Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Bruņinieku iela 29/31
PAR UZŅĒMUMU
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ir lielākā nevalstiskā organizācija Latvijā, kura apvieno 19 dalīborganizācijas un kura īsteno profesionālu arodbiedrības biedru un darba ņēmēju interešu aizstāvību nozaru un starpnozaru līmenī. LBAS koordinē 19 brīvu un neatkarīgu Latvijas arodbiedrību sadarbību, pārstāv un aizstāv to biedru intereses valsts un starptautiskajās institūcijās, īsteno kopīgu darbības programmu. LBAS kopā ar Latvijas valdību un Latvijas Darba devēju konfederāciju veido Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Sadarbībā ar sociālajiem partneriem LBAS ievēro sociālā dialoga principus. LBAS piedalās ekonomikas un sociālās attīstības programmu izstrādē, likumprojektu izvērtēšanā, darba grupās par darba apstākļu uzlabošanu, darba samaksu, tarifu politiku, obligāto sociālo apdrošināšanu un sociālo nodrošināšanu, veselības aprūpi, kā arī nodarbinātību, profesionālo izglītību un mūžizglītību.
NOZARE
Arodbiedrību darbība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Eksperte izglītības un nodarbinātības jautājumos

LBAS, dibināta 1990. gadā, ir lielākā nevalstiskā organizācija Latvijā un arodbiedrību apvienība, kas apvienovislielāko strādājošo skaitu valstī. LBAS koordinē 19 LBAS dalīborganizāciju - publiskā un privātā sektoranozares arodbiedrību apvienību sadarbību, pārstāv un aizstāv to biedru un strādājošo intereses valsts unstarptautiskajās institūcijās. LBAS ir vienīgā darba ņēmēju pārstāve Nacionālajā trīspusējās sadarbībaspadomē (NTSP), kur kopā ar Latvijas valdību un LDDK veido tiesisko un politikas ietvaru sociālajos unekonomiskajos jautājumos. LBAS ir Starptautiskās arodbiedrību konfederācijas (ITUC), Eiropas arodbiedrībukonfederācijas (ETUC) un Baltijas jūras reģiona arodbiedrību tīkla (BASTUN) dalīborganizācija. LBAS pārstāvLatvijas darba ņēmēju intereses Eiropas Savienības un starptautiskās institūcijās Eiropas Ekonomikas unsociālo lietu komitejā (EESK), sociālā dialoga ietvaros Eiropas Komisijas konsultatīvajās padomēs unaģentūrās un Starptautiskajā Darba organizācijā (ILO).Darba attiecības ir ļoti nozīmīga ikviena darbinieka dzīves daļa, un ir ļoti svarīgi tajās uzturēt balansu un taisnīgumu, - balansu starp darba devēja un darbinieka interesēm un darba tiesisko normu ievērošanu. Tieši taisnīgums darba vidē, kurā mēs pavadām lielu daļu savas dzīves, veido patriotiskumu arī pret savu valsti kopumā, - ja darbinieks jutīsies novērtēts un strādās taisnīgā darba vidē, viņš nebrauks projām no savas valsts. Un par šo balansu un taisnīgumu visos sociālā dialoga līmeņos – uzņēmumā/ organizācijā, nozarē un nacionālajā līmenī – rūpējas arodbiedrība.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Bruņinieku iela 29/31

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) eksperts tautsaimniecības jautājumos

