot ārējos un iekšējos normatīvajos dokumentos, pārzin un prot pielieto speciālos līdzekļus un tehniku.

Pasākuma laikā tiks piedāvāts, kopējais ieskats Valsts robežsardzes vīzijā-mērķos, uzdevumos, virzienos/jomās, izmantojamā tehnika un nodrošinājums. Pē kopējās lekcijas līdz struktūrvienībai nodrošināsim ar transportu no Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes  A.Pumpura ielā 105B, Daugavpilī

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Piedrujas pagasts "RKP Pāternieki"

VRS Daugavpils pārvaldes Silenes robežkontroles punkta inspektors

Struktūrvienība pamatdarbība ir robežšķērsojošo personu un transportlīdzekļu robežpārbaude.Inspektors ir atbildīgs par noteikto uzdevumu precīzu izpildi, inspektora darbība ir strikti regalmentēta, ikdienas darbā nepieciešams zināt un pielietot ārējos un iekšējos normatīvajos dokumentos, inspektoram ir jāpārzin un jāprot pielieto speciālos līdzekļus un tehniku.

Pasākuma laikā tiks piedāvāts, kopējais ieskats Valsts robežsardzes vīzijā-mērķos, uzdevumos, virzienos/jomās, izmantojamā tehnika un nodrošinājums. Pē kopējās lekcijas līdz struktūrvienībai nodrošināsim ar transportu no Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes  A.Pumpura ielā 105B, Daugavpilī

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Skrudalienas pagasts

Valsts robežsardzes Daugavpils I kategorijas dienests galvenais inspektors

VRS Daugavpils pārvalde Daugavpils I kategorijas  dienests inspektors/galvenais inspketora galvenie pienākumi ir ārzemnieku pārvietošanās kontrole Latvijas teritorijā.pasākuma laikā.

Pasākuma laikā tiks piedāvāts, kopējais ieskats Valsts robežsardzes vīzijā-mērķos, uzdevumos, virzienos/jomās, izmantojamā tehnika un nodrošinājums. Pasākumā tiks piedāvāts piedalīties imigrācijas kontroles galvenā inspektora ikdienas darbā(imigrācijas kontrole valsts iekšienē un uz ceļa)

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Valsts robežsardzes Daugavpils I kategorijas dienests. A.Pumpura ielā 105B, Daugavpils

Ekskursijas