Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Valsts robežsardze Daugavpils pārvalde
PAR UZŅĒMUMU
Iekšlietu ministrijas bruņota struktūrvienība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

VRS Daugavpils pārvaldes Silenes robežapsardzības nodalās inspektors

Veic valsts robežas uzraudzību un kontroli, kā arī pierobežas joslas režīma ievērošanas kontroli robežapsardzības nodaļas robežuzraudzības iecirknī.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Skrundaliene pagasts " Silene-23"

VRS Daugavpils parvaldes Silenes robežapsardzības nodaļas inspektots

Veic valsts robežas uzraudzību un kontroli, kā arī pierobežas joslas režīma ievērošanas kontroli robežapsardzības nodaļas robežuzraudzības iecirknī.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Skrundalienes pagasts "Silene23"

Valsts robežsardzes Daugavpils I kategorijas dienests inspektors

VRS Daugavpils pārvalde Daugavpils I kategorijas  dienests inspektors/galvenais inspketora galvenie pienākumi ir ārzemnieku pārvietošanās kontrole Latvijas teritorijā

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Valsts robežsardzes Daugavpils I kategorijas dienests

Valsts robežsardzes Šķaunes robežapsardzības nodaļa

Organizē un vada struktūrvienības darbu.Veic valsts robežas uzraudzību un kontroli robežapsardzības nodaļas robežuzraudzības iecirknī.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Valsts robežsardzes Daugavpils I kategorijas dienets

Organizē un vada struktūrvienības darbu.Struktūrvienība pamatdarbība ir robežšķērsojošo personu un transportlīdzekļu robežpārbaude.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: A.Pumpura iela 105 B

Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Piedrujas robežapsardzības nodaļas priekšnieks

Organizē un vada struktūrvienības darbu.Veic valsts robežas uzraudzību un kontroli robežapsardzības nodaļas robežuzraudzības iecirknī.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Piedrujas pagasts "Robežsardze"

VRS Daugavpils pārvaldes Paternieku robežkontroles punkta priekšnieks

Organizē un vada struktūrvienības darbu.Struktūrvienība pamatdarbība ir robežšķērsojošo personu un transportlīdzekļu robežpārbaude.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Piedrujas pagasts "RKP Pāternieki"

VRS Daugavpils pārvldes Silenes robežapsardzības nodaļas inspektors

Veic valsts robežas uzraudzību un kontroli, kā arī pierobežas joslas režīma ievērošanas kontroli robežapsardzības nodaļas robežuzraudzības iecirknī.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Skrudalienas pagasts "Silene 23"

VRS Daugavpils pārvaldes Kaplavas robežapsardzības nodaļas priekšnieks

Veic valsts robežas uzraudzību un kontroli, kā arī pierobežas joslas režīma ievērošanas kontroli robežapsardzības nodaļas robežuzraudzības iecirknī.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Kaplavas pagasts

VRS Daugavpils pārvaldes Šķaunes robežapsardzības nodaļas inspektors

Veic valsts robežas uzraudzību un kontroli, kā arī pierobežas joslas režīma ievērošanas kontroli robežapsardzības nodaļas robežuzraudzības iecirknī.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

VRS Daugavpils pārvaldes Robežnieku robežapsardzības inspektors

Veic valsts robežas uzraudzību un kontroli, kā arī pierobežas joslas režīma ievērošanas kontroli robežapsardzības nodaļas robežuzraudzības iecirknī.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Robežnieku pagasts

VRS Daugavpils pārvaldes Silenes robežkontroles punkta priekšnieks

Organizē un vada struktūrvienības darbu.Struktūrvienība pamatdarbība ir robežšķērsojošo personu un transportlīdzekļu robežpārbaude.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Skrudalienas pagasts

Ekskursijas