LBAS, dibināta 1990. gadā, ir lielākā nevalstiskā organizācija Latvijā un arodbiedrību apvienība, kas apvienovislielāko strādājošo skaitu valstī. LBAS koordinē 19 LBAS dalīborganizāciju - publiskā un privātā sektoranozares arodbiedrību apvienību sadarbību, pārstāv un aizstāv to biedru un strādājošo intereses valsts unstarptautiskajās institūcijās. LBAS ir vienīgā darba ņēmēju pārstāve Nacionālajā trīspusējās sadarbībaspadomē (NTSP), kur kopā ar Latvijas valdību un LDDK veido tiesisko un politikas ietvaru sociālajos unekonomiskajos jautājumos. LBAS ir Starptautiskās arodbiedrību konfederācijas (ITUC), Eiropas arodbiedrībukonfederācijas (ETUC) un Baltijas jūras reģiona arodbiedrību tīkla (BASTUN) dalīborganizācija. LBAS pārstāvLatvijas darba ņēmēju intereses Eiropas Savienības un starptautiskās institūcijās Eiropas Ekonomikas unsociālo lietu komitejā (EESK), sociālā dialoga ietvaros Eiropas Komisijas konsultatīvajās padomēs unaģentūrās un Starptautiskajā Darba organizācijā (ILO).Darba attiecības ir ļoti nozīmīga ikviena darbinieka dzīves daļa, un ir ļoti svarīgi tajās uzturēt balansu un taisnīgumu, - balansu starp darba devēja un darbinieka interesēm un darba tiesisko normu ievērošanu. Tieši taisnīgums darba vidē, kurā mēs pavadām lielu daļu savas dzīves, veido patriotiskumu arī pret savu valsti kopumā, - ja darbinieks jutīsies novērtēts un strādās taisnīgā darba vidē, viņš nebrauks projām no savas valsts. Un par šo balansu un taisnīgumu visos sociālā dialoga līmeņos – uzņēmumā/ organizācijā, nozarē un nacionālajā līmenī – rūpējas arodbiedrība.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Bruņinieku iela 29/31

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) sabiedrisko attiecību speciāliste

LBAS, dibināta 1990. gadā, ir lielākā nevalstiskā organizācija Latvijā un arodbiedrību apvienība, kas apvienovislielāko strādājošo skaitu valstī. LBAS koordinē 19 LBAS dalīborganizāciju - publiskā un privātā sektoranozares arodbiedrību apvienību sadarbību, pārstāv un aizstāv to biedru un strādājošo intereses valsts unstarptautiskajās institūcijās. LBAS ir vienīgā darba ņēmēju pārstāve Nacionālajā trīspusējās sadarbībaspadomē (NTSP), kur kopā ar Latvijas valdību un LDDK veido tiesisko un politikas ietvaru sociālajos unekonomiskajos jautājumos. LBAS ir Starptautiskās arodbiedrību konfederācijas (ITUC), Eiropas arodbiedrībukonfederācijas (ETUC) un Baltijas jūras reģiona arodbiedrību tīkla (BASTUN) dalīborganizācija. LBAS pārstāvLatvijas darba ņēmēju intereses Eiropas Savienības un starptautiskās institūcijās Eiropas Ekonomikas unsociālo lietu komitejā (EESK), sociālā dialoga ietvaros Eiropas Komisijas konsultatīvajās padomēs unaģentūrās un Starptautiskajā Darba organizācijā (ILO).Darba attiecības ir ļoti nozīmīga ikviena darbinieka dzīves daļa, un ir ļoti svarīgi tajās uzturēt balansu un taisnīgumu, - balansu starp darba devēja un darbinieka interesēm un darba tiesisko normu ievērošanu. Tieši taisnīgums darba vidē, kurā mēs pavadām lielu daļu savas dzīves, veido patriotiskumu arī pret savu valsti kopumā, - ja darbinieks jutīsies novērtēts un strādās taisnīgā darba vidē, viņš nebrauks projām no savas valsts. Un par šo balansu un taisnīgumu visos sociālā dialoga līmeņos – uzņēmumā/ organizācijā, nozarē un nacionālajā līmenī – rūpējas arodbiedrība.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Bruņinieku iela 29/31

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) jurists, darba tiesību konsultants

