Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Rīgas Stradiņa universitāte
Dzirciema iela 16
PAR UZŅĒMUMU
Rīgas Stradiņa universitāte ir Latvijas augstskolu reputācijas topa līdere un viena no modernākajām augstākās izglītības mācību iestādēm Baltijā ar izteikti starptautisku ievirzi. RSU deviņās fakultātēs līdzās ar medicīnu saistītajām studijām ir iespējams apgūt dažādas modernas sociālo zinātņu programmas. RSU šobrīd studē 9130 studenti, tostarp 2210 ārvalstu studenti no 47 valstīm. Papildu informācija par RSU ir pieejama interneta mājaslapā www.rsu.lv. Sekot līdzi Rīgas Stradiņa universitātes jaunumiem var arī sociālajos tīklos Twitter, Facebook, Draugiem.lv, Instagram un YouTube. Par RSU aktualitātēm var uzzināt arī RSU studentu medijā „Skaļāk” – http://skalak.rsu.lv
NOZARE
Akadēmiskā augstākā izglītība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Rīgas Stradiņa universitāte

RSU Valodu centra docente

Latviešu valodas kā svešvalodas mācīšana RSU medicīnas studentiem no dažādām valstīm, pārsvārā no Eiropas, bet ir arī studenti no Indijas. Nodarbības notiek angliski un latviski, un viss tiek skaidrots tikai angliski. 

Rīgas Stradiņa universitāte

Docente, Dr.med.

Iespēja iepazīties ar anatomijas priekšmeta būtību, tai skaitā ar kaulu, muskuļu sistēmas uzbūvi, cilvēka iekšējo orgānu funkcijām, nervu sistēmas darbības principiem. Varam iepazīties ar cilvēka ķermeņa vismazākajiem kauliem, skeleta uzbūvi , kaulu savienojumiem u.t.t. Nodarbības laikā būs mulāžu demonstrācijas, kā arī Power Point prezentācijas par asinsrites un nervu sistēmas īpatnībām. Interesentiem būs iespējams iepazīties arī ar fiziskās antropoloģijas darbu.

Rīgas Stradiņa universitāte

Asistenta p.i. Psihiatrijas un Narkoloģijas katedra Rīgas Stradiņa universitāte

Kā RSU Psihiatrijas un Narkolģijas katedras pasniedzēja vadu nodarbības latviešu un angļu valodā psihiatrijas un narkoloģijas priekšmetā medicīnas studentiem.

Rīgas Stradiņa universitāte

RSU Māszinību un dzemdību aprūpes katedras lektore Eva Cela / Paula Stradiņa KUS Klīniskā virsmāsa

Izstrādāt un īstenot stratēģiskos virzienus aprūpes procesā un organizēt tāsizpildi slimnīcā; Organizēt uzdevumu izstrādē aprūpes jomā, to realizāciju un kontroli Slimnīcasklīniskajām virsmāsām, struktūrvienību virsmāsām, vecākai vecmātei un aprūpes un aprūpes atbalsta personālam; Plānot, organizēt un pārraudzīt EKK materiālo līdzekļu izlieojumu, pasūtīšanu un iepirkuma procesa realizāciju; Organizēt finanšu mērķu sasniegšanu plānojot gada budžetu, plātot izdevuma sadaļas, analizēt datus un ierosināt korektīvās darbības; Pārraudzīt, kontrolēt un pārskatīt aprūpes un aprūpes atbalsta personāla amatu nodrošinājumu klīniskajās nodaļās; Identificēt pacientu un klientu atsauksmes par veikto pakalpojumu, un inicēt idejas pakalpojuma kvalitātes uzlabošanā.

Lektors - Māszinības programmu studentu lekcijas/prakstiskās  nodarbības

Rīgas Stradiņa universitāte

RSU muzeja krājuma glabātājs, vēstures kolekcija

Darbs ar muzejisku priekšmetu apstrādi: materiālās un nemateriālās kultūras vērtību uzkrāšana, dokumentēšana un saglabāšana; līdzdalība krājuma komplektēšanā un veidošanā.

