Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Rīgas Stradiņa universitāte
Dzirciema iela 16
PAR UZŅĒMUMU
Rīgas Stradiņa universitāte ir Latvijas augstskolu reputācijas topa līdere un viena no modernākajām augstākās izglītības mācību iestādēm Baltijā ar izteikti starptautisku ievirzi. RSU deviņās fakultātēs līdzās ar medicīnu saistītajām studijām ir iespējams apgūt dažādas modernas sociālo zinātņu programmas. Šo akadēmisko gadu RSU uzsāka vairāk nekā 9100 studentu, no kuriem aptuveni 25% ir ārvalstu studenti. Papildu informācija par RSU ir pieejama interneta mājaslapā www.rsu.lv. Sekot līdzi RSU jaunumiem var arī sociālajos tīklos Twitter, Facebook, Draugiem.lv, Instagram un YouTube. Par RSU aktualitātēm var uzzināt arī RSU studentu medijā „Skaļāk” – http://skalak.rsu.lv
NOZARE
Akadēmiskā augstākā izglītība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Komunikācijas fakultātes dekāne, Sociālās antropoloģijas programmas direktore, pētniece sociālajā antropoloģijā

Administratīvais darbs: fakultātes darba plānošana (darbs ar dokumentiem, dalība sanāksmēs, komunikācija ar kolēģiem, aktuālo uzdevumu risināšana); studiju programmas darba plānošana. Pētniecības darbs: intervijas, diskusijas ar kolēģiem vai darbs ar datubāzēm.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīga,Dzirciema iela 16

Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkas Informācijas resursu izmantošanas un uzturēšanas nodaļas vadītājas vietniece

Darbs bibliotēkā ir ļoti daudzpusīgs - viss sākas ar bibliotēkas lietotāju apkalpošanu un dažādu problēmsituāciju risināšanu, arī bibliotēkas krājums ir jāuztur kārtībā un jāreklamē esošajiem un potenciālajiem bibliotēkas lietotājiem. Cieša sadarbība ir ar bibliotēkas projektu vadītāju, lai veidotu sociālo tīklu saturu un piesaistītu vairāk lietotājus - Ēnu dienā būs nepieciešams izveidot kādu sociālo tīklu ierakstu. Ēnotājs gūs nelielu ieskatu arī jaunāko grāmatu sarakstu vizualizācijā, izmantojot tiešsaistes noformēšanas rīku. Pienākumos ietilpst arī izstāžu veidošana, sadarbība ar citām universitātes struktūrvienībām - Ēnu diena solās būt pilnvērtīga un radoša!

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Rīga, Dzirciema iela 16

Ekskursijas