Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Kr.Valdemāra iela 35, Rīga
PAR UZŅĒMUMU
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir Iielākā uzņēmēju biedrība Latvijā, kurā apvienojušies tuvu 6000 biedru (3000 individuālie uzņēmumi un 3000 no uzņēmēju biedrībām) – visu reģionu un nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi, asociācijas, pilsētu uzņēmēju klubi, un citas uzņēmēju apvienības. Biedrība pārstāv uzņēmēju intereses, kā arī sniedz pakalpojumus, lai Latvijā būtu izcili uzņēmumi, izcilā uzņēmējdarbības vidē. Tās galvenās darbības jomas ir uzņēmējdarbības vide, uzņēmumu konkurētspēja, eksports. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera ir dibināta 1934. gada 21. decembrī, un ir Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācijas (EUROCHAMBRES) un Starptautiskās Tirdzniecības palātas (ICC) biedre.
NOZARE
Nevalstiska organizācija/ biedrība un nodibinājums

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Eiropas Savienības projektu daļas direktore

#Ukraine LTRK Eiropas Savienības projektu daļas galvenais mērķis ir piedalīties starptautiskajos projektos, kuru aktivitāšu mērķauditorija ir uzņēmumi vai projekta aktivitātes pilnveido uzņēmējdarbības vidi. 

Galvenokārt LTRK realizē projektus, kuri ir saistīti ar tādām jomām, kā:

Biznesa vides pilnveidošana:  Eksporta attīstība  Atbalsts jaunuzņēmumiem  Klāsteru attīstība  Cita veida iniciatīvas politikas pilnveidošanai  Videi draudzīga un ilgtstpējīga ekonomika;  energo efektivitātes veicināšana uzņēmumiem aprites ekonomika un tās biznesa modeļi  citas ES Zaļā kursa tēmas.  Izglītība: apmācības uzņēmējiem, lektoriem un citām mērķa grupām mūžizglītība  sadarbība ar profesionālās un augstākās izglītības iestādēm ar mērķi pilnveidot un veicināt nozaru sadarbību ar izglītības iestādēm 

Vairāku kā 10 gadu laikā esam ieguvuši profesionalitātes novērtējumu no starptautiskām partnerorganizācijām un ES fondu programmām par kvalitatīvu darbu un sasniegtiem rezultātiem. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Rīga, Kr. Valdemāra iela 35

LTRK Politikas daļas direktors un valdes loceklis

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Politikas daļas direktors  un valdes loceklis  Jānis Lielpēteris, kurš ikdienā strādāt pie atzinumu sagatavošanas par likumprojektiem, apmeklē Ministru kabineta, Saeimas un Saeimas komisijas sēdes, piedalās dažādās sapulcēs, padomēs utt. #UKRAINE

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Rīga, Kr.Valdemāra 35

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK ) valdes priekšsēdētājs

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš ik dienu rūpējas par lielākās uzņēmēju biedrības Latvijā darbu. Biedrības uzdevums ir rūpēties par biedru konkurētspējas celšanu, eksporta palielināšanu un interešu aizstāvību. J.Endziņš katru dienu tiekas kā ar politikas veidotājiem, tā arī dažādu nozaru un lieluma uzņēmējiem, tādējādi pārzinot biznesa vidi. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Kr.Valdemāra 35

Ekskursijas