Krājuma glabātāji ir iesaistīti arī komunikatīvo funkciju veikšanā, vadot specializētās ekskursijas par muzeja ekspozīcijas vai izstāžu saturu, konsultējot muzeja apmeklētājus.

 

Rīgas Stradiņa universitāte

Dienesta viesnīcas vadītājs

 

2017. gadā tika atklāta modernākā studentu jeb dienesta viesnīca Latvijā. Skolēni varēs iepazīties, kā tiek organizēts dienesta viesnīcas darbs un kādi ir viesnīcas vadītāja darba pienākumi.

 

Rīgas Stradiņa universitāte

RSU Ķirurģijas katedras profesors/ sirds ķirurgs Romans Lācis

Aicinām piedalīties sirds ķirurga un RSU Ķirurģijas katedras profesora ikdienā Paula Stradiņa KUS Sirds ķirurģijas centrā.

Jāierodas 7:50.

Vieta: Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, Pilsoņu ielā 13, 32.korpuss, 5.stāvs, profesora R.Lāča KABINETS.

Virsdrēbēm jābūt atstātām garderobē 15.korpusa pagrabstāvā, un turpat jāpārvelk maiņas apavi, kas paņemti līdzi.

 ! Ēnu dienas datums var tikt mainīts, ja tādas būs Slimnīcas prasības sakarā ar gripas karantīnu nodaļās.

Rīgas Stradiņa universitāte

RSU Ķirurģijas katedras docētājs/ sirds ķirurgs Jānis Pavārs

Aicinām piedalīties sirds ķirurga/ docētāja darba dienā RSU Ķirurģijas katedrā, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas sirds ķirurģijas nodaļā un, iespējams, operāciju zālē.

Ierašanās vieta: Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, Pilsoņu ielā 13, 32.korpusā, 5.stāvā PIE LIFTIEM.

Ierašanās laiks: plkst.07:50 jau pilnā gatavībā (pārvilkti maiņas apavi, virsdrēbes jāatstāj garderobē 15.korpusa pagrabstāvā).

 ! Ēnu dienas datums var tikt mainīts, ja tādas būs Slimnīcas prasības sakarā ar gripas karantīnu nodaļās.

Rīgas Stradiņa universitāte

Studiju programmu Uzturs un Uzturzinātne vadītāja

Ēnu dienā vēlos iepazīstināt potenciālos studētājgribētājus ar studiju programmu vadītājas un lektores darbu. Iepazīstināt ar studiju programmas Uzturs studentu mācību procesu.

Rīgas Stradiņa universitāte

RSU Ķirurģijas katedras docētājs/ ķirurgs Andrejs Brikuns

Aicinām piedalīties ķirurga, RSU Ķirurģijas katedras docētāja ikdienā Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas ķirurģijas nodaļā!

Ierašanās vieta: P.Stradiņa KUS, 24.korpuss, 2.stāvs, 5.nodaļa.

Ierašanās plkst.08:00.

Līdzi obligāti jābūt maiņas apaviem, kas jāatstāj garderobē pie 25.korpusa ieejas kopā ar āra apģērbu!

! Ēnu dienas datums var tikt mainīts, ja tādas būs Slimnīcas prasības sakarā ar gripas karantīnu nodaļās.

Rīgas Stradiņa universitāte

RSU Ķirurģijas katedras asociētais profesors/ ķirurgs Haralds Plaudis

Aicinām piedalīties ķirurga/ docētāja darba dienā RSU Ķirurģijas katedrā, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 10.ķirurģiskajā nodaļā un, iespējams, operāciju zālē.

Ierašanās vieta: Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, stacionārs "Gaiļezers" Hipokrāta ielā 2, 5.stāvā, 10.nodaļā

Ierašanās laiks: plkst.07:30 jau pilnā gatavībā (pārvilkti maiņas apavi un baltais halāts), virsdrēbes jāatstāj garderobē.

 ! Ēnu dienas datums var tikt mainīts, ja tādas būs Slimnīcas prasības sakarā ar gripas karantīnu nodaļās.

