Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Bērnu klīniskā universitātes slimnīca
Rīga, Vienības gatve 45 un Juglas iela 20
PAR UZŅĒMUMU
Mēs ārstējam, aprūpējam, mācām un iedvesmojam, lai bērniem būtu veselīgāka un iespējami pilnvērtīgāka dzīve.
NOZARE
Slimnīcu darbība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Ārsts stažieris

Ārsts stažieris — ārsts, kas nav sertificēts specialitātē un strādā sertificēta ārsta vadībā

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Vienības gatve 45

Fizioterapeits

Fizioterapeits ir funkcionālais speciālists, kurš palīdz pacientam atgūt zaudēto funkciju vai mazināt tās trūkumu, pielietojot ārstnieciskās vingrošanas un  mīksto audu tehnikas.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 3

Adrese: Vienības gatve 45

Bērnu neiroķirurgs

Neiroķirurģijas speciālisti sniedz ķirurģisko palīdzību bērniem ar nervu sistēmas traumatiskiem bojājumiem un to sekām, intrakraniālā spiediena invazīvu noteikšanu un novērošanu, veic iedzimtu nervu sistēmas anomāliju ķirurģisko korekciju – galvas un muguras smadzeņu trūču operācijas, kraniosinostozes operācijas, neiroonkoloģisko slimību ķirurģisko ārstēšanu.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Rīga, Vienības gatve 45

Audiologopēds

Audiologopēds ir funkcionālais speciālists, kurš veic komunikācijas spēju, runas/valodas, fonācijas un rīšanas traucējumu novērtēšanu, diagnostiku, korekciju un rehabilitāciju.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Vienības gatves 45, Rīga

Bērnu ķirurgs

Bērnu ķirurģijas klīnikas darba pamatvirzieni ietver jaundzimušo ķirurģiju, krūšu kurvja un vēdera dobuma orgānu ķirurģiju, traumatoloģiju un ortopēdiju, uropoētiskās sistēmas orgānu ķirurģiju, ausu-kakla-deguna slimību ārstēšanu un vispārējo bērnu ķirurģiju. Bērnu ķirurģijas klīnikā gada laikā tiek veiktas aptuveni 7500 operācijas.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīga, Vienības gatve 45

Pediatrijas spēļu speciālists

Pediatrijas spēļu speciālists informē un izglīto mazos Bērnu slimnīcas pacientus, mazina bailes, satraukumu par gaidāmajiem izmeklējumiem un procedūrām.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Vienības gatves 45, Rīga

Operāciju māsa

Māsa veic pacientuaprūpi: piedalāsārstniecībā;vada pacientuaprūpes darbu;nodarbojas arpacientu izglītošanu veselības jautājumos; veic profesionālās izglītības darbu.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Vienības gatve 45, Rīga

Ārsta palīgs

Ārsta palīgs (feldšeris) irārstniecības persona, kura atbilstošiārstapalīgam normatīvajos aktos noteiktajai kompetenceiārstniecībāun pacientuaprūpēsniedz neatliekamomedicīnisko palīdzību slimajiem (cietušajiem)dzīvībai bīstamā, kritiskāstāvoklī, kāarīkonstatēpacienta nāvi, nosakapacientam diagnozi,ārstēšanu, lieto un izraksta medikamentus, nodrošinanepārtrauktu medicīnisko palīdzību un profilaksi pacientiem, organizēun vadasavu un savu kolēģu darbu, izglīto pacientus, sabiedrības locekļus, komandasdalībniekus.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Vienības gatve 45, Rīga

Anesteziologs, reanimatologs

Anesteziologs ir speciālists, kurš nodrošina anestēziju un novēro bērna vitālos  rādītājus operācijas un citu medicīnisku manipulāciju laikā, kā arī palīdz atsāpināt operācijas laikā un mazināt sāpes pēc operācijas. Ambulatorā apskatē tiek novērtēti iespējamie riski un meklēti risinājumi to novēršanai.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Vienības gatve 45, Rīga

Bērnu ķirurgs

Bērnu ķirurģijas klīnikas darba pamatvirzieni ietver jaundzimušo ķirurģiju, krūšu kurvja un vēdera dobuma orgānu ķirurģiju, traumatoloģiju un ortopēdiju, uropoētiskās sistēmas orgānu ķirurģiju, ausu-kakla-deguna slimību ārstēšanu un vispārējo bērnu ķirurģiju. Bērnu ķirurģijas klīnikā gada laikā tiek veiktas aptuveni 7500 operācijas.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Rīga, Vienības gatve 45

Bērnu neirologs

Neirologs ir ārsts, kurš diagnosticē un ārstē nervu, galvas un muguras smadzeņu un to apvalku, asinsvadu slimības. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Vienības gatve 45

Laboratorijas ārsts

Laboratorijas ārsta uzņemas atbildību par to, lai jebkurš izdotais analīžu rezultāts būtu patiess un atbilstu visām kvalitātes prasībām. Lai to nodrošinātu, ārsts uzrauga iekārtu darbu, kvalitātes kontroles, analīžu izpildi atbilstoši metodei, nepieciešamības gadījumā novēršot kļūdas un radušās problēmas. Laboratorijas ārsti veic arī analīzes. Ļoti būtiska un nozīmīga laboratorijas ārsta darba ikdiena ir klīnicistu konsultēšana, analīžu rezultātu izskaidrošana, rekomendāciju sniegšana.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Vienības gatve 45

Ģenētiķis ģenētikas laboratorijā

Ģenētiķa vakance Bērnu klīniskas univeristātes slimnīcas ģenētikas laboratorijā, kas atrodas Medicīniskās ģenētikas un prenatālās diagnostikas klīnikā.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Vienības gatve 45

Ekskursijas