LBAS, dibināta 1990. gadā, ir lielākā nevalstiskā organizācija Latvijā un arodbiedrību apvienība, kas apvienovislielāko strādājošo skaitu valstī. LBAS koordinē 19 LBAS dalīborganizāciju - publiskā un privātā sektoranozares arodbiedrību apvienību sadarbību, pārstāv un aizstāv to biedru un strādājošo intereses valsts unstarptautiskajās institūcijās. LBAS ir vienīgā darba ņēmēju pārstāve Nacionālajā trīspusējās sadarbībaspadomē (NTSP), kur kopā ar Latvijas valdību un LDDK veido tiesisko un politikas ietvaru sociālajos unekonomiskajos jautājumos. LBAS ir Starptautiskās arodbiedrību konfederācijas (ITUC), Eiropas arodbiedrībukonfederācijas (ETUC) un Baltijas jūras reģiona arodbiedrību tīkla (BASTUN) dalīborganizācija. LBAS pārstāvLatvijas darba ņēmēju intereses Eiropas Savienības un starptautiskās institūcijās Eiropas Ekonomikas unsociālo lietu komitejā (EESK), sociālā dialoga ietvaros Eiropas Komisijas konsultatīvajās padomēs unaģentūrās un Starptautiskajā Darba organizācijā (ILO).Darba attiecības ir ļoti nozīmīga ikviena darbinieka dzīves daļa, un ir ļoti svarīgi tajās uzturēt balansu un taisnīgumu, - balansu starp darba devēja un darbinieka interesēm un darba tiesisko normu ievērošanu. Tieši taisnīgums darba vidē, kurā mēs pavadām lielu daļu savas dzīves, veido patriotiskumu arī pret savu valsti kopumā, - ja darbinieks jutīsies novērtēts un strādās taisnīgā darba vidē, viņš nebrauks projām no savas valsts. Un par šo balansu un taisnīgumu visos sociālā dialoga līmeņos – uzņēmumā/ organizācijā, nozarē un nacionālajā līmenī – rūpējas arodbiedrība.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Bruņinieku ielā 29/31

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētājs

LBAS, dibināta 1990. gadā, ir lielākā nevalstiskā organizācija Latvijā un arodbiedrību apvienība, kas apvienovislielāko strādājošo skaitu valstī. LBAS koordinē 19 LBAS dalīborganizāciju - publiskā un privātā sektoranozares arodbiedrību apvienību sadarbību, pārstāv un aizstāv to biedru un strādājošo intereses valsts unstarptautiskajās institūcijās. LBAS ir vienīgā darba ņēmēju pārstāve Nacionālajā trīspusējās sadarbībaspadomē (NTSP), kur kopā ar Latvijas valdību un LDDK veido tiesisko un politikas ietvaru sociālajos unekonomiskajos jautājumos. LBAS ir Starptautiskās arodbiedrību konfederācijas (ITUC), Eiropas arodbiedrībukonfederācijas (ETUC) un Baltijas jūras reģiona arodbiedrību tīkla (BASTUN) dalīborganizācija. LBAS pārstāvLatvijas darba ņēmēju intereses Eiropas Savienības un starptautiskās institūcijās Eiropas Ekonomikas unsociālo lietu komitejā (EESK), sociālā dialoga ietvaros Eiropas Komisijas konsultatīvajās padomēs unaģentūrās un Starptautiskajā Darba organizācijā (ILO).Darba attiecības ir ļoti nozīmīga ikviena darbinieka dzīves daļa, un ir ļoti svarīgi tajās uzturēt balansu un taisnīgumu, - balansu starp darba devēja un darbinieka interesēm un darba tiesisko normu ievērošanu. Tieši taisnīgums darba vidē, kurā mēs pavadām lielu daļu savas dzīves, veido patriotiskumu arī pret savu valsti kopumā, - ja darbinieks jutīsies novērtēts un strādās taisnīgā darba vidē, viņš nebrauks projām no savas valsts. Un par šo balansu un taisnīgumu visos sociālā dialoga līmeņos – uzņēmumā/ organizācijā, nozarē un nacionālajā līmenī – rūpējas arodbiedrība.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Bruņinieku iela 29/31

Ekskursijas