Rīgas Stradiņa universitāte

RSU Ķirurģijas katedras asociētais profesors/ krūts ķirurgs Arvīds Irmejs

Aicinām piedalīties krūts ķirurga un RSU Ķirurģijas katedras docētāja ikdienā Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas nodaļā!

Ierašanās vieta: P.Stradiņa KUS Pilsoņu ielā 13, 24.korpuss, 2.stāvs, 5.nodaļā.

Ierašanās laiks: plkst.07:55.

Līdzi obligāti jābūt maiņas apaviem, virsdrēbes jāatstāj garderobē.

 

! Ēnu dienas datums var tikt mainīts, ja tādas būs Slimnīcas prasības sakarā ar gripas karantīnu nodaļās.

Rīgas Stradiņa universitāte

Asoc. prof. Dr. med. Silvija Umbraško

Ārsts pediatrs ar antropoloģijas zināšanām iepazīstinās jūs par antropoloģijas zinātni, par fizisko attīstību, fizisko sagatavotību, ķermeņa stāju, par pēdas parametriem, par pusaudžu dzimumattīstību, par pazīmju mainību gadsimtu robežās, par skoliozi. Kādas pārmaiņas cilvēka ķermenis pārdzībvo augot un organismam novecojot. Būs iespēja interesentiem pārbaudīt stāju, pēdas parametrus, dažas fiziskās attīstības īpašības. Ar cieņu! Gaidam ciemos! Dr. med. asoc. prof. Silvija Umbraško 

Rīgas Stradiņa universitāte

Docente, antropoloģijas laboratorijas vadītāja

Fiziskās attīstības noteikšana - ķermeņa garuma, svara, apkārtmēru, ķermeņa stājas tipa un pēdas parametru noteikšana. Piedāvāju ēnot ar mani.

Rīgas Stradiņa universitāte

Bioķīmijas zinātniskās laboratorijas vadītājs, asoc. prof.

"Ēnotājiem"  būs iespēja iepazīties ar zinātnisko laboratoriju, aparatūru, uzzināt par pētniecisko un akademisko darbu, projektiem. Uzzināt par interesantākajiem pētījumiem, kuri izpildīti pēdējo gadu laikā. Būs informācija par laboratorijas saistību ar studentiem, viņu praktiskajiem darbiem, sadarbību ar bāzes un klōiniskajām katedrām, par bioķīmijas saikni ar praktisko ārstniecību, arī saikni ar Latvijā augošu un audzētu floru, tās pielietojumu ne tikai "tautas"  medicīnā. Parunāsim arī par starptautisko sadarbību, par kopējiem pētnieciskajiem projektiem ar vairāku Eiropas Universitāšu kolēģiem, zinātniskajām struktūrām, par iespēju studiju gados, izmantojot RASMUS+ grantus, iepazīties un veidot kontaktus ar ārvalstu kolēģiem un vēl un vēl...

Rīgas Stradiņa universitāte

Starptautisko sakaru organizators

Ikdienas darbā ietilpst darbs ar ārvalstu studentiem un ārvalstu studenti organizācijām, RSU Facebook konta uzturēšana angļu valodā, izdales materiālu veidošana angļu valodā, ko izdalīt izglītības izstādēs potenciālaiem studentiem.

Rīgas Stradiņa universitāte

Biroja vadītājs Iekšķīgo slimību katedrā

Aicinu iepazīties ar daudzveidīgiem biroja vadītājas amata pienākumiem vienā no RSU lielākajām akadēmiskajām struktūrvienībām. Jums būs iespēja redzēt kā tiek organizēts, plānots, koordinēts biroja darbs un studiju darbs, kā notiek komunikācija ar kolēģiem, akadēmisko personālu un studējošajiem, kā veidojas lietvedība un notiek dokumentu vadība laikā, kad ļoti strauji attīstījušās IT. Būs iespēja iztēloties sevi atbildīgajā amatā un padomāt vai Jums ir amatam nepieciešamās kompetences un kādas kompetences un prasmes būtu nepieciešams mērķtiecīgi attīstīt. Ja Jums būs interese par medicīnas studijām RSU, Jums būs iespēja kopā ar medicīnas studentiem piedalīties praktiskajās nodarbībās, aprunāties ar RSU pasniedzējiem un ārstiem. Būsiet gaidīti RSU Iekšķīgo slimību katedrā!

