Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Veselības centrs "Biķernieki"
Lielvārdes iela 68/1, Rīga, LV-1006
PAR UZŅĒMUMU
SIA "Veselības centra "Biķernieki"" attīstība vērsta uz kvalitatīvu ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu atbilstoši mūsdienu standartiem. Mūsu mērķis ir nodrošināt pacientiem savlaicīgi pieejamus, augstas kvalitātes ārstniecības pakalpojumus, medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī zobārstniecības pakalpojumus bērniem.
NOZARE
Vispārējā ārstu prakse

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Fizioterapeits

Fizioterapeits ir sertificēts medicīnas speciālists/ārsts, kurš rehabilitē pacientus, pielietojot dažādas fizioterapijas tehnikas, pēc slimībām un traumām, izglīto par profilaktiskiem un veselību veicinošiem pasākumiem un dod ergonomiskas rekomendācijas ikdienas aktivitāšu saudzīgai veikšanai.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Lielvārdes 68/1

Fizioterapeits

Fizioterapeits ir sertificēts medicīnas speciālists/ārsts, kurš rehabilitē pacientus, pielietojot dažādas fizioterapijas tehnikas, pēc slimībām un traumām, izglīto par profilaktiskiem un veselību veicinošiem pasākumiem un dod ergonomiskas rekomendācijas ikdienas aktivitāšu saudzīgai veikšanai.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: FIZIOTERAPEITS

Medicīnas māsa

Medicīnas māsa ir medicīnisko izglītību ieguvusi ārstniecības persona, kas veic pacientu aprūpi, piedalās ārstniecībā, vada pacientu aprūpes darbu, nodarbojas ar pacientu izglītošanu veselības jautājumos un veic profesionālās izglītības darbu.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Lielvārdes ielā 68/1

Ārsts

Ārsts ir ārstniecības persona, kas ieguvusi augstāko medicīnisko izglītību un ar zinātniski pamatotu medicīnisko darbību tieši vai netieši iedarbojas uz cilvēku un savas profesionālajā darbībā izmeklē pacientus fizisku, garīgu vai psihisku slimību konstatēšanai vai noliegšanai un ārstēšanai; novērtē slimības un to radītās sekas; ārstē iepriekšminētās slimības; veic profilaktiskos pasākumus slimību novēršanai; sniedz palīdzību dzemdībās; veic rehabilitāciju. 

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Lielvārdes iela 68/1

ĀRSTS

Ārsts ir ārstniecības persona, kas ieguvusi augstāko medicīnisko izglītību un ar zinātniski pamatotu medicīnisko darbību tieši vai netieši iedarbojas uz cilvēku un savas profesionālajā darbībā izmeklē pacientus fizisku, garīgu vai psihisku slimību konstatēšanai vai noliegšanai un ārstēšanai; novērtē slimības un to radītās sekas; ārstē iepriekšminētās slimības; veic profilaktiskos pasākumus slimību novēršanai; sniedz palīdzību dzemdībās. 

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 3

Adrese: Lielvārdes iela 68/1, Rīga

Fizioterapeits

Fizioterapeits ir veselības aprūpes speciālists (funkcionālais speciālists), kurš palīdz pacientiem sasniegt kustību un fizisko spēju maksimālo amplitūdu, vai nu vispirms to attīstot, vai atjaunojot pēc fizisko spēju zaudēšanas slimības, traumas vai novecošanas dēļ. Fizioterapeita mērķis ir uzlabot cilvēka dzīves kvalitāti, izmantojot dažādas metodes un tehnikas sāpju mazināšanai un funkciju atjaunošanai. Pastāvīgu traumu vai slimību gadījumā fizioterapijas nodarbība mazina disfunkcijas sekas.