Rīgas Stradiņa universitāte

Kardiologs Kārlis Trušinskis

Būt kardiologam nozīmē konsultēt pacientus, veikt sirds izmeklējumus un invazīvas operācijas, lasīt lekcijas studentiem un kolēģiem, kā arī nepārtraukti uzzināt ko jaunu un izmanot jaunās zināšanas un prasmes pacientu veselības labā.

Rīgas Stradiņa universitāte

Zinātniskais laborants

 

Pirms darba uzsākšanas pasākumiem nodrošināt telpas ar darbam nepieciešamiem reaģentiem, tehnisko aprīkojumu un materiāliem. Fiksēt analīžu rezultātus. Nodrošināt informācijas apmaiņu ar citām struktūrvienībām, sekot elektroniskajiem sūtījumiem ( nosūtīt, izskatīt, pārsūtīt informāciju elektroniskā formātā). Koordinēt un saskaņot struktūrvienības personāla sadarbību.

 

Rīgas Stradiņa universitāte

RSU Anatomijas un antropoloģijas institūta Morfoloģijas katedras vadītāja prof. Māra Pilmane

Profesore Māra Pilmane ir Morfoloģijas katedras vadītāja, profesore, pasniedz embrioloģiju un histoloģiju medicīnas un stomatoloģijas fakultāšu studentiem.

Rīgas Stradiņa universitāte

Laboratorijas vadītājs, vadošais pētnieks imunoģenētikā

Klīniskās imunoloģijas un imunoģenētikas starpkatedru laboratorija (KIISL):

veic zinātniski pētniecisko darbību imunoloģijas, imunoģenētikas un medicīnas jomā, veic polimerāzes ķēdes reakcijas diagnostiku – HLA genotipēšanu klīniskā materiāla mikrobioloģisko testēšanu, asins seroloģisko testēšanu un realizē zinātnisko darbību;

 

Rīgas Stradiņa universitāte

Zobārsts

Ielūkojies procesā, kā kļūst par atzītu speciālistu zobārstniecībā. Būs iespēja vērot studiju procesu, kā arī izmēģināt savas iemaņas zobārsta darbā. Pastāstīsim, kādām īpašībām jābūt zobārstam un to, kas nepieciešams, lai par tādu kļūtu.

Rīgas Stradiņa universitāte

RSU Ķīnas Studiju Centra vadītāja

RSU Ķīnas studiju centrs ir daudzpusīgs Ķīnas ekspertīzes centrs, kura darbība iekļaujas RSU attīstības vīzijā un iedalāma trijos galvenajos virzienos – izglītība, pētniecība un internacionalizācija.

Jau trešo gadu ēnotājiem būs iespēja iepazīties ar Centra ikdienas darbiem, universitātes struktūrvienības pārvaldību un pakļautību, kā arī piedalīties Ēnu dienas aktivitātēs, kas saistītas ar Ķīnas kultūru un valodu.

 

Rīgas Stradiņa universitāte

Statistiķis (Eva Šauriņa)

Statistiķis ir viena no pēdējā laika populārākajām profesijām, jo datu apjoms, kas ir pieejams mūsdienās, ir milzīgs. Datu apstrāde tiek veikta dažādās sfērās, arī medicīna un tās attīstība balstās uz datu apstrādes rezultātiem jeb kā labi zināms mūsdienās medicīna ir "evidence based medicine". Ēnojot būs iespēja uzzināt ar ko nodarbojas statistiķis RSU, kādi ir viņa pienākumi un ar kādiem uzdevumiem jāsastopas ikdienas darbā un ne tikai.

Rīgas Stradiņa universitāte

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

RSU Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs plāno un koordinē iekšējo un ārējo pasākumu organizēšanu, nodrošina iekšējo komunikāciju ar darbiniekiem.