·        dažādu veidu fizioterapija veicina pacienta funkcionālo stāvokli, uzlabo pašsajūtu un dzīves kvalitāti

·        līdzdarbojoties fizioterapijas procesos, var ievērojami mazināt sāpes

·        uzlabo pacienta ikdienu, pastiprina veselību, palielina neatkarības un pašaprūpes līmeni

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 3

Adrese: Lielvārdes iela 68/1, Rīga

Audiologopēds

Audiologopēds ir ārstniecības persona, kas veic pacientu komunikācijas spēju, runas/valodas, fonācijas (balss veidošanas) un rīšanas traucējumu novērtēšanu, diagnostiku, korekciju, terapiju un rehabilitāciju personām jebkurā vecumā, kurām ir dažādu etioloģiju (izcelsmes) izraisīti runas, valodas (mutvārdu un rakstu valodas), balss, dzirdes un rīšanas traucējumi.

Audiologopēds veic veselību veicinošo, konsultatīvo, profilaktisko darbu sabiedrībā; piedalās zinātniski pētnieciskajos projektos un profesionālās izglītības realizēšanā, veicinot specialitātes attīstību; organizē un piedalās multiprofesionālas rehabilitācijas komandas darbā; ir atbildīgs par pastāvīgu profesionālās kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšanu savas profesionālās darbības laikā.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Lielvārdes iela 68/1, Rīga

Administratīvā vadītāja

Administratīvā vadība ietver vairākas funkcijas:

·        Stratēģisku mērķu izvirzīšana un to sasniegšana;

· Iestādes darbības organizēšana – resursu sadale, uzdevumu un atbildības deleģēšana;

·      Darbinieku motivēšana un uzraudzība.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielvārdes iela 68/1, Rīga

Lietvede

Lietvedis kvalificēti organizē un vada dokumentu pārvaldības procesu iestādē, nodrošina dokumentu apriti, saņem, reģistrē un nosūta dokumentus, organizē sanāksmju norisi un protokolēšanu, lietišķās tikšanās, pārzina dokumentu arhivēšanu, pārzina iestādes struktūru un tās procesus.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielvārdes iela 68/1, Rīga

Vadītājs

Iestādes vadītājs nosaka un formulē iestādes darbības pamatprincipus un stratēģiski plāno un vada darbu atbilstoši iestādes stratēģiski izvirzītiem mērķiem, saskaņā ar Latvijas un starptautisko likumdošanu un nozares aktiem.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielvārdes iela 68/1, Rīga

Medicīnas māsa

Medicīnas māsa ir medicīnas darbinieks ar vidējo speciālo izglītību; strādā ārsta vadībā un izpilda viņa norādījumus. Medicīnas māsas pienākumos ietilpst slimnieku kopšana un to veselības stāvokļa novērošana, zāļu izsniegšana, t° mērīšana, ārstniecisko procedūru izpilde (kompreses, bankas, injekcijas, pārsiešana, smagi slimo ēdināšana), slimnieku personiskās higiēnas un vajadzīgo sanitāri higiēnisko apstākļu nodrošināšana slimnīcas nodaļā.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 3

Adrese: Lielvārdes ielā 68/1, Rīgā

Ārsts

Ārsts ir ārstniecības persona, kas ieguvusi augstāko medicīnisko izglītību un ar zinātniski pamatotu medicīnisko darbību tieši vai netieši iedarbojas uz cilvēku un savas profesionālajā darbībā izmeklē pacientus fizisku, garīgu vai psihisku slimību konstatēšanai vai noliegšanai un ārstēšanai; novērtē slimības un to radītās sekas; ārstē iepriekšminētās slimības; veic profilaktiskos pasākumus slimību novēršanai; sniedz palīdzību dzemdībās; veic arī rehabilitāciju. 

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 3

Adrese: Lielvārdes ielā 68/1, Rīgā

Ārsts

Ārsts ir ārstniecības persona, kas ieguvusi augstāko medicīnisko izglītību un ar zinātniski pamatotu medicīnisko darbību tieši vai netieši iedarbojas uz cilvēku un savas profesionālajā darbībā izmeklē pacientus fizisku, garīgu vai psihisku slimību konstatēšanai vai noliegšanai un ārstēšanai; novērtē slimības un to radītās sekas; ārstē iepriekšminētās slimības; veic profilaktiskos pasākumus slimību novēršanai; sniedz palīdzību dzemdībās; veic arī rehabilitāciju. 

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 3

Adrese: Lielvārdes iela 68/1, Rīga

Ekskursijas